De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie HSN-conferentie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie HSN-conferentie"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie HSN-conferentie
Invoering van een taaltoetsprogramma in de propedeuse van de lerarenopleiding Presentatie HSN-conferentie 15 november 2014

2 Docent Taalwerkplaats Fontys Lerarenopleiding Tilburg
Annette Hurkmans Docent Taalwerkplaats Fontys Lerarenopleiding Tilburg Anne Kerkhoff Lector Taalbeleid en Diversiteit

3 Het lectoraat Taalbeleid en diversiteit
Taalbeleid: naar kleurrijke en taalvaardige leraren die taalgericht lesgeven in kleurrijke scholen Domein 2: Praktijkonderzoek Kenniskring Taalbeleid en diversiteit Pilots “Datateams” Domein 3: kenniscirculatie/ professionele praktijk Post hbo-opleiding NT2-docenten Academie voor mbo- taaldocenten Professionalisering voor vo en mbo: overige activiteiten Overige activiteiten Participeren in FLOT-brede activiteiten: innovatie-ochtenden, onderzoeksdag, lectorenoverleg. Ondersteuning individuele collega’s die onderzoek doen. Voettekst

4 De taaltoets in de propedeuse
Voorgeschiedenis Vanaf 2003 Initiatief uit de vakgroep Nederlands Verplicht voor alle bachelorstudenten in de propedeuse Drie toetstaken Toets werkwoordspelling Samenvatting Toets schrijfvaardigheid

5 De taaltoets in de propedeuse
Tien jaar later: Constructie, afname, beoordeling door Taalwerkplaats Verbonden aan 1 studiepunt Niveau 3F/B2+ Twee toetstaken Toets werkwoordspelling: een voorbeeld Toets schrijfvaardigheid: een voorbeeld

6 Aanleiding vernieuwing taaltoets
Onvrede Validiteit van de toets Beperkte terugslageffecten

7 Aanleiding vernieuwing taaltoets: studenten
“Ik heb alle vakken in de propedeuse gehaald. Alleen de taaltoets staat nog open. Hebben jullie bij de taaltoets zulke hoge eisen ?” “De stagebegeleider zegt dat mijn taalvaardigheid niet op orde is, maar de andere docenten zeggen er niets van. Mijn docenten zullen het toch wel beter weten.” “Ik heb mijn taaltoets gehaald. Dus dan is mijn taalvaardigheid in orde.”

8 Aanleiding vernieuwing taaltoets: collega’s
“Ik heb niets met taal. Ik ben vakdocent. ” “Ik heb veel studenten met dyslexie in mijn klas. Kan ik ze doorsturen naar de Taalwerkplaats ? ” “Ik heb zelf moeite met spelling. Ik kan mijn studenten echt niet helpen.”

9 Uitgangspunten Naarmate een beslissing belangrijkere gevolgen heeft, moet ze op basis van meer informatie worden genomen. Op basis van één momentopname kun je geen valide beslissingen nemen. Toetsen moeten het leerproces zo veel mogelijk ondersteunen. Toetsen zijn misschien wel de belangrijkste instrumenten waarmee we het leerproces van studenten en docenten kunnen beïnvloeden. Daar moeten we optimaal gebruik van maken. Bron: Vleuten. C. van der en Shuwirth, L. (2011). Een model voor programmatische toetsing. In: Examens, 2011, 3, 5-9.

10 Leerproducten: beoordeeld door opleiders/’vakdocenten’
Toetsprogramma Leerproducten: beoordeeld door opleiders/’vakdocenten’ én Toetsresultaten: beoordeeld door taaldocenten/Taalwerkplaats Producten van begeleidingsactiviteiten

11 Vernieuwing van de taaltoets Pilot in 4 teams
Vijf ‘proeven’ van taalvaardigheid Dossier van de oriënterende stage in periode 1 Feedbackformulier ‘professioneel taalgebruik in de stageschool’ periode 2 Dossier Flankerend Onderwijs periode 3 én Centrale spellingtoets FLOT Taaltoets Centrale schrijftaak FLOT Taaltoets en indien aanwezig Producten uit begeleiding

12 Vernieuwing van de taaltoets Pilot in 4 teams
Beoordeling van het taaltoetsprogramma Vijf ‘proeven’ van taalvaardigheid Taaltaken uit de opleiding door vakdocent Feedback op taalgebruik stageschool door stagebegeleider Centrale toetsen door docent Taalwerkplaats Soms: producten uit begeleiding (Taalwerkplaats en vakdocenten) Is het 3 F/B2+ ? Is 4F/C1 haalbaar? Studiepunt? Juryberaad Studieloop- baanbegeleider Vakdocent Docent Taalwerkplaats

13 Opbrengsten: opleiders
Uitslagen Centrale toetsen blijven bepalend. Maar niet meer ‘allesbepalend’. Terugslageffecten Studieloopbaanbegeleiders ‘Ik ga mijn zorg over de ontwikkeling van hun taalvaardigheid met enkele studenten bespreken’; ‘Ik ga een student doorverwijzen naar aanbod Taalwerkplaats’; ‘Ik vind de feedback op mijn wijze van feedback geven op schrijfproducten van studenten zinvol’: ‘Ik heb behoefte aan terugkoppeling gegevens over workshop logopedie’.

14 Opbrengsten: studenten
Studenten en terugslageffecten (interviews met 10 pilotstudenten) Aandacht voor taal in de lerarenopleiding is belangrijk Aandacht voor taal door studieloopbaanbegeleider en vakdocenten wisselend Invoering taaltoetsprogramma goede zaak Meer feedback Meerdere momenten kijken naar taalontwikkeling, groei zien Effect op attitude Taal is meer dan correct spellen

15 Knelpunten Organisatie Curricula divers, aan verandering onderhevig
Beoordelingscriteria voor taal implementeren Verzamelen gegevens Juryberaad plannen Inhoud/doelen/ randvoorwaarden Terugslageffecten minder dan gehoopt/vereisen intensieve communicatie Bekwaamheid vakdocenten beoordelen taalvaardigheid Selectieve functie taaltoets? Taalvaardigheid nóg te smal

16 En hoe nu verder ? Inhoud taaltoetsprogramma bijstellen
Digitale ondersteuning invoering taalportfolio Invoeren in

17 Vragen aan collega’s Werk in subgroepen van 4 personen.
Zijn we op de goede weg? En zijn er ontwikkelingen bij de pabo’s waar wij van kunnen leren ? Discussieer over onderstaande vragen en noteer een top of een tip voor ons op een A4-tje Vragen Hoe kunnen we terugslageffecten bevorderen? Bij collega-opleiders en/of bij studenten ? Hoe kunnen we vakdocenten het beste ondersteunen als het gaat om het begeleiden/beoordelen van de taalvaardigheidsontwikkeling van studenten ? Hoe kun je ervoor zorgen dat het taaltoetsprogramma zich minder richt op de beoordeling van schrijfvaardigheid van studenten ?

18 Dank voor jullie aandacht
Contact ?


Download ppt "Presentatie HSN-conferentie"

Verwante presentaties


Ads door Google