De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Netwerk Duurzaam Leuven Voorstelling. Vóór NDL: Platform Lokale Agenda 21 Leuven Samenwerkingsverband op initiatief van stadsbestuur tussen beleid, middenveld,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Netwerk Duurzaam Leuven Voorstelling. Vóór NDL: Platform Lokale Agenda 21 Leuven Samenwerkingsverband op initiatief van stadsbestuur tussen beleid, middenveld,"— Transcript van de presentatie:

1 Netwerk Duurzaam Leuven Voorstelling

2 Vóór NDL: Platform Lokale Agenda 21 Leuven Samenwerkingsverband op initiatief van stadsbestuur tussen beleid, middenveld, bedrijven en kennisinstellingen Projecten, acties en overleg Lidmaatschap en Platformvergadering die optreedt als Raad van bestuur

3 Project Lokale Agenda 21 Leuven: ontstaan 3 aanleidingen in Leuven ondertekening milieuconvenant 1997-1999 samenwerking met Nakuru (stad in Kenia) ondertekening van het Klimaatverbond Agenda 21 van UNCED, Rio 92

4 milieuconvenant Vrijwillige overeenkomsten tussen steden en Vlaams Gewest Gestart in 1992 (convenant 92-96), Inhoud is stelselmatig uitgebouwd en verdiept Subsidies in ruil voor taken in het milieubeleid Uitbouw milieudienst, energie, water, natuur, duurzame producten, duurzame ontwikkeling

5 Nakuru Uitwisseling Projecten (cobblestone, huisvesting, geboortebos, riolering, lening, scholen,…) Lokale Agenda in Nakuru (ism KULeuven) Vernieuwende ontwikkelingssamenwerking

6 LA 21 : doelstellingen Het beleid op 3 manieren vernieuwen horizontaal werken : integratie van DO in de hele werking van de stad nieuwe thema’s en klemtonen : eerlijke handel, noord-zuid, sociaal meer participatie

7 LA 21 : gefaseerde uitbouw Eerste fase : project lokale agenda 21 Interne duurzame ontwikkeling uitbouwen Interne milieuzorg Samenwerking met Nakuru Integratie van D.O in stadsdiensten Voorbeeldrol uitbouwen beperkte projecten met derden : buitengewone buurt

8 LA 21 : gefaseerde uitbouw tweede fase : platform lokale agenda 21 opentrekken van lokale agenda 21 naar verenigingen en bewoners participatie opstarten in projecten stadsbestuur als één van de trekkers

9 Platform LA 21 : doelstellingen doelstellingen platform lokale agenda 21 draagvlakverbreding betrokkenheid stimuleren projectwerking zelfstandige werking via fonds

10 Platform LA 21 : structuur Platform Lokale agenda 21 : ledenvergadering Werkgroepen : thematische werking Dagelijks bestuur : coördinatie, netwerking, Stuurgroep Lokale agenda 21

11 Platform Lokale Agenda 21 Leuven: leden 11.11.11 Bond Beter Leefmilieu Cera De Lijn Vlaams-Brabant Dialoog Electrabel Netten Vlaanderen Ecolife Fietsersbond Leuven Handelaarsverbond Jeugdbond voor Natuur en Milieu Leuven KBC Verzekeringen KHLeuven K.U.Leuven Natuurpunt Leuven Oxfam Wereldwinkels Leuven, Kessel-Lo en Wilsele Provincie Vlaams-Brabant Safier SPIT Stad Leuven Unizo Velo Velt VODO Voka - Kamer van Koophandel arr. Leuven Voor Moeder Aarde Voedselteams Vredeseilanden Wereldcafé.coop

12 Platform wordt Netwerk … Na een uitgebreide evaluatie eind 2005 (interviews en SWOT-analyse) kwamen de volgende conclusies:  Behoefte aan verbreding bereik, thema’s en partners  Nood aan een meer flexibele werking Een evolutie van, géén breuk met!

13 Werking Flexibel: kunnen inspelen op opportuniteiten Gedragen en gevoed door stadsbestuur EN Leuvense actoren Met strategische planning Met partners in plaats van leden Over alle aspecten van duurzame ontwikkeling

14 Werking Via overleg komen tot … acties, projecten, voorstellen, oplossingen … op strategisch, project- en actieniveau en Netwerking

15 Structuur  Coördinatieteam (formeel)  Met vertegenwoordigers uit teams, diverse sectoren, en met diverse actoren  Adviseert de jaarlijkse actieprogramma’s, formuleert toekomstbeeld  Secretariaat  Met vaste omkadering en ondersteuning vanuit stadsdiensten  Speurt naar opportuniteiten, legt contacten, brengt samen  Bereidt coördinatie- en projectteams voor, en volgt deze op  Verzorgt de algemene communicatie

16 Structuur  Project-, actie- en overlegteams (flexibel)  Voeren uit: projecten, acties en overleg, gekaderd in de algemene strategie van het Netwerk  Zijn flexibel samengesteld Middelen  Fonds LA 21 Leuven  Aanboren van subsidie’markt’  …

17 Website WWW.DUURZAAMLEUVEN.BE

18 NDL: voorbeeldacties REG-actie voor senioren Ik Ben Verkocht-campagne Fietsje gezond Leuven autovrij

19 Voorbeeld opmaak Jaarprogramma 2008 Krachtlijnen: Gegroeid uit thematische rondetafels Zowel aandacht voor kortetermijn- als voor langetermijnwerking Samenwerken met partners, het beleid, sleutelfiguren Versterking van bestaande ideeën en projecten Communiceren blijft een basistaak

20 Succesfactoren 1. Veel partners in dezelfde en andere werkingsgebieden: er is veel interessante informatie om uit te wisselen. 2. Intensieve communicatie over verschillende acties van de partners 3. Netwerk is een open structuur:  Iedereen kan in- en uitstappen op elk moment  Gemakkelijk in te spelen op nieuwe maatschappelijke trends 4. Voortgezette inspanning (Netwerk Duurzaam Leuven was voorheen Platform Lokale Agenda 21) 5. Projectenfonds Netwerk Duurzaam Leuven: geld voor activiteiten van verenigingen en organisaties

21 Interne werking lokale agenda 1. Stuurgroep  Volgt de werking rond duurzaam beleid van verschillende diensten op.  Volgt interne uitwerking lokale agenda op 2. WIDO  Zorgt voor interne duurzame ontwikkeling bij personeel: vorming, sensibilisatie,…  Begeleidt interne milieuzorg


Download ppt "Netwerk Duurzaam Leuven Voorstelling. Vóór NDL: Platform Lokale Agenda 21 Leuven Samenwerkingsverband op initiatief van stadsbestuur tussen beleid, middenveld,"

Verwante presentaties


Ads door Google