De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

# CDABRALV Welkom op de ALV van het CDA Brabant24 mei 2014 Welkom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "# CDABRALV Welkom op de ALV van het CDA Brabant24 mei 2014 Welkom."— Transcript van de presentatie:

1 # CDABRALV Welkom op de ALV van het CDA Brabant24 mei 2014 Welkom

2 # CDABRALV ALV CDA Brabant 24 mei 2014 Omzien en vooruit zien Dagvoorzitter: Ruud van Heugten

3 # CDABRALV ALV CDA Brabant 24 mei 2014 Wil van der Kruijs Voorzitter CDA Brabant

4 # CDABRALV ALV CDA Brabant 24 mei 2014 Omzien: Gemeenteraadsverkiezingen 2014

5 # CDABRALV ALV CDA Brabant 24 mei 2014 Linda Hofman Ambtelijk secretaris CDA Brabant

6 # CDABRALV ALV CDA Brabant 24 mei 2014 Onderzoek onder alle Brabantse CDA afdelingen via een online vragenlijst.

7 # CDABRALV ALV CDA Brabant 24 mei 2014 Winst of verlies? Gewonnen: 22% Verloren: 39% Gelijk gebleven: 39% 71% geeft aan tevreden te zijn over de uitslag, 29% is teleurgesteld.

8 # CDABRALV ALV CDA Brabant 24 mei 2014

9 # CDABRALV ALV CDA Brabant 24 mei 2014 De samenwerking tussen de fractie en het afdelingsbestuur in aanloop naar de verkiezingen wordt over het algemeen als zeer positief ervaren en beoordeeld met gemiddeld een 7,8.

10 # CDABRALV ALV CDA Brabant 24 mei 2014 De lijst: -Vernieuwing -Verjonging -Verhouding man/vrouw -Spreiding over gemeente -Lokale helden

11 # CDABRALV ALV CDA Brabant 24 mei 2014 Het programma:

12 # CDABRALV ALV CDA Brabant 24 mei 2014 De campagne: -Gemiddeld werd de eigen campagne beoordeeld met een 8 -73% had een goede balans tussen denkers en doeners -Afdelingen hebben gewerkt binnen de tijd en de middelen die ze hadden

13 # CDABRALV ALV CDA Brabant 24 mei 2014 DIRK

14 # CDABRALV ALV CDA Brabant 24 mei 2014

15 # CDABRALV ALV CDA Brabant 24 mei 2014

16 # CDABRALV ALV CDA Brabant 24 mei 2014

17 # CDABRALV ALV CDA Brabant 24 mei 2014

18 # CDABRALV ALV CDA Brabant 24 mei 2014 Algemene opmerkingen die we mee krijgen voor volgende verkiezingen: -Onze aandacht beperken tot de verkiezingen van dat moment en afdelingen niet belasten met volgende verkiezingen -Minder landelijke nieuwsbrieven tijdens lokale verkiezingen (overkill aan informatie stoppen) - Maak werk van een nieuwe generatie leden (die later als kandidaten op lijsten kunnen)

19 # CDABRALV ALV CDA Brabant 24 mei 2014

20 # CDABRALV ALV CDA Brabant 24 mei 2014 Don van Sambeek CDA-S Brabant

21 # CDABRALV ALV CDA Brabant24 mei 2014 Nieuwe start CDA-S Brabant Initiatiefnemers: Don van Sambeek en Marga Allard Van het CDA Brabant: Met Peter Ketelaars en Frans Wouters

22 # CDABRALV ALV CDA Brabant24 mei 2014 Het 10-puntenprogramma van het CDA-S Brabant: Hoe heeft u het gebruikt?

23 # CDABRALV ALV CDA Brabant 24 mei 2014 Omzien: Europese verkiezingen 2014

24 # CDABRALV ALV CDA Brabant 24 mei 2014 Wil van der Kruijs Voorzitter CDA Brabant

25 # CDABRALV ALV CDA Brabant 24 mei 2014 Vooruit zien PS2015

26 # CDABRALV ALV CDA Brabant24 mei 2014 Aanmelden kandidatenTot 29 juni 2014 Gesprekken selectieteam met kandidatenTussen 15 juli en 15 september 2014 Gesprek selectieteam met delegatie bestuur CDA Brabant over advieslijst uiterlijk 1 oktober 2014 Vaststelling voorlopige kandidatenlijst door bestuur CDA Brabant 8 oktober 2014 Verzending voorlopige kandidatenlijst aan lokale afdelingen/aangesloten organisaties 9 oktober 2014 Wijzigingsvoorstellen lokale afdelingen (in ALV van de afdeling) voor 20 november 2014 verzenden aanlhofman@brabant.nl.lhofman@brabant.nl Vaststelling kandidatenlijstALV CDA Brabant 29 november 2014

