De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NEUroBlend Presentation, den Bosch, sep 30, 2005 Kan jij het nog bijhouden? Nieuwe leerwegen voor neuroverpleegkundigen Drs. Paul van Keeken Drs. Nicolai.

Verwante presentaties


Presentatie over: "NEUroBlend Presentation, den Bosch, sep 30, 2005 Kan jij het nog bijhouden? Nieuwe leerwegen voor neuroverpleegkundigen Drs. Paul van Keeken Drs. Nicolai."— Transcript van de presentatie:

1 nEUroBlend Presentation, den Bosch, sep 30, 2005 Kan jij het nog bijhouden? Nieuwe leerwegen voor neuroverpleegkundigen Drs. Paul van Keeken Drs. Nicolai van der Woert

2 nEUroBlend Presentation, den Bosch, sep 30, 2005 Deskundigheid neuroverpleegkundigen Geen neuro in basisopleiding verpleegkundigen. Vakgebied is sterk in ontwikkeling, zowel medisch als verpleegkundig. Inwerkprogramma’s zijn noodzaak. Vervolgopleiding neuroverpleegkunde is een must. Grote behoefte aan bij- en na scholing. BIG-registratie noopt tot aantonen dat je je vak bijhoud. Opleiden is duur, efficiënt opleiden is een must. Noodzaak van goed gekwalificeerd personeel behouden. Neuro is geen populair vakgebied bij studenten.

3 nEUroBlend Presentation, den Bosch, sep 30, 2005 Klein onderzoekje Het verplegen van patiënten met een neurologische of neurochirurgische aandoening vraagt extra deskundigheid van de verpleegkundige.

4 nEUroBlend Presentation, den Bosch, sep 30, 2005 Klein onderzoekje Na de basisopleiding tot verpleegkundige zijn aanvullende opleidingen nodig om goed op een neuro afdeling te kunnen werken.

5 nEUroBlend Presentation, den Bosch, sep 30, 2005 Klein onderzoekje Ik krijg voldoende extra mogelijkheden voor scholing om als neuroverpleegkundige te werken.

6 nEUroBlend Presentation, den Bosch, sep 30, 2005 Klein onderzoekje Neuroverpleegkunde is een specialiteit.

7 nEUroBlend Presentation, den Bosch, sep 30, 2005 Klein onderzoekje Op mijn afdeling werken verpleegkundigen met computers.

8 nEUroBlend Presentation, den Bosch, sep 30, 2005 Klein onderzoekje Op mijn afdeling zijn er computers met een internet verbinding.

9 nEUroBlend Presentation, den Bosch, sep 30, 2005 Wat is zo bijzonder aan neuro patienten? Het gaat vaak om chronische aandoeningen. Patienten hebben hulp nodig bij ADL, mobiliteit, slikken etc. Het gaat om patienten die ernstig beperkt en invalide zijn.

10 nEUroBlend Presentation, den Bosch, sep 30, 2005 Wat is zo bijzonder aan neuro patienten? Patiënten met een neurologische of neurochirurgische aandoening kunnen vitale functiesstoornissen hebben en hebben vaak een mix van sensomotorische, cognitieve en psycho-emotionele stoornissen. Dit maakt dat neuroverpleegkundigen competent moeten zijn in een wijde schakering van hulpverlening, van levensbedreigende situaties, via begeleiding bij herstel tot zorg in chronische en langdurige situaties.

11 nEUroBlend

12 Europees Functie Profiel Gebaseerd op het Nederlands functieprofiel Resultaten van vragenlijst en discussie op de jaarlijkse meeting in Rimini, mei 2004

13 nEUroBlend Presentation, den Bosch, sep 30, 2005 European Function Profile at the Rimini meeting in May 2004 The BOD of EANN agreed on the following framework and building blocks of the EFP of Neuroscience Nurses Taskarea ATaskarea BTaskarea CTaskarea DTaskarea ETaskarea F Neuro Acute Care ICF impairments ICF impairments ICF? Neurorehabilitation ICF res. activities ICF res. activities ICF? Neuro palliative/longterm care ICF. ICFICF?

14 European Function Profile of a neuroscience nurse October 2005 www.eann.net

15 nEUroBlend

16 nEUroBlend Presentation, den Bosch, sep 30, 2005 Community Vocational Training Action Programme, Second phase: 2000-2006 nEUroBlend European competence based blended learning framework for life- long vocational training of neuroscience nurses. Europees curriculum  competentie gericht leren Goed gevuld e-learning inhoud en contactonderwijs  Blended Learning Life long learning Leren op de werkplek

17 nEUroBlend Presentation, den Bosch, sep 30, 2005 Competence based learning A competence describes behaviour needed to be successful in a professional context. Levels criteria, reflection Competence development requires the use of knowledge, skills and attitudes in an integrated way within an authentic learning environment Different every time  situation Meta-action Result/product action Knowledge Skills Attitudes roles Anticipate Plan care or treatment Reflection Justify actions Explain why Criteria for action Product criteria  standards & routines

