De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie studievoortgang rechten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie studievoortgang rechten"— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie studievoortgang rechten
februari 2015

2 Inhoud Bewaking studievoortgang Tolerantiesysteem
Examenresultaten januari Waar en bij wie kan ik terecht?

3 1. Bewaking studievoortgang
Leerkrediet Cumulatieve studie-efficiëntie Niet-bindend studieadvies en bindende voorwaarden ACTUEEL: maatregel 30% CSE na jaar 1: gaat in voor studenten die starten in

4 1.1 Leerkrediet 140 studiepunten voor iedere student die start in het hoger onderwijs (KU Leuven of een andere instelling). Hoe werkt het? Bij inschrijving gaan er 60 studiepunten van je leerkrediet af, Studiepunten van de vakken waarvoor je slaagde, krijg je op het einde van het jaar terug. Studiepunten van de vakken waarvoor je niet slaagde, verlies je. Eerste 60 studiepunten die je behaalt in het hoger onderwijs, krijg je dubbel terug.

5 1.1. Leerkrediet Heb je onvoldoende leerkrediet dan moet je meer inschrijvingsgeld betalen Is je leerkrediet op, dan moet je stoppen met studeren Je neemt je saldo leerkrediet mee naar andere universiteiten en hogescholen Meer info en voorbeelden:

6 1.2 Cumulatieve studie-efficiëntie
Dit is de verhouding tussen het aantal verworven en het aantal opgenomen studiepunten binnen de opleiding over alle academiejaren heen (enkel binnen KU Leuven). Alle fasen binnen de bacheloropleiding worden dus opgeteld. # Verworven SP # Ingezette SP Vb: 0/60 (1ste jaar) + 60/60 (2de jaar) = 60 (0+60)/120 (60+60) of CSE = 50% Belang: Op basis van jouw CSE wordt een studieadvies gegeven

7 Meer informatie over je CSE vind je in je studievoortgangsdossier

8 Definitie CSE, meer uitleg Lijst van OPO’s die worden meegeteld Verworven stpn per academiejaar Niet –verworven stpn per academiejaar

9 1.3 Niet-bindend studieadvies
Het niet-bindend studieadvies wordt gegeven na de examenperiode van januari aan starters met een cumulatieve studie-efficiëntie van lager dan 60% Starters: >120 studiepunten van bachelordiploma verwijderd Van de studiepunten die je in het eerste semester hebt opgenomen, ben je op minder dan 60% geslaagd Het niet-bindend studieadvies is een waarschuwing zonder direct gevolg.

10 1.3 Niet-bindend studieadvies
Niet-bindend studieadvies te zien in studievoortgangsdossier in KU Loket Tekst = “Beste student, je cumulatieve studie-efficiëntie binnen deze opleiding ligt op dit moment lager dan 60%. Dat wil zeggen dat je het risico loopt om op het einde van dit academiejaar een bindend studieadvies te krijgen. Een bindend studieadvies krijg je wanneer je geen 50% CSE haalt. Je krijgt dan volgende bindende voorwaarde opgelegd: op het einde van het volgende academiejaar moet je wel een CSE van ten minste 50% behaald hebben. Je CSE ligt lager dan 60% maar je kan in het volgende semester nog veel ophalen. Het is misschien wel nuttig over een aantal zaken na te denken. Om je hierbij te helpen zal je binnenkort uitgenodigd worden door je facultaire studietrajectbegeleider”

11 1.3 Bindende voorwaarden Bindende voorwaarden worden na de examenperiode van juni en/of september gegeven aan starters met een CSE lager dan 50% Van de stp die je in semesters 1 en 2 opgenomen hebt, ben je op minder dan 50% geslaagd Dit is meer dan een advies en wel bindend: op het einde van het volgende academiejaar ( ) moet je CSE ≥ 50% zijn Opgelet: je CSE is cumulatief binnen één opleiding: je CSE wordt berekend over alle academiejaren heen binnen één opleiding Haal je in geen 50% CSE dan mag je het academiejaar daarop voor geen enkele opleiding aan de KU Leuven inschrijven.

12 Startscherm: bindende voorwaarden (voorbeeld)

13 1.4 Examenkansen In principe 4 examenkansen per vak (2 keer opnemen in ISP) Indien na 2 jaar niet geslaagd voor OPO én een cumulatieve studie-efficiëntie < 50%: weigering tot inschrijving voor één jaar voor dit OPO, voor de opleiding en elke opleidingen waarin dit OPO gedoceerd wordt

14 1.4 aantal examenkansen Indien na 2 jaar niet geslaagd voor OPO en een CSE > 50%: je kan het OPO een derde keer opnemen Indien na 3 jaar niet geslaagd voor OPO: Weigering gedurende 3 jaar tot inschrijving voor het OPO en alle opleidingen waarin dit OPO gedoceerd wordt

15 Startscherm: voldoende examenkansen (voorbeeld)

16 Startscherm: voldoende examenkansen (voorbeeld)

17 Leesbevestiging verplicht
Elke keer als studievoortgangsdossier wordt geopend (door student of trajectbegeleider) moet altijd aangevinkt worden door iedereen die het dossier opent

