De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1-4-201511 Ouderavond 4 vwo Welkom. Fijn dat u er bent 2 septembertember 2013 19.30 uur aula Noetselerbergweg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1-4-201511 Ouderavond 4 vwo Welkom. Fijn dat u er bent 2 septembertember 2013 19.30 uur aula Noetselerbergweg."— Transcript van de presentatie:

1 Ouderavond 4 vwo Welkom. Fijn dat u er bent 2 septembertember uur aula Noetselerbergweg

2 Welkom en opening. even voorstellen de 7 mentoren  Meneer Van Cappellen van Walsum  Mevrouw Sand  Meneer Coenen  Meneer Timmer  Meneer Donker  Mevrouw Van Schilt  Mevrouw Hermelink

3 Ons streven: Prioriteit bij het onderwijs Maatwerk waar mogelijk Optimale begeleiding Goede contacten Uitdaging Brede profilering Doorlopende leerlijn Vinger aan de pols

4 Voorwaarden: Aandacht en eigen verantwoordelijkheid

5 Voorwaarden: Successen delen

6 Voorwaarden: Leren van elkaar

7 Voorwaarden: Balans

8 Daar steek je wat van op!

9 We hebben elkaar daarbij nodig

10 e Fase Doelstelling: De leerlingen worden beter voorbereid op het vervolgonderwijs (WO-HBO) door: 1. de profielkeuze 2. actief en zelfstandig leren

11 Sommetje …! Sommetje …! 4800 studiebelastingsuren in 3 jaar 1600 in klas 4 +/- 40 schoolweken > 40 klokuren per week meestal 32 lessen * 50 minuten = 26/27 uur betekent 14 klokuren thuis = 2 uur per dag = 3 uur per dag (exclusief weekend) Dat is voor de meeste leerlingen anders dan in klas 3!

12 Programma van toetsing en afsluiting In het PTA (zie website) zijn opgenomen: 1. Overzicht van de leerstof van de verschillende onderdelen van het schoolexamen per vak 2. Verkort examenreglement 3. Slaag/zakregeling + bevorderingsrichtlijnen

13 Programma van toetsing en afsluiting In het PTA zijn opgenomen: 4. Regeling voortgangstoetsen + handelingsdelen (5. Rooster Centraal Schriftelijk Examen) LET OP!! Briefje door ouder ondertekend retour aan school

14 Voorbeeld PTA NEDERLANDSE TAAL EN LITERATUUR VWO COHORT LEERJAAR Per. SBU Omschrijving eindtermen Stof omschrijving / onderwerp Tijdsduur toets Toetssoort Beoordeling wegingsfactor * Wegingsfactor ** Uiterste datum/ opmerkingen Cijfers SE PO VT H 140C/E (Schrijfvaardigheid/Literatuur)Leesautobiografie (**) HD1V/G WK 36 A (Leesvaardigheid)Lezen 1 + woorden45 VT1 C30 WK 40 C/E (Schrijfvaardigheid/Literatuur)Leesdossier: boek 1 HD2V/G WK 44 A/C (Leesvaardigheid / Schrijfvaardigheid) Spelling en Formuleren 145 VT2 C30 WK 45

15 Decanaat Module LOB/Studiekeuzebegeleiding door mentor: brede oriëntatie Bezoek HBO en WO-instelling (waarschijnlijk: Nijmegen) Verplichte deelname aan HBO/WO-voorlichting georganiseerd door decanen in de maand febr. (Enschede) De heer S. Damsma:

16 Wiskundeplein Vak: Wiskunde - Extra oefening - Wiskunde + rekenvaardigheden - Wanneer? di.mi – uur - Begeleiding? Ja - Meestal verplicht karakter

17 Absentie leerlingen Aanwezigheidsplicht Verlof aanvragen Ziekte Absentie bij voortgangstoets / absentie bij schoolexamens Inhalen

18 Bevorderingsrichtlijnen 3 drempels: 1e drempel: alle vakken met een cijfer, combinatiecijfer telt als 1 cijfer mee 2e drempel: CKV (niet voor gymnasium), LO, maatschappelijke stage > voldoende/goed afsluiten

19 Bevorderingsrichtlijnen (2) 3e drempel: niet meer dan 1 tekort bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde

20 e drempel: alle vakken Onderstaand schema geldt voor alle vakken die een cijfer geven. Onvoldoende vakken TekortCompensatieAdvies geen ≥ 2+ 0 of 1b 3b 22≥ 2+ 0 of 1b 3≥3+ 1 of 2b 0- 4≥ 2b 0 of 1-

21 e drempel: alle vakken Onderstaand schema geldt voor alle vakken die een cijfer geven. Onvoldoende vakken TekortCompensatieAdvies 33≥ 1b 0- 4≥ 2b 0 of 1- ≥4-

22 Onvoldoende vakken Bijv: Geschiedenis 5 Duits 5 Of Geschiedenis 5 Duits 4 2 tekorten ≥ 2 Compensatie Bijv: Engels 8 Of Engels 7 Wiskunde of 1 Wiskunde 7 b 3≥3+ 1 of 2b 0- 4≥ 2b 0 of 1-

23 Jaarplanning 1 Herfstvakantie: 13 – 17 oktober Tussenvakantie: 14 en 17 november Voortgangsvergaderingen: week van 24 november Ouderspreekavond: week van 8 december Kerstvakantie: 22 december- 2 januari

24 Jaarplanning 2 Voorjaarsvakantie: 23 – 27 februari Voortgangsvergadering: week van 16 maart Ouderspreekavond: week van 6 april Meivakantie: 1- 8 mei Toetsweek: week van 1 juni

25 Klankbordgroepen Ouderklankbordgroep VWO bovenbouw: Waarvoor u bij dezen van harte wordt uitgenodigd! Leerlingklankbordgroepen voor klas 4 voor klas 5 voor klas 6

26 Hartelijk dank voor uw aandacht en tot ziens!

27 korte pauze De koffie staat klaar!!!! … aansluitend kunt u doorlopen naar de mentor

28 De mentoren vindt u in de volgende lokalen: Mentorgroep Van Cappellen van Walsum117 Mentorgroep Sand116 Mentorgroep Coenen115 mentorgroep Timmer114 mentorgroep Donker113 mentorgroep Van Schilt112 Mentorgroep Hermelink109


Download ppt "1-4-201511 Ouderavond 4 vwo Welkom. Fijn dat u er bent 2 septembertember 2013 19.30 uur aula Noetselerbergweg."

Verwante presentaties


Ads door Google