18 nEUroBlend Presentation, den Bosch, sep 30, 2005 nEUroBlend Competentie gericht leren 1.Leren is gericht op het aktief construeren van kennis in een betekenisvolle en relevante omgeving 2.Een competentie is gelinkt aan betekenisvolle taak-specifeke leeromgevingen 3.Ontwikkeling van competenties vereist het gebruik van kennis, vaardigheden en attitudes op een geintegreerde wijze in een authentieke leeromgeveing (e.g. patient video cases, virtual company) 4.Geintegreerd leren is gericht op coherentie in plaats van losse feiten 5.Actieve reflectie 6.Waar mogelijk samenwerken zoals op de werkvloer 7.Flexibele leerroutes, afgestemd op behoeftes en elders verkregen competenties van individuele studenten 8.Competenties kunnen niet geleerd worden in een moment, het zijn groeiprocessen 9.Individuele studenten zijn verantwoordelijk voor het eigen leerproces 10.De docent faciliteert het leerproces en is coach

19 nEUroBlend Presentation, den Bosch, sep 30, 2005 nEUroBlend Virtuele Patienten Casuistiek

20 nEUroBlend Presentation, den Bosch, sep 30, 2005 nEUroBlend Context EU: meer dan 13.500.000 patiënten Enorme vergrijzing 125.000-1.500.000 verpleegkundigen Noord en West Europa: leiders Zuid en centraal Europa: volgers nieuwe EU lidstaten: situatie onbekend Grote verschillen in wet- & regelgeving Verscheidenheid in onderwijssystemen Uiteenlopende cultuur Europese Identiteit:  acute neuro care  neuro rehabilitation  neuro palliative/longterm care

21 nEUroBlend Presentation, den Bosch, sep 30, 2005 Drie specifieke domeinen voor de neuroverpleegkundige Acute neurozorg Neurorevalidatie Neuropalliatieve en lange termijn zorg

22 nEUroBlend Presentation, den Bosch, sep 30, 2005 nEUroBlend Kerngroep (full partners)  producenten NL, BE, UK, SE (2x), FI (2x), IS, MT universiteiten, ziekenhuizen, onderwijsinstellingen Silent partners  adviesgroep EANN leden EANN EFN (European Federation of Nurses associations) FINE (European Association of Nurse Educators)

23 nEUroBlend Presentation, den Bosch, sep 30, 2005 nEUroBlend 5 werkpakketten Werkpakket 1ontwikkeling curriculum Werkpakket 2meetings en afsluitend congres Werkpakket 3survey’s, feedback en nieuwe EU lidstaten Werkpakket 4verzamelen en ontwikkelen leermaterialen Werkpakket 6E-tools

24 nEUroBlend Presentation, den Bosch, sep 30, 2005 nEUroBlend Overzicht E-tools 2. Virtuele Leeromgeving 3. Virtuele patienten Casuistiek, 4. Gezamenlijke werkruimte voor projecten etc. 1.Leerobjecten/ Digital Repository

25 nEUroBlend Presentation, den Bosch, sep 30, 2005 nEUroBlend de HEAL database/repository http://www.healcentral.org Peer reviewed Rangschikking is mogelijk Multimedia Metadata Mesh, IEEE-Lom Kennis delen met elkaar Open Source, gratis ! Creative Commons

26 nEUroBlend Presentation, den Bosch, sep 30, 2005

27 nEUroBlend virtuele Leer Omgeving (VLO)

28 nEUroBlend Presentation, den Bosch, sep 30, 2005 nEUroBlend VLO en Virtuele Patiënten Casuïstiek voor competentie gericht Blended Learning Virtuele Leer Omgeving: tijd en plaats onafhankelijk leren, actuele materialen uit de repository, mix van E learning en contactonderwijs Virtuele Patiënten Casuïstiek: authentieke leermaterialen, verschillende niveaus, systematisch opgezet voor verpleegkundigen Virtuele Ziekenhuis Simulator: e-coach, echte situaties en interventies, oefenen zonder risico, werken in groepen en multidisciplinaire samenwerking is mogelijk. MIX ! F2F en e-learning, werken in groepen, thuis,op het werk of in de klas, video’s, boeken, protocollen, andere bronnen Virtual Learning Environment

29 nEUroBlend Presentation, den Bosch, sep 30, 2005 nEUroBlend Community of Practice voor docenten: een virtuele werkruimte Nieuws Documenten Samenwerken Uitwisselen Discussie Focus groepen Design & ontwikkeling Surveys Deelprojecten Kalender … Open source!