18 Nieuwe knoppen in overzichtsscherm
Weigeringen: zelfde informatie als op startscherm (actieve weigeringen) Archief: opgeheven weigeringen

19 1.5 Maatregel vanaf Bindend advies voor starters met een CSE 30% of lager na 1 jaar: Je wordt voor 1 jaar niet meer toegelaten tot de opleiding Rechten Je mag het volgende academiejaar nog starten aan de KU Leuven in een andere opleiding

20 2. Tolerantiesysteem Tolerantiekrediet: max. 10% van aantal opgenomen studiepunten van het programma Bv. Bachelorprogramma = 180 studiepunten, tolerantiekrediet = 18 studiepunten UITZONDERING! Starters: beschikbaar tolerantiekrediet = 12 studiepunten

21 2. Tolerantiesysteem Wanneer mag je toleranties inzetten?
cumulatieve studie-efficiëntie (CSE) van ten minste 50% 8/20 of 9/20 Niet in januari, wel in juni of september: tolerantiekrediet sparen beste resultaat leerkrediet cumulatieve studie-efficiëntie optrekken

22 Tolerantiekrediet sparen
Aan de studenten in de eerste fase van hun bacheloropleiding wordt meestal afgeraden om toleranties in te zetten. Zet GEEN toleranties in na juni. Overweeg je toch om een tolerantie in te zetten, contacteer dan je studietrajectbegeleider.

23 Beste resultaat Indien je een tolereerbare onvoldoende opnieuw aflegt, wordt het beste resultaat binnen het academiejaar behouden en wordt dit resultaat in rekening gebracht voor de percentageberekening. Voorbeeld 1: In januari scoort Sofia een 8/20 voor Inleiding tot de rechtswetenschap Ze besluit om in september opnieuw examen af te leggen. In september scoort ze 6/20. Haar definitieve resultaat voor dit academiejaar is 8/20  als Sofia voldoende tolerantiekrediet heeft en haar cumulatieve studie- efficiëntie hoger ligt dan 50 %, kan ze hiervoor een tolerantie inzetten.

24 3. Tegenvallende resultaten, wat nu?
Contacteer je studietrajectbegeleider om je situatie te bespreken: Contacteer je studietrajectbegeleider om je situatie te bespreken Anne Polkamp: studenten AAA-HDZ Melissa Brys: studenten HEA-SEZ Marie Heyvaert: studenten SHA-ZZZ eiding/studietrajectbegeleiding/index

25 3. Tegenvallende resultaten, wat nu?
‘ik doe zeker verder in deze richting’ Hoe ga ik het beter aanpakken, wat zijn mijn werkpunten? ‘ik heb er geen idee van wat ik nu best doe!’ Waarom zou je verder doen? Waarom zou je stoppen? Weeg voor- en nadelen tegen elkaar af

26 3. Tegenvallende resultaten, wat nu?
‘ik ga zeker stoppen of veranderen van richting’ Nu of in september? Hoe kies ik voor nieuwe studierichting? Werkpunten in nieuwe studierichting? Gevolgen voor leerkrediet, kinderbijslag, studietoelage : In de nieuwe richting komt de teller voor je CSE terug op nul te staan

27 3. Tegenvallende resultaten, wat nu?
Stoppen : Wel/niet uitschrijven op de Studentenadministratie (Universiteitshal, Naamsestraat 22) Recuperatie deel inschrijvingsgeld bij uitschrijving tot en met 28 februari 2015 Heroriënteren binnen KU Leuven: tot en met 25 februari 2015 Toelating nieuwe opleiding Uitschrijven/inschrijven op studentenadministratie Heroriënteren buiten KU Leuven: Toelating/mogelijkheden nieuwe opleiding Uitschrijven op studentenadministratie KU Leuven Inschrijven in nieuwe instelling

28 4. Waar en bij wie kan ik terecht?
Vragen over studietraject (heroriëntering…) Studietrajectbegeleider Studieplanning en -methode Maak gebruik van de STUVA – vragenlijst op Toledo. Je krijgt een analyse van je sterke en minder sterke punten op het vlak van studievaardigheden. Print de resultaten uit en neem ze mee naar je afspraak Dienst Studieadvies

29 4. Waar en bij wie kan ik terecht?
3. Vakinhoudelijke ondersteuning nabespreking en inzage van examens bij verantwoordelijke docenten Altijd binnen 5 dagen na examens. Houd daar rekening mee voor in juni. portaal vakmonitor (afspraak via )

30 4. Waar en bij wie kan ik terecht?
4. Aanpassingsproblemen, psychische problemen, faalangst, sociale problemen, functiebeperkingen... Dienst Studieadvies Via contactformulier op de website (bv. concentratieproblemen, timemanagement) Sociale Dienst Vrij spreekuur elke namiddag Studentengezondheidscentrum Na afspraak (bv. faalangst) Cel Studeren met een functiebeperking Na afspraak Al deze diensten zitten onder het dak van Studentenvoorzieningen Van Dalecollege, Naamsestraat 80.


Download ppt "Infosessie studievoortgang rechten"

Verwante presentaties


Ads door Google