De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een wereld van verschil

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een wereld van verschil"— Transcript van de presentatie:

1 Een wereld van verschil
Blok 2

2

3 De student kan de spreiding van wereld godsdiensten en belangrijke taalgebieden op de wereldkaart beschrijven De student kan de bevolkingsspreiding in Nederland, Europa in de wereld beschrijven en verklaren De student kan ontwikkeling in de bevolking in Nederland, Europa en de wereld beschrijven en verklaren De student kan het proces van groei van steden beschrijven en verklaren De student kan oorzaken en gevolgen van huidige stedelijke problematiek onderscheiden De student kan aan de hand van een kaartbeeld van Nederland en de wereld de belangrijkste economische gebieden aangeven De student kan verschillende soorten grenzen beschrijven De student kan de relatie tussen grenzen en identiteit beschrijven De student kan de doelstellingen en de belangrijkste lid staten van de EU beschrijven

4 Waar gaan we vandaag mee bezig?
Christendom Islam Jodendom Hindoeïsme Boeddhisme Talen

5

6 Opdracht Verdelen in vijf groepen  elke groep zijn eigen religie
Maak een poster/overzicht van de religie waarop in ieder geval de volgende dingen staan: Spreiding, waar komt het geloof voor Hoe heeft het geloof zich verspreid Hoe heet de god Hoe heet het heilige boek/heilige geschriften In het kort het scheppingsverhaal Belangrijke feestdagen en rituelen Belangrijke stromingen Belangrijke kenmerken/opvallendheden Daarna: Groepjes van vijf personen maken met ieder een andere religie om elkaar te informeren

7

8 Engels

9 Frans

10 Spaans

11 Slavische Talen

12 Arabisch

13 Taalgrens

14 Voor de volgende keer Lezen hoofdstuk vijf

15 Wat gaan we doen vandaag
De student kan de bevolkingsspreiding in Nederland, Europa in de wereld beschrijven en verklaren De student kan ontwikkeling in de bevolking in Nederland, Europa en de wereld beschrijven en verklaren Begrippen Bevolkingsdichtheid - natuurlijke bevolkingsgroei Klimaat, reliëf geboortecijfer Ontwikkelingspeil - sterftecijfer Geboorte overschot - sterfte overschot Migratie - gezinshereniging Vestigings en vertrekcijfer - demografische transitie Leeftijdsopbouw - vergrijzing

16 Bevolkingsdichtheid

17

18

19 Belangrijke oorzaken Klimaat Landschap Werkgelegenheid

20 Hoe groeit een bevolking?
Natuurlijke groei Geboortecijfer Het aantal levend geborende per 1000 inwoners per jaar in een bepaald gebied Sterftecijfer Het aantal sterfgevallen per 1000 inwoners per jaar in een bepaald gebied Meer kinderen dan stervenden: geboorte overschot Meer overledenen dan kinderen geboren: sterfte overschot Niet natuurlijke groei Immigratie Mensen die het land binnen komen Emigratie Mensen die het land verlaten Push en Pull factoren

21 Bevolkingsgrafieken

22 Nederland CongO Generatie babyboom: wereldwijs blogspot

23 Rekenen met bevolkingscijfers
Groene druk en grijze druk

24

25 Bevolkingsspel

26 Wat gaan we doen Antwoorden bevolkingsgeografie Filmpje
Groei van de stad B.2.3 De aspirant-student kan het proces van de groei van steden beschrijven en verklaren. Industrialisatie, mechanisatie, urbanisatie, suburbanisatie, re-urbanisatie, platteland, stad, stadsdelen (centrum, wijken) stedelijk gebied Belangrijke economische centra in de wereld

27 Overbevolking? https://www.youtube.com/watch?v=rhpQiVitro0

28 Stad Bepaalde omvang Veel mensen werkzaam in de tertiaire sector
Hoge bevolkingsdichtheid Voorzieningen die belangrijk zijn voor de omgeving

29 Vragen Waarom kunnen mensen in een stad wonen? Waarom groeit een stad?
Omdat er overschot is in de landbouw, de boeren kunnen voor veel meer mensen produceren Waarom groeit een stad? Omdat er mensen naar de stad toe trekken in verband met werk, en er kinderen worden geboren Hoe zie je de groei terug in het landschap? Steden slokken omliggende dorpen op: agglomeraties Wat gebeurt er als mensen niet meer in de stad willen wonen? Suburbanisatie, mensen gaan buiten de stad wonen Hoe zie je dat terug in het landschap? Belangrijke verbindingswegen in het landschap Wat zal de reactie van bedrijven daarop zijn? Bedrijven vestigen zich langs die verbindingswegen Wat gebeurt er dan met het landschap? Stedelijk netwerk ontstaat

30 Industrialisatie

31

32

33 Het groene hart

34

35

36 Wat gaan we doen vandaag?
De stad en zijn omgeving De problemen in de Nederlandse stad De problemen in megasteden De EU

37 De stad en zijn omgeving

38 Problemen in de stad Te weinig draagkrachtige inwoners Woningtekort
Waarom is dat een probleem? Hoe op te lossen? Saneren Renoveren Groene ruimtes Woningtekort Waarom is dat een probleem Oplossingen: Compacte stad & Vinex locaties Segregatie Wat is dat? Welke oplossingen zijn er?

39 Segregatie Tegenovergestelde van integratie. Een groep mensen zondert zich af van de rest van de mensen en probeert binnen het eigen gebied bepaalde waarden en normen te handhaven. Maatschappelijke segregatie? Geen contact, niet gebruik maken van dezelfde voorzieningen.

40 Megasteden

41 Europese Unie Vandaag: topografisch
Volgende week: inhoudelijk waarom een EU, wat doet de EU?

42 Opdracht Maak zelf een kaart van Europa (4 of 5 groepjes)
Knip de contouren van een EU land uit en plak deze op Zorg dat de kleuren overeenkomen met het jaar van toetreden In het land zelf geef je aan waar de hoofdstad ligt En geef aan of ze de EURO hebben Info bronnen: Kaart en internet (via telefoon deze computer)

43 Wat gaan we doen? Stukje herhaling aan de hand van filmpjes van Pabo les Tv Wereldreligies Bevolkingsgroei Stad Stedelijke problematiek EU Schrijf bij elke filmpje 1 ding op Of nog niet wist Of nog niet begrijpt Daarna verwerkingsopdrachten

44 Volgende week Toets! 10 vragen over klimaten en landschappen van Nederland 20 vragen over de nieuwe onderwerpen Te bestuderen: Hoofdstuk vijf, aantekeningen, deze PowerPoint en kijk eens goed naar de leerdoelen Kijk op goedvoorbereidnaardepabo.wikispaces.com Wil je ook op Pabo Les TV kunnen? Geef dan even je adres door kosten 14,50 per vak


Download ppt "Een wereld van verschil"

Verwante presentaties


Ads door Google