De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Woord van Leven Maart 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Woord van Leven Maart 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Woord van Leven Maart 2015

2 “Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen.” Marcus 8, 34

3 Tijdens zijn reis in het noorden van Galilea vraagt Jezus aan zijn leerlingen wie Hij volgens hen is. Petrus belijdt dat Hij de Christus is, de Messias die sinds eeuwen werd verwacht.

4 Dan legt Jezus uit hoe Hij zijn missie wil volbrengen
Dan legt Jezus uit hoe Hij zijn missie wil volbrengen. Hij zal zijn volk bevrijden, maar op een andere manier dan werd verwacht. Hij zal betalen met zijn eigen persoon, dat wil zeggen dat Hij verworpen en gedood zal worden en na drie dagen uit de dood zal opstaan.

5 Petrus kan deze visie niet accepteren en hij maakt Jezus verwijten
Petrus kan deze visie niet accepteren en hij maakt Jezus verwijten. Maar Jezus waarschuwt hem: “Jij denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen” (vgl. 8,31-33).

6 Hij roept de menigte en zijn leerlingen bij zich en zegt hun:

7 “Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen.” Marcus 8, 34

8 De menigte was gefascineerd geraakt toen ze Hem wonderen zagen doen en Hem woorden vol wijsheid hadden horen spreken.

9 De leerlingen waren Hem vol vreugde en enthousiasme gevolgd.

10 Maar nu werd hun duidelijk dat Jezus volgen betekent: delen in zijn leven en bestemming, dat wil zeggen mislukking en vijandschap, zelfs de dood!

11 Nu Jezus kenbaar heeft gemaakt wie Hij is, kan Hij ook zeggen wat een leerling van Hem is.

12 Als de Meester degene is die zijn volk tot stervens toe liefheeft, dan moet ook de leerling alles opzij zetten en bereid zijn de weg te gaan die de Meester aflegt.

13 “Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen.” Marcus 8, 34

14 Christen-zijn betekent een andere Christus zijn en met Paulus kunnen zeggen: “Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij” (Gal 2,20). Het is Jezus die doorgaat met leven, sterven en verrijzen in ons.

15 De eerste stap is “jezelf verloochenen”, afstand nemen van je eigen manier van denken. Dat is de stap die Jezus aan Petrus had gevraagd toen Hij hem verweet te denken zoals de mensen en niet zoals God.

16 Ook wij zoeken soms, net als Petrus, de snelle en gemakkelijke weg
Ook wij zoeken soms, net als Petrus, de snelle en gemakkelijke weg. We dromen ervan een mooi gezin te hebben en om een broederlijke samenleving op te bouwen… Maar zijn we bereid daarvoor de prijs te betalen van de zelfverloochening?

17 Dat wil zeggen: binnengaan in de manier van denken van God
Dat wil zeggen: binnengaan in de manier van denken van God. Voor God geldt de logica van de graankorrel die moet sterven om vrucht te dragen. De logica die zegt dat er meer vreugde is in het geven dan in het ontvangen.

18 “Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen.” Marcus 8, 34

19 Iedere dag opnieuw komen we met het kruis in aanraking: een ziekte, een werksituatie, familieproblemen, eenzaamheid, onmacht tegenover de problemen in de wereld, verontwaardiging over schandalen in onze maatschappij... We hoeven het kruis niet te zoeken, het komt ons vanzelf tegemoet.

20 De uitnodiging van Jezus is ieder kruis op ons te nemen; het niet te willen ontkennen, maar ook niet berustend te ondergaan als iets onvermijdelijks.

21 Nee, Jezus koppelt het opnemen van het kruis met het volgeling zijn van Hem. Met andere woorden: door het kruis op te nemen, krijgen we deel aan zijn leven.

22 In ieder lijden, hoe het zich ook voordoet, kunnen we Jezus vinden die het al tot het zijne heeft gemaakt.

23 Ons kruis dragen met Hem. Weten dat we daarin niet alleen zijn
Ons kruis dragen met Hem. Weten dat we daarin niet alleen zijn. Hij draagt het met ons en maakt ons één met Hem. Zo volgen we Jezus en zijn we zijn leerlingen.

24 Net als voor Christus zal het kruis dan ook voor ons de kracht van God tonen, de weg van verrijzenis. In elk zwak moment zullen we de kracht vinden, in elke duisternis het licht, in iedere dood het leven. Want we zullen Jezus vinden.

25 Deze powerpoint in verschillende talen is te downloaden op:
“Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen.” “Woord van Leven”, uitgegeven door de Focolarebeweging. Tekst van Fabio Ciardi Deze powerpoint in verschillende talen is te downloaden op: (Grafica Anna Lollo in collaborazione con don Placido D’Omina (Sicilia, Italia)


Download ppt "Woord van Leven Maart 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google