De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NEUroBlend Presentation, den Bosch, sep 30, 2005 Kan jij het nog bijhouden? Nieuwe leerwegen voor neuroverpleegkundigen Drs. Paul van Keeken Drs. Nicolai.

Verwante presentaties


Presentatie over: "NEUroBlend Presentation, den Bosch, sep 30, 2005 Kan jij het nog bijhouden? Nieuwe leerwegen voor neuroverpleegkundigen Drs. Paul van Keeken Drs. Nicolai."— Transcript van de presentatie:

1 nEUroBlend Presentation, den Bosch, sep 30, 2005 Kan jij het nog bijhouden? Nieuwe leerwegen voor neuroverpleegkundigen Drs. Paul van Keeken Drs. Nicolai van der Woert

2 nEUroBlend Presentation, den Bosch, sep 30, 2005 Deskundigheid neuroverpleegkundigen • Geen neuro in basisopleiding verpleegkundigen. • Vakgebied is sterk in ontwikkeling, zowel medisch als verpleegkundig. • Inwerkprogramma’s zijn noodzaak. • Vervolgopleiding neuroverpleegkunde is een must. • Grote behoefte aan bij- en na scholing. • BIG-registratie noopt tot aantonen dat je je vak bijhoud. • Opleiden is duur, efficiënt opleiden is een must. • Noodzaak van goed gekwalificeerd personeel behouden. • Neuro is geen populair vakgebied bij studenten.

3 Europees Functie Profiel • Gebaseerd op het Nederlands functieprofiel • Resultaten van vragenlijst en discussie op de jaarlijkse meeting in Rimini, mei 2004

4 nEUroBlend Presentation, den Bosch, sep 30, 2005 European Function Profile at the Rimini meeting in May 2004 The BOD of EANN agreed on the following framework and building blocks of the EFP of Neuroscience Nurses Taskarea ATaskarea BTaskarea CTaskarea DTaskarea ETaskarea F Neuro Acute Care ICF impairments ICF impairments ICF? Neurorehabilitation ICF res. activities ICF res. activities ICF? Neuro palliative/longterm care ICF. ICFICF?

5 European Function Profile of a neuroscience nurse October 2005 www.eann.net

6 nEUroBlend

7 nEUroBlend Presentation, den Bosch, sep 30, 2005 Community Vocational Training Action Programme, Second phase: 2000-2006 nEUroBlend European competence based blended learning framework for life- long vocational training of neuroscience nurses. • Europees curriculum  competentie gericht leren • Goed gevuld e-learning inhoud en contactonderwijs  Blended Learning • Life long learning • Leren op de werkplek

8 nEUroBlend Presentation, den Bosch, sep 30, 2005 nEUroBlend Competentie gericht leren 1.Leren is gericht op het aktief construeren van kennis in een betekenisvolle en relevante omgeving 2.Een competentie is gelinkt aan betekenisvolle taak-specifeke leeromgevingen 3.Ontwikkeling van competenties vereist het gebruik van kennis, vaardigheden en attitudes op een geintegreerde wijze in een authentieke leeromgeveing (e.g. patient video cases, virtual company) 4.Geintegreerd leren is gericht op coherentie in plaats van losse feiten 5.Actieve reflectie 6.Waar mogelijk samenwerken zoals op de werkvloer 7.Flexibele leerroutes, afgestemd op behoeftes en elders verkregen competenties van individuele studenten 8.Competenties kunnen niet geleerd worden in een moment, het zijn groeiprocessen 9.Individuele studenten zijn verantwoordelijk voor het eigen leerproces 10.De docent faciliteert het leerproces en is coach

9 nEUroBlend Presentation, den Bosch, sep 30, 2005 nEUroBlend Context • EU: meer dan 13.500.000 patiënten • Enorme vergrijzing • 125.000-1.500.000 verpleegkundigen • Noord en West Europa: leiders • Zuid en centraal Europa: volgers • nieuwe EU lidstaten: situatie onbekend • Grote verschillen in wet- & regelgeving • Verscheidenheid in onderwijssystemen • Uiteenlopende cultuur • Europese Identiteit:  acute neuro care  neuro rehabilitation  neuro palliative/longterm care

10 nEUroBlend Presentation, den Bosch, sep 30, 2005 Drie specifieke domeinen voor de neuroverpleegkundige • Acute neurozorg • Neurorevalidatie • Neuropalliatieve en lange termijn zorg

11 nEUroBlend Presentation, den Bosch, sep 30, 2005 nEUroBlend Kerngroep (full partners)  producenten • NL, BE, UK, SE (2x), FI (2x), IS, MT • universiteiten, ziekenhuizen, onderwijsinstellingen Silent partners  adviesgroep • EANN • leden EANN • EFN (European Federation of Nurses associations) • FINE (European Association of Nurse Educators)

12 nEUroBlend Presentation, den Bosch, sep 30, 2005 nEUroBlend 3 strategische componenten 1.Geïntegreerde ontwikkeling van curriculum voor neuroverpleegkundigen • EU competentie profiel, EU leerplan, Blended Leerplan • Verzamelen van bestaand onderwijsmateriaal • Ontwikkeling van onderwijsmateriaal • Plan voor een organisatie die het onderwijssysteem kan hosten en exploiteren • Vervolgprojecten: plannen voor ‘train the trainer’, accreditatie en uitwisseling

