De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Datum naam 1 datum plaats Handelen bedrijfsarts bij werknemers met ischemische hartziekten November 2007 naam persoon.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Datum naam 1 datum plaats Handelen bedrijfsarts bij werknemers met ischemische hartziekten November 2007 naam persoon."— Transcript van de presentatie:

1 datum naam 1 datum plaats Handelen bedrijfsarts bij werknemers met ischemische hartziekten November 2007 naam persoon

2 datum naam 2 Inhoud presentatie 1 Probleemoriëntatie + diagnose: < 3 weken 2 Interventie + secundaire preventie: < 6 weken 3 Evaluatie: < 9 weken

3 datum naam 3 Probleemoriëntatie + diagnose: algemeen Binnen drie weken na ontslag uit ziekenhuis  BA Ischemische hartziekte * ACS (acuut coronair syndroom) * Angina pectoris * PCI (percutane coronaire interventie) * CABG (bypassoperatie)

4 datum naam 4 Probleemoriëntatie + diagnose: belastbaarheid Objectieve belastbaarheid anamnese: pijn, hartkloppingen e.d. bloeddruk  overleg Subjectieve belastbaarheid angst en depressie Discrepantie?

5 datum naam 5 Probleemoriëntatie + diagnose: werkbelasting Energetisch Statisch Thermisch (hitte, koude) Lawaai Schadelijke stoffen Mentaal: stress, ploegendienst Werkstress, bij vrouwen: dubbele belasting

6 datum naam 6 Probleemoriëntatie + diagnose: belemmerende persoonsfactoren Coping Werkconflict Motivatie Partner Privé-problemen Medicijntrouw

7 datum naam 7 Probleemoriëntatie + diagnose: leefstijl Roken Voeding Alcohol Lichamelijke inactiviteit Overgewicht

8 datum naam 8 Probleemoriëntatie + diagnose: belemmerende werkfactoren Herstelbelemmerende opvattingen werkgever Veiligheidsrisico’s voor derden

9 datum naam 9 Probleemoriëntatie + diagnose: hartrevalidatie Wèl hartrevalidatie: welke modulen? werkhervatting meegenomen? afstemming nodig? Géén hartrevalidatie: waarom niet? nu indicatie?

10 datum naam 10 Probleemoriëntatie + diagnose: ongunstige prognostische factoren werkhervatting Na maximaal 2 consulten: probleemoriëntatie Lichamelijke klachten / hypertensie Angst en/of depressie Discrepantie objectieve ~ subjectieve belastbaarheid Discrepantie objectieve belastbaarheid ~ werkbelasting Belemmerende persoonsgebonden factoren Belemmerende werkgebonden factoren Geen of inadequate hartrevalidatie

11 datum naam 11 Interventie en secundaire preventie: lichamelijke klachten hartrevalidatie Lichamelijke klachten en/of hypertensie overleggen / verwijzen Geen of inadequate hartrevalidatie verwijzen, bespreken, afstemmen

12 datum naam 12 Interventie en secundaire preventie: depressie / angst Behandelen? Overleg met huisarts of cardioloog medicatie Verwijs naar hartrevalidatieteam of psycholoog

13 datum naam 13 Interventie en secundaire preventie: belastbaarheid Discrepantie objectieve ~ subjectieve belastbaarheid: > hartrevalidatieteam Discrepantie objectieve belastbaarheid ~ werkbelasting: > training of aanpassing werkbelasting > verminderde hartfunctie: cardioloog

14 datum naam 14 Interventie en secundaire preventie: werkbelasting Schadelijke stoffen > voorkom blootstelling > doe effecten teniet Werkstress > maatregelen werk > ontspanningoefeningen > cognitieve therapie Ploegendienst > aandacht leefstijl > bloeddrukcontrole

15 datum naam 15 Interventie en secundaire preventie: persoonsgebonden factoren C opingstijl > ontspanningsoefeningen, CGT Boosheid > STECR werkwijzer arbeidsconflicten Motivatie > bespreken Partner > info, verwijzen Privé > passende interventies Medicijntrouw > wijs op belang

16 datum naam 16 Interventie en secundaire preventie: leefstijl Roken: stoppen! Voeding: energie, vet, diëtist Alcohol: maximum Bewegen: 30 min. per dag, 5 dg per week Overgewicht: BMI < 24,9

17 datum naam 17 Interventie en secundaire preventie: belemmeringen reïntegratie Relatie motivatie, angst, depressie, andere knelpunten? Bespreek mogelijkheden en consequenties Evalueer met cardioloog bij klachten en hypertensie N.B. Veiligheid voor derden!

18 datum naam 18 Interventie en secundaire preventie: informatie en voorlichting Fysieke en psychische aspecten IHZ Werkbelasting Belemmerende en bevorderende factoren voor hervatting Gezonde leefstijl

19 datum naam 19 Interventie en secundaire preventie: werkhervatting Geen knelpunten, ongecompliceerde aandoening Vuistregels termijn hervatting: PCI: < 1 tot 3 weken ACS: na 3 weken CABG: na 6 weken Opbouwen tijd + inhoud in overleg werknemer

20 datum naam 20 Evaluatie Evalueer binnen 9 weken na ontslag uit ziekenhuis: Werkhervatting Effect hartrevalidatie Andere interventies Zonodig eenmaal per 6 weken evalueren

21 datum naam 21 Actieve rol bedrijfsarts  effectieve en verantwoorde werkhervatting bij IHZ


Download ppt "Datum naam 1 datum plaats Handelen bedrijfsarts bij werknemers met ischemische hartziekten November 2007 naam persoon."

Verwante presentaties


Ads door Google