De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veranderende Dorpen Frans Thissen Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veranderende Dorpen Frans Thissen Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM."— Transcript van de presentatie:

1 Veranderende Dorpen Frans Thissen Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM

2 Opzet presentatie Voorstellen: – Sociale Geografie: de relatie tussen mens en omgeving – Expertise Dorpen in Roemenië Veranderende dorpen – Veranderingen in dorpen – De veranderende relatie bewoner - omgeving – Van autonoom dorp naar woondorp – Leefbaarheid en Sociale Vitaliteit Nisse: een leefbaar en sociaal vitaal dorp Evaluatie woondorpen: – Succesvol: Leefbaarheid en Sociale vitaliteit – Aanvaardbaar: Rechtvaardigheid en Good Government Veranderende dorpen - Zeddam - 6 september 2014

3 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Dorpen in Roemenië Veranderende dorpen - Zeddam - 6 september 2014

4 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Dorpen in Roemenië Veranderende dorpen - Zeddam - 6 september 2014

5 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Dorpen in Roemenië Veranderende dorpen - Zeddam - 6 september 2014

6 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Dorpen in Roemenië Oriëntatie van de lokale jeugd: – Vertrek naar EU-landen – Hulp van familie & vrienden – Hulp van de overheid – Ondernemerschap Bewoners: – Waarover heeft men zorgen? – Waarop is men trots? Veranderende dorpen - Zeddam - 6 september 2014

7 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Veranderende dorpen - Zeddam - 6 september 2014

8 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Verandering en Onzekerheid Geert Mak (1996): “hoe langer ik in het dorp verbleef, des te meer besefte ik dat het eigenlijk allemaal nog moest beginnen. Alleen: niemand wist wát moest beginnen, en waarheen het ging” Veranderende dorpen - Zeddam - 6 september 2014

9 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Veranderende dorpen - Zeddam - 6 september 2014 Veranderende dorpen Generatieverschillen (geboren voor of na de WOII): opleiding, werkervaring, welvaart, emancipatie Veranderingen door nieuwkomers maar ook de oorspronkelijke dorpsbewoners veranderen Afhankelijkheid: het verdwijnen van oude en de opkomst van nieuwe afhankelijkheid De bloei van het Autonome dorp tijdens de Wederopbouw en de opkomst van het Woondorp vanaf 1970

10 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM De veranderende relatie bewoner - omgeving Binding: Economische binding (werk) Functionele binding (voorzieningen) Sociale binding (familie en vrienden) Culturele binding (identiteit) Politieke binding (zeggenschap) Schaalveranderingen: Schaalvergroting – Lokaal ‘verlies’ van werk en voorzieningen; wonen lokaal dragende functie – Toename van ruimtelijke keuzevrijheid door automobiliteit en welvaart – Soms lokale winst in dorpen (recreatie, zorg) Schaalverkleining – Toenemend belang van de woning – Van Traditionele dorpsbinding naar Lokaal bewustzijn of ‘dorpstrots’ Veranderende dorpen - Zeddam - 6 september 2014

11 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Autonoom dorp Bewoners zijn er geboren of opgegroeid, bewoners zijn ‘van het dorp’ Bewoners werken er en gebruiken de daar aanwezige voorzieningen, bewoners zijn actief ‘op het dorp’ Oude verscheidenheid: Lokale economie en cultuur Traditionele dorpsbinding Woondorp Bewoners zijn er gaan wonen vanwege woning en woonomgeving Bewoners zijn niet afhankelijk van het dorp voor sociale contacten en voorzieningen Nieuwe verscheidenheid: Levensfase en sociaal-economische positie Lokaal bewustzijn Veranderende dorpen Veranderende dorpen - Zeddam - 6 september 2014

12 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Veranderende bewoners Autonome dorp Oordeel over de voorzieningen in het dorp is belangrijk “We hebben nog een kleine supermarkt en we hebben nog een bakker … Want als je dat niet meer hebt op een dorp … en dat zouden we misschien meer moeten gaan beseffen met z’n allen” Woondorp Oordeel over de eigen woning en de woonomgeving is belangrijk “Eigenlijk hebben we heel doelbewust voor dit dorpje gekozen want het is … de Parel van de Zak. En die Zak sprak ons vreselijk aan … Het landschap trok ons ontzettend” Veranderende dorpen - Zeddam - 6 september 2014

13 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Leefbaarheid, een lastig begrip Subjectief; de individuele opinie over het passend zijn van de omgeving Heeft vaak betrekking op meerdere en een veranderende verzameling kenmerken van de omgeving (attributie) Vaak alleen gebruikt op schaalniveau van de buurt / dorp Vaak geen onderscheid tussen verschillende groepen bewoners (levensfase; succesvol / kwetsbaar; referentiekader) Eenzijdige benadering van de relatie mens - omgeving: bewoners als consument / slachtoffer (geeft aanleiding tot wensenlijstjes) Veranderende dorpen - Zeddam - 6 september 2014