13 nEUroBlend Presentation, den Bosch, sep 30, 2005 nEUroBlend 3 strategische componenten 2.Werkplaatsen (E-tools) • Kantoor (shared workspace) • Gezamenlijke werkruimte voor projecten etc. (community of practice) • Virtuele Leer Omgeving (virtual learn environment) • Repository (warenhuis voor onderwijsmateriaal),

14 nEUroBlend Presentation, den Bosch, sep 30, 2005 nEUroBlend 3 strategische componenten 3.Veranderings management • Curriculum conferenties (voor de kernpartners) • Continue monitoring • Feedback via surveys • Valorisatie: disseminatie en exploitatie • Afsluitend congres (Reykjavik 2007)

15 nEUroBlend Presentation, den Bosch, sep 30, 2005 nEUroBlend 5 werkpakketten Werkpakket 1ontwikkeling curriculum Werkpakket 2meetings en afsluitend congres Werkpakket 3survey’s, feedback en nieuwe EU lidstaten Werkpakket 4verzamelen en ontwikkelen leermaterialen Werkpakket 6E-tools

16 nEUroBlend Presentation, den Bosch, sep 30, 2005 nEUroBlend Overzicht E-tools 2. Virtuele Leeromgeving 3. Virtuele patienten Casuistiek, 4. Gezamenlijke werkruimte voor projecten etc. 1.Leerobjecten/ Digital Repository

17 nEUroBlend Presentation, den Bosch, sep 30, 2005 nEUroBlend de HEAL database/repository • http://www.healcentral.org http://www.healcentral.org • Peer reviewed • Rangschikking is mogelijk • Multimedia • Metadata Mesh, IEEE-Lom • Kennis delen met elkaar • Open Source, gratis ! • Creative Commons

18 nEUroBlend Presentation, den Bosch, sep 30, 2005

19 nEUroBlend virtuele Leer Omgeving (VLO)

20 nEUroBlend Presentation, den Bosch, sep 30, 2005 nEUroBlend VLO en Virtuele Patiënten Casuïstiek voor competentie gericht Blended Learning • Virtuele Leer Omgeving: tijd en plaats onafhankelijk leren, actuele materialen uit de repository, mix van E learning en contactonderwijs • Virtuele Patiënten Casuïstiek: authentieke leermaterialen, verschillende niveaus, systematisch opgezet voor verpleegkundigen • Virtuele Ziekenhuis Simulator: e-coach, echte situaties en interventies, oefenen zonder risico, werken in groepen en multidisciplinaire samenwerking is mogelijk. • MIX ! F2F en e-learning, werken in groepen, thuis,op het werk of in de klas, video’s, boeken, protocollen, andere bronnen Virtual Learning Environment

21 nEUroBlend Presentation, den Bosch, sep 30, 2005 nEUroBlend Virtuele Patienten Casuistiek

22 nEUroBlend Presentation, den Bosch, sep 30, 2005 nEUroBlend Community of Practice voor docenten: een virtuele werkruimte • Nieuws • Documenten • Samenwerken • Uitwisselen • Discussie • Focus groepen • Design & ontwikkeling • Surveys • Deelprojecten • Kalender • … • Open source!

23 nEUroBlend Presentation, den Bosch, sep 30, 2005 nEUroBlend doelstelling van het project • Een competentiegericht Europees curriculum • Een digitale virtuele leeromgeving en repository • Lessen en modules (geen opleidingen!) • Op 11 gebieden • Blauwdrukken voor het maken van lessen/modules • Een projectplan voor train de trainers

24 nEUroBlend Presentation, den Bosch, sep 30, 2005 nEUroBlend belangrijke beperkingen van het project • Tijdsduur ‘maar’2 jaren • Alles minimaal in de Engelse taal, andere talen kan ook maar veel zal nog vertaald moeten worden • Niet alle ziektebeelden • Beperkt aantal materialen, wel sjablonen voor maken van nieuw materiaal • Niet alles kan in volle omvang tegelijkertijd gebeuren, vervolgprojecten zijn nodig

25 nEUroBlend Presentation, den Bosch, sep 30, 2005 nEUroBlend Contact drs. Nicolai van der Woert drs. Paul van Keeken n.vanderwoert@czzo.umcn.nln.vanderwoert@czzo.umcn.nl p.vankeeken@neuro.umcn.nlp.vankeeken@neuro.umcn.nl Winny Depaepe w.depaepe@hhr.be Tel. +31 24 36 14914

26 nEUroBlend Presentation, den Bosch, sep 30, 2005 nEUroBlend Contact drs. Nicolai van der Woert drs. Paul van Keeken n.vanderwoert@czzo.umcn.nln.vanderwoert@czzo.umcn.nl p.vankeeken@neuro.umcn.nlp.vankeeken@neuro.umcn.nl Tel. +31 24 36 14914


Download ppt "NEUroBlend Presentation, den Bosch, sep 30, 2005 Kan jij het nog bijhouden? Nieuwe leerwegen voor neuroverpleegkundigen Drs. Paul van Keeken Drs. Nicolai."

Verwante presentaties


Ads door Google