De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

E-invoicing – Juridische spelregels Korneel Decroix/Wouter Claes Advocaten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "E-invoicing – Juridische spelregels Korneel Decroix/Wouter Claes Advocaten."— Transcript van de presentatie:

1 E-invoicing – Juridische spelregels Korneel Decroix/Wouter Claes Advocaten

2 Inhoud  Juridisch-fiscale aspecten e-facturatie –BTW (!) Algemene principes inzake e-facturatie Vanaf 1/1/2013 Zie circulaire 14/2014 & circulaire 02/2013 –Andere juridische aspecten? Cf. rol factuur in het handelsrecht – impact? 2

3 BTW  Wat = e-factuur? –Factuur die “in om het even welke elektronische vorm wordt uitgereikt en ontvangen” Vrije keuze vorm (Edifact, XML, Word, PDF(/A), Excel, …) Zowel uitreiken als ontvangen –≠ printen PDF en per post versturen  E-factuur = papieren factuur –Zelfde waarde / zelfde behandeling: Self-bill / outsourcing O.a. verplichte vermeldingen –Cf. BTW-IPR: plaats dienst/levering (2 uitzonderingen) Zelfde “algemene voorwaarden” Wel specifieke voorwaarde voor e-factuur Zelfde regels inzake bewaring + formaat speelt geen rol 3

4 “Algemene” voorwaarden (1)  Verzekeren vanaf uitreiking tot einde bewaartermijn: –Authenticiteit van de herkomst : Waarborgen identiteit leverancier/uitreiker Leverancier: bewijs dat hij factuur heeft uitgereikt –Bv. opname in boekhouding + andere documenten Afnemer: bewijs dat factuur afkomstig is van leverancier –Identiteit “werkelijke” leverancier en factuur –Integriteit van de inhoud Geen wijzigingen aan inhoud Formaat kan wel wijzigen –Leesbaarheid Alle btw-gegevens duidelijk leesbaar door “mens” Gestructureerde berichten makkelijk omzetbaar (bv. XML / EDI) 4

5 “Algemene” voorwaarden (2)  Zowel door leverancier als door afnemer (BP) –In onderling overleg / elk afzonderlijk  Hoe waarborgen bij e-factuur? –Keuze belastingplichtige (BP) –Bv. gekwalificeerde/geavanceerde elektronische handtekening bv. eID –Bv. EDI –Kan meer algemeen aan de hand van elke bedrijfscontrole die een controlespoor tussen factuur en verrichte prestatie oplevert Wordt als een autonome bijkomende verplichting beschouwd door fiscus (zie verder) 5

6 Specifieke voorwaarde e-factuur  Aanvaarding afnemer vereist bij e-facturatie –Vroeger: uitdrukkelijk + voorafgaandelijk –Voortaan: kan ook stilzwijgend Betaling Latere correspondentie zonder protest Opname in boekhouding afnemer –Aanvaarding: geldt in principe voor alle handelingen –Circulaire 14/2014: voorkeur voor schriftelijke overeenkomst  Indien algemene + specifieke voorwaarde voldaan (& behoudens andere onregelmatigheden): –Leverancier/dienstverrichter = verplichting tot uitreiken factuur nagekomen –Afnemer = recht op aftrek verworven 6

7 Verplichting bedrijfscontrole  Aanleggen controlespoor die band tussen factuur en prestatie aantonen –Ruimer doel: realiteit onderliggende handeling aantonen Lijkt “nieuwe” verplichting (cf. circulaire 14/2014) Cf. RS recht op aftrek ikv btw-fraude & btw-carrousel Factuur slechts 1 element ivm onderliggende transactie –Aangepast aan o.a. Omvang, activiteit en type BP Aantal en waarde transacties Aantal en type leveranciers en afnemers –O.a. via 3-way / 2-way matching Vb. leverancier: vgl. factuur met bestelbon, vervoersdoc., betaling Vb. afnemer: vgl. factuur met kooporder, leveringsnota, betaling –Geen administratieve goedkeuring –Evt. outsourcen en/of externe audit 7

8 Bewaring  BTW-regels inzake bewaring van e-facturen –Altijd regels land van vestiging BP –Formaat? Elektronisch of op papier Bewaring kan in ander formaat dan dat waarin factuur werd ontvangen –Formaat kan wijzigen tijdens bewaring »aantonen dat bij voortduur voldaan is aan “algemene” voorwaarden –Plaats Vrij te kiezen Wel op BE grondgebied tenzij elektronisch en volledige online toegang is gewaarborgd –7 jaar Tenzij nieuw gebouw - cf. herziening 15 j 8

9 Vragen? Voor meer informatie, contacteer: Wouter ClaesKorneel Decroix Advocaat-vennootT +32 2 543 31 00 T + 32 2 543 31 00 wouter.claes@eubelius.comwouter.claes@eubelius.com korneel.decroix@eubelius.comkorneel.decroix@eubelius.com www.eubelius.com


Download ppt "E-invoicing – Juridische spelregels Korneel Decroix/Wouter Claes Advocaten."

Verwante presentaties


Ads door Google