De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. G. F. de Kimpe voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 70: 1 Na de zegen Ps. 33: 1, 3, 8 Schriftlezing: Genesis 1: 26 – 2: 1 Tekst:

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. G. F. de Kimpe voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 70: 1 Na de zegen Ps. 33: 1, 3, 8 Schriftlezing: Genesis 1: 26 – 2: 1 Tekst:"— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. G. F. de Kimpe voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 70: 1 Na de zegen Ps. 33: 1, 3, 8 Schriftlezing: Genesis 1: 26 – 2: 1 Tekst: Zondag 9

2 6 feb: start Youth Alpha cursus Op 6 februari start er een Youth Alpha cursus in Hardenberg. Youth Alpha is een cursus voor jongeren (14-17jaar) die meer willen weten over het geloof. Je gaat samen met andere jongeren op een ontspannen manier bezig zijn met de basis van het geloof. Meer info over de cursus: www.focusnu.nl/youth_alpha.html

3 Help de voedselbank! Elke laatste zondag van de maand een inzameling voor de voedselbank met elke maand een ander ‘thema’. Zondag 27 januari kunt u verschillende producten inleveren in de kerk.

4 Deze maand gaat het om de volgende producten: -Kuipje ( dieet ) margarine -Bak- en braadproducten -Houdbare zuivelproducten zoals melk, yoghurtdrink.

5 Zie het kerkblad van vandaag voor de belangrijke informatie! 1 februari schaatsen in Enschede!! Geef je op via: soos@onzekerk.nl Opgeven kan tot 29 januari a.s. We hebben al 140 aanmeldingen!!! Geef je snel op want vol = vol!

6

7 In deze dienst zal Ds. G. F. de Kimpe voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 70: 1 Na de zegen Ps. 33: 1, 3, 8 Schriftlezing: Genesis 1: 26 – 2: 1 Tekst: Zondag 9

8  Votum en zegengroet  Ps.33: 1, 3, 8  Gebed  Lezen:Genesis 1: 26 – 2: 1  Gz.159  Tekst:Zondag 9  Preek  Lb. 457: 1 – 3 Voor de dienst: Ps. 70: 1

9 Vers 1 Haast U om mij te redden, God! O HEER, doe uw verlossing dagen. Maak hen beschaamd die mij belagen. Drijf met de spotters zelf de spot. Verlos, o Heer, mij uit de handen van wie mij naar het leven staan. Doe Gij het lachen hun vergaan, dan vluchten zij voor eigen schande. Psalm 70

10 Mededelingen  Votum en zegengroet  Ps.33: 1, 3, 8  Gebed  Lezen:Genesis 1: 26 – 2: 1  Gz.159  Tekst:Zondag 9  Preek  Lb. 457: 1 – 3

11  Votum en zegengroet  Ps.33: 1, 3, 8  Gebed  Lezen:Genesis 1: 26 – 2: 1  Gz.159  Tekst:Zondag 9  Preek  Lb. 457: 1 – 3

12  Votum en zegengroet  Ps.33: 1, 3, 8  Gebed  Lezen:Genesis 1: 26 – 2: 1  Gz.159  Tekst:Zondag 9  Preek  Lb. 457: 1 – 3

13 Vers 1 Zingt vrolijk, looft de naam des HEREN, rechtvaardigen, brengt God uw dank. Het past oprechten Hem te eren met een nieuw lied en citerklank. Laten stem en snaren tot die lof zich paren. Looft Hem, prijst de HEER. Psalmzing, jubelt allen, laat bazuinen schallen, juichend tot Gods eer. Psalm 33

14 Vers 3 God sprak en op zijn woord ontstonden de hemelen en al hun heer. Hij heeft de watervloed gebonden, legt die in voorraadkamers neer. Wie op aarde leven moeten voor Hem beven. Hij spreekt, zie, het staat. Hij gebiedt en 't is er. Niets is er gewisser dan des HEREN raad. Psalm 33

15 Vers 8 Laat ons des HEREN lof ontvouwen. In Hem verblijdt zich ons gemoed, omdat wij op zijn naam vertrouwen, die naam, zo heilig, groot en goed. Zend o grote Koning, uit uw hemelwoning uw genade neer. Wij, die U belijden, ons in U verblijden, hopen op U, HEER. Psalm 33

16  Votum en zegengroet  Ps.33: 1, 3, 8  Gebed  Lezen:Genesis 1: 26 – 2: 1  Gz.159  Tekst:Zondag 9  Preek  Lb. 457: 1 – 3

17  Votum en zegengroet  Ps.33: 1, 3, 8  Gebed  Lezen:Genesis 1: 26 – 2: 1  Gz.159  Tekst:Zondag 9  Preek  Lb. 457: 1 – 3

