De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom. Fijn dat u er bent

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom. Fijn dat u er bent"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom. Fijn dat u er bent
Ouderavond 4 vwo Welkom. Fijn dat u er bent 2 septembertember 2013 19.30 uur aula Noetselerbergweg 1

2 Meneer Van Cappellen van Walsum Mevrouw Sand Meneer Coenen
Welkom en opening. even voorstellen de 7 mentoren Meneer Van Cappellen van Walsum Mevrouw Sand Meneer Coenen Meneer Timmer Meneer Donker Mevrouw Van Schilt Mevrouw Hermelink

3 Ons streven: Prioriteit bij het onderwijs Maatwerk waar mogelijk
Optimale begeleiding Goede contacten Uitdaging Brede profilering Doorlopende leerlijn Vinger aan de pols

4 Aandacht en eigen verantwoordelijkheid
Voorwaarden: Aandacht en eigen verantwoordelijkheid

5 Voorwaarden: Successen delen

6 Voorwaarden: Leren van elkaar

7 Voorwaarden: Balans

8 Daar steek je wat van op!

9 We hebben elkaar daarbij nodig

10 2e Fase Doelstelling: De leerlingen worden beter voorbereid op het vervolgonderwijs (WO-HBO) door: 1. de profielkeuze 2. actief en zelfstandig leren 1

11 Sommetje …! 4800 studiebelastingsuren in 3 jaar 1600 in klas 4
+/- 40 schoolweken > 40 klokuren per week meestal 32 lessen * 50 minuten = 26/27 uur betekent 14 klokuren thuis = 2 uur per dag = 3 uur per dag (exclusief weekend) Dat is voor de meeste leerlingen anders dan in klas 3! 11

12 Programma van toetsing en afsluiting
In het PTA (zie website) zijn opgenomen: 1. Overzicht van de leerstof van de verschillende onderdelen van het schoolexamen per vak 2. Verkort examenreglement 3. Slaag/zakregeling + bevorderingsrichtlijnen 1

13 Programma van toetsing en afsluiting
In het PTA zijn opgenomen: 4. Regeling voortgangstoetsen + handelingsdelen (5. Rooster Centraal Schriftelijk Examen) LET OP!! Briefje door ouder ondertekend retour aan school 1

14 Nederlandse taal en literatuur
Voorbeeld PTA Nederlandse taal en literatuur vwo cohort leerjaar 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Per. SBU Omschrijving eindtermen Stof omschrijving / onderwerp Tijdsduur toets Toetssoort Beoordeling wegingsfactor * Wegingsfactor ** Uiterste datum/ opmerkingen Cijfers SE PO VT H 40 C/E (Schrijfvaardigheid/Literatuur) Leesautobiografie (**) HD1 V/G WK 36 A (Leesvaardigheid) Lezen 1 + woorden 45 VT1 C 30 WK 40 Leesdossier: boek 1 HD2 WK 44 A/C (Leesvaardigheid / Schrijfvaardigheid) Spelling en Formuleren 1 VT2 WK 45 1

15 Decanaat Module LOB/Studiekeuzebegeleiding door mentor: brede oriëntatie Bezoek HBO en WO-instelling (waarschijnlijk: Nijmegen) Verplichte deelname aan HBO/WO-voorlichting georganiseerd door decanen in de maand febr. (Enschede) De heer S. Damsma: 1

16 Wiskundeplein Vak: Wiskunde Extra oefening
Wiskunde + rekenvaardigheden Wanneer? di.mi – uur Begeleiding? Ja Meestal verplicht karakter 1

17 Absentie leerlingen Aanwezigheidsplicht Verlof aanvragen Ziekte
Absentie bij voortgangstoets / absentie bij schoolexamens Inhalen 1

18 Bevorderingsrichtlijnen
3 drempels: 1e drempel: alle vakken met een cijfer, combinatiecijfer telt als 1 cijfer mee 2e drempel: CKV (niet voor gymnasium), LO, maatschappelijke stage > voldoende/goed afsluiten 1

19 Bevorderingsrichtlijnen (2)
3e drempel: niet meer dan 1 tekort bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde 1

20 Onderstaand schema geldt voor alle vakken die een cijfer geven.
1e drempel: alle vakken Onderstaand schema geldt voor alle vakken die een cijfer geven. Onvoldoende vakken Tekort Compensatie Advies geen + 1 2 ≥ 2 0 of 1 b 3 ≥3 1 of 2 - 4 1

21 Onderstaand schema geldt voor alle vakken die een cijfer geven.
1e drempel: alle vakken Onderstaand schema geldt voor alle vakken die een cijfer geven. Onvoldoende vakken Tekort Compensatie Advies 3 ≥ 1 b - 4 ≥ 2 0 of 1 ≥4 1

22 2 ≥ 2 + 0 of 1 b 3 ≥3 1 of 2 - 4 Onvoldoende vakken Bijv:
Geschiedenis 5 Duits 5 Of Duits 4 tekorten ≥ 2 Compensatie Engels 8 Engels 7 Wiskunde 7 + 0 of 1 b 3 ≥3 1 of 2 - 4 1

23 Jaarplanning 1 Herfstvakantie: 13 – 17 oktober
Tussenvakantie: 14 en 17 november Voortgangsvergaderingen: week van 24 november Ouderspreekavond: week van 8 december Kerstvakantie: 22 december- 2 januari 1

24 Jaarplanning 2 Voorjaarsvakantie: 23 – 27 februari
Voortgangsvergadering: week van 16 maart Ouderspreekavond: week van 6 april Meivakantie: 1- 8 mei Toetsweek: week van 1 juni 1

25 Klankbordgroepen Ouderklankbordgroep VWO bovenbouw:
Waarvoor u bij dezen van harte wordt uitgenodigd! Leerlingklankbordgroepen voor klas 4 voor klas 5 voor klas 6 1

26 Hartelijk dank voor uw aandacht
en tot ziens! 1

27 … aansluitend kunt u doorlopen naar de mentor
korte pauze De koffie staat klaar!!!! … aansluitend kunt u doorlopen naar de mentor 1

28 De mentoren vindt u in de volgende lokalen:
Mentorgroep Van Cappellen van Walsum Mentorgroep Sand 116 Mentorgroep Coenen 115 mentorgroep Timmer 114 mentorgroep Donker 113 mentorgroep Van Schilt 112 Mentorgroep Hermelink 109 1


Download ppt "Welkom. Fijn dat u er bent"

Verwante presentaties


Ads door Google