De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorg Proeftuinen Vlaanderen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorg Proeftuinen Vlaanderen"— Transcript van de presentatie:

1 Zorg Proeftuinen Vlaanderen
Experimenteren in de natuurlijke omgeving van senioren en het testen van de impact van innovatieve oplossingen voor ouderenzorg in grootschalige proeftuinen Birgit Morlion – Program Office iMinds Gebruikerscommissie ONLINE buurten, 10 februari 2015, Brugge

2 Wat is een proeftuin? Reële gebruikers betrekken Open innovatie
Observeren & monitoren Reële omgeving & noden Actieve gebruikersparticipatie & Co-creatie Multi-stakeholder systeem Lokale inbedding Publiek -privaat - burger partnership Faciliteren sociale dynamiek

3 Situering Zorg Proeftuinen Vlaanderen
Vlaanderen staat voor belangrijke maatschappelijke en economische uitdagingen Vlaamse ambitie: “In 2020 voorziet Vlaanderen in een toereikend, toegankelijk en betaalbaar kwaliteitsvol hulp- en zorgaanbod.” Vergrijzing: aandeel 80+ verdrievoudigt! Sterk toenemende zorgvraag Meer alleenstaande ouderen Personeelstekort in de zorg Nood aan: innovatie in zorgprocessen en -producten Zorg Proeftuinen bieden ruimte voor vernieuwende oplossingen in ouderenzorg die vraaggericht inspelen op noden van ouderen 6de staatshervorming  overheveling middelen ouderenzorg Waarom de zorgproeftuinen ontstaat zijn

4 De experimenteerruimte Vlaanderen
6 regionale Proeftuin - platformen 23 innovatie -projecten

5 Kruisbestuiving Brugfunctie tussen alle actoren
Informatiedoorstroming, kennisdeling, doorverwijsfunctie Wetenschappelijke kennis en inzichten verzamelen en verspreiden Opvolgen trends en opportuniteiten binnen en buiten Vlaanderen Formuleren van beleidsaanbevelingen

6 Begeleidingsorganen PROGRAM OFFICE - PO WETENSCHAPPELIJK CONSORCIUM - KIO Centraal aanspreekpunt Ondersteuning platformen door wetenschappelijk consortium Proeftuinmethodologie Wetenschappelijke analyse en evaluatie zorgproeftuinen Ondersteuning platformen Communicatie wetenschappelijke inzichten

7 Zes platformen Actief Zorgzame Buurten Antwerpen en Brussel
AIPA Ageing in Place Aalst CareVille Limburg InnovAGE Leuven Living and Care Lab Turnhout ONLINE buurten Brugge-Oostende

8 6 regionale community-driven platformen
23 innovatie-projecten

9 Cross-sectoriële samenwerking
AZOB On-line Buurten Cubigo ICT platform: create your caring community for independent living Topshake: innovative breakfast for people with difficulty swallowing Home delivery of medications AIPA “elderly proof” houses & public spaces Individual Medication Preparation

10 Contactgegevens platform verantwoordelijken
AzoB InnovAGE AIPA Careville LiCalab ONLINE buurten

11 www.zorgproeftuinen.be zorgproeftuinen@iminds.be
Contact

12


Download ppt "Zorg Proeftuinen Vlaanderen"

Verwante presentaties


Ads door Google