De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
Voorganger: ds. P. Schelling emeritus predikant Voorlezer: Margriet Toornstra We lezen: Johannes 6: De preek gaat over: Johannes 6: 53 Harde woorden? Vol evangelie! Het eerste lied: Psalm 118: 1 Vandaag is er kinderkerk “Mazzel”, voor de kinderen van groep 3 en 4 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd

2 Instrumentaal: Via Dolorosa
Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag, verdrongen zich de mensen in de straat. Daar staarden ze Hem na: de man die sterven moest op Golgotha. Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg, ging de Christus, onze Koning als een lam. Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan, langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha. Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de striemen op zijn rug, uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd. En Hij droeg met elke stap de hoon van hen die schreeuwden: “Kruisigt Hem!”.

3 Instrumentaal: Via Dolorosa
Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg, ging de Christus, onze Koning als een lam. Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan, langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha. Zijn kruis werd een troon, zijn bloed wast ons schoon en het stroomt door het hart van Jeruzalem.

4 Welkom in deze kerkdienst
Voorganger: ds. P. Schelling emeritus predikant Voorlezer: Margriet Toornstra We lezen: Johannes 6: De preek gaat over: Johannes 6: 53 Harde woorden? Vol evangelie! Het eerste lied: Psalm 118: 1 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd

5 . . Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 118: 1 . .

6 . Psalm 118: 1 . .

7 Schriftlezing: Johannes 6: 52 - 71 Tekst: Johannes 6: 53 Preek
. . Votum en groet Zingen: Psalm 118: 1 Tien Woorden Zingen: Psalm 118: 7 Gebed en voorbeden Schriftlezing: Johannes 6: Tekst: Johannes 6: 53 Preek Zingen: Liedboek 75: 2, 3 . .

8 Schriftlezing: Johannes 6: 52 - 71 Tekst: Johannes 6: 53 Preek
. . Votum en groet Zingen: Psalm 118: 1 Tien Woorden Zingen: Psalm 118: 7 Gebed en voorbeden Schriftlezing: Johannes 6: Tekst: Johannes 6: 53 Preek Zingen: Liedboek 75: 2, 3 . .

9 . Psalm 118: 7 . .

10 Schriftlezing: Johannes 6: 52 - 71 Tekst: Johannes 6: 53 Preek
. . Votum en groet Zingen: Psalm 118: 1 Tien Woorden Zingen: Psalm 118: 7 Gebed en voorbeden Schriftlezing: Johannes 6: Tekst: Johannes 6: 53 Preek Zingen: Liedboek 75: 2, 3 . .

11 gaan nu naar Kinderkerk “Mazzel”
Kinderen van groep 3 en 4  gaan nu naar Kinderkerk “Mazzel”

12 Schriftlezing: Johannes 6: 52 - 71 Tekst: Johannes 6: 53 Preek
. . Votum en groet Zingen: Psalm 118: 1 Tien Woorden Zingen: Psalm 118: 7 Gebed en voorbeden Schriftlezing: Johannes 6: Tekst: Johannes 6: 53 Preek Zingen: Liedboek 75: 2, 3 . .

13 Schriftlezing: Johannes 6: 52 - 71 Tekst: Johannes 6: 53 Preek
. . Votum en groet Zingen: Psalm 118: 1 Tien Woorden Zingen: Psalm 118: 7 Gebed en voorbeden Schriftlezing: Johannes 6: Tekst: Johannes 6: 53 Preek Zingen: Liedboek 75: 2, 3 . .

14 Harde woorden? Vol evangelie!
. . Harde woorden? Vol evangelie! . .

15 Luisterlied ‘Ik zal er zijn’ Gezang 125: 1 – 6 (NG 65)
. . Zingen: Liedboek 75: 2, 3 Avondmaalformulier 2 Viering: Liedboek 358: 1 - 5 Luisterlied ‘Ik zal er zijn’ Gezang 125: 1 – 6 (NG 65) Zingen: Liedboek 358: 6 Dankgebed Collecte Zingen: Liedboek 20: 1, 7 Zegen . .

16 . Liedboek 75: 2, 3 . .

