De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CAMBRIDGE ENGLISH Informatieavond

Verwante presentaties


Presentatie over: "CAMBRIDGE ENGLISH Informatieavond"— Transcript van de presentatie:

1

2 CAMBRIDGE ENGLISH Informatieavond
door mr drs C. Arts, drs M. Oliver en drs H. Raats

3 Onderwerpen vanavond:
Situatie Havo nu Situatie Havo Cambridge Exams Waarom belangrijk? Ervaringen met CE Voorwaarden Kosten Opgeven voor CE in H4

4 Situatie onderbouw Havo nu:
Klassen 1H/V t/m 3H hebben uur CE Doeltaal is voertaal in de les Britse boeken gebruikt Training in alle vaardigheden Veel aandacht voor gespreksvaardigheid Vangnet in Nederlands waar nodig

5 Situatie in Havo 4 : Alle lln krijgen regulier Engels
In de les voorbereiding op eindexamen Havo Per week 3 uur les Engels Daarnaast: keuzevak Cambridge English In de les voorbereiding op FCE examen Per week 2 extra lessen

6 Waarom Cambridge Engels?
Toenemende internationalisering maatschappij Op Nederlandse HBO/universiteiten steeds meer onderwijs in het Engels Stages en studies in buitenland populair Eindexameneisen zijn strenger geworden: max 1x5 bij NE, EN, WI toegestaan Conclusie: betere beheersing Engels noodzakelijk

7 Cambridge Certificates 1
Examens Engels georganiseerd door Cambridge University Toetst algemene Engelse vaardigheden Bedoeld voor mensen die Engels niet als moedertaal hebben Wereldwijd erkend door universiteiten, hogescholen en internationale werkgevers In 135 landen afgenomen Door 2 miljoen mensen afgelegd

8 Cambridge Certificates 2
Op verschillende niveaus af te leggen Eckart biedt FCE voor HAVO 4 aan Examens in Eindhoven afgenomen door externe examinatoren Eckart is een officieel erkend Exam Preparation Centre Kosten dit jaar €205

9 Wat zit er in het FCE examen:
Spreekvaardigheid Luistervaardigheid Schrijfvaardigheid Leesvaardigheid Grammatica en Vocabulaire

10 FCE Spreekvaardigheid:
In paren, 14 minuten Interview over huis, school, vrije tijd, etc. Foto’s vergelijken: overeenkomsten en verschillen Samenwerkingsopdracht Discussie n.a.v. samenwerkingsopdracht

11 FCE Luistervaardigheid:
40 minuten Meerkeuzevragen 2 teksten Gatentekst: vul de ontbrekende woorden in Matching: welke spreker gaf de volgende informatie?

12 FCE Schrijfvaardigheid:
80 minuten Verplichte opdracht: brief of op basis van geleverde informatie, woorden Keuzeopdracht: brief of , artikel, rapport, opstel, verhaal, review

13 FCE Leesvaardigheid: 1 uur Meerkeuzevragen Gatentekst
Matching: welke tekst bevat de volgende informatie?

14 FCE Use of English: Grammatica en vocabulaire, 45 minuten
Meerkeuzevragen: welk woord past hier? Gatentekst: vul grammaticale woordjes in Woorden maken: vul de juiste vorm van de stam in Zinnen maken met sleutelwoorden

15 Veranderingen in examen 2015:
Vanaf 2015 worden de examenonderdelen Reading en Use of English gecombineerd Duur: 75 minuten 7 onderdelen: 4 vocabulaire en grammatica 3 leesvaardigheid

16 Ervaringen VWO Cambridge Certificates
Bijna 100% geslaagd voor FCE/CAE Lezen en luisteren zijn vrij gemakkelijke toetsen voor onze lln Schrijven en English in Use zijn moeilijker Spreken lukt goed als spreekangst overwonnen is Dyslectische lln blijken in VWO goed mee te kunnen doen

17 Ervaringen met pilot CE in HAVO-4:
Met groot enthousiasme begonnen door lln Belasting van extra vak blijkt niet licht CE is géén bijles EN Huiswerk dient gemaakt te worden Meeste lln gaan inderdaad examen FCE doen met goed gevolg

18 Voorwaarden 1: Jaarcijfer CE 7 in Havo 3 periode 3
Werkhouding minstens Voldoende voor CE in Havo 3 periode 3 Positief advies van vakdocent CE Havo 3 Positief advies van mentor in Havo 3

19 Voorwaarden 2: Leerling en ouders verbinden zich voor een heel schooljaar Examen doen is niet verplicht Volgen van lessen is wel verplicht Er komt 1 klas van min. 15 en max. 25 lln Bij meer aanmeldingen kiest de school de meest geschikte lln uit

20 Profiel geschikte leerling:
Ll moet bereid zijn zich extra in te zetten voor CE: lessen volgen, huiswerk goed bijhouden, etc. Ll is uit zichzelf al bezig met de Engelse taal: bijv. lezen van (jeugd)literatuur, kijken naar BBC, etc. Ll doet actief in de les mee Resultaten bij CE in H3 zijn ruim voldoende

21 Kosten: Ouders betalen benodigde boeken/materialen, examengeld plus bijdrage lessen € 60 School betaalt grootste gedeelte extra CE lessen School draagt €60 examengeld bij

22 Opgeven voor CE: Neem een inschrijfformulier mee
Inleveren bij huidige docent CE Sluitdatum : dinsdag 7 april a.s.

23 Heeft u nog vragen?


Download ppt "CAMBRIDGE ENGLISH Informatieavond"

Verwante presentaties


Ads door Google