De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

University of Cambridge & Titus Brandsmalyceum Oss PRESENT

Verwante presentaties


Presentatie over: "University of Cambridge & Titus Brandsmalyceum Oss PRESENT"— Transcript van de presentatie:

1 University of Cambridge & Titus Brandsmalyceum Oss PRESENT

2 English for Speakers of Other Languages
ESOL English for Speakers of Other Languages Programmes and Examinations

3 Diverse niveau’s Cursussen en examens op diverse niveau’s zoals FCE, CAE en CPE. FCE (First Certificate in English) komt overeen met niveau B2 volgens het Europees Referentiekader. Dit is ongeveer het eindexamenniveau VWO. CAE (Certificate in Advanced English) komt overeen met ERK niveau C1.

4 First Certificate in English
Op FCE niveau kunnen leerlingen de hoofdgedachten in een complexe tekst begrijpen; een gesprek voeren over een redelijk breed scala aan onderwerpen en hierover een mening geven; een duidelijke en gedetailleerde tekst schrijven, waarin zij een mening kunnen geven en de sterke en minder sterke kanten van diverse meningen kunnen verwoorden.

5 Certificate in Advanced English
Op CAE niveau kunnen leerlingen een tekst snel genoeg lezen om op universitair niveau een Engelstalige cursus aan te kunnen; notities maken in het Engels; een actieve bijdrage leveren aan gesprekken over abstracte en/of culturele onderwerpen; heldere, goed gestructureerde en gedetailleerde teksten schrijven; hun mening en standpunten goed en vloeiend verwoorden; zonder problemen en op een flexibele wijze Engels gebruiken in diverse situaties en voor diverse doeleinden.

6 Examenprogramma Het examen voor FCE en CAE bestaat uit vijf onderdelen (‘papers’) te weten: Reading (tekstbegrip) Writing (schrijfvaardigheid) Use of English (idioom en grammatica) Listening (luistervaardigheid) Speaking (spreekvaardigheid)

7 CAE Reading Het examen tekstbegrip bestaat uit VIER onderdelen, te weten: Multiple choice vragen Gapped text Multiple matching In totaal 34 vragen in 75 minuten

8 CAE Writing Writing op CAE niveau bestaat uit twee onderdelen
Deel 1 (opdracht ligt al vast): artikel, brief, voorstel of verslag van woorden Deel 2 keuze uit: artikel, essay, verslag of recensie, woorden Twee opdrachten in 90 minuten

9 CAE – Use of English Het examen Use of English bestaat uit vijf onderdelen: Multiple choice cloze (words, grammar) Open cloze (vooral grammar) Word formation (words, grammar) Gapped sentences (words) Key word transformations (words, grammar) In totaal 50 vragen in 60 minuten

10 Use of English –uitwerking 1
Multiple choice cloze = kiezen uit 4 gegeven antwoorden Open cloze = zelf ontbrekende woord invullen Word formation = woordafleiding (bijv. welk z.n. past bij gegeven w.w.) in zinsverband

11 Use of English – uitwerking 2
Gapped sentences = drie zinnen, in elke zin ontbreekt hetzelfde woord, welk woord is het? Key word transformations = twee zinnen zijn gegeven, in een zin ontbreken 3 tot 6 woorden, vul onvolledige zin aan met gegeven woord

12 CAE Listening Luistervaardigheid bestaat uit vier onderdelen.
Elk onderdeel wordt twee keer beluisterd. Type gesprekken: monologen en discussies, interviews e.d. Multiple choice Zinnen afmaken Multiple matching (selectie van juiste antwoorden uit een groter geheel) Vier onderdelen, 30 vragen, tijdsduur 40 minuten

13 CAE Speaking Examen Spreekvaardigheid bestaat uit VIER onderdelen. Aanwezig zijn twee leerlingen en twee examinatoren (zowel gespreksleider als beoordelaar) Gesprek tussen gespreksleider en twee lln, 3’ Individuele bijdrage, elk 1’ 30” Tweegesprek tussen leerlingen, 4’ Discussie, 4’ In totaal 15 minuten. Een examiner is gespreksleider en beoordelaar, de ander alleen beoordelaar.

14 Toelating Toelating vindt plaats op basis van
Resultaat toelatingstoets Rapport periode 2 Advies docent Engels (evt mentor) Toelatingscommissie beslist (teamleiders bovenbouw VWO en docenten Engels)

15 Toelating Cambridge English voor leerlingen uit 3V en 4V
Toelatingstoets woensdag 16 juni, 15.00 uur Aanmelden uiterlijk di. 15/6 bij S.Troost, H.Firing of R.Kools Uitslag bekend ca. 1 juli Procedure afgerond ca. 15 juli

16 C U


Download ppt "University of Cambridge & Titus Brandsmalyceum Oss PRESENT"

Verwante presentaties


Ads door Google