De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Vlaams Fonds voor de Letteren Het Vlaams Fonds voor de Letteren Koen Van Bockstal - Directeur ‘Payer’ & ‘Player’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Vlaams Fonds voor de Letteren Het Vlaams Fonds voor de Letteren Koen Van Bockstal - Directeur ‘Payer’ & ‘Player’"— Transcript van de presentatie:

1 Het Vlaams Fonds voor de Letteren Het Vlaams Fonds voor de Letteren Koen Van Bockstal - Directeur ‘Payer’ & ‘Player’

2 Beleidsspectrum met 4 Dimensies Algemeen Boekenbeleid : voorwaarden scheppend, bevoegdheid federale overheid Specifiek Boekenbeleid : kwaliteit van het boek, structurele maatregelen Vlaamse overheid Algemeen Letterenbeleid : leesbevordering, handhaving, vernieuwing en stimulering Specifiek Letterenbeleid binnen cultuurbeleid

3 AuteurCreatie Uitgeverij / importeurProductie DistributeurVerspreiding HandelVerkoop ConsumentConsumptie Economische waardeketen

4 Waardenetwerk van ‘het boek’

5 Boekenvak is “Creatieve Industrie” Werkgevers :550 Werknemers : 10.301 (VTE) Omzet : 1.431.000.000 € Toegevoegde waarde : 480.462.000 € Kerncijfers – F landers DC 2014

6 Vlaams Fonds voor de Letteren Opgericht in 1999 via decreet in Vlaams Parlement Vlaamse Overheidsinstelling (VOI) sui generis Beheersovereenkomst voor 5 jaar Parlementaire Controle via de Commissie Cultuur van Vlaams Parlement

7 Ondersteuning van de Nederlandstalige letteren Ondersteuning van de vertaling in én uit het Nederlands van literair werk Bijdrage tot de verbetering van de sociaaleconomische positie van Vlaamse auteurs en vertalers Missie van het VFL

8 Ondersteuning van creatie, productie, presentatie en omkadering Verstrekken van subsidies, informatie en documentatie Organiseren en financieren van projecten en samenwerkingsplatformen Promoten van Vlaamse literatuur over de grenzen Belichamen geïntegreerd letterenbeleid Beleid van het VFL

9 Kwaliteit is het belangrijkste criterium in het beleid van het VFL: bewuste aandacht voor vernieuwing, lef, durf, literair avontuur en authenticiteit. Het VFL subsidieert projecten die blijk geven van een professionele aanpak met aandacht voor objectieve positionering in het literaire veld, zelfevaluatie en effectmeting. Ze moeten mee het imago en de plaats van literatuur en professionele literatuurbeoefenaars in de kunstensector versterken. Diversiteit in het literaire landschap is cruciaal. Het VFL besteedt extra aandacht aan de verschuiving, vervaging en uitwissing van grenzen tussen genres en is alert voor experimenten met nieuwe media. Er moet ook diversiteit zijn in doelgroepen en ingezette middelen. Kernbegrippen van het VFL

10 Jaarlijkse dotatie van de Vlaamse overheid (aan te vullen met eigen inkomsten) 2000 : 3.240.000 euro 2009 : 4.000.000 euro 2010 : 3.837.000 euro 2011 : 3.776.000 euro 2012 : 3.917.000 euro 2013 : 4.615.000 euro 2014 : 6.006.000 euro 2015 : 5.596.000 euro (7,5 % besparingen) Financiële Middelen

11 Raad van Bestuur Regeringscommissaris Dagelijks Bestuur VFL secretariaat Adviescommissies Beslissingscollege Beroepscollege Ad hoc werkgroepen Organisatie

12 Opdracht: –inhoudelijk advies geven over subsidieaanvragen, projectvoorstellen en beoordelingsprocedures Samenstelling: –vijf leden –benoemd voor vier jaar Adviescommissies

13 Vaste Adviescommissies AC PROZAAC POËZIE & ESSAYAC THEATER AC LITERAIRE ORG. & MANIFESTATIES AC VERTALINGEN AC STRIPS AC AUTEURSLEZINGEN AC LETTEREN & SAMENLEVING AC KINDER- EN JEUGDLIT.A TIJDSCHRIFTEN

14 Opdracht: –beslist over de subsidieaanvragen op basis van de adviezen van de Adviescommissies –evalueert de regelingen en signaleert nieuwe behoeften Samenstelling: –negen leden: acht voorzitters van de Adviescommissies + onafhankelijke voorzitter –benoemd voor 4 jaar Beslissingscollege

