De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Certificering van PBS-scholen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Certificering van PBS-scholen"— Transcript van de presentatie:

1 Certificering van PBS-scholen
Marijke Roos Emilie van Leeuwen 14 november 2014 1 1

2 WELKOM! Directie Leerkracht/docent PBSteam-lid PBScoach IB-er
Onderzoeker Anders… WELKOM! Wie zit er in de zaal?

3 Voordat we verder gaan…………….
In lijn met SWPBS starten we ook vandaag met een focus op krachten. Wat vind jij een onderscheidende kwaliteit van jouw team? Misschien kun je al wel een kwaliteit onderscheiden die het team zal helpen op weg naar certificering. Schrijf de kwaliteit op een gele strook. Zichtbaar maken welke kwaliteiten er aanwezig zijn stimuleert om weer een stap voorwaarts te zetten. …..Wat is een kwaliteit van jouw team?

4 Aantal scholen bezig met sinds 2010
Meer dan 200 scholen bezig met implementatie Twee derde PO Een derde VO 4 scholen gecertificeerd ! 6: in aanvraag Emilie

5 Doel van certificering
Borging: een externe impuls om punten op de i te zetten en een hoogstaande uitvoering van de aanpak te bevorderen Erkenning: de kroon op het werk van jaren als team hard werken aan gedrag Emilie

6 Certificering van scholen:
Stel je voor: je stapt een PBS-school binnen die net is gecertificeerd. Wat zou het eerste zijn wat je zou zien of horen waaraan je zou merken: deze school heeft SWPBS succesvol ingevoerd? Marijke, wat vind je van dit oefeningetje? Even in tweetallen bedenken ze een aantal punten die ze dan in ieder geval willen terug zien?

7 Certificering: Op basis waarvan zijn de criteria vastgesteld?

8 SWPBS: Theoretische basis

9 SWPBS: Research Stap 2 . Wat zegt onderzoek over een
succesvolle implementatie van SWPBS? Systematische en effectieve data-benutting (Coffey & Horner, 2012) Effectief leiderschap (Coffey & Horner, 2012) Schoolbreed systeem van positieve bekrachtiging (Doolittle, 2006) Actief aanleren van gedrag (Crone, 2012)

10 SWPBS: research Stap 3 . Welke instrumenten zijn getest en worden
ingezet op een getrouwe implementatie te meten? SET BOQ Zelfbeoordelingsonderzoek N.B. Nieuw instrument dat al deze combineert & vervangt! N.B.2 Documentatie belangrijk!

11 Certificeringprocedure
Eerste contact School levert specifieke documentatie aan School ontvangt hierop feedback Er wordt een audit gepland (2 uur) Audit wordt uitgevoerd De school ontvangt hierop feedback Certificering FEESTJE!: school ontvangt certificaat (3 jr) & PBS-bordje! School evalueert de certificering-procedure De aanloop ging niet altijd over rozen

12 Ervaringen uit de praktijk!
Allereerst enkele leerkrachten van onze school aan het woord.

13 Leerkrachten

14 PBS: A way of life Alle onderdelen van PBS zijn belangrijk
Voordoen op alle niveaus Vanaf het begin sturen op data Certificeren helpt om het af te maken: ook geel en rood (in school en erbuiten: ketenpartners, ouders) Niet alleen gedragslessen, maar ook voorleven: als directeur naar team en anderen / personeelsruimte / taxi / ouders enz Data gebruiken bij alles wat je doet in de school

15 Opbrengstgericht werken
Net als bij de leerprestaties werk je ook t.a.v. De andere aspecten van het onderwijs OG Doelen en standaarden belangrijk Dus ook met je personeel

