De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Federaal elektronisch portaal (e-portal) Bijdrage sociale zekerheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Federaal elektronisch portaal (e-portal) Bijdrage sociale zekerheid."— Transcript van de presentatie:

1 Federaal elektronisch portaal (e-portal) Bijdrage sociale zekerheid

2 E-portal: wat ?  dynamisch beheerde website  fungerend als unieke toegangspoort  voor geïntegreerde elektronische informatie en diensten  die worden aangeboden door achterliggende systemen

3 E-portal: typische kenmerken  integratie van verschillende diensten  multidimensionaliteit  personaliseerbaarheid  dynamisch beheer van de inhoud

4 E-portal: integratie van diensten  informatie –duurzame informatie –nieuws  e-mail  transacties –elektronische formulieren –transacties (two phase commit)

5 E-portal: multidimensionaliteit  zelfde diensten zijn toegankelijk volgens –gebeurtenissen (geboorte, tewerkstelling, oprichting onderneming, …) (« intentiegericht ») –doelgroepen (burgers, ondernemingen, eigen personeel, …) –themata (sociale zekerheid, werk, cultuur, …) –…

6 E-portal: personaliseerbaarheid  qua –vormgeving –interface –inhoud  door –gebruiker –aanbieder impliciet: regels gekoppeld aan profielen toegewezen op basis van analyse van gebruikersgedrag expliciet: regels gekoppeld aan expliciet toegewezen profielen

7 E-portal: dynamisch beheer inhoud  scheiding inhoud en vormgeving  inhoud bruikbaar voor meerdere doeleinden (websites, portals, brochures, …)  mbv content management tool –ondersteuning aanmaak door templates en work flow met diverse rollen –mogelijkheid tot automatische (re)indexering

8 Niveau’s van e-services Niveau 1 Informatie Overheidsdiensten publiceren informatie op het web Niveau 2 Interactie Gebruikers kunnen elektronisch communiceren met afzonderlijke overheidsdiensten maar diensten kunnen niet per definitie elektronisch communiceren met de gebruiker Niveau 3 Transactie Gebruiker kan elektronisch communiceren met afzonderlijke overheids- diensten en de toepassingen van de overheidsdiensten antwoorden elektronisch op het verzoek van de gebruiker Niveau 4 Integratie Overkoepelende informatie en transacties zijn toegankelijk via intentiegerichte portalen De back offices zijn geïntegreerd en de bedrijfsprocessen zijn re-engineered Complexiteit / Kostprijs Waarde voor de klant

9 Belang van back office integratie  principes gehanteerd in sociale zekerheid –gedecentraliseerde, maar eenmalige gegevensinzameling –taakverdeling inzake gegevensbeheer (principe van de authentieke bron) –elektronische gegevensuitwisseling en work flow –unieke identificatiesleutel per entiteit –ondersteund door horizontale diensten aangeleverd door KSZ of FEDICT standaarden uitgewerkt binnen Algemeen Coördinatiecomité in nauwe samenwerking met FEDICT (XML, IP, …)

10 E-portal: gebruikersstandpunt  zo geïntegreerd mogelijke dienstverlening  via kanalen naar eigen keuze  gemakkelijk vindbaar op zo natuurlijk mogelijke wijze (intentiegerichte taxonomie, search engine, …)  over verschillende dienstverleners en overheidsniveaus heen  met minimum aan administratieve lasten –maximaal hergebruik van beschikbare gegevens –multifunctioneel gebruik meegedeelde gegevens

11 E-portal: leveranciersstandpunt  wil om eigen identiteit te behouden  eenmalige ontwikkeling elektronische diensten, ongeacht kanaal –eigen website –verschillende portalen –andere elektronische kanalen (vb. PDA, GSM, TV met settopbox, …)

12 E-portal: 1 dienstverleningskanaal  tussen anderen –papier –telefoon –andere elektronische kanalen: PDA, GSM, TV met settopbox, …  belang van customer relationship management –globale dienstverlening ongeacht kanaal –kwaliteitscontrole –feedback

13 Gezonde werkprincipes  poog ontwikkeling e-portal niet te monopoliseren  gebruik de portal niet als breekijzer om bevoegdheidsverdeling en taakverdeling inzake aanbod van diensten te wijzigen, of bereidheid tot medewerking komt in gedrang

14 Gezonde werkprincipes  zorg voor stabiele omgeving, technisch en qua thesaurus en taxonomie, en integreer de diensten geleidelijk  onderscheid duidelijk de rollen tot –uitbouw en exploitatie van technische omgeving: best gemeenschappelijk omwille van kostefficiëntie –uitbouw en exploitatie van inhoud: best decentraal ondersteund door gemeenschappelijke tools met gemeenschappelijke thesaurus en taxonomie

15 Goede gelegenheid voor …  kritisch nadenken over wijze van informatie- inzameling en creëren van nieuwe toegevoegde waarde –leesbare en begrijpbare teksten –analyse van behoefte aan gegevensinzameling –harmoniseren begrippenapparaat –eerst controle van de gegevens, daarna gegevensinzameling –voorstellen van defaultwaarden op basis van vorige gegevensoverdracht –on-line hulp –simulatie-omgevingen

16 Waar staan sociale parastatalen ?  sterk geïntegreerde back office via netwerk van de sociale zekerheid, met openheid naar andere sectoren bij voorkeur via UME van FEDICT  aparte websites met –informatie in de vorm van statische html-pagina’s –soms afdrukbare formulieren –geen content management tool, tenzij voor instructies aan werkgevers mbv Lotus Notes toepassing

17 Waar staan sociale parastatalen ?  5 operationele transacties (DIMONA, raadpleging personeelsbestand, werfmelding, detachering, inhoudingsplicht)  20-tal andere transacties in de maak volgens stricte timing onder coördinatie van SmalS- MvM (vnl aangiften van sociale risico’s)

18 Waar staan sociale parastatalen ?  embryonaire e-portal met –statische html-pagina’s –verwijzingen naar websites –integratie van transacties –zonder content management tool –met customer relationship management tool –omkaderd door contact center ERANOVA

19 Lastenboek federale e-portal  post 1: due diligence, analyse en ontwerp van e-portal (stap 1 statisch, stap 2 transactioneel)  post 2: hardware en software (stap 1 statisch, stap 2 transactioneel)  post 3: ontwikkeling, integratie, implementatie en testen van statische e- portal (informatie)

20 Lastenboek federale e-portal  post 4: ontwikkeling, integratie, implementatie en testen van transactioneel e-portal  post 5: hosting, exploitatie, correctief, preventief en evolutief onderhoud en wijzigingen  post 6: advies en begeleiding voor FOD’s en parastatalen

21 Fases

22 Visie sociale parastatalen  evolutie naar websites met dynamische informatieve pagina’s, beheerd mbv content management tool  uitwerking van e-transacties voor elke dienst verleend aan sociaal verzekerden en ondernemingen, gehost op applicatieserver van parastatale of onderaannemer

23 Visie sociale parastatalen  mogelijkheid tot doorverwijzing naar onderdelen van websites en transacties vanuit zoveel mogelijk e-portals  mogelijkheid tot gebruik van inhoud aangeleverd door sociale parastatalen of FOD’s in content management tool zowel voor de federale e-portal, voor de e-portal van de sociale zekerheid als voor de eigen websites van de sociale parastatalen

24 Visie sociale parastatalen  vedere uitbouw e-portal van de sociale zekerheid wordt gecoördineerd door de SmalS-MvM en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid


Download ppt "Federaal elektronisch portaal (e-portal) Bijdrage sociale zekerheid."

Verwante presentaties


Ads door Google