De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting Cambridge English Dubbelklik op het filmpje hierboven

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting Cambridge English Dubbelklik op het filmpje hierboven"— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting Cambridge English Dubbelklik op het filmpje hierboven
WELCOME Dubbelklik op het filmpje hierboven

2 Voorlichting Cambridge English
WELCOME

3 Voorlichting Cambridge English
Mevr. H. Hurkens-Moll, docent Engels / FCE Mevr. R. Rijnen Mevr. Drs. M. van den Dries, docent Engels / FCE / CAE

4 Voorlichting Cambridge English
First Certificate in English (B2) en Certificate in Advanced English (C1) Internationaal erkende diploma’s, ontwikkeld door Cambridge University

5 Voorlichting Cambridge English
Cambridge University, UK

6 Voorlichting Cambridge English
Certificates available from Cambridge University KET Key English Test (A2) PET Preliminary English Test (B1) FCE First Certificate in English (B2) CAE Certificate in Advanced English (C1) CPE Certificate of Proficiency in English (C2)

7 Voorlichting Cambridge English
Waarom zou je FCE en CAE volgen? Leuke uitdaging in 3, 4 en 5 VWO Steeds meer studies aan de Nederlandse Universiteiten zijn in het Engels. De Engelse taal speelt een steeds belangrijkere rol binnen de Nederlandse samenleving. Bedrijven eisen steeds vaker dat hun personeel vloeiend Engels spreekt.

8 Voorlichting Cambridge English
Verschil met regulier Engels Engels is voertaal hoger niveau, 2 extra examens 1 uur extra per week Engelstalige methode andere werkvormen: meer groepswerk, meer zelfstandig werken andere opdrachten: meer spreekvaardigheid, meer leesvaardigheid, presentaties

9 Voorlichting Cambridge English
Opbouw lesprogramma FCE In 3V en het 1e semester 4V (t/m december) volgen leerlingen klassikaal 3 of 4 uur FCE-Engels per week. Dit is in plaats van het reguliere programma. Na anderhalf jaar (december 4V) leggen leerlingen het FCE-examen af.

10 Voorlichting Cambridge English
Opbouw lesprogramma CAE In het 2e semester van 4V en in 5V volgen leerlingen klassikaal 4 uur CAE-Engels per week. Dit is in plaats van het reguliere programma. Eind 5V leggen leerlingen het CAE-examen af. In 6V volgen de leerlingen het reguliere eindexamen programma Engels.

11 Voorlichting Cambridge English
Wat houdt het lesprogramma in? focus op communicatie (mondeling en schriftelijk) het ontwikkelen van vocabulaire oa. Door het lezen van Engelstalige boeken. leren discussiëren over verschillende onderwerpen Toetsing van grammatica, leesvaardigheid, luistervaardigheid, spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid.

12 Voorlichting Cambridge English
Wat houdt het examen in? Het examen duurt twee dagen en wordt wereldwijd tegelijkertijd afgenomen. Kandidaten worden op 5 gebieden getoetst: ‘use of English’ (grammatica) Schrijfvaardigheid Leesvaardigheid Luistervaardigheid Spreekvaardigheid

13 Voorlichting Cambridge English
Use of English Rewrite these sentences so they mean the same as the first. DO NOT CHANGE THE FORM OF THE GIVEN WORD. Example:  There is no point in seeing that film.                 WORTH                 That film isn't worth seeing. Opera doesn’t interest David. INTERESTED David … opera.

14 Voorlichting Cambridge English
Use of English David isn’t INTERESTED in opera. Choose the correct option: A, B, C or D: Minor are common if you take part in dangerous sports. A. wounds B. injuries C. breaks D. hurts

15 Voorlichting Cambridge English
Use of English B. injuries Write the correct word in the gap using the word given in capitals. One of the leading figures made the …………… (ANNOUNCE ) that if he were elected the project would go ahead.

16 Voorlichting Cambridge English
Use of English announcement

17 Voorlichting Cambridge English
Writing

18 Voorlichting Cambridge English
Reading Task 1 You are going to read a newspaper article about a day in the life of a footballer. Choose the most suitable heading from the list A-I for each part (1-7) of the article. There is one extra heading which you do not need to use. There is an example at the beginning (0). A All players are different B Putting in the practice C Working together

19 Voorlichting Cambridge English
Reading Excerpt 1 Jim Barber is a centre forward for Glasgow Rangers football club. He talks to Paul Sullivan about a typical day in his life. 1. ? Every day except Sunday, I’ll be at the club by 10. It’s a short drive but I’ll still usually be a few minutes late. I’ve a bad reputation for being late, and I’ve been fined many times. Each day of training is in preparation for the next match. We’ll do some weight training and some running to build up stamina. Players work on particular aspects of the game but tactics are usually left till match day.

20 Voorlichting Cambridge English
Reading 1. B Listening

21 Voorlichting Cambridge English
Toelatingseisen FCE Oordeel huidige docent. huidige gemiddelde voor het vak Engels Instaptoets als nulmeting om startniveau te bepalen. En natuurlijk moet je Engels een leuke taal vinden en moet de taal je liggen. Verder beslist de directie op grond van de verstrekte gegevens omtrent toelating tot het Cambridge English programma.

22 Voorlichting Cambridge English
Toelatingseisen CAE Als leerlingen geslaagd zijn voor hun FCE-examen, gaan zij verder met het voorbereiden van het CAE-examen.

23 Voorlichting Cambridge English
Kosten FCE / CAE voor de leerling Aan de FCE en CAE stroom zijn extra kosten verbonden. Deze bestaan uit de kosten voor de examens (ongeveer € 200,- per examen) en de kosten voor leesboeken.

24 Voorlichting Cambridge English
Dyslexie Cambridge University geeft dyslectische leerlingen tijdsverlenging, maar houdt geen rekening met spelfouten. Tijdens de Cambrdige English lessen en het beoordelen van de toetsen hanteren wij dezelfde regel. Spelfouten worden dus fout gerekend.

25 Voorlichting Cambridge English
Toelatingsexamen Toelatingsexamen vindt plaats op donderdag 12 mei 2011. De uitslag wordt pas bij de rapportuitreiking in juli bekend gemaakt.

26 Voorlichting Cambridge English
Zijn er nog vragen? Inschrijfformulieren voor het toelatingsexamen kunt u bij het verlaten van de aula meenemen.


Download ppt "Voorlichting Cambridge English Dubbelklik op het filmpje hierboven"

Verwante presentaties


Ads door Google