De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Organisatie van het onderwijs in bibliotheek 2Bergen Inge DiscartMarleen Michels.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Organisatie van het onderwijs in bibliotheek 2Bergen Inge DiscartMarleen Michels."— Transcript van de presentatie:

1 Organisatie van het onderwijs in bibliotheek 2Bergen Inge DiscartMarleen Michels

2 2Bergen: strategische planning Visie & Missie De bibliotheek zal: Een topbibliotheek zijn ten dienste van fundamenteel, innovatief & toegepast onderzoek en kwalitatief hoogstaande patiëntenzorg. Een stimulerende en studentgerichte omgeving bieden in een steeds evoluerend onderwijslandschap. Strategische doelen Onderzoek: maximale toegang tot onderzoeksinformatie verzekeren. Onderwijs: Studentgerichte onderwijsondersteuning bieden. Acties E-only beleid voor alle types informatiebronnen  uitbreiden toegankelijkheid. Aanbieden van opleidingstrajecten ter bevordering informatievaardigheden van studenten, onderzoekers & clinici.

3 Onderwijs 2Bergen: van vroeger tot nu Heden (2005-2014) Toekomst (>2014) Verleden (<2005) Instructies aan balie: face to face en op maat Rondleidingen Instructies enkel aan bibliotheekbezoekers: Artsen, profs, assistent, researcher, studenten… Campus GasthuisbergCampus Arenberg Instructiesessies informatievaardigheden geïntegreerd in het onderwijs programma. Oprichting onderwijsteam. Maandelijkse algemene infosessie voor nieuw personeel. Individuele begeleiding bij systematic reviews. Aanpassingen op vlak van: Globale aanpak onderwijs. Organisatie instructiesessies. Communicatie. Werkvorm. Instructiesessies informatievaardigheden. Oprichting onderwijsteam (2013). Tutorial. Rondleidingen.

4 Onderwijs 2Bergen: organisatie & structuur Onderwijsteam op beide campussen : Campus Gasthuisberg Inge Discart Magda Jans Marleen Michels Wim Van Isterdael onderwijs.mgas@bib.kuleuven.be Campus Arenberg Linda Stoop (coördinator) Véronique Trippas Renilde Vanhoudt Karen Verboven Fabienne Wijnants linda.stoop@bib.kuleuven.be  Doel Gestandaardiseerd organiseren van instructiesessies. Gestroomlijnde communicatie zowel extern als intern. Wisselende inzetbaarheid teamleden: De verschillende instructies kunnen door alle teamleden gegeven worden.  Werking Regelmatig overleg van beide onderwijsteams, zowel intra- als interbibliothecair. Organisatie instructiesessie volgens het 7 stappenplan.

5 Instructiesessies & Statistieken Campus Gasthuisberg Aantal deelnemers per academiejaar KU LEUVEN STUDENTEN ONDERZOEKERS EXTERNEN

6 Campus Gasthuisberg Hoorcolleges: Geneeskunde, Biomedische wetenschappen, Logopedie en Audiologische wetenschappen. Instructiesessies: ( 30 studenten per les) 1 ste bach Geneeskunde (2 sessies) 1 ste bach Tandheelkunde 1 ste & 2 e bach Farmacie 2 de bach BMW 2 e & 3 de bach Logopedie Master Seksuologie Masterproef Farmaceutische zorg Master Schakelprogramma VPLGK  Inhoud: Gebruik databanken (basis):  Limo, Pubmed, EMBASE, WoS, The Cochrane Library, LLBA, … Bibliometrie & Reference management sofware Website MGAS Opdracht Instructies aan studenten KU LEUVEN STUDENTEN

7 Campus Arenberg Instructiesessies: 1 ste bach IR-wetenschappen 1 e & 2 e bach Biologie 1 e bach Informatica bach. Faber 2 e master IR-wetenschappen Engelstalige masters De tutorial maakt deel uit van het lessenpakket bij IR-wetenschappen.  Inhoud: Live demonstratie LIMO (1h). Rondleiding in de bibliotheek (1h). Tutorial: = online cursus http://wbib.kuleuven.be/tutorial/http://wbib.kuleuven.be/tutorial/ Voor beginners en gevorderden. Opgebouwd uit verschillende modules. NL/EN. Instructies aan studenten KU LEUVEN STUDENTEN

8 Campus Gasthuisberg  Biomedical Doctoral School (gem. 15 studenten per sessie). WAT: = doctoraatsopleiding van de Biomedische Groep. Opleiding ter vorming academische en niet-academische vaardigheden PhD-student. Organiseert “Skill Training Courses” ter versterking competentieprofiel doctorandus. INSTRUCTIESESSIES: Opgenomen in het “Skill training pakket” als truncus communis. Instructiesessie Information & Publication Skills bevat 4 modules:  Sessie 1 & 2: Information retrieval Pubmed; Embase; Cochrane; Web of Science; Limo  Sessie 3: Information management Endnoteweb; Mendeley; Alerting, my NCBI,…  Sessie 4: Publishing Bibliometrie; Systematic reviews; Open access,… Advanced level. Instructies aan onderzoekers ONDERZOEKERS

