De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

15 sept. 2013 Rotterdam. Romeinen 10 9 Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft.

Verwante presentaties


Presentatie over: "15 sept. 2013 Rotterdam. Romeinen 10 9 Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft."— Transcript van de presentatie:

1 15 sept. 2013 Rotterdam

2 Romeinen 10 9 Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden;

3 Romeinen 10 9 Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden;

4 Romeinen 10 9 Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden;

5 Romeinen 10 9 Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden;

6 Romeinen 10 9 Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden;

7 De context:  9:30-10:4 Israël struikelde over de Steen des aanstoots omdat het uitging van 'werken' i.p.v. 'geloof'  10:5 Mozes schrijft over "gerechtigheid uit de wet"  10:6 Mozes schrijft óók over "gerechtigheid uit geloof" (10:6) en citeert Deut.30

8 Deuteronomium 30 12 Het is niet in de hemel, zodat gij zoudt moeten zeggen: Wie zal opstijgen ten hemel, het voor ons halen, en het ons doen horen opdat wij het volbrengen? Deuteronomium 30 12 Het is niet in de hemel, zodat gij zoudt moeten zeggen: Wie zal opstijgen ten hemel, het voor ons halen, en het ons doen horen opdat wij het volbrengen?

9 13 En het is niet aan de overkant der zee, zodat gij zoudt moeten zeggen: Wie zal oversteken naar de overkant der zee, het voor ons halen, en het ons doen horen opdat wij het volbrengen?

10 8 Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw MOND en in uw HART, namelijk het woord van het geloof, dat wij prediken.

11 Romeinen 10 9 Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden;

12 36 Dus moet ook het ganse huis van Israel zeker weten, DAT GOD HEM en TOT HEER en tot Christus GEMAAKT HEEFT, deze Jezus, die jullie hebben gekruisigd. -Handelingen 2- 36 Dus moet ook het ganse huis van Israel zeker weten, DAT GOD HEM en TOT HEER en tot Christus GEMAAKT HEEFT, deze Jezus, die jullie hebben gekruisigd. -Handelingen 2-

13 9 Want hiertoe is Christus gestorven en LEVEND GEWORDEN, opdat Hij en van doden en van levenden HEER ZOU ZIJN. -Romeinen 14- 9 Want hiertoe is Christus gestorven en LEVEND GEWORDEN, opdat Hij en van doden en van levenden HEER ZOU ZIJN. -Romeinen 14-

14 12 Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, een en dezelfde is HEER VAN ALLEN*, rijk voor allen, die Hem aanroepen... -Romeinen 10- 12 Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, een en dezelfde is HEER VAN ALLEN*, rijk voor allen, die Hem aanroepen... -Romeinen 10- * zie ook Handelingen 10:36

15 Romeinen 10 9 Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem UIT DE DODEN heeft OPGEWEKT UIT DE DODEN heeft OPGEWEKT, zult gij behouden worden;

16 10.... onze Redder, Christus Jezus, die DE DOOD VAN ZIJN KRACHT BEROOFT en onvergankelijk leven aan het licht brengt DOOR HET EVANGELIE. 11 En ik ben daartoe aangesteld als heraut, apostel en leraar. -2Timotheüs 1- 10.... onze Redder, Christus Jezus, die DE DOOD VAN ZIJN KRACHT BEROOFT en onvergankelijk leven aan het licht brengt DOOR HET EVANGELIE. 11 En ik ben daartoe aangesteld als heraut, apostel en leraar. -2Timotheüs 1-

17 Romeinen 10 9 Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, GOD HEM dat GOD HEM uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden;

18 Geen graf hield Davids Zoon omkneld, Hij overwon, die sterke Held. Hij steeg uit 't graf DOOR EIGEN KRACHT, want Hij is God, bekleed met macht!

19 Geen graf hield Davids Zoon omkneld, Hij overwon, die sterke Held. Hij steeg uit 't graf DOOR 'S VADERS KRACHT, want Die is God, bekleed met macht!

20 Romeinen 10 9 want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden...

21 27 Jesaja roept over Israel uit: Al was het getal van de kinderen Israels als het zand der zee, het overschot zal behouden worden... -Romeinen 9- 27 Jesaja roept over Israel uit: Al was het getal van de kinderen Israels als het zand der zee, het overschot zal behouden worden... -Romeinen 9-

22 13... al wie de naam van de Heer aanroept, zal behouden worden. -Romeinen 10- 13... al wie de naam van de Heer aanroept, zal behouden worden. -Romeinen 10-

23 10... opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, 11 en ALLE TONG zou belijden: JEZUS CHRISTUS IS HEER, tot eer van God, de Vader! -Filippi 2- 10... opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, 11 en ALLE TONG zou belijden: JEZUS CHRISTUS IS HEER, tot eer van God, de Vader! -Filippi 2-


Download ppt "15 sept. 2013 Rotterdam. Romeinen 10 9 Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft."

Verwante presentaties


Ads door Google