De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in groep 5 Informatieavond 29 augustus 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in groep 5 Informatieavond 29 augustus 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in groep 5 Informatieavond 29 augustus 2011

2 Agenda Telefoonlijst, ook e-mail Algemeen Catechese Taal Lezen Rekenen
Schrijven Hoeken en Groepen Wereldoriëntatie Spreekbeurt Verkeer Creatieve vakken Gymnastiek Methodes bekijken en Koffie. Wilt u zo vriendelijk zijn de gegevens op de lijst te checken? Dit komt vanavond aan bod…het één uitgebreider dan het ander.

3 Onze nieuwe directeur:
Algemeen Dagritme Klassenbeurt Computers Spelling, rekenen, taal. Hoeken en groepen Klassensite Woensdag gruitdag Onze nieuwe directeur: Erik Paul Forsten Start van de dag met dagritme: Kinderen weten wat er op een dag te wachten staat Klokken  Klokkijken is belangrijk in 5. Veel kinderen vinden het moeilijk. Nu komt het iedere dag terug. Taken: Klassenbeurt: vegen, melkpakjes, planten, ramen, schriften uitdelen Iedere keer de twee volgende van de lijst Computers: In de klas is het streven iedere dag 1 keer. Spelling, taal en rekenen. (Moet nog op gang komen) Sommige kinderen moeten ook extra oefenen  Op de computer Tijdens Hoeken en Groepen Op termijn ook voor werkstukken Klassensite: Informatie en leuke dingen Spelling: woordpakketten Rekenen: Sites om te oefenen Yurls Brieven Wat maken de kinderen mee op een dag. Woensdag gruitdag: niet verplicht wel sterk aan te bevelen.

4 Algemeen (vervolg) Rapporten Toetsen Cito Methodegebonden
Remedial teaching: Mappen mee! Interne begeleiding Barend Schuurman Plusgroep Rapporten: 3 keer per jaar. Cijfers worden gebaseerd op toetsen (methodegebonden) en de daarbij algemene indruk van het kind. Naast de methodegebonden toetsen heb je de CITOtoetsen. Onderaan. Staat los van het cijfer op het rapport. Remedial teaching: Kinderen die uitvallen kunnen extra hulp krijgen. In overleg met de IB-er Barend. Kinderen krijgen dan als extra hulp in de klas. Ligt aan vakgebied en probleem hoe vaak. Maar meestal kort. Thuis is belangrijk. MAPPEN MEE! Kinderen die naar boven uitschieten gaan naar de SOFIE Rekenen gekort in de weektaak en algemene instructie Taal routeboekje Kinderen worden op dit moment getest, wel of niet in sofiegroep. Kinderen die sterk zijn, maar niet in de SOFIE zitten, krijgen op een andere manier hun uirdaging.

5 Algemeen (vervolg) Adaptief onderwijs Kanjertraining Coöperatief leren
Doel is samenwerken Iedereen heeft eigen aandeel Adaptief onderwijs: Op het niveau van het kind. Zit in methodes, kom ik late op terug Kanjertraining: Max en de zwerver. Aan de hand van het verhaal vragen en toneelspel. De regels staat weer centraal. Belangrijk dat kinderen durven te zeggen wat ze vinden. Coöperatief leren: Is iets wat in de school steeds meer terugkomt. Er zal een lijn door de school komen, zodat het steeds meer uitgebreid wordt. Komt op gang. Het doel is samenwerken, maar dat ieder zijn eigen aandeel heeft. Soms als verwerking, soms om de kennis op te halen, soms als energizer.

6 Catechese Trefwoord Vieringen Gedenkhoek
Trefwoord: spiegelverhalen (van november tot april) Vieringen komen in de school terug: Kerst, pasen. Nieuw is de gedenkhoek. Kinderen kunnen daar iets kleins kwijt. Waar zijn ze blij om, waar verdrietig. Verder heeft het in het dagelijks leven een Christelijke grondslag. Kinderen gaan vanuit bepaalde waarden en normen om met elkaar. Wij proberen dit te stimuleren. Daarnaast kunnen situaties uit het dagelijks leven aanleiding zijn tot een christelijk verhaal (spiegelverhaal)

7 Taal Methode Taal Actief Periodes van 3 weken
Combineert taal en spelling Eén centraal thema Ankerverhaal Woordenschat Remediëren en verrijken Twee soorten boeken!

