De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

29 september 2014  19.30 u Brugvoorstellen  20.10 u Koffie  20.15 u Project Weesfietsen  20.20 u Vragen stadsdeelvoorzitter  20.45 u koffie  20.50.

Verwante presentaties


Presentatie over: "29 september 2014  19.30 u Brugvoorstellen  20.10 u Koffie  20.15 u Project Weesfietsen  20.20 u Vragen stadsdeelvoorzitter  20.45 u koffie  20.50."— Transcript van de presentatie:

1

2 29 september 2014

3  19.30 u Brugvoorstellen  20.10 u Koffie  20.15 u Project Weesfietsen  20.20 u Vragen stadsdeelvoorzitter  20.45 u koffie  20.50 u Vragen directeur NV Zeedijk  21.15 u Afsluiting  21.20 u BOB-borrel

4  Aanleiding: burenruzies  NV Zeedijk, nam initiatief voor brainstormsessie over de Zeedijk Deelnemers: bewoners, ondernemers, straatmanager, medewerkers stadsdeel, bestuurslid ondernemersvereniging, buurtbewoner  Het idee Project Zeedijk Toekomst is toen ontstaan

5  Interviews  Swot-analyse  Brugvoorstellen  Brede Zeedijkdiscussies en inspraak  Verder uitwerken  Definitieve voorstellen

6 1. Live interviews 2. Digitale interviews 3. Open e-mails en spontane ontmoetingen 4. Presentatie Brugvoorstellen & discussie tafeltjes 7 april 5. Publicatie Brugvoorstellen en online reageren op Brugvoorstellen 6. Website en Facebook discussies 7. Werkgroepen

7  Iedereen kon zijn zegje doen  Meer dan 110 mensen hebben op verschillende momenten input gegeven.

8  Niets schokkends ontdekt  Bont gezelschap  Burenruzies zijn overal  Beschadigde relaties hebben invloed op samenwerkingsverbanden  De beschadigde persoonlijke en/of zakelijke relaties worden geïmporteerd in overleggen en samenwerkingsverbanden. Dat moeten we echt proberen te doorbreken.

9 Doordat je steeds de mensen waarmee je een problematisch relatie hebt weer tegenkomt, ontstaat er niet echt een afkoelingsperiode.

10

11  Overvragen in de buurtrelaties  Het is geven en nemen  Als je altijd neemt, dan wordt ooit jouw relatie-creditcard geblokkeerd.  Een aantal mensen, staan duidelijk in het rood. De tolerantiegrens daalt dan bij anderen  De meesten BOB’s staan niet in het rood, maar zijn zeer tolerant

12  Als je relatie-creditcard rood staat dan gaat het een keer mis.

13  Proberen om hierbij rekening te houden in alle Zeedijk organisaties  Zoveel mogelijk verschillende mensen actief laten zijn en proberen te interesseren voor een activiteit op de Zeedijk. Dat is ook nog goed voor de kwaliteit.  Dubbelfuncties dus bij voorkeur vermijden

14  Planning halen we (weer) niet.  Brugteamtaken zijn gewijzigd Uitvoerend: Remco en Ton Adviserend: Bri en Arjan Ondersteuning door werkgroepen

15  De projectgroep stopt  We gaan verder in een belangenvereniging / buurtvereniging  Het project krijgt dus een permanent karakter

16  Probeert te functioneren als Zeedijk platform. Voor bewoners, ondernemers en buren. Maar ook voor alle organisaties  Probeert samenwerking te stimuleren en faciliteren  Kiest voor openheid en transparantie  Kiest voor inspraak en probeert draagvlak te creëren  Eerlijke discussie over voor- nadelen en kansen en bedreigingen

17  Neemt initiatieven  Organiseert BOB raadplegingen

18

19  SamenZeedijk; omdat we het samen moeten doen  Puzzelstukjes geven de verschillende groepen weer  De kleuren; bonte verzameling van BOB’s  Het blauwe en gele stukje, onze directe buren  De puzzel vormt een onderdeel van een geheel. De Zeedijk maakt immers deel uit van een buurt, een stad een land, etc.  De kleur van de letters is een hint naar….

