De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Doe je zeg! Via de ouderenraad? 21 november 2014 Veerle Baert.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Doe je zeg! Via de ouderenraad? 21 november 2014 Veerle Baert."— Transcript van de presentatie:

1 Doe je zeg! Via de ouderenraad? 21 november 2014 Veerle Baert

2 VVSG - De weg naar een leeftijdsvriendelijke gemeente? 2 - Leeftijdsvriendelijke gemeente transportwonen sociale, culturele, politieke participatie respect en sociale inclusie participatie en tewerkstelling communicatie en informatie gezondheid en diensten publieke ruimte en gebouwen

3 VVSG - De gemeente aan zet Een leeftijdsvriendelijke gemeente is een gemeente die het proces van actief ouder worden bevordert én ondersteunt. 3 -

4 VVSG - 4 - sociale, culturele, politieke participatie

5 VVSG - Participatie Het aantal ouderen blijft groeien Dé oudere bestaat niet Maatschappelijke verandering: Vroeger: oud worden = terugtrekken + wachten op fysieke aftakeling Vandaag: oud worden = andere noden en wensen + verlangen om actief in de samenleving te staan + verwachting om zo ook behandeld te worden 5 - ACTIEF BURGERSCHAP wil gehoord worden

6 VVSG - Participatie Plaats nemen in maatschappij op verschillende niveaus: -Sociaal en cultureel: actieve rol in de samenleving -Politiek: rechtstreeks door in partij actief te zijn, onrechtstreeks door adviesraad bij te wonen 6 -

7 VVSG - Sociaal en culturele participatie Maatschappelijke participatie: andere mensen of groepen van dienst zijn Bijv: betaalde arbeid, inzet in vrijwilligersorganisaties, bieden van informele hulp Consumptieve participatie: activiteiten met focus op zelfontplooiing en welzijn Bijv: theater, musea, sportwedstrijden, (dorps)restaurants, pretpark, bibliotheek, cursussen (fotografie…) Netwerkparticipatie: ongeorganiseerde omgang met familie, vrienden, buren + georganiseerde omgang in clubverband 7 -

8 VVSG - Politieke participatie Decreet stimulering inclusief ouderenbeleid en beleidsparticipatie van ouderen (2012) => Vlaamse regering vraagt expliciet om ouderen actief in het gemeentebeleid te betrekken 8 - Ouderenadviesraad

9 VVSG - Ouderenadviesraad In 1 e plaats adviesverlenend orgaan:  zowel op vraag als op eigen initiatief adviezen en suggesties formuleren aan de gemeenteraad  Heeft zelf geen beslissingsrecht Basis: ontmoetingsplaats voor de oudere burgers die gemotiveerd zijn de stem van ouderen te laten spreken Moet bevolking weerspiegelen (scholingsgraad, leeftijden, geslacht, geloof, socio-economische status…) 9 -

10 VVSG - Politieke participatie Decreet stimulering inclusief ouderenbeleid en beleidsparticipatie van ouderen (2012) => Vlaamse regering vraagt expliciet om ouderen actief in het gemeentebeleid te betrekken 10 - Ouderenadviesraad (seniorenraad, bejaardenraad) Integrale participatie

11 VVSG - Integrale participatie Overstijg de sectorale werking en de categoriale werking 11 - Ouderen zijn een groep in de maatschappij, een sterk ouderenbeleid slaagt erin om een kruisbestuiving te doen met andere beleidsdomeinen, andere bevolkingsgroepen

12 VVSG - Integrale participatie 12 - Ouderen- raad Cultuur- raad Sport- raad Jeugd- raad …-raad Gemeente- raad

13 VVSG - Politieke participatie Decreet stimulering inclusief ouderenbeleid en beleidsparticipatie van ouderen (2012) => Vlaamse regering vraagt expliciet om ouderen actief in het gemeentebeleid te betrekken 13 - Ouderenadviesraad (seniorenraad, bejaardenraad) Integrale participatie Participatie ouderen meerjarenplanning (BBC)

14 VVSG - Participatie ouderen meerjarenplanning Beheers- en Beleidscyclus: proces om een beleidsplan op te stellen dat sterk in elkaar zit. De stem van de ouderen is van belang zijn bij zowel de planning, de uitvoering als de evaluatie van de acties. 14 -

15 VVSG - De ouderenadviesraad voorbij? 15 -

16 VVSG - De vergrijzing verzilveren 16 -

17 VVSG - ABCD-methode http://www.kanwel.nl/ http://www.the-courage-to-grow-old.eu/index.html http://www.wereldvannestor.be/ http://leeftijdsvriendelijkzottegem.blogspot.be/ Knelpuntwandeling Co-design … Hoe? ZORGNET VLAANDEREN17 -

18 VVSG - ZORGNET VLAANDEREN18 -

19 VVSG - 19 -

20 VVSG - http://www.kwiekbeweegroute.nl/ 20 -

21 VVSG - Contactgegevens: Veerle Baert veerle.baert@vvsg.be


Download ppt "Doe je zeg! Via de ouderenraad? 21 november 2014 Veerle Baert."

Verwante presentaties


Ads door Google