De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MAN IN BLACK JOHNNY CASH. Well, you wonder why I always dress in black, Why you never see bright colors on my back, Dus, je vraagt je af waarom ik altijd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MAN IN BLACK JOHNNY CASH. Well, you wonder why I always dress in black, Why you never see bright colors on my back, Dus, je vraagt je af waarom ik altijd."— Transcript van de presentatie:

1 MAN IN BLACK JOHNNY CASH

2 Well, you wonder why I always dress in black, Why you never see bright colors on my back, Dus, je vraagt je af waarom ik altijd zwarte kleding draag; waarom je nooit fleurige kleding bij mij ziet,

3 And why does my appearance seem to have a somber tone. Well, there's a reason for the things that I have on. En waarom mijn voorkomen een sombere toon lijkt te hebben. Nou, er is een reden voor dat ik in het zwart gekleed ben.

4 I wear the black for the poor and the beaten down, Livin' in the hopeless, hungry side of town, Ik draag het zwart voor de armen en de neergeslagenen, Die leven in de hopeloze, hongerige kant van de stad

5 I wear it for the prisoner who has long paid for his crime, But is there because he's a victim of the times. Ik draag het voor de gevangene die al lang heeft geboet voor zijn misdaad, Maar daar is omdat hij een slachtoffer van de tijd is

6 I wear the black for those who never read, Or listened to the words that Jesus said, Ik draag het zwart voor degenen die nooit gelezen, Of geluisterd hebben naar de woorden Jezus,

7 About the road to happiness through love and charity, Why, you'd think He's talking straight to you and me. Over de weg naar geluk door liefde en liefdadigheid, Waarom denk je dat Hij rechtstreeks tegen jou en mij praat.

8 Well, we're doin' mighty fine, I do suppose, In our streak of lightnin' cars and fancy clothes, Wel, we doen het geweldig goed, dat denken we toch, In onze flitsende glanzende auto’s en mooie kleren

9 But just so we're reminded of the ones who are held back, Up front there ought 'a be a Man In Black. Maar we moeten worden herinnerd aan mensen die het niet zo goed hebben, Dus moet er een man in het zwart voorop gaan.

10 I wear it for the sick and lonely old, For the reckless ones whose bad trip left them cold Ik draag het voor de zieken en eenzame oudere, Voor de onwetende voor wie de slechte trip het einde betekende

11 I wear the black in mournin' for the lives that could have been Each week we lose a hundred fine young men Ik draag het zwart om te rouwen voor de levens die hadden kunnen bestaan, Iedere week verliezen we wel honderd knappe jongemannen.

12 And I wear it for the thousands who have died Believin' that the Lord was on their side En, ik draag het voor de duizenden die gestorven zijn, Gelovend dat de Heer aan hun zijde was

13 I wear it for another hundred thousand who have died Believin' that we all were on their side Ik draag het voor nog eens honderdduizend die gestorven zijn, Gelovend dat we allemaal aan hun zijde stonden.

14 Well, there's things that never will be right I know, And things need changin' everywhere you go, Ja, ik weet, er zijn dingen die nooit eerlijk zullen zijn, En dat dingen veranderd moeten worden, overal,

15 But 'til we start to make a move to make a few things right, You'll never see me wear a suit of white. Maar totdat we iets ondernemen om een paar zaken te veranderen, Zal je me nooit een wit pak zien dragen.

16 Ah, I'd love to wear a rainbow every day, And tell the world that everything's ok Ah, ik zou graag elke dag iets kleurrijks willen dragen, En de wereld vertellen dat alles OK is

17 But I'll try to carry off a little darkness on my back, 'Till things are brighter, I'm the Man In Black. Maar tot die tijd zal ik een beetje duisternis op mijn rug mee dragen, Tot de dingen wat fleuriger zijn, ben ik de man in het zwart.


Download ppt "MAN IN BLACK JOHNNY CASH. Well, you wonder why I always dress in black, Why you never see bright colors on my back, Dus, je vraagt je af waarom ik altijd."

Verwante presentaties


Ads door Google