De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gekleurd asfalt: meten is weten! Katleen Denolf Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gekleurd asfalt: meten is weten! Katleen Denolf Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw."— Transcript van de presentatie:

1 Gekleurd asfalt: meten is weten! Katleen Denolf Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw

2 Gekleurde asfaltverhardingen worden steeds vaker toegepast:  Veiligheid  Leesbaarheid  Esthetische overwegingen

3 Project: Ontwikkeling van prestatieproeven voor gekleurde bitumineuze verhardingen en bepaling van hun prestaties gefinancieerd door het Belgisch Normalisatiebureau (NBN): Ontwikkeling van een proefmethode voor de objectieve bepaling van kleur Duurzaamheid van kleur: Ontwikkeling van laboratoriumprestatie-proef: Bepaling van mechanische prestaties Mengselontwerp (bvb. invloed pigmenten)

4 Gekleurde asfaltverhardingen:  Juiste kleur  Homogene en duurzame kleur  Mechanische prestaties gelijkaardig aan deze van de ‘klassieke’ asfaltverhardingen www.brrc.bewww.brrc.be  OCW mededelingen en dossiers  nr. 97 http://www.brrc.be/pdf/mededelingen/med97t.pdf Praktische aanbevelingen:  Bestanddelen  Mengselontwerp  Bereiding in de centrale  Verwerking op werf  Bepaling van kleur

5 Perceptie van kleur is afhankelijk van:  Observator  Lichtbron  Afstand van de observator tot het object  Toestand van het object ……

6 Perceptie van kleur is afhankelijk van:  Observator  Lichtbron  Afstand van de observator tot het object  Toestand van het object …… Objectieve meetmethode

7 Spectrofotometer: Asfaltverharding Observator 45°

8 http://www.thyon.com/lab.html

9 Meetmethode:  Kern opdelen in vier kwadranten  1 meting per kwadrant  Gemiddelde van deze 4 metingen = kleurcoördinaten van de kern Inter-laboratoriumproef: reproduceerbaarheid – herhaalbaarheid  7 deelnemers – 11 spectrofotometers  Asfaltstalen + referentiekaarten  Herhaalbaarheid ≤ 3 %  Reproduceerbaarheid ≤ 9 %  Meetvenster ≥ 8 mm nodig I II IIIIV I II IIIIV

10

11 Oprichting van de OCW werkgroep rond ‘Gekleurde Bitumineuze Verhardingen’:  Aannemers  Vlaamse en Waalse besturen  Belgische Vereniging van Asfaltproducenten  Verbond van Ontginningsbedrijven  Hoofddoel: Eisen voor de kleur van gekleurde bitumineuze verhardingen in de standaardbestekken implementeren  Stap 1: Eisen voor de ‘voorstudie’ (type testing study)  Realistisch beeld van het beschikbare kleurenpallet  Oproep aan de Belgische Vereniging van Asfaltproducenten

12 Bordeaux/bruinRood BeigeOker

13 Bordeaux/bruin Rood

14 Bordeaux/bruin Rood

15 Bordeaux/bruinRood BeigeOker

16 Rood Bordeaux/bruin Beige Oker

17 Rood Bordeaux/bruin Beige Oker

18 ±  a* ±  b* Visuele aanvaardbaarheid van kleur:  Niet op basis van rechthoeken  Wel op basis van ellipsen Kleurverschilformule: http://www.byk.com/en/support/instruments/technical-information/color-information.html

19 RoodBordeaux/BruinBeige  E CMC max aanvaardbaar5,13,67,3  E CMC min niet aanvaardbaar6,46,99,3

20 OCW werkgroep rond ‘Gekleurde Bitumineuze Verhardingen’: Hoofddoel: Eisen voor de kleur van gekleurde bitumineuze verhardingen in de standaardbestekken implementeren  Stap 1: Eisen voor de ‘voorstudie’ (type testing study)  Realistisch beeld van het beschikbare kleurenpallet  Oproep aan de Belgisch Vereniging van Asfaltproducenten  Stap 2: Eisen voor de kleur van een werf direct na aanleg  Stap 3: Eisen voor de kleur van een werf bij de definitieve oplevering

21  Het Belgisch Normalisatiebureau (NBN) (overeenkomst CC-CCN PN/NBN-707-757-907)  Leden van de OCW werkgroep ‘Gekleurde Bitumineuze Verhardingen’  Belgische Vereniging van Asfaltproducenten  Technische staff van het OCW  U, voor uw aandacht Contact Katleen Denolf Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw Afdeling asfaltwegen, bitumineuze toepassingen en chemie  k.denolf@brrc.be Dank u!


Download ppt "Gekleurd asfalt: meten is weten! Katleen Denolf Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw."

Verwante presentaties


Ads door Google