8 Spelling www.bloon.nl Periodes van drie weken
Nauw verbonden met taalmethode Spellingscategorieën Betekenis / synoniemen Hoekbladen Werkboek, nakijken Dictee 1 en 2 Flitsen bloon Remediëren, verrijken Thuis oefenen Direct nakijken en verbeteren. Twee dictees. Aan de hand van dictee 1, wordt dictee al dan niet gegeven. Op de site zal ik zetten wanneer het eerst volgende dictee is.

9

10 Stellen Creativiteit. Opbouw van zinnen. Opbouw van verhaal. Spelling.
En toen, en toen… Opbouw van verhaal. W,W,W,W H Spelling.

11 Begrijpend lezen Boekles vaak samen. Bakkaarten. (Hoeken en Groepen)
Toetsen. Nieuwsbegrip Als voorbereiding op het maken van een werkstuk in groep 6. Toetsen nog bekijken! Verwijswoorden; details, soorten teksten vergelijken.

12 Technisch lezen De kinderen mogen zelf een boek van huis meenemen.
Estafette Drie keer per week Drie niveaus (Niveau 1, 2, 3) Voorbereid op lezen m.b.v. het werkboek Herkenbare teksten Plezier. Thuis lezen Stillezen, maar zeker ook HARDOP lezen is belangrijk. Moeilijke woorden centraal. Kinderen worden aan de hand van het werkboek voorbereid op de tekst die ze lezen in het leesboek. Kinderen vanaf M6 hebben estafettelopen. Andere opdrachten. Kinderen die niveau E5 hebben, gaan zelf het gewone boek doen en krijgen daarbij nieuwsbegrip/ Kinderen die moeite hebben, doen meer samen. Kinderen leren op tempo te lezen Zandloper! De kinderen mogen zelf een boek van huis meenemen.

13 Rekenen Wereld in getallen Vaste opbouw van de lessen
Plusboek Wereld in getallen Vaste opbouw van de lessen (Automatiseren, kern, verwerking) Ruimte voor differentiatie Weektaak Zelf nakijken…waarom?? Projecttaken Vaste opbouw Bijwerk- boek Weektaken Vaste opbouw uitleggen (opdr 1, opdr 2, afschillen, opdr 3) Bijwerkboek Weektaak: niveaus. De hele week de tijd. Soms krijgen kinderen het mee naar huis. Weektaak moet af. Vooral in het begin streng. Ik kijk ook naar hoe het kind gewerkt heeft. Soms wil het kind ook.

14 Rekenen Wereld in getallen Verkennen tot 10.000
Positioneren van getallen op de getallenlijn Rekenen tot en met 1000 H, T, E. Tafels herhalen, automatiseren WAT MOET DIT JAAR GEAUTOMATISEERD ZIJN????

15 Rekenen (vervolg) Tafels Automatiseren/tempo delen (5 x 4 = 20
20 : 4 = 5 … x 4 = 20) hulp bij andere keersommen 10 x 6 = 60 5 x 6 = 30 Tip: Malle getallen Speel Yathzee

