De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Op weg naar het Bachelor College November 2011. In het kort Alle bacheloropleidingen in één Bachelor College Per september 2012 Bacheloraanbod aantrekkelijker,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Op weg naar het Bachelor College November 2011. In het kort Alle bacheloropleidingen in één Bachelor College Per september 2012 Bacheloraanbod aantrekkelijker,"— Transcript van de presentatie:

1 Op weg naar het Bachelor College November 2011

2 In het kort Alle bacheloropleidingen in één Bachelor College Per september 2012 Bacheloraanbod aantrekkelijker, uitdagender en studeerbaarder Voor echte bèta's en meer mensgerichte, generalistische bèta's

3 Aanleiding 1.Instroomprobleem 2.Rendementsprobleem 3.Maatschappelijke vraag

4 1. Instroomprobleem TU/e trekt voornamelijk één type in bèta geïnteresseerde bachelor student (66%). Demografische ontwikkeling leidt tot daling van de bachelorinstroom uit Limburg en Brabant. TU/e trekt te weinig vwo’ers uit andere regio’s. TU/e trekt te weinig vrouwelijke bachelor- studenten.

5 2. Rendementsprobleem 40% van de bachelors valt in het 1 e jaar af 10% van de bachelors valt af in 2 e en 3 e jaar 35% van de overgebleven bachelors haalt binnen 4 jaar het bachelordiploma Resultaat: gemiddeld 20% van de bachelors behaalt bachelordiploma binnen 4 jaar

6 3. Maatschappelijke vraag Behoefte aan ingenieurs neemt toe. Ingenieurs die verbindingen slaan tussen technische en niet-technische disciplines en mens- en maatschappijgerichte wetenschappen. Behoefte aan ingenieurs die technologische kennis ondernemend weten om te zetten in maatschappelijk en economisch aantrekkelijke innovaties.

7 Doel Bachelor College t.a.v. instroom 50% meer bachelorstudenten Waarbinnen 35% meer vrouwelijke bachelorstudenten* Dit betekent: *exclusief schakelstudenten w.o. en hbo 2009-20102020 Instroom10871700 Waarvan meisjes18%24%

8 Doel Bachelor College t.a.v. rendement Minder uitval in het eerste jaar. 70% van de herinschrijvers, na het eerste jaar, haalt het bacheloropleiding binnen vier jaar. Groei instroom masteropleidingen. Groei jaarlijkse uitstroom uit de masteropleidingen. Naar 1250 MSc’s in 2020 Grotere variatie in afstudeerprofielen van MSc’s

9 Doel Bachelor College t.a.v. maatschappelijke vraag Groei-impuls voor economische topsectoren en Brainport Eindhoven. Toe naar ingenieur van de toekomst.

10 Ingenieur van de toekomst Multidisciplinair Diverse talenten ‘Unique selling points’ Sterk analytisch, probleemoplossend en innovatief Schakel tussen techniek en maatschappij Werkzaam in globaliserende wereld Lifelong learning

11 Oplossing instroomprobleem Opnemen van vakken die eigen discipline plaatsen in een gebruikers-, maatschappelijk- en/of ondernemingsperspectief Meer keuzevrijheid: verdiepen in de eigen discipline of juist verbreden Coaching vanaf intake Nieuwe majoren Extra studenten aantrekken door uitbreiding van wervingsgebied naar heel Nederland en aangrenzende buitenland

12 Oplossing rendementsprobleem Onderwijsonderdelen (vakken en projecten) van vijf studiepunten of veelvoud daarvan Per kwartiel maximaal drie onderwijsonderdelen parallel Meer studentactiverende werkvormen Mogelijkheid toetsen binnen onderwijsonderdelen Minder herkansingen Compenseren Coaching van studievoortgang en keuzes Eindtoets is max. 70% van het eindcijfer

13 Studieopbouw TU/e Bachelor College 30-3-2015 Major (90 studiepunten) Keuzeruimte (45 studiepunten) Basisvakken (30 studiepunten) USE: User, Society and Enterprise (15 studiepunten)

14 Major (90 studiepunten) Een opleiding kan onder één CROHO-positie meerdere majoren omvatten, die elk voorbereiden op aparte master(s) c.q. mastertrack(s). Major geeft toegang tot in ieder geval (één van) de master(s) van de faculteit.

15 Keuzeruimte Faculteiten doen voorstellen voor coherente pakketten in de keuzeruimte. Een coherent pakket omvat max.15 studiepunten. Er is ook plaats voor losse vakken van 5 studiepunten. Coherente pakketten zijn ook toegankelijk voor studenten met andere majoren.

16 Basisvakken (30 studiepunten)

17 USE Vakken(pakketten) die vanuit de gebruiker, maatschappij en/of de ondernemer kijken naar technologie Naast 5 studiepunten Humanities & Social Sciences in de basis, een USE component van 15 studiepunten Meerdere varianten Mogelijk om in vrije keuzeruimte USE-vakken kiezen

18 Kwaliteit voorop! TU/e blijft technische universiteit. Niveau afgestudeerde TU/e-ingenieur blijft hoog. Meer focus op gevarieerde behoeften op onderwijs- en arbeidsmarkt. Coaching: begeleiden student, bewaken studievoortgang, voorkomen uitval. Studieonderdelen (vakken en projecten) krijgen een niveauaanduiding: inleidend, verdiepend en specialiserend (gevorderd).


Download ppt "Op weg naar het Bachelor College November 2011. In het kort Alle bacheloropleidingen in één Bachelor College Per september 2012 Bacheloraanbod aantrekkelijker,"

Verwante presentaties


Ads door Google