De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Organisatie van het onderwijs in bibliotheek 2Bergen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Organisatie van het onderwijs in bibliotheek 2Bergen"— Transcript van de presentatie:

1 Organisatie van het onderwijs in bibliotheek 2Bergen
Inge Discart Marleen Michels

2 2Bergen: strategische planning
Visie & Missie De bibliotheek zal: Een topbibliotheek zijn ten dienste van fundamenteel, innovatief & toegepast onderzoek en kwalitatief hoogstaande patiëntenzorg. Een stimulerende en studentgerichte omgeving bieden in een steeds evoluerend onderwijslandschap. Strategische doelen Onderzoek: maximale toegang tot onderzoeksinformatie verzekeren. Onderwijs: Studentgerichte onderwijsondersteuning bieden. Acties E-only beleid voor alle types informatiebronnen  uitbreiden toegankelijkheid. Aanbieden van opleidingstrajecten ter bevordering informatievaardigheden van studenten, onderzoekers & clinici.

3 Onderwijs 2Bergen: van vroeger tot nu
Campus Gasthuisberg Campus Arenberg Verleden (<2005) Instructies aan balie: face to face en op maat Rondleidingen Instructies enkel aan bibliotheekbezoekers: Artsen, profs, assistent, researcher, studenten… Heden ( ) Instructiesessies informatievaardigheden geïntegreerd in het onderwijs programma. Oprichting onderwijsteam. Maandelijkse algemene infosessie voor nieuw personeel. Individuele begeleiding bij systematic reviews. Instructiesessies informatievaardigheden. Oprichting onderwijsteam (2013). Tutorial. Rondleidingen. Toekomst (>2014) Aanpassingen op vlak van: Globale aanpak onderwijs. Organisatie instructiesessies. Communicatie. Werkvorm.

4 Onderwijs 2Bergen: organisatie & structuur
Onderwijsteam op beide campussen : Campus Gasthuisberg Inge Discart Magda Jans Marleen Michels Wim Van Isterdael Campus Arenberg Linda Stoop (coördinator) Véronique Trippas Renilde Vanhoudt Karen Verboven Fabienne Wijnants Doel Gestandaardiseerd organiseren van instructiesessies. Gestroomlijnde communicatie zowel extern als intern. Wisselende inzetbaarheid teamleden: De verschillende instructies kunnen door alle teamleden gegeven worden. Werking Regelmatig overleg van beide onderwijsteams, zowel intra- als interbibliothecair. Organisatie instructiesessie volgens het 7 stappenplan.

5 Instructiesessies & Statistieken
Campus Gasthuisberg KU LEUVEN STUDENTEN ONDERZOEKERS EXTERNEN Aantal deelnemers per academiejaar

6 Instructies aan studenten
KU LEUVEN STUDENTEN Campus Gasthuisberg Hoorcolleges: Geneeskunde, Biomedische wetenschappen, Logopedie en Audiologische wetenschappen. Instructiesessies: (30 studenten per les) 1ste bach Geneeskunde (2 sessies) 1ste bach Tandheelkunde 1ste & 2e bach Farmacie 2de bach BMW 2e & 3de bach Logopedie Master Seksuologie Masterproef Farmaceutische zorg Master Schakelprogramma VPLGK Inhoud: Gebruik databanken (basis): Limo, Pubmed, EMBASE, WoS, The Cochrane Library, LLBA, … Bibliometrie & Reference management sofware Website MGAS Opdracht

7 Instructies aan studenten
KU LEUVEN STUDENTEN Campus Arenberg Instructiesessies: 1ste bach IR-wetenschappen 1e & 2e bach Biologie 1e bach Informatica bach. Faber 2e master IR-wetenschappen Engelstalige masters De tutorial maakt deel uit van het lessenpakket bij IR-wetenschappen. Inhoud: Live demonstratie LIMO (1h). Rondleiding in de bibliotheek (1h). Tutorial: = online cursus Voor beginners en gevorderden. Opgebouwd uit verschillende modules. NL/EN.

8 Instructies aan onderzoekers
Campus Gasthuisberg Biomedical Doctoral School (gem. 15 studenten per sessie). WAT: = doctoraatsopleiding van de Biomedische Groep. Opleiding ter vorming academische en niet-academische vaardigheden PhD-student. Organiseert “Skill Training Courses” ter versterking competentieprofiel doctorandus. INSTRUCTIESESSIES: Opgenomen in het “Skill training pakket” als truncus communis. Instructiesessie Information & Publication Skills bevat 4 modules: Sessie 1 & 2: Information retrieval Pubmed; Embase; Cochrane; Web of Science; Limo Sessie 3: Information management Endnoteweb; Mendeley; Alerting, my NCBI,… Sessie 4: Publishing Bibliometrie; Systematic reviews; Open access,… Advanced level.

