De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AGENDA 1.Opening en welkomstwoord 2.Mededelingen: Woonbestemming, Gesprek met directie Tergouw en kort geding Bart van Campen 3.Verslag Algemene ledenvergadering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "AGENDA 1.Opening en welkomstwoord 2.Mededelingen: Woonbestemming, Gesprek met directie Tergouw en kort geding Bart van Campen 3.Verslag Algemene ledenvergadering."— Transcript van de presentatie:

1 AGENDA 1.Opening en welkomstwoord 2.Mededelingen: Woonbestemming, Gesprek met directie Tergouw en kort geding Bart van Campen 3.Verslag Algemene ledenvergadering van 28 april 2014 4.Jaarverslag 2014 5.Financieel verslag 2014 6.Recht van opstal 7. Overgangsrecht gas-elektriciteit naar openbaar net 8. Arrest Schriever + vordering + toekomst 7.Rondvraag

2 Woonbestemming   Terugblik   Stand van zaken   Beroep Raad van State   12 april 2015 treedt het besluit in werking

3 Kort geding Bart van Campen   Ontruiming van het perceel binnen 48 uur omdat: – –Houdt zich niet aan de voorwaarden – –Voldoet niet volledig en tijdig aan de betalingsverplichting – –Veroorzaakt overlast – –Bewoners zijn bang   Tergouw heeft niet voldaan aan het verzoek om juistheid vordering te controleren   Tergouw heeft geen spoedeisend belang bij ontruiming   Tergouw heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er sprake is van hinder en overlast   Belang van Tergouw is minder zwaarwegend dan woonbelang van Bart

4 Verslagen   Verslag Algemene ledenvergadering van 28 april 2014 – –Moet worden vastgesteld   Jaarverslag 2014 – –Ter kennisname

5 Financieel verslag 2014 OmschrijvingInkomsten OmschrijvingUitgaven Saldo 2013 € 597,02 Contributie € 3.000,00Advocaatkosten € 355,45 Bijdrage advocaatkosten € -Zaalhuur etc € 254,00 Diverse opbrengsten € -Internetsite € 185,92 Rente € -Bankkosten € 115,41 Inkomsten bouwbesluit € -KvK/Lidmaatschappen € - Overig € 7,95 gerechtskosten € - Kosten bouwbesluit € - Tussenrekening € 2.000,00 Saldo rekening € 678,29 € 3.597,02 Saldo spaarrekening € 8.768,53

6 Décharge en voorstel   Penningmeester wordt gedechargeerd   Contributie met ingang van 2015 verhogen naar € 55,-- – –Administratiekosten – –Er staan ons nog wat onderzoeken en wellicht zaken te wachten   * recht van opstal   * derdentoegang   * vordering op Tergouw

7 Recht van opstal   Geeft huurders meer zekerheid   Kan op twee manieren worden verkregen – –Bij notariële acte – –Door verjaring   Proefproces verjaring door een van de leden

8 Overgangsrecht gas-elektriciteit naar openbare net   Per 12 juli 2015 loopt het overgangsrecht af   Dan dient Tergouw een netbeheerder te hebben aangewezen   Inmiddels een brief uit aan de directie met de vraag wat de status is   Na overdracht energienetten gelden gereguleerde tarieven   Daarna kan ook van energieleverancier worden gewisseld   Reageert Tergouw niet of onvoldoende dan klacht ACM door alle leden

9 Arrest Schriever   Redelijke vergoeding voor daadwerkelijk verrichte werkzaamheden en diensten door Tergouw (wijkt af van Calis/Dekkers)   Geen carte blanche voor het in rekening brengen van kosten (hetzelfde)   Verstrekken van overzicht en inzicht van in rekening gebrachte kosten en aan de daaraan ten grondslag liggende gegevens   Vordering van Tergouw wordt afgewezen   Geen betaling van voorschotten (staat nergens)!!!!!!   Geen dubbele kosten van huisvuil   Kennis en inzage in de stukken en inrichten van de administratie daarvoor door Tergouw   Dwangsom van € 30.000,-- indien niet binnen 30 dagen inzicht en inzage wordt gegeven   CPI-berekening van de BBRT wordt door de rechter overgenomen en niet de procentuele verhoging door Tergouw   Tergouw wordt veroordeeld tot betalen advocaatkosten, teveel betaalde huisvuilkosten en beheerder-/nutskosten.

10 Verschillen met arrest Calis/Dekkers Arrest Calis/Dekkers   Geen uitspraak over voorschot of termijnen   Redelijke vergoeding met een redelijke opslag. Arrest Schriever gaat verder   Verwijzing door Tergouw naar RECRON-voorwaarden gaat niet op   Niet alleen de kosten van gas en elektriciteit moeten inzichtelijk zijn, maar alle kosten   Tergouw moet alles wat Calis en Dekkers aan Tergouw hebben betaald terugbetalen.   DAT LAATSTE HOUDT FEITELIJK IN, DAT, INDIEN TERGOUW GEEN ACTIE ONDERNEEMT CALIS EN DEKKERS NIETS HOEVEN TE BETALEN.

11 Vordering   Alle leden krijgen binnenkort bericht met een invulformulier – –Van de leden die al mee hebben gedaan hebben wij de gegevens tot 2009 – –Het gaat dus om de gegevens van 2009 t/m 2014   Nieuwe (leden) die mee willen doen met de vordering hebben nog wel wat te doen: – –Stuitingsbrief – –Invullen vanaf 2009 – –€ 500,-- betalen (niet leden € 750,--)   Hoe gaan wij verder – –Wie kan helpen

12 Toekomst   Wat willen wij als BBRT en waar hebben wij recht op – –Een goed leefklimaat – –Een mooi park – –Vrije energiekeuze – –Eerlijke prijzen – –Transparantie – –Keuze aannemer – –Een vastgesteld serviceniveau – –Periodieke gesprekken met de directie   Wat wil Tergouw – –Een goed leefklimaat – –Een mooi park – –Geen inzicht en dus geen transparantie – –Gesprekken met bewoners

13 Toekomst 2   Wat moeten wij bespreken met Tergouw? – –De arresten – –De vordering – –Gedwongen winkelnering – –Bejegening – –Recht van opstal – –Derdentoegang – –watermeters

14 Toekomst 3   En dat allemaal gericht op de toekomst en wat is dat waard? – –Wat heb jij per jaar over van het bedrag van de schikking om dat allemaal gerealiseerd te krijgen (plm € 1.500,--)   Maar niet zonder het verleden een plaats te geven   RONDVRAAG TELEFOONNR. CONSUWIJZER: 088 - 0 70 70 70


Download ppt "AGENDA 1.Opening en welkomstwoord 2.Mededelingen: Woonbestemming, Gesprek met directie Tergouw en kort geding Bart van Campen 3.Verslag Algemene ledenvergadering."

Verwante presentaties


Ads door Google