De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studiedienst van de Vlaamse Regering Brussel, 27 januari 2015 | Jo Noppe

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studiedienst van de Vlaamse Regering Brussel, 27 januari 2015 | Jo Noppe"— Transcript van de presentatie:

1 Studiedienst van de Vlaamse Regering Brussel, 27 januari 2015 | Jo Noppe jo.noppe@dar.vlaanderen.be

2 20 Studiedienst van de Vlaamse Regering van2 1.Naar een uniforme definitie van de doelgroep 2.Presentatie KSZ-herkomstcijfers 3.Mogelijkheden van KSZ-project voor entiteiten VO

3 20 Studiedienst van de Vlaamse Regering van3 Probleem: monitoring van positie personen van buitenlandse herkomst tot voor kort veelal gebaseerd op huidige nationaliteit Maar heel wat vreemdelingen Belg geworden en discriminatie en mindere SES verdwijnt niet door Belg te worden  Hoe groep in beeld brengen die zelf Belg geworden is en hun nakomelingen?  Binnen de VO verschillende definities op basis van beschikbaarheid data: VDAB, VMSW, K&G, WSE, dienst Emancipatiezaken

4 20 Studiedienst van de Vlaamse Regering van4 Sinds een aantal jaar wordt volop ingezet op het op 1 lijn krijgen van alle instellingen binnen de VO  Uitgangspunt: art. 3 Vlaams Integratiedecreet van 2009 Doelgroep: = persoon die hier legaal en langdurig verblijft en die bij zijn/haar geboorte niet de Belgische nationaliteit bezat of van wie minstens één van de ouders bij geboorte niet de Belgische nationaliteit bezat = “persoon van buitenlandse herkomst ”

5 20 Studiedienst van de Vlaamse Regering van5 Nota ‘herkomstclassificatie Vlaanderen’ uitgewerkt door SVR, WSE & VDAB in overleg met KSZ en FOD WASO: begin januari 2015 aanvaard op commissie integratiebeleid In nota wordt concept ‘herkomst’ van KSZ gebruikt: KSZ koppelt haar socio-economische gegevens (tewerkstelling, inkomen, uitkeringen…) aan gegevens uit het Rijksregister (RR) over nationaliteitshistoriek van persoon en diens antecedenten: maakt recurrente monitoring mogelijk tot op lokaal niveau 4 criteria: huidige en geboortenationaliteit van de persoon en geboortenationaliteit van de ouders Is 1 van die 4 criteria een vreemde nationaliteit dan persoon van buitenlandse herkomst Grootouders? Te weinig informatie beschikbaar in RR: voor 55% van de bevolking is geen van de 4 grootouders gekend

6 20 Studiedienst van de Vlaamse Regering van6 Objectieve criteria om aan te geven of iemand van buitenlandse herkomst is (vreemde huidige of geboortenationaliteit van persoon of ouders): Eigen keuze van welke groepen vreemd/allochtoon zijn, is onvermijdelijk subjectief en tijdsgebonden (EU15?, EU28?,...) Parallel met klassieke officiële bevolkingscijfers: Belgen en vreemdelingen (=niet-Belgen) Dus personen van buitenlandse herkomst omvatten ook Nederlanders, ook EU-burgers Uiteraard wel opdeling mogelijk naar herkomstgroep volgens cascade (eerst vader, dan moeder, dan geboorte/huidige nationaliteit persoon): maakt onderlinge vergelijking van positie van herkomstgroepen mogelijk

7 20 Studiedienst van de Vlaamse Regering van7 Maar KSZ-gegevens zijn niet perfect: Afstammingsgegevens nu nog niet voor iedereen beschikbaar Voor een deel van de bevolking kan niet de link worden gelegd met de ouders of ontbreekt de nationaliteitshistoriek van de ouders: 20% bij gehele bevolking, 10% bij 18-64 jaar, 2 tot 4% bij groep tot 18 jaar Vooral ouderen met huidige Belgische nationaliteit en Belgische geboortenationaliteit zonder info over geboortenationaliteit van de ouders: groep neemt elk jaar af Bepaalde personen zijn voorlopig niet gekend in de KSZ Grensarbeiders Personen die werken voor internationale instellingen en bedrijven: voorzichtigheid geboden bij interpretatie van arbeidsmarktgegevens voor personen van buurlanden en West- en Noord-EU-landen

8 20 Studiedienst van de Vlaamse Regering van8

9 20 Studiedienst van de Vlaamse Regering van9

10 20 Studiedienst van de Vlaamse Regering van10

11 20 Studiedienst van de Vlaamse Regering van11

12 20 Studiedienst van de Vlaamse Regering van12

13 20 Studiedienst van de Vlaamse Regering van13

14 20 Studiedienst van de Vlaamse Regering van14

15 20 Studiedienst van de Vlaamse Regering van15

16 20 Studiedienst van de Vlaamse Regering van16

17 20 Studiedienst van de Vlaamse Regering van17

18 20 Studiedienst van de Vlaamse Regering van18

19 20 Studiedienst van de Vlaamse Regering van19 1. Geaggregeerde tabellen opvragen bij KSZ over bij KSZ gekende groepen: Aanvraag bij KSZ met o.m. voorstelling van de dienst, doel van de vraag, gebruikte operationalisering, oplijsting van gevraagde tabellen KSZ legt vraag voor aan privacy commissie: privacy afspraken Duurtijd: afhankelijk van omvang vraag en agenda KSZ Kostprijs: enkel vergoeding werkuren KSZ voor aanmaak tabellen, herkomstvariabele bestaat al Al gebruikt in: Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor (Steunpunt, SVR en ABB) Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor (ABB en SVR) Vlaamse Arbeidsrekening (WSE) Stadsmonitor: herkomst personeel 13 steden (ABB en SVR)

20 20 Studiedienst van de Vlaamse Regering van20 2. Geaggregeerde tabellen opvragen bij KSZ over specifieke doelgroep/klantenbestand/personeel: cf. emancipatiezaken RR-nummers van doelgroep worden doorgegeven aan KSZ via 3 de partij KSZ maakt koppeling met herkomstgegevens en aggregeert gegevens Geaggregeerde gegevens worden terugbezorgd aan aanvrager Procedure idem als onder 1, incl. privacy commissie 3. Eigen gegevensbestand verrijken met herkomstgegevens van KSZ: voorlopig nog niet toegestaan door privacy commissie Telkens begeleiding mogelijk door SVR: Inhoudelijk: uniforme operationalisering van vreemde herkomst Procedureel: begeleiding in de verschillende stappen van aanvraag en bij contacten met de KSZ

21 20 Studiedienst van de Vlaamse Regering van21 jo.noppe@dar.vlaanderen.be02/553.47.59 Studiedienst van de Vlaamse Regering Boudewijnlaan 30 1000 Brussel


Download ppt "Studiedienst van de Vlaamse Regering Brussel, 27 januari 2015 | Jo Noppe"

Verwante presentaties


Ads door Google