20  Ons eigen ‘referendum’  Geen beslissing, maar advies  Volgens een nog vast te leggen protocol  Iedereen kan het aanvragen.  Moet nog verder worden uitgewerkt

21  Klein bestuur, wat coördineert en stimuleert  We willen werken met steeds wisselende werkgroepen Werkgroepen met een duidelijke taak.  Probeert steeds te werken met andere mensen  Mogelijk uitbreiden met afgevaardigden van andere Zeedijk organisaties. Misschien wel kwaliteitszetels

22 Werkgroep:  Peter Rijs (ondernemer)  Peter Mattie (straatmanager / OV)  Remco Kamlag (Brugteam)

23  Vergroening  Maar door input gekoppeld met kunst  Plantenbakken met kunst (stadsgezichten 1012)  Subsidie aangevraagd  Kan misschien uitgroeien tot een kunst evenement

24 Een aantal acties:

25 Diana van Laar (voorzitter Ondernemersvereniging Janny Alberts (directeur NV Zeedijk) Ton Jacobs (woordvoerder brugteam

26  Verrassend goed  Bijna iedereen houdt zich nu aan de tijden  Beter straatbeeld  Minder chaotisch verkeer  Probleem blijft de brug  Onduidelijkheid over regelgeving  Zelfs de gemeente houdt zich niet aan de tijden

27  Gezamenlijk werkgroep: Brugteam & straatmanager / Ondernemersvereniging  Afgesproken dat de gemeente een aantal BOB’s gaat aanspreken op hun gedrag  Gemeente gaat zich verdiepen in de afkomst van de afvalberg bij de brug en regelgeving

28  In overleg met de Ondernemersvereniging is een inventarisatie gestart van alle afval ophaalcontracten met het doel om deze te bundelen.  Daardoor minder vrachtauto’s, minder aanbiedingsmomenten en misschien is het ook nog goedkoper.  De meeste bedrijven hebben een contract met de gemeente.

29  Organiseren brede Zeedijkdiscussie over het wijzigen van de reguliere afval ophaaltijden op maandag en donderdag.  Naar de ochtend  Aanbieden bijvoorbeeld: vanaf 6.30 u  Ophalen uiterlijk 9.30 uur  Pilot van drie maanden  Medio 2015 als dat haalbaar is

30 Zet het afval a.u.b. wat later buiten

31  Onvoldoende voortgang door tijdgebrek  Veel reacties op het Brugvoorstel  Komende maanden een paar voorstellen en pilots uitwerken

32  Wordt op de Zeedijk versterkt door het chaotisch stallen van fietsen en scooters  Veel van de langdurig gestalde fietsen en scooters zijn van mensen die werken wonen en werken op de Zeedijk.  Extra chaotisch als afval buiten staat  Met een beetje goede wil is veel te bereiken  In nieuwsbrief komt een oproep. Een zelfde effect als na de afval oproep?

33  We willen in overleg met de gemeente over het starten van een paar pilots om het gedrag te beïnvloeden  Mensen willen wel op de stoep lopen, maar kunnen het niet  Wij denken aan parkeerzones en fietsers proberen te verleiden om een andere route te nemen.  Weinig bekend over de doorstroom  Chaos vooral tijdens spitsuur 17.00 – 19.00 en zaterdagmiddag

34  Het onderwerp verdient meer aandacht ook van deskundigen  Zeker een onderwerp voor een BOB raadpleging.  Een aantal BOB’s ondernemers wil graag de Zeedijk afsluiten. (Onderzoek gemeente in wijk)  Zeer ingrijpende beslissing

35  De gevolgen hiervan moeten zeer goed in beeld worden gebracht. Denk maar eens aan:  Gevolgen detailhandel  Gevolgen voor de Zeedijk bezorgbedrijven  Gevolgen omzet afhaalmaaltijden etc  Venstertijden veroorzaken verplaatsen al het autoverkeer naar de ochtend. Dan ontstaan er mogelijk files, met als gevolg ongeduldig toeteren en extra luchtvervuiling

36  Gevolgen voor de bewoners moeten duidelijk zijn.  Wat zijn de effecten voor de horeca?  Ook eens kijken naar vergelijkbare straten, zoals Stratumseind in Eindhoven

