De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marijke Roos Emilie van Leeuwen Certificering van PBS-scholen 14 november 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marijke Roos Emilie van Leeuwen Certificering van PBS-scholen 14 november 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Marijke Roos Emilie van Leeuwen Certificering van PBS-scholen 14 november 2014

2 Directie Leerkracht/docent PBSteam-lid PBScoach IB-er Onderzoeker Anders… WELKOM!

3 Voordat we verder gaan……………. …..Wat is een kwaliteit van jouw team?

4 Aantal scholen bezig met sinds 2010 Meer dan 200 scholen bezig met implementatie Twee derde PO Een derde VO 4 scholen gecertificeerd ! 6: in aanvraag

5 Doel van certificering Borging: een externe impuls om punten op de i te zetten en een hoogstaande uitvoering van de aanpak te bevorderen Erkenning: de kroon op het werk van jaren als team hard werken aan gedrag

6 Certificering van scholen: Stel je voor: je stapt een PBS-school binnen die net is gecertificeerd. Wat zou het eerste zijn wat je zou zien of horen waaraan je zou merken: deze school heeft SWPBS succesvol ingevoerd?

7 Certificering: Op basis waarvan zijn de criteria vastgesteld?

8 SWPBS: Theoretische basis

9 SWPBS: Research Stap 2. Wat zegt onderzoek over een succesvolle implementatie van SWPBS? Systematische en effectieve data-benutting (Coffey & Horner, 2012) Effectief leiderschap (Coffey & Horner, 2012) Schoolbreed systeem van positieve bekrachtiging (Doolittle, 2006) Actief aanleren van gedrag (Crone, 2012)

10 SWPBS: research Stap 3. Welke instrumenten zijn getest en worden ingezet op een getrouwe implementatie te meten? SET BOQ Zelfbeoordelingsonderzoek N.B. Nieuw instrument dat al deze combineert & vervangt! N.B.2 Documentatie belangrijk!

11 Certificeringprocedure Eerste contact School levert specifieke documentatie aan School ontvangt hierop feedback Er wordt een audit gepland (2 uur) Audit wordt uitgevoerd De school ontvangt hierop feedback Certificering FEESTJE!: school ontvangt certificaat (3 jr) & PBS-bordje! School evalueert de certificering-procedure

12 Ervaringen uit de praktijk!

13 Leerkrachten

14 Alle onderdelen van PBS zijn belangrijk Voordoen op alle niveaus Vanaf het begin sturen op data

15 Opbrengstgericht werken

16 Pedagogisch handelen Invulinstructie: o = niet gezien, v = (voldoende) aanwezig, g = goed aanwezig 1Benoemt gedragsverwachtingen per onderwijssituatieovgvogg gggvggggvggo3412 16%21%63% 2 Koppelt de basiswaarden aan gedragsverwachtingen: respect, veiligheid, verantwoordelijkheid ooooovo gooooooooooo1711 89%5% 3Leert de leerlingen gedragsverwachtingen actief aanvv vo gggv ovvoo o563 36%43%21% 4Staat model tijdens de les: geeft het goede voorbeeldvggvggg ggggggggvggg0316 0%16%84% 5Verwijst naar de visuele ondersteuning in de klasovgo ov vvvoogggvgoo765 39%33%28% 6Gaat een positieve relatie aan met leerlingenggggggv gggggggggggg0118 0%5%95% 7Bekrachtigt gewenst gedrag: 4:1ogovgoo gggggvgoggvo6310 32%16%53% 8Benoemt concreet waarneembaar gedragoggvggv ggvvgvgvvggg1711 5%37%58% 9Geeft direct en gericht feedback op leerlingenvvgggov gggggvggvggv1612 5%32%63% 10Bekrachtigt gewenst gedrag via beloningskaartjesgvogggv gggoggovvggv3511 16%26%58% 11Besteed minimale aandacht aan ongewenst gedrag (negeren)vggvvvo ggggvvgvvvvv1117 5%58%37% 12Gebruikt eenduidig en concreet taalgebruikvggvgvv ggvvggggvggg0712 0%37%63% 13 Reageert op ongewenst gedrag volgens de correctie-procedure (gedragsverwachting herhalen, keuze bieden) gvgg vv ggvv oggvggo269 12%35%53% 14Reageert rustig en neutraal op ongewenst gedragvgggvgv ggvgvgggvggg0613 0%32%68% 15 Stimuleert meedenken en inbreng van leerlingen: reageert positief op antwoorden en inbreng ggggggv gggggggvvgvv0514 0%26%74% Totaal onvoldoende5132234001132322222646 Totaal voldoende660625901155241511134 77 Totaal goed481168720141397981282 95 154 % onvoldoende33%7%21%14%17%20%27% #DEE L/0! 0%7% 20%15%20%13% 14%40% 17% % voldoende40% 0%43%17%33%60% #DEE L/0! 7% 33% 15%27%7%33%73%7%21%27% 28% % goed27%53%79%43%67%47%13% #DEE L/0! 93%87%60%47%69%53%80%53%13%80%64%33% 56%

17 Arrangementen team

18 Succesfactoren Faciliteren Borgen (zien/horen/lezen) Feestjes vieren Belangrijk: Enthousiast gedragsteam

19 Intern begeleider

20 Documentatie Matrix met waarden en gedragsverwachtingen, schoolbreed en in de klas Voorbeelden van visualisaties De lessen in goed gedrag Beschrijving van het schoolbrede systeem van positieve bekrachtiging Beschrijving van het plan van actief toezicht houden Beschrijving van effectieve manieren om gedrag te begrenzen (reactieprocedure/twee- minuten regel/ menu van consequenties) Beschrijving van manier waarop data over gedrag wordt verzameld, geanalyseerd, benut & wordt teruggekoppeld naar het team. Data over implementatie (ZBO) Geanonimiseerde data over gedragsincidenten TIPS Notulen van PBSteam-bijeenkomsten Beschrijving van gele en rode interventies en concrete voorbeelden data/gedragsinterventieplannen van enkele leerlingen die hier aan deelnemen Beschrijving van wijze waarop ouders worden betrokken en van de wijze waarop de samenwerking met de (externe) zorg is georganiseerd. Borgingsplan

21 Audit (2 uur) Interview met directeur Twee andere leden van het PBS-team Drie kinderen uit verschillende groepen Drie leraren uit verschillende groepen Een ouder Observatie/informeel spreken In twee klassen Op het plein In de hele school

22 Waar staat jouw school nu?

23 Overwegingen Erkenning voor scholen die onderweg zijn? Laatste ontwikkelingen onderzoek/ VS Hercertificering

24 Wat vinden de kinderen?

25 De kinderen van Het Mozaïek

26 Dank voor je bijdrage aan deze workshop!

27 Contactgegevens www.swpbs.nl/www. info@swpbs.nlinfo@swpbs.nl; 020-6501501 E.vanleeuwen@piresearch.nl m.roos@sbomozaiek.nl


Download ppt "Marijke Roos Emilie van Leeuwen Certificering van PBS-scholen 14 november 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google