17 . Liedboek 75: 2, 3 . .

18 Luisterlied ‘Ik zal er zijn’ Gezang 125: 1 – 6 (NG 65)
. . Zingen: Liedboek 75: 2, 3 Avondmaalformulier 2 Viering: Liedboek 358: 1 - 5 Luisterlied ‘Ik zal er zijn’ Gezang 125: 1 – 6 (NG 65) Zingen: Liedboek 358: 6 Dankgebed Collecte Zingen: Liedboek 20: 1, 7 Zegen . .

19 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling
. . Formulier 2 voor de viering van het heilig avondmaal Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling De apostel Paulus beschrijft de instelling van het heilig avondmaal zo: Wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: . .

20 ‘Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens
Formulier 2 voor de viering van het heilig avondmaal ‘Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’ Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en hij zei: ‘Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken.’ En hij vervolgt dan: Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de . .

21 beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt.
Formulier 2 voor de viering van het heilig avondmaal beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt. Daarom maakt iemand, die op onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt, zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt, want wie eet en drinkt maar niet . .

22 beseft dat het om het lichaam van de Heer
. . Formulier 2 voor de viering van het heilig avondmaal beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf. Jezelf toetsen De Heer gebruikt het avondmaal om ons geloof sterker te maken. Om dat te bereiken moeten we onszelf toetsen. Als je jezelf toetst, moet je eerst nadenken over je zonden en tot het besef komen dat . .

23 God terecht boos is op jou. Om die zonden
Formulier 2 voor de viering van het heilig avondmaal God terecht boos is op jou. Om die zonden krijg je een hekel aan jezelf; je weet je heel klein voor God. Verder moet je je afvragen of je vertrouwt op de belofte van God dat hij je al je zonden heeft vergeven alleen omdat Christus voor je is gestorven. Tot slot moet je bij jezelf nagaan of je van plan bent voortaan dankbaar en oprecht met God te leven. . .

24 Uitnodiging en terugwijzing
. . Formulier 2 voor de viering van het heilig avondmaal Ben je van harte bereid in liefde en vrede met je medemensen om te gaan? Uitnodiging en terugwijzing God wil iedereen die door de werking van de heilige Geest verdriet heeft over zijn zonden zeker in genade aannemen. Als je met heel je hart verlangt tegen je ongeloof te strijden en volgens al Gods . .

25 geboden te leven, wil hij je graag aan de tafel
. . Formulier 2 voor de viering van het heilig avondmaal geboden te leven, wil hij je graag aan de tafel van zijn Zoon Jezus Christus ontvangen. Daar mag je zeker van zijn, al heb je zonder het te willen nog zonden en zwakheden. Maar voor iedereen die geen berouw heeft en zich niet wil bekeren, klinkt deze waarschuwing: blijf van het avondmaal weg, anders straft God je nog zwaarder. . .

26 Christus heeft ons bevolen deze maaltijd te
. . Formulier 2 voor de viering van het heilig avondmaal Christus gedenken Christus heeft ons bevolen deze maaltijd te houden om hem te gedenken. Daarom gedenken we dat onze Heer Jezus Christus door de Vader in deze wereld gezonden is. Het Woord is mens geworden. Van het begin tot het einde van zijn leven op aarde heeft hij voor ons de toorn van God gedragen, waaronder wij eeuwig hadden moeten . .

27 bezwijken. Gebogen onder de zware druk van
Formulier 2 voor de viering van het heilig avondmaal bezwijken. Gebogen onder de zware druk van onze zonden en van Gods toorn was hij in de olijfgaard Getsemane dodelijk bedroefd, zodat zijn zweet in grote druppels als bloed op de grond viel. Daar liet hij zich boeien om ons vrijuit te laten gaan. Hij werd onschuldig ter dood veroordeeld, zodat wij voor Gods rechterstoel zouden worden vrijgesproken. Ja, hij heeft zijn lichaam aan het kruis laten . .

