De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leeftijdsvriendelijke gemeente Welkom in Zwijndrecht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leeftijdsvriendelijke gemeente Welkom in Zwijndrecht."— Transcript van de presentatie:

1 Leeftijdsvriendelijke gemeente Welkom in Zwijndrecht

2 Wat is een leeftijdsvriendelijke gemeente •Geeft iedereen de kans deel te nemen aan alle aspecten van het maatschappelijk leven: alle ouderen hebben recht op een actieve rol in de samenleving. •Stelt iedereen in staat om op een zelfstandige wijze een gebouw,plaats of dienst te bereiken,betreden en gebruiken. ( toegankelijkheid) •Voorziet duidelijke informatie en goede communicatie en dienstverlening. •Optimaliseert kansen voor gezondheid, veiligheid en participatie. •Verbetert de levenskwaliteit •Beslist niet over ouderen, maar treed met hen in dialoog.

3 Ouderen in Zwijndrecht •De geleidelijke veroudering van de bevolking is een fundamentele trend die een verregaande impact zal hebben op onze samenleving de komende decennia. ( vergrijzing) •In 2005 reeds gaf de OESO in één van zijn rapporten aan België volgende raad mee: “ de voornaamste uitdaging voor de openbare besturen: zich voorbereiden op de demografische veroudering.” •Gemeenten en OCMW’s zijn de eerstelijnsbesturen die het dichtst bij de bevolking staan en dus het snelst actie’s zullen moeten nemen naar de vergrijzing toe. Uitdagingen zullen dan o.a. mobiliteit, toegankelijkheid, wonen enz… zijn.

4 Ouderen in Zwijndrecht 20022012verschilVerschil in % Minder dan 15j28092834260,9% 15-39 jaar58525438-414-7,1% 40-65 jaar6055688482913,7% 65-79 jaar23542419652,8% 80 jaar of ouder 674106739358,4% 17743186439005,1% Evolutie van de totale bevolking in Zwijndrecht ( cijfers Belfius 2013 )

5 Ouderen in Zwijndrecht 2015202020252030Verschil 2015- 2030 Verschil in % 2015- 2030 Minder dan 15 j 2836290528672792-44-1,6% 15-39 jaar5516544153705336-180-3,3% 40-65 jaar6880677965656356-524-7,6% 65-79 jaar2604295034413693108941,8% 80 jaar en ouder 118212601315156438232,3% totaal190181933519558197417233,8% Vooruitzichten op middellange termijn ( 2015-2030) voor zwijndrecht ( studiedienst Vlaamse Regering)

6 Zwijndrecht leeftijdsvriendelijk? •Vlaamse ouderenraad schuift 8 componenten naar voorvan een leeftijdsvriendelijke gemeente. –1 Mobiliteit –2 Wonen –3 Sociaal Culturele Participatie –4 Respect en sociale inclusie ( Participatie) –5 Maatschappelijke participatie –6 Communicatie en informatie –7 Gezondheid en Zorg –8 Publieke ruimte en gebouwen De verschillende componenten zijn onderling met elkaar verbonden en staan niet los van elkaar. Bv Publieke ruimten = sociale inclusie: het toegankelijk maken van gebouwen verhoogt de mogelijkheid voor de ouderen om langer deel te nemen aan activiteiten voor minder mobiele ouderen.

7 Publieke ruimten en gebouwen •Samen met de ouderen verenigingen, de politie en de verenigingen voor personen met beperkingen is er een rondgang gedaan door de gemeente om knelpunten aan te duiden. •Bij de bouwaanvragen wordt extra aandacht besteed aan toegankelijkheid. •Samen met de middenstandsorganisaties zijn en aan de winkels waar moeilijke toegang is deurbellen geplaatst die mensen met een mobiele beperking kunnen gebruiken om geholpen te worden. •Zwijndrecht beschikt over een goed onderhouden netwerk van trage wegen en voorzien van de nodige rustbanken

8 Publieke ruimten en gebouwen

9 Publieke ruimte en gebouwen

10 Mobiliteit •Zwijndrecht heeft een goed uitgebouwd openbaar vervoer maar het kan en moet nog beter. •Beschikbaarheid van Cambio voertuig •Stimuleert het openbaar vervoer aan zijn burgers door een grote tussenkomst in het abonnement: –Tot 12 jaar gratis abonnement –Vanaf 60 jaar gratis abonnement –Alle abonnementen voor personen tussen 13 en 64 75% tussenkomst door de gemeente.

