De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond groep 4-5. Welkom in groep 4 - 5 Jolanda Raaijmakers en Ellen van Engelen - Ellen is van maandag tot en met donderdagochtend in de klas.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond groep 4-5. Welkom in groep 4 - 5 Jolanda Raaijmakers en Ellen van Engelen - Ellen is van maandag tot en met donderdagochtend in de klas."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond groep 4-5

2 Welkom in groep 4 - 5 Jolanda Raaijmakers en Ellen van Engelen - Ellen is van maandag tot en met donderdagochtend in de klas. - Jolanda is van donderdagochtend tot en met vrijdagmiddag in de klas (dinsdag= plusklas). Overlapping: donderdagochtend. En extra ondersteuning op woensdag: Linda

3 Hoe ziet een dag in groep 4 – 5 er uit?  Even lezen  Instructies en verwerking: taal spelling rekenen technisch lezen  Even lezen  Wereldoriëntatie  Creatieve vakken / bewegingsonderwijs De ochtend De middag Agendawerk wordt opgestart na de herfstvakantie

4 De vakgebieden  Rekenen Rekenen  Taal Taal  Spelling Spelling  Schrijven  Lezen Lezen  Wereldoriëntatie: Wereldoriëntatie: Natuur en techniek Verkeer Kleur Engels groep 5

5 Overige mededelingen  Verjaardagen vieren  Speelplaats  Bijzondere gebeurtenissen, schoolmaatschappelijk werk, GGD-folder  Afscheid in de klas  Corvee  ‘Dit ben ik’-koffer  Afwezig?  Bereikbaarheid leerkrachten en onze sitesite  Verjaardagen van de juffen  Hulp ouders en klasse-ouder

6 Heeft u nu nog vragen? Bedankt voor uw aandacht en snuffel even lekker rond in de klas.

7 Rekenen Methode Wis- en reken, het laatste jaar. Groep 4  Automatiseren tot 10, telrij tot 100  +, daarna – tot 20  Oriëntatie tot 1.000,  Rijgen en splitsen  Vermenigvuldigen  Lengte en oppervlakte  Tijd Groep 5  Automatiseren tot 20  + en - tot 1000  Oriëntatie tot 10.000  Vermenigvuldigen: tafels: 1-10  Oriëntatie deeltafels (verhaaltjessommen)  Klokkijken: Analoge klok en digitale tijd  Oriëntatie gram, meter en kilometer

8 Spelling Nieuwe methode Taal actief Luister- weet- en regelwoorden Groep 4  v-f, z-s  sch-schr  ng - nk,  eer – oor - eur  ei - ij  aai - ooi - oei  eeuw – ieuw – uw  cht - ch  Verkleinwoorden  eind-d  klankgroepen Groep 5 Herhaling, verdieping en  be-, ge-, ver-, -te  -ig, -lijk  lettergrepen  au – ou  verkleinwoorden  vergrotende en overtreffende trap  -elen, -eren, -enen  samenstellingen

9 Technisch lezen (dagelijks in het leesmapje) Li la lezen: met leesbladen, maatje en / of leerkracht. Ook thuis. Les ‘Lees maar door’. Oefenbladen Nieuwsbegrip leestekst Begrijpend lezen en NieuwsbegripXL Cito hulpboek Begrijpend lezen Vrij lezen in het bibliotheekboek. Lezen

10  Differentiatie op drie niveaus.  Ingericht op combinatiegroepen.  Kinderen leren beter als ze weten wat en waarom ze iets leren. De lesdoelen vinden de kinderen in de boeken terug.  Veel aandacht voor woordenschat. Taal verkennen – schrijven – spreken en luisteren- woordenschat NB 1 De methode is ‘even wennen’ voor de kinderen, kijk straks maar eens in de materialen. 2 Wat de kinderen in dit schooljaar leren kunt u dan ook bekijken, in de kopie ‘leerlijn’. Taal Nieuwe methode: Taal actief van MalmbergTaal actief

11 Nieuwe methode: Argus Clou Aardrijkskunde, groep 5 - Wonen - Werken - Vervoer - Nederland waterland/landschappen Geschiedenis, groep 5 Voor, tijdens en na de prehistorie Jagers.. Verzamelaars Verzamelaars.. Boeren Boeren.. Grieken Steentijd-bronstijd-ijzertijd Ontdekken en onderzoeken, professor Argus Clou zoekt opvolgers. Differentiatie op niveau op tempo en niveau. Rekening houdend met combinatiegroepen. Wereldoriëntatie Wat je van beren leren kan Soorten – omgeving – communicatie – bouwen - voeding


Download ppt "Informatieavond groep 4-5. Welkom in groep 4 - 5 Jolanda Raaijmakers en Ellen van Engelen - Ellen is van maandag tot en met donderdagochtend in de klas."

Verwante presentaties


Ads door Google