28 spijkeren en zo de vloek die op ons lag, op
. . Formulier 2 voor de viering van het heilig avondmaal spijkeren en zo de vloek die op ons lag, op zich genomen om ons met zijn zegen te vervullen. Hij is door God verlaten, zodat God ons zou aannemen en hij ons nooit meer zou verlaten. Tot slot heeft hij met zijn dood het verbond van genade en verzoening voor eeuwig bekrachtigd, toen hij uitriep: ‘Het is volbracht!’ . .

29 Elke keer dat we van dit brood eten en uit deze
. . Formulier 2 voor de viering van het heilig avondmaal Verzekering Elke keer dat we van dit brood eten en uit deze beker drinken, wordt ons de trouwe liefde van Christus getoond en op het hart gebonden. Hij heeft zich immers eerst voor ons aan het kruis in de dood gegeven. Nu stilt hij onze geestelijke honger en dorst met zijn lichaam en bloed zodat we eeuwig leven. . .

30 Dat is even zeker als dat we dit brood eten en uit deze beker drinken.
Formulier 2 voor de viering van het heilig avondmaal Dat is even zeker als dat we dit brood eten en uit deze beker drinken. Eenheid Door zijn dood heeft Christus ook het recht gekregen de levendmakende Geest aan ons te geven. Door die Geest verbindt hij ons aan zichzelf, zodat we met Paulus mogen zeggen: Met Christus ben ik gekruisigd: . .

31 ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij.
Formulier 2 voor de viering van het heilig avondmaal ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Door die Geest laat hij bij ons vruchten groeien van geloof, hoop en liefde. Door diezelfde Geest verbindt hij ons ook met elkaar in echte liefde als delen van één lichaam, want de apostel schrijft: Omdat het één brood is zijn wij, hoewel met velen, één lichaam, want wij hebben allen deel aan dat ene brood. Daarom zijn we samen één lichaam en moeten we ons . .

32 inspannen elkaar in liefde te dienen, met woord én daad.
Formulier 2 voor de viering van het heilig avondmaal inspannen elkaar in liefde te dienen, met woord én daad. Verlangen naar Christus’ terugkomst Christus heeft ons de opdracht gegeven het avondmaal te vieren, totdat hij komt. Aan zijn tafel krijgen we alvast een voorproefje van de overweldigende blijdschap die hij beloofd heeft. Vol verlangen zien we uit naar zijn . .

33 luisterrijke verschijning, naar de bruiloft van
. . Formulier 2 voor de viering van het heilig avondmaal luisterrijke verschijning, naar de bruiloft van het Lam, waar hij opnieuw wijn zal drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Laten we dus blij zijn en feestvieren en hem de eer geven, want de bruiloft van het Lam komt. . .

34 . . Gebed . .

35 Luisterlied ‘Ik zal er zijn’ Gezang 125: 1 – 6 (NG 65)
. . Zingen: Liedboek 75: 2, 3 Avondmaalformulier 2 Viering: Liedboek 358: 1 - 5 Luisterlied ‘Ik zal er zijn’ Gezang 125: 1 – 6 (NG 65) Zingen: Liedboek 358: 6 Dankgebed Collecte Zingen: Liedboek 20: 1, 7 Zegen . .

36 Instrumentaal: Opwekking 727. ( tekst naar psalm 16 )
Mijn God, ik kom naar U, dan ben ik veilig. Ik heb het U gezegd, en blijf het zeggen: Ik heb U nodig, Heer, de rest is overbodig. De mensen hebben andere idolen en wringen zich voor hen in honderd bochten, maar dat zal ik nooit doen en zelfs hun naam niet noemen. Mijn God, U vult mijn bord, U vult mijn beker. U hebt iets moois bedacht en straks is het van mij. U houdt mijn hele leven in uw handen en ik kom goed terecht, want dat hebt U gezegd. . .

37 Instrumentaal: Opwekking 727. ( tekst naar psalm 16 )
Mijn God, ik kom naar U, dan ben ik veilig. Ik heb het U gezegd, en blijf het zeggen: Ik heb U nodig, Heer, de rest is overbodig. De mensen hebben andere idolen en wringen zich voor hen in honderd bochten, maar dat zal ik nooit doen en zelfs hun naam niet noemen. De hele nacht lig ik aan God te denken. Ik voel dat Hij er is, zijn wijsheid geeft me rust. Dan word ik blij en zeker van mijn redding. Ik leef, ik leef naast God, ik val niet uit zijn hand. . .