14 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Leefbaarheid in het autonome dorp Veranderende dorpen - Zeddam - 6 september 2014 Relatie wordt steeds losser: 1.Schaalvergroting van veel voorzieningen is autonoom 2.Gedrag van bewoners regionaliseert Relatie wordt steeds losser: 1.Schaalvergroting van veel voorzieningen is autonoom 2.Gedrag van bewoners regionaliseert Bewoners baseren hun oordeel in toenemende mate op de kwaliteit van de lokale woonfunctie Aantal inwoners neemtvooral af door kleinerehuishoudens

15 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Veranderende dorpen - Zeddam - 6 september 2014 Leefbaarheid in het woondorp 15 Sociale infrastructuurvan het dorp is hetresultaat van de leefbaarheid van hetdorp Krimp heeft pas effect als de woonfunctie wordt aangetast Dorpen ontwikkeleneen eigen profiel enzijn meer of mindersuccesvol

16 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Gemeenschapsinitiatieven: Loil Gemeenschapsinitiatieven: leveren bijdrage aan de sociale infrastructuur als resultaat van de ervaren leefbaarheid Voor sociale vitaliteit is meer nodig: Leefbare dorpen zijn niet altijd sociaal vitaal Sociale vitaliteit in dorpen vooral afhankelijk van aanwezigheid sociaal kapitaal (belang van kerkelijkheid en opleidingsniveau) Bibliotheekvoorziening in Loil is recent gesloten: reactie vanuit traditioneel referentiekader Veranderende dorpen - Zeddam - 6 september 2014

17 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM ‘Van Metropool naar Loil’ Veranderende dorpen - Zeddam - 6 september 2014

18 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Sociale infrastructuur van dorpen Veranderende dorpen - Zeddam - 6 september 2014 Voorzieningen Verenigingen Activiteiten

19 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Nisse, een dorp in verandering Veranderende dorpen - Zeddam - 6 september 2014 1955 1979 2012

20 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Een leefbaar en sociaal vitaal woondorp 1.Kwaliteit van de woonfunctie (woning en directe woonomgeving) 2.Ontmoetingsplekken die zich kenmerken door ‘openheid’ naar alle bewoners 3.Sociaal kapitaal: bewoners met grote sociale netwerken die kunnen binden maar ook bruggen kunnen en willen bouwen 4.Actieve oriëntatie van bewoners op de veranderende identiteit van hun dorp: “vertellen van verhalen” Veranderende dorpen - Zeddam - 6 september 2014

21 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM 1.Woonkwaliteit Goed, aangenaam en veilig wonen, vrij van overlast in een mooi en natuurlijk landschap met identiteit Veranderende dorpen - Zeddam - 6 september 2014 ‘Overruimte’ ‘Passend wonen’

22 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM 2.‘Open’ ontmoetingsplekken Veranderende dorpen - Zeddam - 6 september 2014

23 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM 3.Sociaal kapitaal Bewoners met grote sociale netwerken die binden én bruggen bouwen Het grote belang van bewonerskenmerken: de rol van kerkelijkheid en het opleidingsniveau Het belang van onderwijs en stimuleren burgerschap Veranderende dorpen - Zeddam - 6 september 2014

24 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM 4. Actieve oriëntatie van bewoners op de veranderende identiteit: het “Vertellen van Verhalen” Veranderende dorpen - Zeddam - 6 september 2014 Grensdorpen Westhoek

25 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Evaluatie woondorpen Individuele dorp, succesvol 1.Leefbaarheid – Woonkwaliteit – Passend zijn : mogelijkheden voor de ontwikkeling van lokaal bewustzijn 2.Sociale vitaliteit – Ontmoetingsplek – Sociaal kapitaal Dorp binnen een groter geheel, aanvaardbaar 3.Rechtvaardigheid – Solidariteit – Duurzaamheid 4.Governance – Kwaliteit van (lokaal) bestuur en beleid: Good Government – Nieuwe vormen van zelforganisatie van burgers Veranderende dorpen - Zeddam - 6 september 2014

26 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Rechtvaardigheid Naar nieuwe vormen van solidariteit Veranderende dorpen - Zeddam - 6 september 2014 Jindrich Streit Das Dorf ist eine Welt ruimte tijd duurzaamheid solidariteit

27 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Governance Uitdagingen voor het lokaal bestuur Verdere schaalvergroting Decentralisatie van taken Afbouw van de verzorgingsstaat Uitdagingen voor de burger Nieuwe vormen van zelforganisatie Dorpen als incubatiemilieus Veranderende dorpen - Zeddam - 6 september 2014

28 Veranderende Dorpen Deze presentatie kunt u downloaden: http://thissen.net/rural/Gelderland/ Kies het juiste bestand: Thissen Zeddam 6 september 2014.pptx (de presentatie bevat twee links naar Youtube films in sheet 6 en 19) http://thissen.net/rural/Gelderland/ Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM


Download ppt "Veranderende Dorpen Frans Thissen Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM."

Verwante presentaties


Ads door Google