De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van gedoopt naar gevormd!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van gedoopt naar gevormd!"— Transcript van de presentatie:

1 Van gedoopt naar gevormd!
Een Sacrament Een sacra-moment

2 Vormsel Handoplegging Zalving met chrisma geloofsbelijdenis

3 Vormsel Zalving met chrisma Heilige Geest Gaven

4 Vormsel «  De vruchten van de Geest zijn liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid ». Goede mensen brengen goede geestelijke vruchten voort.

5 Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde. en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer; die ontvangen is van de Heilige Geest, en geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven; die neergedaald is ter helle, en de derde dag verrezen uit de doden; die opgevaren is ten hemel, en zit aan de rechterkant van God, zijn almachtige Vader; vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, en het eeuwige leven. Amen.


Download ppt "Van gedoopt naar gevormd!"

Verwante presentaties


Ads door Google