De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Blok 2.  De student kan de spreiding van wereld godsdiensten en belangrijke taalgebieden op de wereldkaart beschrijven  De student kan de bevolkingsspreiding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Blok 2.  De student kan de spreiding van wereld godsdiensten en belangrijke taalgebieden op de wereldkaart beschrijven  De student kan de bevolkingsspreiding."— Transcript van de presentatie:

1 Blok 2

2

3  De student kan de spreiding van wereld godsdiensten en belangrijke taalgebieden op de wereldkaart beschrijven  De student kan de bevolkingsspreiding in Nederland, Europa in de wereld beschrijven en verklaren  De student kan ontwikkeling in de bevolking in Nederland, Europa en de wereld beschrijven en verklaren  De student kan het proces van groei van steden beschrijven en verklaren  De student kan oorzaken en gevolgen van huidige stedelijke problematiek onderscheiden  De student kan aan de hand van een kaartbeeld van Nederland en de wereld de belangrijkste economische gebieden aangeven  De student kan verschillende soorten grenzen beschrijven  De student kan de relatie tussen grenzen en identiteit beschrijven  De student kan de doelstellingen en de belangrijkste lid staten van de EU beschrijven

4  Christendom  Islam  Jodendom  Hindoeïsme  Boeddhisme  Talen

5

6  Verdelen in vijf groepen  elke groep zijn eigen religie  Maak een poster/overzicht van de religie waarop in ieder geval de volgende dingen staan:  Spreiding, waar komt het geloof voor  Hoe heeft het geloof zich verspreid  Hoe heet de god  Hoe heet het heilige boek/heilige geschriften  In het kort het scheppingsverhaal  Belangrijke feestdagen en rituelen  Belangrijke stromingen  Belangrijke kenmerken/opvallendheden  Daarna: Groepjes van vijf personen maken met ieder een andere religie om elkaar te informeren

7

8

9

10

11

12

13

14  Lezen hoofdstuk vijf

15  De student kan de bevolkingsspreiding in Nederland, Europa in de wereld beschrijven en verklaren  De student kan ontwikkeling in de bevolking in Nederland, Europa en de wereld beschrijven en verklaren Begrippen - Bevolkingsdichtheid - natuurlijke bevolkingsgroei - Klimaat, reliëf - geboortecijfer - Ontwikkelingspeil - sterftecijfer - Geboorte overschot- sterfte overschot - Migratie- gezinshereniging - Vestigings en vertrekcijfer- demografische transitie - Leeftijdsopbouw- vergrijzing

16

17

18 http://www.alletop10lijstjes.nl/top-10-landen-met- meeste-inwoners/

19  Klimaat  Landschap  Werkgelegenheid

20  Natuurlijke groei  Geboortecijfer  Het aantal levend geborende per 1000 inwoners per jaar in een bepaald gebied  Sterftecijfer  Het aantal sterfgevallen per 1000 inwoners per jaar in een bepaald gebied  Meer kinderen dan stervenden: geboorte overschot  Meer overledenen dan kinderen geboren: sterfte overschot Niet natuurlijke groei  Immigratie  Mensen die het land binnen komen  Emigratie  Mensen die het land verlaten  Push en Pull factoren

21

22 Generatie babyboom: wereldwijs blogspot

23  Groene druk en grijze druk

24

25

26  Antwoorden bevolkingsgeografie  Filmpje  Groei van de stad  B.2.3 De aspirant-student kan het proces van de groei van steden beschrijven en verklaren.  Industrialisatie, mechanisatie, urbanisatie, suburbanisatie, re-urbanisatie, platteland, stad,  stadsdelen (centrum, wijken) stedelijk gebied  Belangrijke economische centra in de wereld

27  https://www.youtube.com/watch?v=rhpQiVitro0

28  Bepaalde omvang  Veel mensen werkzaam in de tertiaire sector  Hoge bevolkingsdichtheid  Voorzieningen die belangrijk zijn voor de omgeving

29  Waarom kunnen mensen in een stad wonen?  Omdat er overschot is in de landbouw, de boeren kunnen voor veel meer mensen produceren  Waarom groeit een stad?  Omdat er mensen naar de stad toe trekken in verband met werk, en er kinderen worden geboren  Hoe zie je de groei terug in het landschap?  Steden slokken omliggende dorpen op: agglomeraties  Wat gebeurt er als mensen niet meer in de stad willen wonen?  Suburbanisatie, mensen gaan buiten de stad wonen  Hoe zie je dat terug in het landschap?  Belangrijke verbindingswegen in het landschap  Wat zal de reactie van bedrijven daarop zijn?  Bedrijven vestigen zich langs die verbindingswegen  Wat gebeurt er dan met het landschap?  Stedelijk netwerk ontstaat

30

31

32

33

34

35

36  De stad en zijn omgeving  De problemen in de Nederlandse stad  De problemen in megasteden  De EU

37

38  Te weinig draagkrachtige inwoners  Waarom is dat een probleem?  Hoe op te lossen?  Saneren  Renoveren  Groene ruimtes  Woningtekort  Waarom is dat een probleem  Oplossingen: Compacte stad & Vinex locaties  Segregatie  Wat is dat?  Waarom is dat een probleem?  Welke oplossingen zijn er?

39  Tegenovergestelde van integratie. Een groep mensen zondert zich af van de rest van de mensen en probeert binnen het eigen gebied bepaalde waarden en normen te handhaven. Maatschappelijke segregatie? Geen contact, niet gebruik maken van dezelfde voorzieningen.

40

41  Vandaag: topografisch  Volgende week: inhoudelijk waarom een EU, wat doet de EU?

42  Maak zelf een kaart van Europa (4 of 5 groepjes)  Knip de contouren van een EU land uit en plak deze op  Zorg dat de kleuren overeenkomen met het jaar van toetreden  In het land zelf geef je aan waar de hoofdstad ligt  En geef aan of ze de EURO hebben  Info bronnen: Kaart en internet (via telefoon deze computer)

43  Stukje herhaling aan de hand van filmpjes van Pabo les Tv  Wereldreligies  Bevolkingsgroei  Stad  Stedelijke problematiek  EU  Schrijf bij elke filmpje 1 ding op  Of nog niet wist  Of nog niet begrijpt  Daarna verwerkingsopdrachten

44  Toets!  10 vragen over klimaten en landschappen van Nederland  20 vragen over de nieuwe onderwerpen  Te bestuderen: Hoofdstuk vijf, aantekeningen, deze PowerPoint en kijk eens goed naar de leerdoelen  Kijk op goedvoorbereidnaardepabo.wikispaces.com  Wil je ook op Pabo Les TV kunnen? Geef dan even je emailadres door kosten 14,50 per vak


Download ppt "Blok 2.  De student kan de spreiding van wereld godsdiensten en belangrijke taalgebieden op de wereldkaart beschrijven  De student kan de bevolkingsspreiding."

Verwante presentaties


Ads door Google