De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OUDERAVOND KLAS 3 Nordwin College Buitenpost 16 maart 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OUDERAVOND KLAS 3 Nordwin College Buitenpost 16 maart 2015."— Transcript van de presentatie:

1 OUDERAVOND KLAS 3 Nordwin College Buitenpost 16 maart 2015

2 Onze school kent 3 leerwegen:
Gemengde leerweg + Kaderberoepsgerichte leerweg Basisberoepsgerichte leerweg/ met LWT

3 Gemengde leerweg + gelijkwaardig aan TL
extra theorievak (Duits) gelijkwaardig aan TL sluit aan op MBO niv. 4 en HAVO vakopleiding en middenkaderopleiding Toekomstperspectief: bedrijfsleider, verpleegkundige, zelfstandig ondernemer,HAVO EN….Doorstroom HBO

4 Kaderberoepsgerichte leerweg
theorie en praktijk sluit aan op MBO niveau 3 (evt. 4) vakopleiding en middenkaderopleiding Toekomstperspectief: afd.hoofd tuincentrum, kraamverzorgster, 1e monteur, zelfstandig ondernemer

5 Basisberoepsgerichte leerweg
theorie en praktijk sluit aan op MBO niveau 2 variant op BBL: LeerWerkTraject Nederlands en praktijkvak 2 dagen stage per week Toekomstperspectief: verkoopster bloemenwinkel, kwekerijmedewerker, productiemedewerker, kok, medewerker boerderij

6 Structuur MBO * De entreeopleiding (voorheen mbo-1, AKA= Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent): 1 jaar (niveau 1) * De basisberoepsopleiding (niveau 2): 1 tot 2 jaar * De vakopleiding (niveau 3): 2 tot 3 jaar * De middenkaderopleiding (niveau 4): 3 jaar* * De specialistenopleiding (niveau 4): 1 jaar

7 Geen diploma behaald? Instappen niveau 1 Entreeopleiding, geeft toegang tot niveau 2!

8 Toelatingseisen Middelbaar beroeps onderwijs (MBO)
Niveau 1, 2, 3, 4 4 (KL) GL TL 3 KL 2 BL BBL 1

9 Meeste opleidingen 3 jaar Nieuw bekostigingssysteem:
Tempo MBO Meeste opleidingen 3 jaar Nieuw bekostigingssysteem: Dus: Goede keus is belangrijk!! 1e verblijfsjaar: 120% 2e verblijfsjaar: 100% 3e verblijfsjaar: 100% 4e verblijfsjaar: 100% 5e verblijfsjaar: 50% 6e verblijfsjaar: 50% 7e of meer verblijfsjaar: 0

10 Beroepsopleidende leerweg (bol):
twintig tot zestig procent van de leertijd beslaan. volledig dagonderwijs met praktijkstages. recht op studiefinanciering vanaf 18 jaar, met ov jaarkaart (vanaf 1 januari 2017 voor alle MBO-ers) vóór 18 jaar: kinderbijslag, eventueel tegemoetkoming (bewijs nodig!!)

11 Beroepsbegeleidende leerweg (bbl):
werkend leren (baan of stage, zelf zoeken). praktijkgedeelte is minimaal zestig procent van de leertijd. arbeidsovereenkomst met een werkgever. geen studiefinanciering kijk bij opleidingen of er een bbl variant is (vaak bol of bbl) .

12 Middelbaar beroepsonderwijs
samengevat HAVO Middelbaar beroepsonderwijs TL / GL+ GL KL BL landbouw – techniek – zorg en welzijn - economie onderbouw klas 1 en 2

13 HAVO (belangrijkste criteria)
1. Frieslandbreed 6,8 over de vakken waarin examen is gedaan. 2. Nederlands, Engels en wiskunde geen onvoldoende 3. Positief advies VMBO 4. Verplicht aansluitprogramma voor de vakantie met toets of een opdracht. 5. Een toelatingscommissie beoordeelt bespreekgevallen.  

14 Startkwalificatie/kwalificatieplicht:
tegengaan schooluitval leerplicht tot 16 jaar havo, vwo, mbo 2 of hoger leerplichtambtenaar inschakelen tot 18 jaar Tot 23 jaar kan werkgever startkwalificatie eisen of bevorderen

15 4 sectoren, straks ook in het MBO:
Groen Techniek Zorg en welzijn Economie

16 Keus maken in klas 4: Onderwijsmarkt oktober/november Beroepentest/interesse test LC data mei (klas 3), najaar 2015 (klas 4) Open dagen/meeloopdagen: begin 2016 Informeren en om je heen kijken, nu al! (Voorbeeld: VIP dagen Nordwin College, Doedagen MBO, bedrijven)

17

18

19 Denk ook eens aan vakopleidingen, kleine ambachtelijke opleidingen of gespecialiseerde MBO’s (schoenmaker, restauratiemedewerker, hoefsmid, slager) Nog eens nalezen? zie website bij presentaties!!


Download ppt "OUDERAVOND KLAS 3 Nordwin College Buitenpost 16 maart 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google