De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hypertekst schrijven: leer- en transfereffecten Martine Braaksma Instituut voor de Lerarenopleiding Universiteit van Amsterdam.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hypertekst schrijven: leer- en transfereffecten Martine Braaksma Instituut voor de Lerarenopleiding Universiteit van Amsterdam."— Transcript van de presentatie:

1 Hypertekst schrijven: leer- en transfereffecten Martine Braaksma Instituut voor de Lerarenopleiding Universiteit van Amsterdam

2 Overzicht presentatie  Hypertekst schrijven bij Nederlands en thuis  Waarom hypertekst schrijven?  Resultaten vooronderzoek  Opzet vervolgonderzoek en lessenserie  Afsluiting

3 Hypertekst schrijven bij Nederlands  Gebruik ICT expliciet in eindtermen tweede fase Nederlands: Informatie verzamelen en verwerken Informatie verzamelen en verwerken Informatie formuleren, reviseren en presenteren Informatie formuleren, reviseren en presenteren  Leerlingen kunnen ervoor kiezen om een hypertekst te schrijven hypertekst  Weinig hypertekst schrijven bij Nederlands

4 Hypertekst  "niet-lineaire, niet-sequentiële tekst met verschillende inhoudselementen die verbonden zijn door verschillende typen links” (Van der Geest, 1993; Pander-Maat, 2001)

5 Hypertekst schrijven thuis  Populair  Websites over zichzelf, hobby’s, weblogs, …  Zelf ontworpen (FrontPage, Dreamweaver,…)  Voorgestructureerd (Cu2)

6 Waarom hyperteksten schrijven?  Effecten op domeinkennis en schrijfvaardigheid  Domeinkennis (kennis van het onderwerp waarover de leerling schrijft) Actieve kennisconstructie Actieve kennisconstructie Multipele representaties Multipele representaties (o.a. Bromme & Stahl, 2002; Stahl & Bromme, 2004) (o.a. Bromme & Stahl, 2002; Stahl & Bromme, 2004)

7 Effecten op schrijfvaardigheid: een vooronderzoek  Heeft hypertekst schrijven positieve effecten op schrijfvaardigheid? Dezelfde schrijfprocessen als in linear schrijven? Dezelfde schrijfprocessen als in linear schrijven? Draagt hypertekst schrijven bij aan tekstkwaliteit (hypertekst en lineare tekst)? Draagt hypertekst schrijven bij aan tekstkwaliteit (hypertekst en lineare tekst)?

8 Opzet studie  Gericht op meest centrale, distinctieve kenmerken Lineair schrijven = proces Lineair schrijven = linearisatie proces Hypertekst schrijven = proces Hypertekst schrijven = hiërarchisatie proces  123 leerlingen, tweede en derde klas V.O.  Twee linearisatie and hiërarchisatie taken onder hardop denken-condities  Meting van tekstkwaliteit van beide taken

9 Twee taken  Lineariseren: ‘gewoon’ schrijven: van hiërarchische inhoudsstructuur naar ‘lineaire’ oppervlaktestructuur ‘gewoon’ schrijven: van hiërarchische inhoudsstructuur naar ‘lineaire’ oppervlaktestructuur  Hiërarchiseren: van tekst naar hypertekst: van ‘lineaire’ oppervlaktestructuur naar hiërarchische dieptestructuur van tekst naar hypertekst: van ‘lineaire’ oppervlaktestructuur naar hiërarchische dieptestructuur

10 Lineariseertaak (‘gewone’ schrijftaak) Schrijf een korte argumentatieve tekst gebaseerd op het onderstaande argumentatieschema. Zorg ervoor dat een lezer het standpunt en de argumenten in je tekst kan terugvinden.

11 Argumentatieschema

12 Mogelijk antwoord lineariseertaak ('gewone' schrijftaak) Aan het verkeer deelnemen wordt steeds gevaarlijker want fietsers houden zich niet aan de regels; ze steken nooit hun hand uit en ze letten niet op rode stoplichten. Bovendien doen automobilisten of de straat van hen is want ze parkeren op de stoep en op het fietspad.