16 De tafel van 1, de tafel van 2, de tafel van 5 en de tafel van 10 zijn weettafels.
Kwadraten Ken je de weettafels en de kwadraten uit je hoofd, dan kun je de antwoorden op alle andere sommen te weten komen. 1 x 1 = 2 x1 = 2 1 x 1 = 1 4 x 1 = 4 3 x 1 = 3 6 x1 = 6 5 x 1 = 5 8 x 1 = 8 7 x 1 = 7 10 x 1 = 10 9 x 1 = 9 2 x 2 = 4 1 x 2 = 2 4 x 2 = 8 3 x 2 = 6 6 x 2 = 12 5 x 2 = 10 8 x 2 = 16 7 x 2 = 14 10 x 2 = 20 9 x 2 = 18 2 x 3 = 6 1 x 3 = 3 4 x 3 = 12 3 x 3 = 9 6 x 3 = 18 5 x 3= 15 8 x 3 = 24 7 x 3 = 21 10 x 3 = 30 9 x 3 = 27 2 x 4 = 8 1 x 4 = 4 4 x 4 = 16 3 x 4 = 12 6 x 4 = 24 5 x 4 = 20 8 x 4 = 32 7 x 4 = 28 10 x 4 = 40 9 x 4 = 36 2 x 5 = 10 1 x 5 = 5 4 x 5 = 20 3 x 5 = 15 6 x 5 = 30 5 x 5 = 25 8 x 5 = 40 7 x 5 = 35 10 x 5 = 50 9 x 5 = 45 2 x 6 = 12 1 x 6 = 6 4 x 6 = 24 3 x 6 = 18 6 x 6 = 36 5 x 6 = 30 8 x 6 = 48 7 x 6 = 42 10 x 6 = 60 9 x 6 = 54 2 x 7 = 14 1 x 7 = 7 4 x 7 = 28 3 x 7 = 21 6 x7 = 42 5 x 7 = 35 8 x 7 = 56 7 x 7 = 49 10 x 7 = 70 9 x 7 = 63 2 x 8 = 16 1 x 8 = 8 4 x 8 = 32 3 x 8 = 24 6 x 8 = 48 5 x 8 = 40 8 x 8 = 64 7 x 8 = 56 10 x 8 = 80 9 x 8 = 72 2 x 9 = 18 1 x 9 = 9 4 x 9 = 36 3 x 9 = 27 6 x 9 = 54 5 x 9 = 45 8 x 9 = 72 7 x 9 = 63 10 x 9 = 90 9 x 9 = 81 2 x 10 = 20 1 x 1 0 = 10 4 x 10 = 40 3 x 10 = 30 6 x 10 = 60 5 x 10 = 50 8 x 10 = 80 7 x 10 = 70 10 x 10 = 100 9 x 10 = 90

17 Vervolg rekenen Klokkijken Analoog Ook de minuten en kwartieren
Digitaal 24 uur

18 Schrijven Zwart op wit Schrijfhouding. Schriftligging. Pengreep.
Vloeiend verbinden van de letters. Kinderen ontwikkelen al eigen handschrift. Twee verschillende schriften.

19 Wereldoriëntatie In vogelvlucht  Biologie
Een zee van tijd  Geschiedenis Land in zicht  Aardrijkskunde In blokken van twee of drie weken aangeboden. Na ieder blok is er een toets. Onder het kopje “Wereldoriëntatie” op het rapport.

20 Wereldoriëntatie Natuur: Eten en gegeten worden Techniek: Internet
Milieu: Het weer Gezond & redzaam gedrag: Eigen lichaam

21 Wereldoriëntatie De 10 tijdvakken.
In groep 5 komt een aantal kenmerkende en voor kinderen herkenbare onderwerpen aan bod, zoals het oude Egypte en ‘Oma’s tijd’. De 10 tijdvakken. In Een zee van tijd zoeken de leerlingen overeenkomsten en verschillen tussen deze samenlevingen.

22 Wereldoriëntatie De kinderen maken kennis met aardrijkskunde aan de hand van de volgende onderwerpen: Werk Landschap Verkeer en vervoer Geloof Je eigen omgeving Ook kaartopdrachten komen aan bod

23 Boekentip: Lang geleden In een land hier ver vandaan Overal en ergens

24 De kinderen leren de basis
Hoeken & Groepen Drie keer in de week Samenwerken Zelfstandigheid Opdrachten sluiten aan bij diverse vakken Leeshoek Wereldoriëntatiehoek Creahoek Samenhoek Rekenhoek Basisbits De kinderen leren de basis

25 Spreekbeurt; na de herfstvakantie
Originaliteit. Presenteren. Smartboard & Materiaal. De kinderen krijgen een blad met daarop de criteria voor een spreekbeurt. Staat ook op de site.

26 Verkeer Verkeerskrant VVN Directe omgeving Fietsen, lopen
Verkeersregels; zo zit dat

27 Creatieve vakken Handvaardigheid Tekenen; in de klas Drama Muziek
Op maandag, juf Irene Tekenen; in de klas Koppelen aan kunst - Bepaalde technieken staan centraal Drama kanjertraining Muziek Juf Marjolein

28 Gymnastiek Donderdag en Vrijdag Vakleerkracht Douchen
Zorg voor regenkleding op donderdag. Geen paraplu! Vakleerkracht Douchen Vergeet geen slippers mee te geven!

29 Vragen en methodes inkijken
Stel gerust vragen! U kunt de methodes inkijken.


Download ppt "Welkom in groep 5 Informatieavond 29 augustus 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google