De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1-4-201511 Ouderavond 4 vwo Welkom. Fijn dat u er bent 2 septembertember 2013 19.30 uur aula Noetselerbergweg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1-4-201511 Ouderavond 4 vwo Welkom. Fijn dat u er bent 2 septembertember 2013 19.30 uur aula Noetselerbergweg."— Transcript van de presentatie:

1 1-4-201511 Ouderavond 4 vwo Welkom. Fijn dat u er bent 2 septembertember 2013 19.30 uur aula Noetselerbergweg

2 1-4-20152 Welkom en opening. even voorstellen de 7 mentoren  Meneer Van Cappellen van Walsum  Mevrouw Sand  Meneer Coenen  Meneer Timmer  Meneer Donker  Mevrouw Van Schilt  Mevrouw Hermelink

3 1-4-20153 Ons streven: Prioriteit bij het onderwijs Maatwerk waar mogelijk Optimale begeleiding Goede contacten Uitdaging Brede profilering Doorlopende leerlijn Vinger aan de pols

4 1-4-20154 Voorwaarden: Aandacht en eigen verantwoordelijkheid

5 1-4-20155 Voorwaarden: Successen delen

6 1-4-20156 Voorwaarden: Leren van elkaar

7 1-4-20157 Voorwaarden: Balans

8 1-4-20158 Daar steek je wat van op!

9 1-4-20159 We hebben elkaar daarbij nodig

10 1-4-2015110 2e Fase Doelstelling: De leerlingen worden beter voorbereid op het vervolgonderwijs (WO-HBO) door: 1. de profielkeuze 2. actief en zelfstandig leren

11 Sommetje …! Sommetje …! 4800 studiebelastingsuren in 3 jaar 1600 in klas 4 +/- 40 schoolweken > 40 klokuren per week meestal 32 lessen * 50 minuten = 26/27 uur betekent 14 klokuren thuis = 2 uur per dag = 3 uur per dag (exclusief weekend) Dat is voor de meeste leerlingen anders dan in klas 3!

12 1-4-2015112 Programma van toetsing en afsluiting In het PTA (zie website) zijn opgenomen: 1. Overzicht van de leerstof van de verschillende onderdelen van het schoolexamen per vak 2. Verkort examenreglement 3. Slaag/zakregeling + bevorderingsrichtlijnen

13 1-4-2015113 Programma van toetsing en afsluiting In het PTA zijn opgenomen: 4. Regeling voortgangstoetsen + handelingsdelen (5. Rooster Centraal Schriftelijk Examen) LET OP!! Briefje door ouder ondertekend retour aan school

14 1-4-2015114 Voorbeeld PTA NEDERLANDSE TAAL EN LITERATUUR VWO COHORT 2014-2017 LEERJAAR 4 1234567891011 Per. SBU Omschrijving eindtermen Stof omschrijving / onderwerp Tijdsduur toets Toetssoort Beoordeling wegingsfactor * Wegingsfactor ** Uiterste datum/ opmerkingen Cijfers SE PO VT H 140C/E (Schrijfvaardigheid/Literatuur)Leesautobiografie (**) HD1V/G WK 36 A (Leesvaardigheid)Lezen 1 + woorden45 VT1 C30 WK 40 C/E (Schrijfvaardigheid/Literatuur)Leesdossier: boek 1 HD2V/G WK 44 A/C (Leesvaardigheid / Schrijfvaardigheid) Spelling en Formuleren 145 VT2 C30 WK 45

15 1-4-2015115 Decanaat Module LOB/Studiekeuzebegeleiding door mentor: brede oriëntatie Bezoek HBO en WO-instelling (waarschijnlijk: Nijmegen) Verplichte deelname aan HBO/WO-voorlichting georganiseerd door decanen in de maand febr. (Enschede) De heer S. Damsma: s.damsma@reggesteyn.nl

16 1-4-2015116 Wiskundeplein Vak: Wiskunde - Extra oefening - Wiskunde + rekenvaardigheden - Wanneer? di.mi. 14.55 – 16.35 uur - Begeleiding? Ja - Meestal verplicht karakter

17 1-4-2015117 Absentie leerlingen Aanwezigheidsplicht Verlof aanvragen Ziekte Absentie bij voortgangstoets / absentie bij schoolexamens Inhalen

18 1-4-2015118 Bevorderingsrichtlijnen 3 drempels: 1e drempel: alle vakken met een cijfer, combinatiecijfer telt als 1 cijfer mee 2e drempel: CKV (niet voor gymnasium), LO, maatschappelijke stage > voldoende/goed afsluiten

19 1-4-2015119 Bevorderingsrichtlijnen (2) 3e drempel: niet meer dan 1 tekort bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde

20 1-4-2015120 1e drempel: alle vakken Onderstaand schema geldt voor alle vakken die een cijfer geven. Onvoldoende vakken TekortCompensatieAdvies geen+ 11+ 2≥ 2+ 0 of 1b 3b 22≥ 2+ 0 of 1b 3≥3+ 1 of 2b 0- 4≥ 2b 0 of 1-

21 1-4-2015121 1e drempel: alle vakken Onderstaand schema geldt voor alle vakken die een cijfer geven. Onvoldoende vakken TekortCompensatieAdvies 33≥ 1b 0- 4≥ 2b 0 of 1- ≥4-

22 1-4-2015122 2 Onvoldoende vakken Bijv: Geschiedenis 5 Duits 5 Of Geschiedenis 5 Duits 4 2 tekorten ≥ 2 Compensatie Bijv: Engels 8 Of Engels 7 Wiskunde 7 + 0 of 1 Wiskunde 7 b 3≥3+ 1 of 2b 0- 4≥ 2b 0 of 1-

23 1-4-2015123 Jaarplanning 1 Herfstvakantie: 13 – 17 oktober Tussenvakantie: 14 en 17 november Voortgangsvergaderingen: week van 24 november Ouderspreekavond: week van 8 december Kerstvakantie: 22 december- 2 januari

24 1-4-2015124 Jaarplanning 2 Voorjaarsvakantie: 23 – 27 februari Voortgangsvergadering: week van 16 maart Ouderspreekavond: week van 6 april Meivakantie: 1- 8 mei Toetsweek: week van 1 juni

25 1-4-2015125 Klankbordgroepen Ouderklankbordgroep VWO bovenbouw: Waarvoor u bij dezen van harte wordt uitgenodigd! Leerlingklankbordgroepen voor klas 4 voor klas 5 voor klas 6

26 1-4-2015126 Hartelijk dank voor uw aandacht en tot ziens!

27 1-4-2015127 korte pauze De koffie staat klaar!!!! … aansluitend kunt u doorlopen naar de mentor

28 1-4-2015128 De mentoren vindt u in de volgende lokalen: Mentorgroep Van Cappellen van Walsum117 Mentorgroep Sand116 Mentorgroep Coenen115 mentorgroep Timmer114 mentorgroep Donker113 mentorgroep Van Schilt112 Mentorgroep Hermelink109


Download ppt "1-4-201511 Ouderavond 4 vwo Welkom. Fijn dat u er bent 2 septembertember 2013 19.30 uur aula Noetselerbergweg."

Verwante presentaties


Ads door Google