De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorg Proeftuinen Vlaanderen Experimenteren in de natuurlijke omgeving van senioren en het testen van de impact van innovatieve oplossingen voor ouderenzorg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorg Proeftuinen Vlaanderen Experimenteren in de natuurlijke omgeving van senioren en het testen van de impact van innovatieve oplossingen voor ouderenzorg."— Transcript van de presentatie:

1 Zorg Proeftuinen Vlaanderen Experimenteren in de natuurlijke omgeving van senioren en het testen van de impact van innovatieve oplossingen voor ouderenzorg in grootschalige proeftuinen Birgit Morlion – Program Office iMinds Gebruikerscommissie ONLINE buurten, 10 februari 2015, Brugge

2 Wat is een proeftuin? Reële gebruikers betrekken Open innovatieObserveren & monitoren Reële omgeving & noden Actieve gebruikersparticipatie & Co-creatie Multi-stakeholder systeem Lokale inbedding Publiek -privaat - burger partnership Faciliteren sociale dynamiek

3 Situering Zorg Proeftuinen Vlaanderen Vlaanderen staat voor belangrijke maatschappelijke en economische uitdagingen Vlaamse ambitie: “In 2020 voorziet Vlaanderen in een toereikend, toegankelijk en betaalbaar kwaliteitsvol hulp- en zorgaanbod.” Vergrijzing: aandeel 80+ verdrievoudigt! Sterk toenemende zorgvraag Meer alleenstaande ouderen Personeelstekort in de zorg 6de staatshervorming  overheveling middelen ouderenzorg Nood aan: innovatie in zorgprocessen en -producten Zorg Proeftuinen bieden ruimte voor vernieuwende oplossingen in ouderenzorg die vraaggericht inspelen op noden van ouderen

4 De experimenteerruimte Vlaanderen 6 regionale Proeftuin - platformen 23 innovatie -projecten

5 Kruisbestuiving Brugfunctie tussen alle actoren Informatiedoorstroming, kennisdeling, doorverwijsfunctie Wetenschappelijke kennis en inzichten verzamelen en verspreiden Opvolgen trends en opportuniteiten binnen en buiten Vlaanderen Formuleren van beleidsaanbevelingen

6 Begeleidingsorganen Centraal aanspreekpunt Proeftuinmethodologie Ondersteuning platformen PROGRAM OFFICE - PO WETENSCHAPPELIJK CONSORCIUM - KIO Ondersteuning platformen door wetenschappelijk consortium Wetenschappelijke analyse en evaluatie zorgproeftuinen Communicatie wetenschappelijke inzichten

7 Actief Zorgzame Buurten Antwerpen en Brussel AIPA Ageing in Place Aalst CareVille LimburgInnovAGE Leuven Living and Care Lab Turnhout ONLINE buurten Brugge-Oostende Zes platformen

8 23 innovatie- projecten 6 regionale community- driven platformen

9 Cross-sectoriële samenwerking Home delivery of medications Topshake: innovative breakfast for people with difficulty swallowing Individual Medication Preparation Cubigo ICT platform: create your caring community for independent living AZOB On-line Buurten “elderly proof” houses & public spaces AIPA

10 Contactgegevens platform verantwoordelijken Nathalie.Dillen@zorgbedrijf.antwerpen.be AzoB Jessica.Hekking@selgoal.be InnovAGE Elise.VanOpstal@aalst.be AIPA Katherine.Nelissen@lifetechlimburg.be Careville Kelly.Verheyen@licalab.be LiCalab bert.desmet@onlinebuurten.be ONLINE buurten

11 Contact www.zorgproeftuinen.be zorgproeftuinen@iminds.be

12


Download ppt "Zorg Proeftuinen Vlaanderen Experimenteren in de natuurlijke omgeving van senioren en het testen van de impact van innovatieve oplossingen voor ouderenzorg."

Verwante presentaties


Ads door Google