De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jaar 1 – Blok P3. 2 Wat beïnvloedt elkaar?? Toegevoegde waarde (=Productie) BestedingenInkomen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jaar 1 – Blok P3. 2 Wat beïnvloedt elkaar?? Toegevoegde waarde (=Productie) BestedingenInkomen."— Transcript van de presentatie:

1 Jaar 1 – Blok P3

2 2 Wat beïnvloedt elkaar?? Toegevoegde waarde (=Productie) BestedingenInkomen

3 3 De economische kringloop (m.u.v. sparen) export import Vpb uitkeringen Overheidsbe- stedingen IB lonen 12 3 7 consumptie 8 65 4 investeringen 99

4 Wat is deflatie? Deflatie is het tegenovergestelde van inflatie. Bij deflatie ‘wordt het geld meer waard’: de prijzen dalen. Deflatie is zeldzaam, we zijn gewend aan inflatie met stijgende prijzen. De laatste keer dat er sprake was van deflatie was in 1987. Toen daalden de prijzen gemiddeld met 0,7%. Hoe erg is deflatie? Zolang je inkomen gelijk blijft of stijgt en de prijzen dalen heb je voordeel bij deflatie. Je kunt immers meer kopen van je geld. Als je weet dat prijzen gaan dalen ga je langer wachten met een aankoop: volgend jaar is die auto misschien nòg goedkoper geworden. Bedrijven verkopen op den duur steeds minder. Lonen gaan omlaag en banen worden geschrapt. Het is een neerwaartse spiraal. Geld wordt meer waard: je schulden worden dus ook ‘duurder’. Dat is voor veel mensen geen goed nieuws. Is er sprake geweest van deflatie? Inflatie 2005-2010 (www.cbs.nl)

5 Collectieve sector Sociale fondsenOverheid RijksoverheidProvinciesGemeenten

6 Inkomens(her)verdeling en de Lorenz- curve 3 Welke Lorenz-curve hoort bij de bruto-inkomens en welke bij de netto-inkomens. Bij welke curve is sprake van een ‘egalitaire’ inkomensverdeling? Leg uit!!!

7 H9: Conjunctuur en overheidsbeleid Conjunctuurverloop

8 Breng de begrippen ‘welvaart’ en ‘welzijn’ in verband met de behoeftenhiërarchie van Maslow.

9 Terugblik week 4 GezinsconsumptieInvesteringen Overheidsuitgaven Export/Import Overheidsconsumptie Overheidsinvesteringen Overdrachtsuitgaven Consumptie Rente Inkomen Inflatie Vermogen Consumenten Vertrouwen Investeringen Rente Winst Bezettings- graad Afzet Verwachtingen Producenten Vertrouwen Wordt beïnvloed door o.a. Wisselkoers, conjunctuur,hoogte lonen etc Belangrijk begrip  concurrentiepositie!

10 Arbeidsmarkt personeelsplanning introductie prestatie selectie beloning beoordeling ontwikkeling ontslag Missie Personeelsmanagement Strategie werving gezondheidsbeleid exit-gesprek outplacement Instromende medewerker Medewerker in de organisatie: doorstroom Uitstromende medewerker Instroom in perspectief Personeelsmanagement P3 Instroom

11 Criteria Selectie Aftestgrens Succesgrens Terecht door: 10Onterecht niet door: 2 Terecht niet door: 5Onterecht door: 5 Personeelsmanagement P3 Instroom Het nut van selectie

12 STAR(R) Methodiek Laat een kandidaat de aanwezigheid van zijn/haar competenties illustreren/toelichten door te vragen naar: Situatie Taak Actie Resultaat (Reflectie) (Paragraaf 9.2.3 extra materiaal) Personeelsmanagement P3 Instroom

13 13 Keuning

14 14 Groeimodel Greiner

15 Veranderingsmodel van Lewin 15

16 Veranderen en weerstand: acceptatie (model van Ezerman, 2007) 16


Download ppt "Jaar 1 – Blok P3. 2 Wat beïnvloedt elkaar?? Toegevoegde waarde (=Productie) BestedingenInkomen."

Verwante presentaties


Ads door Google