9 Instructies aan onderzoekers
Campus Gasthuisberg UZ personeel Onderzoekers, verpleging, artsen,… Cursussen op aanvraag: Pubmed, Cochrane, EMBASE,… Level: basic, advanced, expert user,… Congressen: ARIADME kick-off meeting = European training progamme for PhD students. Kick-off meeting voor beginnende doctorandi: 9 t.e.m. 11 maart 2014. Workshop (2h) over Information- & publication skills. Individuele begeleiding Systematic Review Opstellen zoekstrategie. Populariteit stijgt: gemiddeld 2 per maand. Campus Arenberg De onderzoekers worden individueel geholpen.

10 Instructies aan externen
Campus Gasthuisberg Associatie KU Leuven KH Leuven: bach voedings- en dieetkunde. bach biomedische laboratoriumtechnologie Niet associatie KU Leuven St. Franciscus instituut Verpleegkunde Campus Arenberg Associatie KU Leuven KH Leuven: bach. Chemie Groep T: bach. Industriële wetenschappen

11 Organisatie instructiesessie: 7 stappenplan
Start-up “From scratch”: Contacteren onderwijscoördinator, coördinator of POC. Implementeren van de instructiesessies in het onderwijsaanbod: In welke richtingen en studiefasen? Geïntegreerd in welk vak? Aantal studiepunten. Evaluatievorm? Aantal sessies. Not “from scratch”: Jaarlijks contact met verantwoordelijke vakprofessor. Doelstellingen en inhoud van de sessie bespreken, afspraken maken. Feedback overlopen en eventuele aanpassingen suggereren. Organisatie Sessies plannen i.s.m. administratief verantwoordelijke van de desbetreffende studierichting: Inplannen data instructiesessies & reserveren computerlokalen in functie van aantal studenten. Verdeling van de lessen over alle leden van het onderwijsteam: Volgens “Total participation” - principe: ieder teamlid beheerst de inhoud van alle sessies zodat rotatie mogelijk wordt.

12 Organisatie instructiesessie: 7 stappenplan
Voorbereiding instructiesessie Leerinhoud & werkvorm uitwerken o.b.v. doelstellingen en doelpubliek: Leerinhoud : de vakspecifieke databanken met zoektermen aangepast aan vakgebied. Werkvorm: doceren, live - demonstratie, zelfstandige opdracht, ... Gebruik van leermaterialen: Powerpoint presentatie: opstellen en inhoudelijk up-to-date houden, huisstijl KU Leuven. Opdracht + uitgewerkte oplossingen. Lesdocumenten centraal toegankelijk voor alle teamleden  transparantie. Communicatie Ter beschikking stellen van praktische info & leermaterialen aan studenten via vak op Toledo. Vragen van studenten of anderen via Naar alle leden van de Biomedische Groep via een Toledo Community.

13 Organisatie instructiesessie: 7 stappenplan
Doceren instructiesessie en/of begeleiden oefensessie Live - demonstratie met actieve participatie van studenten. Overlopen van powerpoint als achtergronddocument. Per oefensessie idealiter 2 begeleiders. Beginsessies van een reeks best laten volgen door alle teamleden: Standaardisatie: alle studenten krijgen dezelfde informatie. Teamleden geven feedback aan elkaar. Bijsturen van instructiesessie indien mogelijk vb: duurtijd. Evaluatie Verschillende evaluatie-vormen: o.b.v. pass/fail, quotatie, aanwezigheden,… Examenvragen opstellen. Tijdig corrigeren & quoteren van ingeleverde opdrachten a.h.v. vastgelegde verbetercriteria en voorbeeldoplossing met puntenverdeling. Zelf-reflectie Lesverloop bespreken met collega’s. Verbeterpunten noteren voor de volgende sessie. Feedback vragen aan verantwoordelijke vakprofessor . Evaluatie per lessenreeks ter verbetering van volgend academiejaar. Als informatiespecialist de vakkennis up to date houden.

14 Instructies aan studenten: voorbeeld
Voorbeeld opbouw instructiesessie: Wat zijn onderzoeksartikels? Correct refereren: Onderdelen van een referentie. Gebruik van Pubmed: Basisprincipe van het zoeken aanleren in Pubmed: Vrije zoektermen. Advanced search + boleaanse operatoren. Filters. Trefwoorden (MeSH). Librilinks – Limo – stuiterproxy Bibliometrie Web of Science & JCR Aanvullende vakspecifieke databanken Opdracht

15 Toekomst onderwijs 2Bergen
Globaal: De leerlijn verder uitbouwen: (verdere) integratie van instructies in het lessenpakket. Instructiesessies organiseren voor doctorandi (CBA). Afbouw instructies externen. Organisatie: Nauwere samenwerking met de faculteit/onderwijsverantwoordelijken. Optimalisatie van organisatie opleidingsmomenten & administratieve zaken. Verdere uitbouw beide onderwijsteam tot gelijke hoogte. Communicatie & samenwerking Kennis en ervaringen delen met collega’s van andere bibliotheken . Werkvorm Teach the teacher- trainingen introduceren. Webinars organiseren. Hands-on sessies. De tutorial integreren in Toledo. Systematic reviews: groepsessies organiseren.

16 Bedankt voor jullie aandacht!


Download ppt "Organisatie van het onderwijs in bibliotheek 2Bergen"

Verwante presentaties


Ads door Google