13 Hierarchiseertaak (hypertekst-taak)

14 Antwoord Hypertekst-taak

15 Codering van schrijfprocessen  Doel-oriëntatie  Planning  Analyse  Formuleren  Schrijven  Evalueren  Herlezen  Meta-analyse  Pauzeren

16 Resultaten schrijfprocessen   Dezelfde schrijfprocessen, maar ….  Lineariseren:  Lineariseren: meer Schrijven & Herlezen  Hiërarchiseren: oriëntatie, P  Hiërarchiseren: meer Doel-oriëntatie, Planning, Analyse & Meta-analyse, zie protocol protocol

17 Lineair schrijven en kwaliteit van lineaire tekst  Formuleren: negatief effect  Analyse: positief effect

18 Hypertekst schrijven en kwaliteit van hypertekst  Planning & Analyse: positief effect

19 Hypertekst schrijven en kwaliteit van de lineaire tekst  = Transfer effect  Planning & Analyse: positief effect

20 Conclusies Dezelfde schrijfprocessen als in lineair schrijven? Ja, maar meer Planning & Analyse Dezelfde schrijfprocessen als in lineair schrijven? Ja, maar meer Planning & Analyse Draagt hypertekst schrijven bij aan tekstkwaliteit (hypertekst en lineaire tekst)? Ja, meer Planning & Analyse in hypertekst schrijven: betere hyperteksten en lineaire teksten. Draagt hypertekst schrijven bij aan tekstkwaliteit (hypertekst en lineaire tekst)? Ja, meer Planning & Analyse in hypertekst schrijven: betere hyperteksten en lineaire teksten.  Heeft hypertekst schrijven positieve effecten op schrijfvaardigheid? JA!

21 Vervolgonderzoek  Experimenteel onderzoek om ‘echte’ effecten aan te tonen  Grotere, echte hyperteksttaken  Lessenserie ontwikkeld met docenten  Uitvoering in klassensituatie (tweede fase)  Effecten op schrijfvaardigheid en domeinkennis

22 Opzet onderzoek  Voortoetsen (computervaardigheden, self-efficacy voor schrijven, kennis over schrijven, niveau, domeinkennis)  Lessenserie in twee versies: LIN en HYP Gedocumenteerd schrijven Gedocumenteerd schrijven Betoog Betoog Onderwerp = Goede Doelen Onderwerp = Goede Doelen  Natoetsen (self-efficacy voor schrijven, kennis over schrijven, domeinkennis, lineaire tekst over Jongerenomroep (kwaliteit en schrijfprocessen)

23 Overzicht lessenserie  Les 1: verkenning onderwerp Goede Doelen d.m.v. begrippenweb, criteria en definities  Les 2: presenteren en beargumenteren van een zelf gekozen Goed Doel  Les 3: kwestie kiezen, documentatie lezen en verwerken, schrijven van inleiding en argumentatiestructuur  Les 4: publiekgerichtheid, aantrekkelijk schrijven, argumentatiestructuur, instructie hypertekst schrijven (HYP) en schrijfangst-vragenlijst (LIN)  Les 5: schrijven van het betoog in hypertekst-vorm (HYP) of lineaire vorm (LIN)

24 Hoe verder?  Januari 2006: uitvoering lessenserie LIN en HYP op twee scholen in vijf havo-4 klassen  Evaluatie door klankbordgroep van docenten  Aanpassingen  Nieuwe uitvoeringen…

25 Veel dank aan: Dick Barkey, Gert Broekema, Jeroen Clemens, Gerard Janson,Tanja Janssen, Loes Meeldijk, Gerard Pijnappels, Else Pistoor en Gert Rijlaarsdam Presentatie en lesmateriaal op: http://www/ilo.uva.nl/homepages/martine Meer informatie: M.A.H.Braaksma@uva.nl

26

27 Effecten op schrijfvaardigheid  Effecten op schrijfprocessen en kwaliteit schrijfproduct  Hypertekst schrijven: meer plannings- en analyse-activiteiten dan bij lineair schrijven  Koppeling kwaliteit schrijfproduct: Veel planning en analyse = goede tekstkwaliteit Veel planning en analyse = goede tekstkwaliteit  Hypertekst schrijven = veel oefenen met plannen en analyseren = goed voor tekstkwaliteit


Download ppt "Hypertekst schrijven: leer- en transfereffecten Martine Braaksma Instituut voor de Lerarenopleiding Universiteit van Amsterdam."

Verwante presentaties


Ads door Google