9 Campus Gasthuisberg  UZ personeel Onderzoekers, verpleging, artsen,… Cursussen op aanvraag: Pubmed, Cochrane, EMBASE,… Level: basic, advanced, expert user,…  Congressen: ARIADME kick-off meeting = European training progamme for PhD students. Kick-off meeting voor beginnende doctorandi: 9 t.e.m. 11 maart 2014. Workshop (2h) over Information- & publication skills.  Individuele begeleiding Systematic Review Opstellen zoekstrategie. Populariteit stijgt: gemiddeld 2 per maand. Campus Arenberg  De onderzoekers worden individueel geholpen. Instructies aan onderzoekers ONDERZOEKERS

10 Campus Gasthuisberg  Associatie KU Leuven KH Leuven: bach voedings- en dieetkunde. bach biomedische laboratoriumtechnologie  Niet associatie KU Leuven St. Franciscus instituut Verpleegkunde Campus Arenberg Instructies aan externen  Associatie KU Leuven KH Leuven: bach. Chemie Groep T: bach. Industriële wetenschappen EXTERNEN

11 Organisatie instructiesessie: 7 stappenplan 1. Start-up  “From scratch”: Contacteren onderwijscoördinator, coördinator of POC. Implementeren van de instructiesessies in het onderwijsaanbod: In welke richtingen en studiefasen? Geïntegreerd in welk vak? Aantal studiepunten. Evaluatievorm? Aantal sessies.  Not “from scratch”: Jaarlijks contact met verantwoordelijke vakprofessor. Doelstellingen en inhoud van de sessie bespreken, afspraken maken. Feedback overlopen en eventuele aanpassingen suggereren. 2. Organisatie  Sessies plannen i.s.m. administratief verantwoordelijke van de desbetreffende studierichting: Inplannen data instructiesessies & reserveren computerlokalen in functie van aantal studenten.  Verdeling van de lessen over alle leden van het onderwijsteam: Volgens “Total participation” - principe: ieder teamlid beheerst de inhoud van alle sessies zodat rotatie mogelijk wordt.

12 Organisatie instructiesessie: 7 stappenplan 3. Voorbereiding instructiesessie  Leerinhoud & werkvorm uitwerken o.b.v. doelstellingen en doelpubliek: Leerinhoud : de vakspecifieke databanken met zoektermen aangepast aan vakgebied. Werkvorm: doceren, live - demonstratie, zelfstandige opdracht,...  Gebruik van leermaterialen: Powerpoint presentatie: opstellen en inhoudelijk up-to-date houden, huisstijl KU Leuven. Opdracht + uitgewerkte oplossingen. Lesdocumenten centraal toegankelijk voor alle teamleden  transparantie. 4. Communicatie Ter beschikking stellen van praktische info & leermaterialen aan studenten via vak op Toledo. Vragen van studenten of anderen via onderwijs.mgas@bib.kuleuven.beonderwijs.mgas@bib.kuleuven.be Naar alle leden van de Biomedische Groep via een Toledo Community.

13 Organisatie instructiesessie: 7 stappenplan 5. Doceren instructiesessie en/of begeleiden oefensessie Live - demonstratie met actieve participatie van studenten. Overlopen van powerpoint als achtergronddocument. Per oefensessie idealiter 2 begeleiders. Beginsessies van een reeks best laten volgen door alle teamleden: Standaardisatie: alle studenten krijgen dezelfde informatie. Teamleden geven feedback aan elkaar. Bijsturen van instructiesessie indien mogelijk vb: duurtijd. 6. Evaluatie Verschillende evaluatie-vormen: o.b.v. pass/fail, quotatie, aanwezigheden,… Examenvragen opstellen. Tijdig corrigeren & quoteren van ingeleverde opdrachten a.h.v. vastgelegde verbetercriteria en voorbeeldoplossing met puntenverdeling. 7. Zelf-reflectie Lesverloop bespreken met collega’s. Verbeterpunten noteren voor de volgende sessie. Feedback vragen aan verantwoordelijke vakprofessor. Evaluatie per lessenreeks ter verbetering van volgend academiejaar. Als informatiespecialist de vakkennis up to date houden.

14 Voorbeeld opbouw instructiesessie:  Wat zijn onderzoeksartikels?  Correct refereren: Onderdelen van een referentie.  Gebruik van Pubmed: Basisprincipe van het zoeken aanleren in Pubmed: Vrije zoektermen. Advanced search + boleaanse operatoren. Filters. Trefwoorden (MeSH).  Librilinks – Limo – stuiterproxy  Bibliometrie  Web of Science & JCR  Aanvullende vakspecifieke databanken  Opdracht Instructies aan studenten: voorbeeld

15 Toekomst onderwijs 2Bergen TOEKOMST (>2014)  Globaal: De leerlijn verder uitbouwen: (verdere) integratie van instructies in het lessenpakket. Instructiesessies organiseren voor doctorandi (CBA). Afbouw instructies externen.  Organisatie: Nauwere samenwerking met de faculteit/onderwijsverantwoordelijken. Optimalisatie van organisatie opleidingsmomenten & administratieve zaken. Verdere uitbouw beide onderwijsteam tot gelijke hoogte.  Communicatie & samenwerking Kennis en ervaringen delen met collega’s van andere bibliotheken.  Werkvorm Teach the teacher- trainingen introduceren. Webinars organiseren. Hands-on sessies. De tutorial integreren in Toledo. Systematic reviews: groepsessies organiseren.

16 Bedankt voor jullie aandacht!


Download ppt "Organisatie van het onderwijs in bibliotheek 2Bergen Inge DiscartMarleen Michels."

Verwante presentaties


Ads door Google