15 BESLISSINGSCOLLEGE AC PROZA AC POËZIE & ESSAY AC KINDER- EN JEUGDLITERATUUR AC THEATER AC LITERAIRE ORG. & MANIFESTATIES AC TIJDSCHRIFTEN AC VERTALINGEN AC STRIPS AC LETTEREN & SAMENLEVING Beslissingsstructuur subsidies

16 Opdracht: –behandelt bezwaarschriften tegen besluiten van het Beslissingscollege; beslist autonoom en definitief Samenstelling: –vijf leden: deskundig op literair gebied –maken geen deel uit van andere VFL-organen –benoemd voor 4 jaar Beroepscommissie

17 Literaire auteurs en illustratoren –Werkbeurzen –Stimuleringsbeurzen voor debuterende auteurs –Reisbeurzen –Auteurslezingen Literaire vertalers –Projectbeurzen –Stimuleringssubsidies voor debuterende vertalers –Reisbeurzen –Auteurslezingen Subsidieregelingen auteurs

18 Stripauteurs –Werkbeurzen voor stripauteurs –Stripmentoraten voor beginnende stripauteurs –Reisbeurzen voor stripauteurs –Auteurslezingen Subsidieregelingen auteurs

19 Naast subsidies voor auteurs en vertalers, ook voor onder meer: –literaire organisaties –Literaire manifestaties –uitgevers –literaire tijdschriften Subsidieregelingen binnenland

20 Wat? –Subsidie om tijd vrij te maken voor het schrijven van literair hoogstaand werk –Werkbeurzen zijn JAARbeurzen, geen projectbeurzen Wie kan aanvragen? –Auteurs/illustratoren van Nederlandstalig literair werk –Minstens twee literaire publicaties bij een professionele uitgever (uitgez. toneelauteurs) Werkbeurzen auteurs

21 Belangrijkste beoordelingscriterium: de literaire kwaliteit van het gepubliceerde werk, met extra aandacht voor het meest recente werk Beoordeling literaire kwaliteit? –intersubjectief tussen de 5 leden van de Adviescommissie –met aandacht voor diversiteit binnen elk genre Werkbeurzen auteurs

22 Beursbedrag: –een werkbeurs wordt uitgedrukt in rekeneenheden: minimaal 2, maximaal 8 –1 eenheid = 2.500 euro  een beurs bedraagt 5.000 tot 20.000 euro –een werkbeurs is belastingvrij voor rijksingezetenen Inkomensplafond –de som van het jaarinkomen van de auteur en de werkbeurs kan niet hoger zijn dan 39.200 euro –indien nodig wordt de beurs afgetopt Werkbeurzen auteurs

23 Buitenlandwerking VFL Subsidies voor vertalingen uit het Nederlands Productiesubsidies voor vertalingen uit het Nederlands Auteursbezoeken Buitenlandse beurzen: Frankfurt, Angoulême, Bologna, Londen, Beijing, Göteborg, Guadalajara e.a. Presentatiemomenten : expo Angoulême, High Impact literaire tournee in de UK, workshop BIBF Peking Residentiewerking: Vlaamse en buitenlandse auteurs Buitenlandwerking VFL

24 In 2014 : 130 vertalingen (125 in 2013 – 98 in 2012) Fictie, non-fictie, poëzie, theater, kinder- en jeugdboeken, strips en graphic novels Belangrijkste talen (2014): –Chinees :21 vertalingen –Duits :12 vertalingen –Engels :12 vertalingen –Turks :8 vertalingen –Frans :7 vertalingen –Deens :4 vertalingen –Spaans :2 vertalingen –en 25 andere talen Totale budget (2014) van 275.000 € voor vertalingen en productie subsidies voor buitenlandse uitgevers Vertaalbeleid van het VFL

25 Eerste aanspreekpunt voor coherent letterenbeleid Strip Turnhout, Poëziecentrum en Passa Porta onder vleugels van VFL via beheersovereenkomst Secretariaat voor BoekenOverleg Overleg Literair Middenveld Auteurslezingen Residentiewerking Leesbevordering (Stichting Lezen en Leesweb) Projecten rond armoede & interculturaliteit Vertalershuis Geïntegreerd Letterenbeleid

26 Nieuwe beheersovereenkomst 2016 - 2020 Frankfurter Buchmesse – gastlandschap in 2016 samen met Nederland Aanpassing sociaal statuut van kunstenaar ifv auteurs Leenrechtvergoeding opkrikken Digitale (auteurs)rechten in EU context regelen Digitalisering en impact op uitgevers Uitdagingen voor de toekomst


Download ppt "Het Vlaams Fonds voor de Letteren Het Vlaams Fonds voor de Letteren Koen Van Bockstal - Directeur ‘Payer’ & ‘Player’"

Verwante presentaties


Ads door Google