30 nEUroBlend Presentation, den Bosch, sep 30, 2005 nEUroBlend doelstelling van het project Een competentiegericht Europees curriculum Een digitale virtuele leeromgeving en repository Lessen en modules (geen opleidingen!) Op 11 gebieden Blauwdrukken voor het maken van lessen/modules Een projectplan voor train de trainers

31 nEUroBlend Presentation, den Bosch, sep 30, 2005 nEUroBlend belangrijke beperkingen van het project Tijdsduur ‘maar’2 jaren Alles minimaal in de Engelse taal, andere talen kan ook maar veel zal nog vertaald moeten worden Niet alle ziektebeelden Beperkt aantal materialen, wel sjablonen voor maken van nieuw materiaal Niet alles kan in volle omvang tegelijkertijd gebeuren, vervolgprojecten zijn nodig

32 nEUroBlend Presentation, den Bosch, sep 30, 2005 nEUroBlend Contact drs. Nicolai van der Woert drs. Paul van Keeken n.vanderwoert@czzo.umcn.nln.vanderwoert@czzo.umcn.nl p.vankeeken@neuro.umcn.nlp.vankeeken@neuro.umcn.nl Tel. +31 24 36 14914

33 nEUroBlend Presentation, den Bosch, sep 30, 2005 agendapunten werkgroep Neurorevalidatie

34 nEUroBlend Presentation, den Bosch, sep 30, 2005 Plan: NVNV fuseert met V&VN AVVV wordt V&VN Reden: 1 vuist maken, krachtenbundeling, lobby NVNV fuseert met V&VN en wordt een afdeling?! Leden worden lid van de V&VN Zijn dan ook lid van een bond en kunnen lid worden van de afdeling neuroverpleging Lidmaatschap verhoogd naar ± € 75 Helft gecompenseerd door belastingvoordeel Andere helft via CAO door werkgever? Besluitvorming NVNV dit najaar via ALV

35 nEUroBlend Presentation, den Bosch, sep 30, 2005 Herstructurering NVNV Nog niet verder uitgewerkt

36 nEUroBlend Presentation, den Bosch, sep 30, 2005 Herstructurering NVNV Bestuur NVNV cvaponcmsnrepnchnnll intavvv

37 nEUroBlend Presentation, den Bosch, sep 30, 2005 Herstructurering NVNV Bestuur NVNV cvap oncms epnch int avvv neurorevalidatie neuro palliatieve zorg multi systeem ontregeling neuronieuws landelijk leerplan

38 nEUroBlend Presentation, den Bosch, sep 30, 2005 Congressen April 2006 BVNV congres Blankenberge 17 november 2006 NVNV congres VU Amsterdam (plenair programma) 31 mei tot 2 juni 2007 EANN congres in Reykjavik abstracts tot medio november

39 nEUroBlend Presentation, den Bosch, sep 30, 2005 Gesprek met Thora Hafsteinsdottir en Marieke Schuurmans Aanleiding: kritiek op eerdere publicaties Directe aanleiding: enorme kritiek op TVZ artikel maart Vraag: hoe reageren? Stevig gesprek met open vizier Afspraak: Thora schrijft artikel over positieve invloeden van NDT Vast agendapunt stuurgroep Revalidatie richtlijn

40 nEUroBlend Presentation, den Bosch, sep 30, 2005 NDT cursussen Geen paramedische cursussen tot 2007 Wel verpleegkundige cursussen Overgang naar NPI (in 2007?)

41 nEUroBlend Presentation, den Bosch, sep 30, 2005 Werkgroep neurorevalidatie Wie organiseert de volgende studiedag?

42 nEUroBlend Presentation, den Bosch, sep 30, 2005 nEUroBlend 3 strategische componenten 1.Geïntegreerde ontwikkeling van curriculum voor neuroverpleegkundigen EU competentie profiel, EU leerplan, Blended Leerplan Verzamelen van bestaand onderwijsmateriaal Ontwikkeling van onderwijsmateriaal Plan voor een organisatie die het onderwijssysteem kan hosten en exploiteren Vervolgprojecten: plannen voor ‘train the trainer’, accreditatie en uitwisseling

43 nEUroBlend Presentation, den Bosch, sep 30, 2005 nEUroBlend 3 strategische componenten 2.Werkplaatsen (E-tools) Kantoor (shared workspace) Gezamenlijke werkruimte voor projecten etc. (community of practice) Virtuele Leer Omgeving (virtual learn environment) Repository (warenhuis voor onderwijsmateriaal),

44 nEUroBlend Presentation, den Bosch, sep 30, 2005 nEUroBlend 3 strategische componenten 3.Veranderings management Curriculum conferenties (voor de kernpartners) Continue monitoring Feedback via surveys Valorisatie: disseminatie en exploitatie Afsluitend congres (Reykjavik 2007)


Download ppt "NEUroBlend Presentation, den Bosch, sep 30, 2005 Kan jij het nog bijhouden? Nieuwe leerwegen voor neuroverpleegkundigen Drs. Paul van Keeken Drs. Nicolai."

Verwante presentaties


Ads door Google