38 Instrumentaal: Opwekking 727. ( tekst naar psalm 16 )
Want U zult mij niet zomaar laten sterven. Ik hoef niet naar het graf, want U laat mij niet los. U wilt mij leren waar ik het moet zoeken. Heel dicht bij U, mijn God, zal ik gelukkig zijn. . .

39 . Liedboek 358: 1, 2, 3, 4, 5 . .

40 . Liedboek 358: 1, 2, 3, 4, 5 . .

41 . Liedboek 358: 1, 2, 3, 4, 5 . .

42 . Liedboek 358: 1, 2, 3, 4, 5 . .

43 . Liedboek 358: 1, 2, 3, 4, 5 . .

44 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Luisterlied ‘Ik zal er zijn’ Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. Een boog in de wolken als teken van trouw, staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, ben ik bij U veilig, U die mij ziet. . .

45 De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Luisterlied ‘Ik zal er zijn’ De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. . .

46 O Naam aller namen, aan U alle eer.
Luisterlied ‘Ik zal er zijn’ O Naam aller namen, aan U alle eer. Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. . .

47 . Gezang 125: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (NG 65) . .

48 . Gezang 125: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (NG 65) . .

49 . Gezang 125: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (NG 65) . .

50 . Gezang 125: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (NG 65) . .

51 . Gezang 125: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (NG 65) . .

52 . Gezang 125: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (NG 65) . .

53 Luisterlied ‘Ik zal er zijn’ Gezang 125: 1 – 6 (NG 65)
. . Zingen: Liedboek 75: 2, 3 Avondmaalformulier 2 Viering: Liedboek 358: 1 - 5 Luisterlied ‘Ik zal er zijn’ Gezang 125: 1 – 6 (NG 65) Zingen: Liedboek 358: 6 Dankgebed Collecte Zingen: Liedboek 20: 1, 7 Zegen . .

54 Luisterlied ‘Ik zal er zijn’ Gezang 125: 1 – 6 (NG 65)
. . Zingen: Liedboek 75: 2, 3 Avondmaalformulier 2 Viering: Liedboek 358: 1 - 5 Luisterlied ‘Ik zal er zijn’ Gezang 125: 1 – 6 (NG 65) Zingen: Liedboek 358: 6 Dankgebed Collecte Zingen: Liedboek 20: 1, 7 Zegen . .

55 . Liedboek 358: 6 . .

56 Luisterlied ‘Ik zal er zijn’ Gezang 125: 1 – 6 (NG 65)
. . Zingen: Liedboek 75: 2, 3 Avondmaalformulier 2 Viering: Liedboek 358: 1 - 5 Luisterlied ‘Ik zal er zijn’ Gezang 125: 1 – 6 (NG 65) Zingen: Liedboek 358: 6 Dankgebed Collecte Zingen: Liedboek 20: 1, 7 Zegen . .

57 COLLECTE Collectemunten nodig? Vandaag Is de collecte voor de Kerk
. . Collectemunten nodig? Morgenavond van 19.00 uur tot 20.00 uur COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Corine Roorda Volgende week: David Boeije Na de collecte zingen we: Liedboek 20: 1, 7 . .

58 COLLECTE Collectemunten nodig? Volgende week
. . Collectemunten nodig? Morgenavond van 19.00 uur tot 20.00 uur COLLECTE Volgende week Is de 1ste collecte voor de Diakonie “DNB” En de 2de collecte voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Corine Roorda Volgende week: David Boeije Na de collecte zingen we: Liedboek 20: 1, 7 . .

59 . Liedboek 20: 1, 7 . .

60 . Liedboek 20: 1, 7 . .

61 De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)
. . Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c) . .

62 . . De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om uur. Van harte welkom. . .

63 Musical Behouden vaart Vrijdag 16 mei 20:00 uur GKV Middelburg – Kruiskerk – Klein Vlaanderen 75


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google