27 # CDABRALV ALV CDA Brabant24 mei 2014 Programmacommissie Onder leiding van Pieter van Geel Redactie en financiën door Stijn Steenbakkers

28 # CDABRALV ALV CDA Brabant24 mei 2014 Programmacommissie: Innovatie en Economie in Brabant < Peter Struik, bestuursvoorzitter Fuji Erik de Ridder, wethouder Tilburg > < Henk Oderkerk, voormalig algemeen secretaris van BZW

29 # CDABRALV ALV CDA Brabant24 mei 2014 Programmacommissie: Ruimte(verdeling), infrastructuur en mobiliteit in Brabant < Erik Ronnes, wethouder Boxmeer Wilma van der Rijt, wethouder Heeze-Leende > < Sophie Tinnemans, Consultant

30 # CDABRALV ALV CDA Brabant24 mei 2014 Programmacommissie: Leven in Brabant < Rene Peters, wethouder Oss Kitty de Laat, Bestuurder Welzijnsinstelling Vivaan > < Marianne van der Sloot, fractievoorzitter CDA den Bosch

31 # CDABRALV ALV CDA Brabant24 mei 2014 Selectiecommissie: Elly Blanksma (vz.), Hans Huijbers, Astrid Kleuskens, Marcel Wintels, Irene Verkuylen en Jan Schipper

32 # CDABRALV ALV CDA Brabant 24 mei 2014 Vooruit zien Campagne PS2015

33 # CDABRALV ALV CDA Brabant 24 mei 2014 Ernst van Welij Campagneleider PS2015

34 # CDABRALV ALV CDA Brabant 24 mei 2014 Vooruit zien WS2015

35 # CDABRALV ALV CDA Brabant24 mei 2014 Aanmelden kandidatenTot 29 juni 2014 Gesprekken selectieteam met kandidatenTussen 15 juli en 15 september 2014 Gesprek selectieteam met delegatie bestuur CDA Brabant over advieslijst uiterlijk 1 oktober 2014 Vaststelling voorlopige kandidatenlijst door bestuur CDA Brabant 8 oktober 2014 Verzending voorlopige kandidatenlijst aan lokale afdelingen/aangesloten organisaties 9 oktober 2014 Wijzigingsvoorstellen lokale afdelingen (in ALV van de afdeling) voor 20 november 2014 verzenden aanlhofman@brabant.nl.lhofman@brabant.nl Vaststelling kandidatenlijstALV CDA Brabant 29 november 2014

36 # CDABRALV ALV CDA Brabant24 mei 2014 Programmacommissie Waterschappen: Onder leiding van Erik van Lith Francien vd VenAnke Dielissen Ton Wegdam

37 # CDABRALV ALV CDA Brabant 24 mei 2014 Erik van Lith Programmacommissie PS2015

38 # CDABRALV ALV CDA Brabant24 mei 2014 Selectiecommissie Waterschappen: Onder leiding van Joseph Vos Francien vd VenEls Joosten Wim Rutten

39 # CDABRALV ALV CDA Brabant 24 mei 2014 Vooruit zien Cumulatie van functies

40 # CDABRALV ALV CDA Brabant24 mei 2014 Nieuwe lijn: Wat wettelijk mag, mag in beginsel ook binnen onze partij, er is wel toetsing.

41 # CDABRALV ALV CDA Brabant24 mei 2014 Voor functies op nationaal of internationaal niveau (1e en 2e Kamer, Europarlement) is er een landelijke toetsingscommissie, die advies uitbrengt aan het partijbestuur, dat uiteindelijk beslist.

42 # CDABRALV ALV CDA Brabant24 mei 2014 Voor functies op lokaal en provinciaal niveau en voor functies in de waterschappen wordt de beoogde toets uitgevoerd door het provinciale bestuur.

43 # CDABRALV ALV CDA Brabant24 mei 2014 De Brabantse toetsingscommissie bestaat uit: -Linda van Beek -Susanne de Groot -Wil van der Kruijs

44 # CDABRALV ALV CDA Brabant24 mei 2014 Wettelijk zijn niet toegestaan de combinatie van waterschapsbestuurder (zowel AB als DB leden) en lid van provinciale staten. Daar is geen ontheffing of toetsing aan de orde. De partij staat niet toe - en dus is toetsing niet aan de orde - dat bestuursleden, die betrokken zijn bij de vaststelling van kandidatenlijsten zelf kandidaat zijn voor die lijst.

