De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stichting Leergeld Zoetermeer

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stichting Leergeld Zoetermeer"— Transcript van de presentatie:

1 Stichting Leergeld Zoetermeer
Presentatie Stichting Leergeld Zoetermeer

2 Leergeld doelstelling (1/2)
Leergeld wil voorkomen dat: schoolgaande kinderen uit minima gezinnen vanwege armoede niet gewoon kunnen deelnemen aan het sociaal-maatschappelijk leven op en rond school …..

3 Leergeld doelstelling (2/2)
… en daarmee de kans lopen sociaal geïsoleerd of zelfs uitgesloten te worden. Dreigt dit wel te gebeuren dan heeft dit persoonlijke en maatschappelijke gevolgen! Leergeld geeft een kind kansen

4 Directe gevolgen voor kind
Geen respect verwachten Gezondheidsproblemen Gebrek sociale contacten Komen ernstig tekort Geïsoleerd en gefrustreerd Leerproblemen Minder toekomstkansen

5 Gevolgen voor samenleving
Uitsluiting funest voor samenleving Want dit blijft niet zonder gevolgen 1 op de 8 kinderen leeft op of rond de armoedegrens Dat zijn anno 2008 in Nederland ca leerplichtige kinderen Van directe invloed op hoe de samenleving er straks zal uitzien Nu niets doen  later duur leergeld betalen !!

6 Leergeld strategie  Samenspel en kweken van begrip
Bemiddeling cliënt - hulpverlenende instanties Fondsenwerving lokaal Daarmee materiele hulp bieden Signaal- en terugkoppelingsfunctie Toerusten en begeleiden eigen functionarissen (trainingen) Bijdragen/vormgeven voorlichting  Samenspel en kweken van begrip

7 Leergeld insteek Voorkómen van sociaal isolement van kinderen door:
Verlenen financiële hulp (voorschot) en/of materiële hulp Aan kinderen van 4-18 jaar Die tekort komen bij hun ontplooiing Uit gezinnen met minimum-uitkering En geen (extra) voorzieningen

8 Wat is armoede? Armoede in ons welvarend Nederland is wanneer:
(volgens een recente enquete onder 3911 deelnemers vindt ruim driekwart dat) je aangewezen bent op de voedselbank je geen verse groente of fruit kunt eten je kind niet mee kan op schoolreis je kind niet op een sportclub kan of er geen geld is voor muzische vorming Bron: De Telegraaf 18 november 2006

9 Samenspelen Muzische of kunstzinnige vorming Investeren in Jeugd
Bezig zijn Ontwikkeling Sociaal Plezier Investeren in Jeugd

10 Leergeld formule Laatste vangnet Local-for-local
Gebruik ervaringsdeskundigen Analyse gezinssituatie Advies inzake niet-gebruikte onderliggende voorzieningen Eventueel aanvullende hulp uit Leergeld-kas (voorschot) Terugkoppeling en signalering naar overheden

11 Leergeld aanvraagcriteria
Inwoner van Leergeld-gemeente en leeftijd 4-18 jaar Geen eigen financiële mogelijkheden voor aanschaf Inkomen gezin rond sociaal minimum (120%) Zeer hoge maandelijkse lasten Laag besteedbaar gezinsinkomen Alle voorliggende wettelijke voorzieningen benut Activiteit of kostenpost draagt bij aan educatieve, sociale, sportieve of emotionele ontwikkeling van het kind Volgens gebruikelijke Nederlandse maatstaven

12 Wegingsfactoren Factoren van invloed op hoogte besteedbaar inkomen::
Hoogte van de vaste lasten Aantal kinderen in het gezin Speciale kosten door invaliditeit of ziekte kinderen Aantal kinderen op voortgezet onderwijs Bijzonder onderwijs t.g.v. gebrek of aandoening Schulden met een maandelijkse aflossing Te betalen alimentatie door een van de ouders

13 Leergeld vrijwilligers
Leergeld intermediairs Zijn ervaringsdeskundigen Zijn aanvullend getraind Zij leggen contacten Zij spreken dezelfde taal Zij bezoeken aanvragers thuis Zij begeleiden de aanvragen Zij brengen intern verslag uit

14 Nu meedoen is straks meetellen !!!
Mee (kunnen) doen Voor ieder kind geldt: Niet aan de kant hoeven staan Maar mee kunnen doen Sociale contacten, vriendschap Leren afzien en verliezen Gezag leren accepteren Mentale vorming Geef ze een eerlijke kans Nu meedoen is straks meetellen !!!

15 Jong geleerd ….

16 … goed gegaan ! Startkwalificatie Diploma Werk Gelukkig

17 Mogen de kansarme kinderen rekenen op uw hulp?
Leergeld verzoek Mogen de kansarme kinderen rekenen op uw hulp?


Download ppt "Stichting Leergeld Zoetermeer"

Verwante presentaties


Ads door Google