18  Votum en zegengroet  Ps.33: 1, 3, 8  Gebed  Lezen:Genesis 1: 26 – 2: 1  Gz.159  Tekst:Zondag 9  Preek  Lb. 457: 1 – 3

19 Vers 1 God die alles maakte, de lucht en ‘t zonlicht blij, de hemel, zee en aarde, zorgt ook voor mij. Gezang 159

20 Vers 2 God die ‘t gras gemaakt heeft, de bloemen in de wei, de bomen, vruchten, vogels, zorgt ook voor mij. Gezang 159

21 Vers 3 God die alles maakte, de maan, de sterrenrij, als duist’re wolken komen, zorgt steeds voor mij. Gezang 159

22  Votum en zegengroet  Ps.33: 1, 3, 8  Gebed  Lezen:Genesis 1: 26 – 2: 1  Gz.159  Tekst:Zondag 9  Preek  Lb. 457: 1 – 3

23 Na de preek: Lb. 457: 1 – 3

24

25 Thema: Zondag 9 als reis door de tijd. 1.Eerst helemaal terug naar het begin – 2.daarna helemaal terug naar jezelf.

26 ik geloof in God, de V ader, de almachtige, S chepper van de hemel en de aarde –

27 “Heer, U hebt de hemel en de aarde en de zee geschapen en alles wat daar leeft”.

28 Genesis 5:3 Toen Adam 130 jaar was, verwekte hij een zoon die op hem leek, die zijn evenbeeld was. Hij noemde hem Set. Genesis 1:27 God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Lukas 3:38 Set, de zoon van Adam, de zoon van God..

29 C hristus brengt mij terug bij het Vader-zijn van G od en bij het S chepper-zijn van G od. Wat mag ik merken van G ods scheppersmacht in mijn leven? Wat mag ik merken van G ods V ader-liefde in mijn leven?

30  Lezen:Genesis 1: 26 – 2: 1  Preek  Lb.457: 1 – 3  Geloofsbelijdenis  Lb. 457: 4  Gebed  Collecte  Gz.149  Zegen

31 1 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd. Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, Drievuldig God, die een in wezen zijt. Liedboek 457: 1 – 3

32 2 Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden, werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer. Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden al uwe eng'len, onvolprezen Heer. Liedboek 457: 1 – 3

33 3 Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister, geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister, een en al vuur en liefde en majesteit. Liedboek 457: 1 – 3

34  Lezen:Genesis 1: 26 – 2: 1  Preek  Lb.457: 1 – 3  Geloofsbelijdenis  Lb. 457: 4  Gebed  Collecte  Gz.149  Zegen

35  Lezen:Genesis 1: 26 – 2: 1  Preek  Lb.457: 1 – 3  Geloofsbelijdenis  Lb. 457: 4  Gebed  Collecte  Gz.149  Zegen

36 4 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, Drievuldig God, die een in wezen zijt. Liedboek 457: 4

37  Lezen:Genesis 1: 26 – 2: 1  Preek  Lb.457: 1 – 3  Geloofsbelijdenis  Lb. 457: 4  Gebed  Collecte  Gz.149  Zegen

38  Vandaag  1 e Diaconie  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e Art 11/Hulpbeh. kerken  2 e Rente en aflossing  Gz.149

39  Lezen:Genesis 1: 26 – 2: 1  Preek  Lb.457: 1 – 3  Geloofsbelijdenis  Lb. 457: 4  Gebed  Collecte  Gz.149  Zegen

40 Vers 1 Zie ik sterren aan de hemel staan, aan de donkerblauwe lucht de maan, Is het of de nacht mij noemt de Naam van een machtig God, Zie ik 's morgens weer de zon opgaan, in het veld de bloemen opengaan, is het of de dag mij noemt de naam van een machtig God. …… Gezang 149

41 …… Deze God, Die aard en hemel schiep, is dezelfde God, Die mij eens riep, uit het duister tot Zijn heerlijk licht, zodat ik elke dag Hem Vader noemen mag. Die zijn liefde in mij openbaart. Mij rechtvaardig in Zijn Zoon verklaart. Dag en nacht mij in Zijn hand bewaart: Hoe groot is God voor mij. Gezang 149

42  Lezen:Genesis 1: 26 – 2: 1  Preek  Lb.457: 1 – 3  Geloofsbelijdenis  Lb. 457: 4  Gebed  Collecte  Gz.149  Zegen

43

44 Tot volgende week zondag Om: ??? Om: ??? Met Ds. ?? Met Ds. ?? In ??? In ??? En om: ??? En om: ??? Met Ds. ??? Met Ds. ??? In het Morgenlicht In het Morgenlicht


Download ppt "In deze dienst zal Ds. G. F. de Kimpe voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 70: 1 Na de zegen Ps. 33: 1, 3, 8 Schriftlezing: Genesis 1: 26 – 2: 1 Tekst:"

Verwante presentaties


Ads door Google