45 # CDABRALV ALV CDA Brabant24 mei 2014 Wettelijk is wel toegestaan : * De combinatie van burgemeester met lid van de Staten. * De combinatie van wethouder en lid van de Staten. * De combinatie van lid van de gemeenteraad en lid van de Staten. * De combinatie van waterschapsbestuurder en lid van de gemeenteraad.

46 # CDABRALV ALV CDA Brabant24 mei 2014 Lijn CDA Brabant: 1. Breed zoeken binnen en buiten de partij naar nieuwe kandidaten 2. Als dat niet lukt, of als de procedure leidt tot een onevenwichtige lijst, dan kunnen ontheffing verleend worden Die combinatie bevordert dat de schijn van belangenverstrengeling zo gering mogelijk is.

47 # CDABRALV ALV CDA Brabant24 mei 2014 Procedure: Gemotiveerd verzoek om ontheffing aan het CDA Brabant via lhofman@brabant.nllhofman@brabant.nl Kandidaten die in een dubbelfunctie zitten, eerst solliciteren bij het Waterschap of de Staten. Als u door hen geschikt bevonden wordt, dan pas ontheffing aanvragen

48 # CDABRALV ALV CDA Brabant 24 mei 2014 Jaarrekening

49 # CDABRALV ALV CDA Brabant 24 mei 2014 Frans Wouters Penningmeester CDA Brabant

50 # CDABRALV ALV CDA Brabant24 mei 2014

51 # CDABRALV ALV CDA Brabant24 mei 2014

52 # CDABRALV ALV CDA Brabant24 mei 2014 Bijdragen van het partijbureau Contributieopbrengsten: Dit is het gedeelte van de door u betaalde contributie dat door het partijbureau wordt uitbetaald aan de provinciale afdelingen. Bestuursondersteuning: Dit is een bijdrage van het partijbureau aan de kosten van het steunpunt (Linda) en aan de scholingsconsulent (Linda)

53 # CDABRALV ALV CDA Brabant24 mei 2014 Bijdragen volksvertegenwoordigers: Dat is: 1. De bijdrage van Burgemeesters, Statenleden, Gedeputeerden,AB en DB Waterschappen aan de Provinciale afdeling. 2. De bijdrage van lokale afdelingen aan de Provinciale afdeling; een bijdrage die afhankelijk is van het aantal raadsleden en wethouders

54 # CDABRALV ALV CDA Brabant24 mei 2014 Vergoeding kosten van vorming en opleiding: De vergoeding van het Steenkamp Instituut voor feitelijk door het CDA Brabant georganiseerde opleidingen. (SI-aanbod) Onze Kaderdagen, eigen cursussen (zoals de website cursus) en informatieve bijeenkomsten (zoals bestuurlijke integriteit en herindelingen) kunnen wij niet declareren.

55 # CDABRALV ALV CDA Brabant24 mei 2014 Kosten ALV’s: - Kaderdag - Europadebat - 2 ALV’s

56 # CDABRALV ALV CDA Brabant24 mei 2014 Kosten verkiezingen: Verkiezingsfonds, de afspraak is dat het CDA Brabant jaarlijks 25.000euro stort in het verkiezingsfonds. Dat fonds is vooral bedoeld voor verkiezingen waar het CDA Brabant voor verantwoordelijk is. (PS en Waterschappen) Er is een commissie onder leiding van Peter Essers (2 leden PS-fractie en 2 leden CDA Brabant bestuur) die ook aanvragen voor landelijke verkiezingen beoordeelt.

57 # CDABRALV ALV CDA Brabant24 mei 2014 Verkiezingsfonds Eind saldo met verkiezingen is 180.000euro

58 # CDABRALV ALV CDA Brabant24 mei 2014 Toelichting door de kascommissie

59 # CDABRALV ALV CDA Brabant24 mei 2014 Voorstel voor decharge voor de penningmeester en stemming

60 # CDABRALV ALV CDA Brabant 24 mei 2014 Afscheid Kascommissieleden Bedankt voor uw inzet!

