De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderavond 3e klas schooljaar 2014-2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderavond 3e klas schooljaar 2014-2015."— Transcript van de presentatie:

1 Ouderavond 3e klas schooljaar

2 Programma VMBO Introductieperiode Examen Vakkenpakketten
Zak/Slaagregeling Maatschappelijke stage Na het VMBO Met de mentoren de klas in.

3 VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs 4 leerwegen
Theoretische Leerweg Gemengde Leerweg (niet in SHV) Kaderberoepsgerichte leerweg Basisberoepsgerichte leerweg 4 Sectoren * Zorg en Welzijn (Zorg en Welzijn en SDV) * Techniek (Bouwtechniek en Voertuigentechniek) * Economie (Alleen in TL) * Landbouw (Alleen in TL)

4 Introductieperiode Zit uw zoon/dochter op de juiste plaats?
Leerweg (niveau) Sector/Afdeling (interesse) Vak (interesse) Tot 23 oktober Ouderavond op 4 november met mentor.

5 Examen Examens duren 2 jaar SE (Schoolexamen) en CE (Centraal Examen)
SE+CE:2. CE en SE tellen even zwaar. PTA = Programma van Toetsing en Afsluiting GPO = Grote Praktische Opdracht Sectorwerkstuk (Alleen TL) Herkansingsmogelijkheden

6 PTA Examenreglement Vak PTA’s

7 Vakken pakketten Kader en Basis Nederlands, Engels, CKV, MA1 en LO
Beroepsgericht vak: SDV, ZW, BT of VT Sectorvakken Techniek: Natuurkunde en Wiskunde Zorg en Welzijn: Biologie en Wiskunde/MA2 Beroepsgericht vak telt dubbel mee.

8 Vakkenpakketten Theoretische Leerweg
Nederlands, Engels, CKV, MA1 en LO Sectorvakken - Zorg en Welzijn: Biologie en keuze uit Wiskunde, AK of GS - Economie:Economie en keuze uit Wiskunde, Duits of Frans - Techniek: Wiskunde en Natuurkunde - Landbouw: Wiskunde en keuze uit Biologie en Natuurkunde 3e klas Verplicht Wiskunde en 5 vrije keuzevakken 4e klas 2 of 3 vakken laten vallen. Maatschappijleer 1 in de 4e klas

9 Zak/slaagregeling 1e groep waar dit daadwerkelijk voor telt.
Een leerling is geslaagd indien hij/zij: CKV en LO met een voldoende of goed afsluit Maatschappijleer 1telt gewoon mee in regeling als 1 vak. Van de 6 vakken (eventueel 7) Maximaal 1 vijf de rest een zes of hoger Maximaal 2 vijven, minimaal 1 zeven en de rest 6 of hoger Maximaal 1 vier , minimaal 1 zeven en de rest 6 of hoger. Op het CE gemiddeld een 5,5 Nederlands en de rekentoets minimaal een 5. Op de rekentoets en Nederlands mag één vijf gescoord worden. Het andere cijfer moet dan minimaal een 6 zijn. 1e groep waar dit daadwerkelijk voor telt.

10 Voorbeeld 1 Pietje: VT Basis SE CE Eind Nederlands 4,7 4,8 5 Engels 5,2 6,2 6 Wiskunde 6,4 4,6 5 Biologie/natuurkunde 7,0 5,0 6 Beroepsgerichte vak 6,4 5,7 6 CKV V LO V Maatschappijleer 6,8 7 Rekentoets 6 Zakken of slagen????

11 Voorbeeld 2 Annie: 4TL sector ZW SE CE Eind Nederlands 5,4 5,8 6 Engels 7,2 5,5 6 Biologie 4,4 5,9 5 Wiskunde 6,1 4,7 5 Aardrijkskunde 5,3 5,7 6 Scheikunde 7,7 7,0 7 Maatschappijleer 6,4 6 CKV V LO V Rekentoets 7 Zakken of slagen??

12 Maatschappelijke Stage
Onderbouw projecten Klas 3 zelfstandig Totaal 20 uur Contract

13 Decanaat

14 Decanaat Onderwijsbeurs; 3 en 4 oktober 2014
Open dagen; 30 en 31 januari 2015 Scholenmarkt; 10 maart 2015 Beleefdag; woensdag 18 maart 2015 Stage

15 Decanaat Ouders, mentor en decaan helpen bij kiezen
Individuele begeleiding indien nodig Contact: of via school

16 Vragen ? Met de mentoren mee naar het lokaal 3ZW Mevr. Last LC 13
3SDV Dhr. Gemser LC 6 3VT Dhr. Marcus SL 15 3BT Dhr. Kleinhuis SL 21 3T1 Dhr. Hoogsteen LC 9 3T2 Mevr. de Vries en Mevr. Banga LC10 3T3 Mevr. Top LC 8


Download ppt "Ouderavond 3e klas schooljaar 2014-2015."

Verwante presentaties


Ads door Google