De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

30 Wat zullen wij dan zeggen? Dit: heidenen, die geen gerechtigheid najaagden, hebben gerechtigheid verkregen, namelijk gerechtigheid, die uit geloof.

Verwante presentaties


Presentatie over: "30 Wat zullen wij dan zeggen? Dit: heidenen, die geen gerechtigheid najaagden, hebben gerechtigheid verkregen, namelijk gerechtigheid, die uit geloof."— Transcript van de presentatie:

1

2

3 30 Wat zullen wij dan zeggen? Dit: heidenen, die geen gerechtigheid najaagden, hebben gerechtigheid verkregen, namelijk gerechtigheid, die uit geloof is; Romeinen 9

4 1 Ik ben gevonden van hen, die naar Mij niet vraagden; Ik ben gevonden van degenen, die Mij niet zochten... Jesaja 65

5 1... tot het volk, dat naar Mijn Naam niet genoemd was, heb Ik gezegd: Ziet, hier ben Ik, ziet, hier ben Ik. Jesaja 65

6 31 doch Israël, hoewel het een wet van gerechtigheid najaagde, is aan de wet niet toegekomen. 32 WAAROM NIET? Romeinen 9

7

8 14 Want tot heden toe blijft dezelfde bedekking over de voorlezing van het oude verbond... 2Korinthe 3

9 14... zonder weggenomen te worden, omdat zij slechts in Christus verdwijnt. 2Korinthe 3

10 BEDEKKING 15 Ja, tot heden toe ligt, telkens wanneer Mozes voorgelezen wordt, een BEDEKKING over hun hart... 2Korinthe 3

11 16 maar wanneer het zich tot de Here bekeerd, wordt de bedekking weggenomen. 2Korinthe 3

12

13 32 Waarom niet? Omdat het hierbij niet uitging van GELOOF, maar van WERKEN... Romeinen 9

14 "GIJ ZULT niet stelen..."

15 "GIJ ZULT niet echtbreken..."

16 "GIJ ZULT niet begeren uws naasten vrouw..."

17 "GIJ ZULT uw naaste liefhebben..."

18 "GIJ ZULT de HERE uw God liefhebben met geheel uw hart..."

19 "GIJ ZULT heilig zijn..."

20 enz., enz., enz...

21

22

23 “GIJ ZULT... de vader van een menigte volken zijn”

24 “GIJ ZULT... in het land wonen en het bezitten...”

25 “GIJ ZULT... u nederleggen en uw slaap zal zoet zijn...”

26 “GIJ ZULT... u verheugen voor het aangezicht van de HERE, uw God...”

27 "GIJ ZULT... uw naaste liefhebben als uzelf..."

28 "GIJ ZULT... de HERE uw God liefhebben met geheel uw hart..."

29

30 8... GIJ ZULT kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, Handelingen 1

31 8... en GIJ ZULT mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. Handelingen 1

32

33 15... gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, wordt zo ook gijzelf heilig in al uw wandel; 16 er staat immers geschreven: WEEST HEILIG, want Ik ben heilig... 1Petrus 1

34 15... maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, wordt zo ook gijzelf heilig in al uw wandel; GIJ ZULT 16 er staat immers geschreven: GIJ ZULT HEILIG ZIJN... 1Petrus 1

35

36 28 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt... Matteüs 11

37 28.... en Ik zal u rust geven... Matteüs 11

38 29... neemt mijn juk op u... Matteüs 11

39 29... en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart en GIJ ZULT rust vinden voor uw zielen... Matteüs 11

40 30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Matteüs 11


Download ppt "30 Wat zullen wij dan zeggen? Dit: heidenen, die geen gerechtigheid najaagden, hebben gerechtigheid verkregen, namelijk gerechtigheid, die uit geloof."

Verwante presentaties


Ads door Google