61 # CDABRALV ALV CDA Brabant24 mei 2014 Voorstel nieuwe kascommissie: Judith KeijzersFrancien v/d Ven

62 # CDABRALV ALV CDA Brabant 24 mei 2014 Toelichting 3%-regeling

63 # CDABRALV ALV CDA Brabant24 mei 2014 Wie als lid van onze partij en een politieke of bestuurlijke functie vervult, moet vanzelfsprekend lid zijn van de partij en betaalt zoals ieder lid contributie. Die is bepaald op tenminste 65euro per jaar en wordt gekoppeld aan een door het Congres vastgestelde richtlijn waarbij de feitelijke hoogte van de contributie wordt gekoppeld aan het bruto jaarinkomen. Voor meer informatie zie: www.cda.nl/contributie2014www.cda.nl/contributie2014

64 # CDABRALV ALV CDA Brabant24 mei 2014 Naast contributie, die ieder lid betaalt, dragen ambtsdragers bij aan de partij op basis van de door het partijbestuur vastgestelde Landelijke Bijdrageregeling. Deze regeling voorziet erin om afdrachten van politieke ambachtsdragers te stroomlijnen binnen onze vereniging. In het kort komt het erop neer dat ‘afdrachtsplichtige’ een vast percentage overmaakt (tenminste 3%) volgens de volgende afspraken: 1)Ministers, staatssecretarissen, CdK, Dijkgraven, leden Eerste en Tweede Kamer en Europarlement betalen die bijdrage aan het landelijk CDA. 2)Burgemeesters, Gedeputeerden, Provinciale Statenleden, AB en DB- leden Waterschappen betalen hun bijdrage aan de Provinciale afdeling. 3)Wethouders en leden van gemeenteraden betalen de bijdrage aan de lokale afdeling.

65 # CDABRALV ALV CDA Brabant24 mei 2014 Los van deze bijdragen aan de partij betalen bestuurders contributie voor het verplichte lidmaatschap van de Bestuurdersvereniging.

66 # CDABRALV ALV CDA Brabant24 mei 2014 Per ingang van 1 januari 2015 3%-regeling ook in Brabant. Wij inventariseren graag via de penningmeester welke problemen er bij deze nieuwe regeling ontstaan.

67 # CDABRALV ALV CDA Brabant 24 mei 2014 Herbenoeming Bestuurslid: Annemieke vd Ven

68 # CDABRALV ALV CDA Brabant 24 mei 2014 Rondvraag

69 # CDABRALV ALV CDA Brabant 24 mei 2014 René Peters Wethouder Oss Decentralisaties

70 www.renepetersoss.com

71 Decentralisaties –Jeugdzorg –Passend onderwijs –AWBZ-WMO –‘Participatiewet’

72 Wat hebben gemeenten nodig? –Genoeg tijd –Genoeg geld –Duidelijkheid –Bewegingsruimte

73 Feit –Hoe later de duidelijkheid, hoe minder tijd –Hoe minder bewegingsvrijheid, hoe minder geld

74 Probleem van gemeenten? –Geen duidelijkheid –Geen bewegingsruimte –Niet genoeg tijd –Niet genoeg geld

75 Hoe stuurt de overheid? Vier uitspraken. –Recht op zorg –Sturen op risicobeheersing –Sturen op de best mogelijke zorg –Gelijkheid

76 Recht op zorg –“Definitie van een oplossing is recht op een voorziening” –Criteria opstellen –Indicaties stellen –Einde indicatie = einde hulp –Duur en niet duidelijk of hulp echt helpt.

77 Sturen op risicobeheersing –Maasmeisje en Savanna –Beleidsregels vaststellen –Aantoonbaar maken dat in juridische zin geen fouten worden gemaakt. (administratie) –Risicomijdend gedrag –etc

78 Best mogelijke zorg –Beste zorg voor ieder deel probleem of best mogelijke totaaloplossing?

79 Gelijkeid –Gelijke monniken, gelijke kappen? Of: –Het besef dat het net zo fout is om ongelijke zaken gelijk te behandelen, als wanneer je gelijke zaken ongelijk zou behandelen –Geen situatie is gelijk…

80 Visie –Anders sturen –Geen recht op zorg maar uitbouwen eigen kracht en kracht van het netwerk –Sturen op oplossend vermogen ipv risico’s –Best mogelijke totaaloplossing –Maatwerk

81 Risico’s –Rijksoverheid laat niet los (accepteren we verschillen?) –Gemeenten worden het niet eens –Verloren kennis –etc

82 Ben ik optimistisch? –JA zeker. Gemeenten kunnen dat.

83 www.renepetersoss.com

84 # CDABRALV ALV CDA Brabant 24 mei 2014 Afsluiting Bedankt voor uw komst en een fijn weekend! www.cdabrabant.nl of volg ons: @cdabrabant


Download ppt "# CDABRALV Welkom op de ALV van het CDA Brabant24 mei 2014 Welkom."

Verwante presentaties


Ads door Google