16 Kijkwijzer opgesteld en norm bepaald Individueel niveau Schoolniveau
Pedagogisch handelen Invulinstructie: o = niet gezien, v = (voldoende) aanwezig, g = goed aanwezig 1 Benoemt gedragsverwachtingen per onderwijssituatie o v g 3 4 12 16% 21% 63% 2 Koppelt de basiswaarden aan gedragsverwachtingen: respect, veiligheid, verantwoordelijkheid 17 89% 5% Leert de leerlingen gedragsverwachtingen actief aan 5 6 36% 43% Staat model tijdens de les: geeft het goede voorbeeld 16 0% 84% Verwijst naar de visuele ondersteuning in de klas 7 39% 33% 28% Gaat een positieve relatie aan met leerlingen 18 95% Bekrachtigt gewenst gedrag: 4:1 10 32% 53% 8 Benoemt concreet waarneembaar gedrag 11 37% 58% 9 Geeft direct en gericht feedback op leerlingen Bekrachtigt gewenst gedrag via beloningskaartjes 26% Besteed minimale aandacht aan ongewenst gedrag (negeren) Gebruikt eenduidig en concreet taalgebruik 13 Reageert op ongewenst gedrag volgens de correctie-procedure (gedragsverwachting herhalen, keuze bieden) 12% 35% 14 Reageert rustig en neutraal op ongewenst gedrag 68% 15 Stimuleert meedenken en inbreng van leerlingen: reageert positief op antwoorden en inbreng 74% Totaal onvoldoende 46 Totaal voldoende 77 Totaal goed 154 % onvoldoende 7% 14% 17% 20% 27% #DEEL/0! 15% 13% 40% % voldoende 60% 73% % goed 79% 67% 47% 93% 87% 69% 80% 64% 56% Kijkwijzer opgesteld en norm bepaald Individueel niveau Schoolniveau Doelgericht werken

17 Arrangementen team Ook hier geldt dat regelmatig onverwacht positief gedrag van teamleden bekrachtigd wordt vanuit het PBSteam (overnemen pleinwacht, kleine attentie, complimentenkaartje)

18 Succesfactoren Faciliteren Borgen (zien/horen/lezen) Feestjes vieren
Belangrijk: Enthousiast gedragsteam Faciliteren laat zien: we vinden het belangrijk! Borging o.a. Ook door certificering: we willen de kwaliteit hooghouden

19 Intern begeleider

20 Documentatie Matrix met waarden en gedragsverwachtingen, schoolbreed en in de klas Voorbeelden van visualisaties De lessen in goed gedrag Beschrijving van het schoolbrede systeem van positieve bekrachtiging Beschrijving van het plan van actief toezicht houden Beschrijving van effectieve manieren om gedrag te begrenzen (reactieprocedure/twee- minuten regel/ menu van consequenties) Beschrijving van manier waarop data over gedrag wordt verzameld, geanalyseerd, benut & wordt teruggekoppeld naar het team. Data over implementatie (ZBO) Geanonimiseerde data over gedragsincidenten TIPS Notulen van PBSteam-bijeenkomsten Beschrijving van gele en rode interventies en concrete voorbeelden data/gedragsinterventieplannen van enkele leerlingen die hier aan deelnemen Beschrijving van wijze waarop ouders worden betrokken en van de wijze waarop de samenwerking met de (externe) zorg is georganiseerd. Borgingsplan Waar staat jouw school nu?

21 Audit (2 uur) Interview met directeur
Twee andere leden van het PBS-team Drie kinderen uit verschillende groepen Drie leraren uit verschillende groepen Een ouder Observatie/informeel spreken In twee klassen Op het plein In de hele school

22 Waar staat jouw school nu?

23 Overwegingen Erkenning voor scholen die onderweg zijn?
Laatste ontwikkelingen onderzoek/ VS Hercertificering

24 Wat vinden de kinderen? Filmpje kinderen

25 De kinderen van Het Mozaïek

26 Dank voor je bijdrage aan deze workshop!

27 Contactgegevens www.swpbs.nl/www.


Download ppt "Certificering van PBS-scholen"

Verwante presentaties


Ads door Google