De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HSN 2011 Academisch schrijven. Bovenbouw bereidt voor op Hoger Onderwijs Academisch schrijven: Academisch denken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HSN 2011 Academisch schrijven. Bovenbouw bereidt voor op Hoger Onderwijs Academisch schrijven: Academisch denken."— Transcript van de presentatie:

1 HSN 2011 Academisch schrijven

2 Bovenbouw bereidt voor op Hoger Onderwijs Academisch schrijven: Academisch denken

3 Nederlands wordt maar matig gewaardeerd door leerlingen vergeleken bij andere schoolvakken Referentiekader vraagt van vwo-leerlingen meer dan voorheen Centraal examen schrijfvaardigheid komt er aan Schrijfvaardigheid is heel belangrijk in tertiair onderwijs

4 Instructie doet ertoe Oefening doet ertoe Stofvindingsonderwijs doet ertoe Leren schrijven op basis van bronnen en onderzoek: uiteenzetting en argumentatie

5 Martine Braaksma: Stofvindingsonderwijs: definiëren, afbakenen Mariet Raedts: Leren een synthese te schrijven via observerend leren Michel Couzijn: Onderzoekend leren bij Nederlands: drie vliegen in een klap Wilma van der Westen: zelfevaluatie in schrijfonderwijs

6 Onderzoekend leren: stofvindingsonderwijs Martine Braaksma

7 Ontdekkend leren bij schrijven Betoog (ethische) kwestie: Moeten goede doelen losgekoppeld worden van commerciële loterijen? Hoe kom je daartoe? Route 1: taak met documentatie Route 2: actieve kennisconstructie

8 Ontdekkend leren Volgens Hillocks (1982, 1995,) ‘inquiry learning’ Actieve kennisconstructie m.b.t. het onderwerp: 1. Voorkennis ophalen (begrippenweb) 2. Contrasteren en bevragen (kaartjesopdracht) 3. Definiëren (definitie goede doelen) 4. Kennis verdiepen en leren overtuigen (juryspel)

9 Begrippenweb Goede doelen

10 Begrippenweb

11 Kaartjesopdracht Criteria voor goede doelen helder Via contrasteren en bevragen Steeds scherpere selectie en aanscherping Mondt uit in definitie

12 Juryspel Kennis verdiepen en overtuigen Introductie ethische kwestie Standpunt innemen Argumenten bedenken

13 Juryspel Poster maken Presenteren (publiekgerichtheid en inhoud)

14 Wat volgt? Introductie schrijfopdracht en kwestie Verdieping inhoud Verdieping schrijfvaardigheid Betoog schrijven

15 Onderzoekend leren en schrijfonderwijs: een zinvolle kruisbestuiving Michel Couzijn

16 “Ze kunnen geen meer vasthouden, meneer!”

17 Wat voor teksten schrijven studenten in de propedeuse?  Verslag van literatuuronderzoek  Verslag van empirisch onderzoek Beide teksttypen zijn uiteenzettend: complex onderwerp inzichtelijk maken systematisch verwerken van authentieke gegevens objectief beantwoorden van een vraag

18 Onderzoekend leren & schrijven bij Nederlands, 4-5 vwo bijdrage aan het ‘voorbereidend wetenschappelijk’ karakter van de opleiding combinatie van:  onderzoek doen naar een  onderwerp op het vakgebied Nederlands (taal, literatuur)  en een uiteenzetting schrijven n.a.v. dat onderzoek: uitleggen & rapporteren

19 Onderwerpen van onderzoek: Literair lezen: voor de lol of voor de lijst? Jip-en-janneketaal: verhoogt dat het begrip of werkt het juist averechts? Kindertaal: hoe leren kinderen alternatieven voor ‘En toen… en toen…’? Appeltaart: hoe moderner het recept, hoe lekkerder de taart? Gruuthuse-handschrift: wat bepaalt de waarde ervan? En pleegde Egidius nu zelfmoord? Reinaert: tien 20 e -eeuwse edities; hoe zie je voor welk publiek die bestemd zijn?