37 Alle BOB’s en mensen die werkzaam zijn op de Zeedijk, bijvoorbeeld de pizza koeriers, om niet harder dan 20 kilometer op de Zeedijk te rijden. Deze oproep komt ook in de nieuwsbrief

38 Bewoners Attentie Punt Zeedijk

39  Marco Oskamp  Diana Hamakers  Eddy Appels  Remco Kamlag  Ton Jacobs

40  Eigen meldpunt is te complex  Te veel risico’s  Niet echt nodig  We gaan stimuleren dat mensen rechtstreeks contact opnemen met veroorzaker  Website met telefoonnummers ondernemers en met overzicht van een aantal belangrijke vergunningen.

41  Er komt een nieuwe website Www.SamenZeedijk.nl Www.SamenZeedijk.nl  Met discussie mogelijkheden  We stoppen met Facebook en Twitter De meeste volgers van Zeedijk buren zijn geen BOB  Nieuwsbrief minder vaak een papierenversie  Online abonneren digitale nieuwsbrief  De startpagina met overzicht ondernemers is in voorbereiding. (ontkoppelt van de Groene loper)

42

43  Zeer succesvol afgelopen zomer  Maar niet voor alle Zeedijk ondernemers  Bij een groot aantal fors omzetverlies  Moet een feest zijn voor de hele straat  Legt veel druk op de Zeedijk  Het evenement blijft groeien en heeft nog veel meer onbenutte mogelijkheden

44  Zodat ook meer ondernemers er van profiteren  Minder overlast voor bewoners  Groter feestgebied  Gebaseerd op voorstellen van een aantal Zeedijk ondernemers (horeca en detailhandel)  Samengevoegd door het Brugteam  Maar het is nog een ruw concept

45 Gaypride 2015 - 2016 Meer dan alleen muziek en drank, maar een allround concept.

46  Samenwerking met Nieuwmarkt  Nieuwmarkt afgeschermd evenementen terrein  Nieuw organisatie  Zeedijk uitgewaaierde terrassen  Zeedijk Gaypride ontbijt, lunch en diner  Winkels in het kader van de Gaypride

47  Het concept gaan we binnenkort bespreken met de ondernemers  Het is immers niet onze taak om dit uit te voeren of te realiseren. Maar wij denken wel dat dit concept een mooie brug kan zijn tussen de verschillende Zeedijkgroepen en -belangen

48  Het gepresenteerde voorstel tijdens de vorige BOB avond  Splitsing in een commercieel evenement en een non-profit evenement.  Met twee verschillende organisaties

49  We zijn verrast over de reacties na de vorige BOB avond. Het leeft veel meer dan uit de gehouden interviews is gebleken. Of we hebben de signalen niet goed geïnterpreteerd. We hadden meer aandacht moeten besteden aan dit onderwerp.  Daarvoor onze excuses.

50  Beperken tot buurtfeest  Splitsing heel goed  Helemaal stoppen. Het is immers een commercieel evenement geworden. Het is niet meer van de Zeedijk  Stoppen met de Dragqueens  Het is geen Gaypride  Terug naar de kroegjes  Opera-am behouden

51  Wij denken van wel, maar dan wel met een ander concept.  Het splitsingsvoorstel blijft gehandhaafd. Twee verschillende samenwerkende organisaties heeft gewoon een aantal voordelen.  Meer sponsoring en subsidie voor de non- profit organisatie  Een optie is dat de nog op te richten vereniging SamenZeedijk het non-profit gedeelte op zich gaat nemen. (werkgroep)

52

53  Gaan we gesprekken aan met de Ondernemers, OV/BIZ, en de diverse organisaties. De uitnodigingen worden hiervoor binnen twee weken verstuurd.  Maar eerst verschijnt nog een nieuwsbrief om de overige BOB’s te informeren.

54 Niet vergeten: U kunt zich nog opgeven voor de cursus reanimeren en de workshops Wordpress


Download ppt "29 september 2014  19.30 u Brugvoorstellen  20.10 u Koffie  20.15 u Project Weesfietsen  20.20 u Vragen stadsdeelvoorzitter  20.45 u koffie  20.50."

Verwante presentaties


Ads door Google