De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting Cambridge English WELCOME Dubbelklik op het filmpje hierboven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting Cambridge English WELCOME Dubbelklik op het filmpje hierboven."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting Cambridge English WELCOME Dubbelklik op het filmpje hierboven

2 Voorlichting Cambridge English WELCOME

3 Mevr. H. Hurkens-Moll, docent Engels / FCE Mevr. R. Rijnen docent Engels / FCE Mevr. Drs. M. van den Dries, docent Engels / FCE / CAE Voorlichting Cambridge English

4 First Certificate in English (B2) en Certificate in Advanced English (C1) Internationaal erkende diploma’s, ontwikkeld door Cambridge University Voorlichting Cambridge English

5 Cambridge University, UK Voorlichting Cambridge English

6 Certificates available from Cambridge University •KET Key English Test (A2) •PET Preliminary English Test (B1) •FCE First Certificate in English (B2) •CAE Certificate in Advanced English (C1) •CPE Certificate of Proficiency in English (C2) Voorlichting Cambridge English

7 Waarom zou je FCE en CAE volgen? • Leuke uitdaging in 3, 4 en 5 VWO • Steeds meer studies aan de Nederlandse Universiteiten zijn in het Engels. • De Engelse taal speelt een steeds belangrijkere rol binnen de Nederlandse samenleving. • Bedrijven eisen steeds vaker dat hun personeel vloeiend Engels spreekt. Voorlichting Cambridge English

8 • Engels is voertaal • hoger niveau, 2 extra examens • 1 uur extra per week • Engelstalige methode • andere werkvormen: meer groepswerk, meer zelfstandig werken • andere opdrachten: meer spreekvaardigheid, meer leesvaardigheid, presentaties Verschil met regulier Engels Voorlichting Cambridge English

9 Opbouw lesprogramma FCE In 3V en het 1 e semester 4V (t/m december) volgen leerlingen klassikaal 3 of 4 uur FCE-Engels per week. Dit is in plaats van het reguliere programma. Na anderhalf jaar (december 4V) leggen leerlingen het FCE-examen af. Voorlichting Cambridge English

10 Opbouw lesprogramma CAE In het 2 e semester van 4V en in 5V volgen leerlingen klassikaal 4 uur CAE- Engels per week. Dit is in plaats van het reguliere programma. Eind 5V leggen leerlingen het CAE- examen af. In 6V volgen de leerlingen het reguliere eindexamen programma Engels. Voorlichting Cambridge English

11 Wat houdt het lesprogramma in? • focus op communicatie (mondeling en schriftelijk) • het ontwikkelen van vocabulaire oa. Door het lezen van Engelstalige boeken. • leren discussiëren over verschillende onderwerpen • Toetsing van grammatica, leesvaardigheid, luistervaardigheid, spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid. Voorlichting Cambridge English

12 Wat houdt het examen in? Het examen duurt twee dagen en wordt wereldwijd tegelijkertijd afgenomen. Kandidaten worden op 5 gebieden getoetst: •‘use of English’ (grammatica) •Schrijfvaardigheid •Leesvaardigheid •Luistervaardigheid •Spreekvaardigheid Voorlichting Cambridge English

13 Use of English Rewrite these sentences so they mean the same as the first. DO NOT CHANGE THE FORM OF THE GIVEN WORD. Example: There is no point in seeing that film. WORTH That film isn't worth seeing. Opera doesn’t interest David. INTERESTED David … opera. Voorlichting Cambridge English

14 Use of English David isn’t INTERESTED in opera. Choose the correct option: A, B, C or D: Minor.......... are common if you take part in dangerous sports. A. wounds B. injuries C. breaks D. hurts Voorlichting Cambridge English

15 Use of English B. injuries Write the correct word in the gap using the word given in capitals. One of the leading figures made the …………… (ANNOUNCE ) that if he were elected the project would go ahead. Voorlichting Cambridge English

16 Use of English announcement Voorlichting Cambridge English

17 Writing Voorlichting Cambridge English

18 Reading Task 1 You are going to read a newspaper article about a day in the life of a footballer. Choose the most suitable heading from the list A-I for each part (1-7) of the article. There is one extra heading which you do not need to use. There is an example at the beginning (0). A All players are different B Putting in the practice C Working together Voorlichting Cambridge English

19 Reading Excerpt 1 Jim Barber is a centre forward for Glasgow Rangers football club. He talks to Paul Sullivan about a typical day in his life. 1. ? Every day except Sunday, I’ll be at the club by 10. It’s a short drive but I’ll still usually be a few minutes late. I’ve a bad reputation for being late, and I’ve been fined many times. Each day of training is in preparation for the next match. We’ll do some weight training and some running to build up stamina. Players work on particular aspects of the game but tactics are usually left till match day. Voorlichting Cambridge English

20 Reading 1. B Listening Voorlichting Cambridge English

21 • Oordeel huidige docent. • huidige gemiddelde voor het vak Engels • Instaptoets als nulmeting om startniveau te bepalen. En natuurlijk moet je Engels een leuke taal vinden en moet de taal je liggen. Verder beslist de directie op grond van de verstrekte gegevens omtrent toelating tot het Cambridge English programma. Toelatingseisen FCE Voorlichting Cambridge English

22 Als leerlingen geslaagd zijn voor hun FCE- examen, gaan zij verder met het voorbereiden van het CAE-examen. Toelatingseisen CAE Voorlichting Cambridge English

23 Aan de FCE en CAE stroom zijn extra kosten verbonden. Deze bestaan uit de kosten voor de examens (ongeveer € 200,- per examen) en de kosten voor leesboeken. Kosten FCE / CAE voor de leerling Voorlichting Cambridge English

24 Cambridge University geeft dyslectische leerlingen tijdsverlenging, maar houdt geen rekening met spelfouten. Tijdens de Cambrdige English lessen en het beoordelen van de toetsen hanteren wij dezelfde regel. Spelfouten worden dus fout gerekend. Dyslexie Voorlichting Cambridge English

25 Toelatingsexamen Toelatingsexamen vindt plaats op donderdag 12 mei 2011. De uitslag wordt pas bij de rapportuitreiking in juli bekend gemaakt.

26 Zijn er nog vragen? Inschrijfformulieren voor het toelatingsexamen kunt u bij het verlaten van de aula meenemen. Voorlichting Cambridge English


Download ppt "Voorlichting Cambridge English WELCOME Dubbelklik op het filmpje hierboven."

Verwante presentaties


Ads door Google