20 Ontwerpeisen onderzoekslessen Interessante onderzoeksvraag centraal Leerlingen doen een ontdekking (iets dat ze niet wisten of verwachten) Ter beschikking staat een overzichtelijke set met authentieke data Gegidst ontdekken, maar geen invuloefening Differentiatie mogelijk

21

22 Didactiek ‘uiteenzetting schrijven’ Kenmerken ‘goede uiteenzetting’ ontdekken (revisietaak bij matig NRC-artikel) Info eigen onderzoek ordenen tot woordweb (post-it) Deelonderwerpen benoemen & ordenen Alinea’s per deelonderwerp (kernzin + toelichting/voorbeelden) Verbanden verduidelijken (tekstsignalen woord/zin) Onderzoeksvraag, methode, conclusies verwerken Formulier voor peer-feedback

23 Onderzoek: wat voegen schrijfoefening en schrijfinstructie toe aan het leren? 3 onder- zoeks- lessen 3 onder- zoeks- lessen 3 schrijf- instructie + tekst Schrijf- toets vooraf Schrijf- toets vooraf Onderwerps- kennis toets Onderwerps- kennis toets Weten- schaps- toets Weten- schaps- toets Transfer schrijf- toets Transfer schrijf- toets Onderwerps- kennis toets Onderwerps- kennis toets Weten- schaps- toets Weten- schaps- toets Schrijf- instructie Schrijf- instructie Schrijf- oefening Schrijf- oefening Presentatie- oefening Presentatie- oefening

24 Onderzoeksactiviteiten ‘Reinaert’ a. illustraties: categoriseren op kenmerken b. taalgebruik: analyseren op leesbaarheid c. inhoud: vergelijken van episodes d. humor: ordenen en ‘objectiviteit meten’ e. onderzoekscyclus is geïntegreerd: vraag > methode > resultaten > conclusie

25 Transfertoets ‘uiteenzetting’ Reinaert-lessen > uiteenz. tekst over verschillen tussen 10 edities en relatie met lezerspubliek Transfertoets > gedocumenteerde schrijfopdracht over verschillen tussen 10 kookboeken, beoogd gebruikerspubliek en omzet.  Zie woordweb en voorbeeld

26 Woordweb

27 Resultaat transfertoets ‘uiteenzetting schrijven’ (schaaloordeel)

28 Resultaat eindtoetsen ‘onderwerpskennis Reinaert’ multiple choice effect size 1,02 Wordt Reinaert de vos in hoofdzaak positief of negatief afgeschilderd? a)positief, hij is iedereen te slim af b)positief, hij wil onrecht bestrijden c)negatief, hij bedriegt ieder in eigen belang d)negatief, hij behandelt andere dieren wreed Waarin verschilt het taalgebruik tussen de edities? a)in (bijna) alle opzichten b)alleen zinsbouw en tekstlengte c)alleen woordkeuze en stijl d)niet of nauwelijks

29 Resultaat eindtoets ‘wetenschap’

30 Resultaten samengevat (1)  Beheersing van het genre uiteenzetting:  Schrijven > Presenteren  Schrijven met instructie > Schrijven als oefening

31 Resultaten samengevat (2)  Onderwerpskennis (gemeten met m.c.-toets) wordt bevorderd met een op de uiteenzetting gerichte schrijfinstructie.  Alle condities tonen enige vooruitgang in wetenschappelijk inzicht: onderzoeksstappen ordenen en (vooral) benoemen.

32 Volgende onderzoek: Vergelijking Inquiry vs. Non-inquiry (studievragen bij tekst) Alle leerlingen leren een uiteenzetting te schrijven. Toetsing: uiteenzetting schrijven, onderwerpskennis en wetenschappelijke inzicht Meer weten? Kom naar de informatiemiddag. Mail naar: m.j.couzijn@uva.nl


Download ppt "HSN 2011 Academisch schrijven. Bovenbouw bereidt voor op Hoger Onderwijs Academisch schrijven: Academisch denken."

Verwante presentaties


Ads door Google