De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Transformatie naar een Duurzaamheidsbeleid aan de KU Leuven Vicerector Katlijn Malfliet.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Transformatie naar een Duurzaamheidsbeleid aan de KU Leuven Vicerector Katlijn Malfliet."— Transcript van de presentatie:

1 Transformatie naar een Duurzaamheidsbeleid aan de KU Leuven Vicerector Katlijn Malfliet

2 Een duurzaamheidsbeleid voeren betekent waakzaam zijn voor de toekomst. En dan sijn alle dinghe te inghe. Vrij naar Hadewijch

3 Agenda 1. Beleidskader 2014-2017 2. Nieuwe structuren en organen 3. Onthulling en startschot

4 Beleidskader Duurzaamheid 2014-2017 Het uitzetten van beleidslijnen om het duurzaamheidsdenken KU Leuven-breed structureel in te bedden in onderwijs en onderzoek en steeds grondiger aan bod te laten komen in bedrijfsvoering en bestuur www.kuleuven.be/duurzaamheid

5 Beleidskader Duurzaamheid 2014-2017 Duurzaamheid is niet nieuw aan de KU Leuven. Wat dan wel? - Wordt ingeschreven in de opdrachtverklaring: “[De KU Leuven] voert een proactief duurzaamheids- en diversiteitsbeleid ten aanzien van haar studenten en medewerkers.” - Betrekken en samenbrengen van hele universitas (Studenten, Academisch personeel, ATP, Alumni en Emeriti) - Scope breder dan klimaatneutraliteit of milieuduurzaamheid, en zowel in onderzoek, onderwijs, bedrijfsvoering als ontwikkelingssamenwerking

6 Nieuwe structuren en organen – organigram Structuren waarin de universitas ruimte wordt geboden voor debat en experiment Organen van waaruit praktische aanbevelingen geformuleerd worden Organen van waaruit zowel intern als extern gecommuniceerd kan worden over duurzaamheid aan de KU Leuven

7

8 Nieuwe structuren en organen Duurzaamheidsraad Samengesteld uit vertegenwoordigers van de WG Labo’s en van de groepen, experten en de studentendelegatie Kerngroep, gevoed door input van de Werkgroep Labo’s, Expertisecentrum,… Stelt beleidsaanbevelingen op bestemd voor de Academische overheid

9 Nieuwe structuren en organen Werkgroep Labo’s 4 Werkgroep Labo’s: Onderwijs Onderzoek Bedrijfsvoering Ontwikkelingssamenwerking Staan open voor alle geledingen Kunnen (tijdelijke) klankbordgroepen oprichten voor thematische input Geven input aan Duurzaamheidsraad

10 Nieuwe structuren en organen Werkgroep Labo’s Onderwijs en Duurzaamheid Rapporteert aan Duurzaamheidsraad en Onderwijsraad

11 Nieuwe structuren en organen Werkgroep Labo’s Onderzoek en Duurzaamheid Rapporteert aan Duurzaamheidsraad en Raad voor Onderzoeksbeleid

12 Nieuwe structuren en organen Werkgroep Labo’s Bedrijfsvoering en Duurzaamheid Uitbreiding van werkgroep ‘Duurzame KU Leuven’ Ondersteund door klankbordgroepen o Energie en gebouwen, mobiliteit, aankoopbeleid, voeding, groen, gezondheid en welzijn, afval …

13 Nieuwe structuren en organen Werkgroep Labo’s Ontwikkelingssamenwerking en Duurzaamheid

14 Nieuwe structuren en organen Expertisecentrum Leuven SUstainable Earth (LSUE): trekker voor transdisciplinair onderzoek Netwerkstructuur voor onderzoekers en centra die rond duurzaamheid werken Universiteitsbreed

15 Nieuwe structuren en organen Duurzaamheidsforum Onze ‘G1000’ Associatiebrede ontmoetingsplaats

16 Nieuwe structuren en organen Ecoteams Werking binnen de diensten/faculteiten Bottom-up werking In samenwerking met REG-promotoren Ondersteund vanuit vicerectoraat

17 Nieuwe organen en structuren Duurzaamheidsincubator Ontmoetingsplek Ruimte voor experiment

18 Nieuwe structuren en organen Vicerectorale dienst Duurzaamheid 3 stafmedewerkers (1,5 VTE) en secretariaat ter ondersteuning van de ecoteams, duurzaamheidsraad, WG Labo’s, Incubator...

19 Nieuwe structuren en organen Aanspreekpunten voor: Secretariaat van de vicerector:Helene Jacobs Duurzaamheidsraad: Nikkie Melis WG Labo Onderwijs en Duurzaamheid: Annelies Wouters WG Labo Onderzoek en Duurzaamheid: Annelies Wouters WG Labo Bedrijfsvoering en Duurzaamheid:Maarten Verbiest Ecoteams: Nikkie Melis Communicatie:Nikkie Melis Incubator:Maarten Verbiest

20 Nieuwe structuren en organen Aanspreekpunten voor: Klankbordgroep Internationalisering:Annelies Wouters Klankbordgroep Energie en Gebouwen:Maarten Verbiest Klankbordgroep Mobiliteit:Maarten Verbiest Klankbordgroep Aankoopbeleid:Nikkie Melis Klankbordgroep Voeding:Nikkie Melis Klankbordgroep Groen:Annelies Wouters Klankbordgroep Gezondheid en Welzijn:Annelies Wouters Klankbordgroep Afval:Nikkie Melis

21 Leuven Student Sustainability Platform Noord-Zuidstudenten, Humasol, CORE, The Blue Academy, YERA, AFD, AFC, UP, LOKO, … Gemeenschappelijk: duurzaamheid Onmisbare speler in het duurzaamheidsbeleid KU Leuven

22 Nieuwe structuren en organen Formulier met interesses invullen! -> Werkgroep Labo’s worden na vandaag samengesteld

23 Onthulling en startschot

24 Opmerkingen? Vragen?


Download ppt "Transformatie naar een Duurzaamheidsbeleid aan de KU Leuven Vicerector Katlijn Malfliet."

Verwante presentaties


Ads door Google