11 Mobiliteit

12 WONEN •Zwijndrecht beschikt over 44 service flats aan 20 euro/dag of 600 euro in de maand wat lager is dan de gemiddelde huurprijs op de privémarkt en waarin tal van voordelen begrepen zijn ( huur, verzekering inboedel tot 25000 euro,water,noodoproepsysteem, TV,brandverzekering,enz… •Zwijndrecht heeft ong 700 sociale huurwoningen wat ong. 8,5% is van het totale woningaanbod. Via een gemeentelijk toewijzingsreglement zijn er daar een aantal voorbehouden voor senioren en andere zijn aangepaste ouderenwoningen of ADL- woningen

13 Wonen •Zwijndrecht beschikt over een ADL-cluster i.s.m. ZEWOPA waar mensen met een fysieke of andere beperking 24/24 uur hulp hebben. 12 woningen zijn hiervoor voorbehouden. •Samen met Zewopa is er ADL-in de Wijk opgestart waardoor mensen die hulp nodig hebben buiten de reguliere uren ( na 20 uur t/m 24 uur) beroep kunnen doen op een ADL-assistente zodat mensen langer thuis kunnen blijven. •Rond het nieuwe WZC zijn er assistentiewoningen voorzien

14 Wonen

15

16 Sociaal Culturele Participatie •Seniorendag •Seniorenreis •Seniorenadviesraad •Seniorensportdag gemeentelijk •Deelname aan de seniorenactiviteiten van Bloso en Provincie •Afvaardiging van de seniorenraad in de POR ( Prov. Ouderenraad)

17 Sociaal Culturele participatie •Activiteiten in LDC met vervoer voor hen die er niet geraken ( MMC of aangepaste rolstoelbus WZC) •Wekelijkse zwembeurt •Fietsproject WZC •Computercursus voor senioren •Petanque vereniging en faciliteiten •Aandacht voor G-sporten in het sportbeleid

18 Socio Culturele participatie

19 Socio Culturele Participatie

20 Socio Culturele participatie

21 Maatschappelijke Participatie •Vooral vrijwilligerswerk –MMC –LDC en WZC vrijwilligerswerk –Lesgevers Cursus computer Senioren –Actieve senioren ( cursussen allerhande via LDC) –Seniorenraad

22 Communicatie en informatie •Sociaal infopunten •Gemeentelijk informatieblad •Website gemeente •Overleg met de seniorenverenigingen al dan niet via seniorenraad

23 Maatschappelijke participatie Communicatie en informatie

24 Maatschappelijke participatie en communicatie / informatie

25 Gezondheid en Zorg •Serviceflats •Woonzorgcentrum •ADL woningen en ADL in de wijk •Bejaardenwoningen •Campagnes rond bewegen, griepvaccinatie, kankerscreening •Toegankelijkheidsonderzoek en maatregelen

26 Gezondheid en Zorg •Gemeentelijk toewijzingsreglement binnen sociale huisvesting voor aangepaste woningen. •Woon Zorg Zone rond het WZC herleving.

27 Besluit •Zwijndrecht is op elk vlak binnen de domeinen om het label leeftijdsvriendelijke gemeente bezig. •Er is zeker nog ruimte voor verbetering •Er is wel een zeer actieve seniorenraad die alles mee stuurt.

28 Besluit •Zwijndrecht Leeftijdsvriendelijk ? Dat beslist U


Download ppt "Leeftijdsvriendelijke gemeente Welkom in Zwijndrecht."

Verwante presentaties


Ads door Google