De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brugfiguur geïntegreerd beleid maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren Jeugdopbouwwerker als brugfiguur en promotor van een geïntegreerd beleid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brugfiguur geïntegreerd beleid maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren Jeugdopbouwwerker als brugfiguur en promotor van een geïntegreerd beleid."— Transcript van de presentatie:

1 brugfiguur geïntegreerd beleid maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren Jeugdopbouwwerker als brugfiguur en promotor van een geïntegreerd beleid ten behoeve van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren

2 jeugdopbouwwerk Via vindplaatsgericht emancipatorisch jeugdwerk Netwerkopbouw Beleidsadvisering antwoorden op de noden en behoeften van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in relatie met hun (ruimere) omgeving

3 1. Kinderen en jongeren versterken

4 2. Aanbod afstemmen op behoeften

5 Lokaal jeugdopbouwwerk Vindplaatsgericht werk en signaalfunctie – Vertrouwensrelatie – Inzicht noden en behoeften – lokaal onderzoek – Signaalfunctie Aanbod – Ontmoeting – Participatieve projecten Visieontwikkeling, netwerkopbouw en jeugdwelzijnsoverleg – Lokaal onderzoek – Netwerkopbouw – Jeugdwelzijnsoverleg Beleidsadvisering – Signaalnota’s – advisering drempels – politiek overleg en beleidsadviezen

6 JWO waarom? afstemmen Verschillende diensten werken (of worden geconfronteerd) met kinderen en jongeren: afstemmen Over verschillende levensdomeinen: thuis, leren, wonen, werken, enz.- Gevaar van verkokering & versnippering: integrale aanpak

7 jeugdwelzijnsoverleg  De doelgroep MMKJ staat steeds centraal !  GEEN EXTRA OVERLEG  Dubbele focus : Inhoudelijk : welke knelpunten en hiaten? Actiegericht : Wat gaan we concreet doen? Wat geven we door aan wie?  Het JWO zou 3 centrale functies kunnen vervullen : Platform-functie Actiegerichte functie Signaal en adviesfunctie vertrekkend vanuit de noden en de behoeften van de doelgroep

8 jeugdwelzijnsoverleg Forum of platform- functie (elkaar versterken)  Helpdesk en aanspreekpunt  Overzicht realiseren:  Realiseren van een helikopterzicht :  Dispatchafstemming, doorstroming en taakopdracht  Brandstof voor samenwerking  Vorming en inspiratie: Actiegerichte functie (rechtstreeks naar de doelgroep werken)  Detectie Hiaten en knelpunten  Pragmatisch activeren:  Acties ondernemen: concrete acties Signaal en adviesfunctie (werken naar het beleid)  Beleidsbeïnvloeding :beleidsaanbevelingen  bottom-up werken:  signalennota

9 Diensten? Lokaal bestuur: OCMW, jeugd, sport, preventie, politie, groen, enzovoort Maar ook: scholen, CLB, Kind & Gezin, CAW, sociale huisvesting, VDAB, enzovoort

10 Wat is nodig? behoeften van kinderen en jongeren + actieonderzoek Vertrekpunt zijn behoeften van kinderen en jongeren + actieonderzoek Gemeenschappelijke visie Leefwereldgericht

11 Wat is nodig? Iemand die het overleg trekt (niet noodzakelijk degene die voorzit) draagvlak Opbouwen van draagvlak bij leiding en basiswerkers Mandaat actoren overleg Mix veldwerkers en beleidsmensen Buurtwerk, zelforganisatie, vereniging, jeugdwerk, enz. ; Maar ook: kinderopvang, buurtschool, bib, sportclub, enz.

12 Concreet JWO Eeklo

13 Concreet?

14 meer dan Overleg is meer dan bijeenkomst Vereist voorbereiding: agenda Contacten tussendoor (is een punt rijp?) Terugkoppeling met andere actoren: netwerk Monitoring acties

15 Aandachtspunten? actiegericht Geen praatbarak maar actiegericht: keuzes maken op basis van actie-onderzoek gesteund Ambtelijk overleg maar gesteund door politiek

16 Aandachtspunten? Leidraad: vertrek van behoeften kinderen en jongeren Leidraad: vertrek van behoeften kinderen en jongeren Want draagt bij tot inzetten op concrete realisaties Want draagt bij tot overstijgen van organisatiebelangen Contextgerich Contextgericht: gezinnen, ouders

17 Meer info? Jan Deduytsche, coördinator Uit De Marge jan.deduytsche@uitdemarge.be Of 0479 87 58 56 Bart Neirynck, stafmedewerker Uit De Marge bart.neirynck@uitdemarge.be Of 0479 29 30 5 www.uitdemarge.be


Download ppt "Brugfiguur geïntegreerd beleid maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren Jeugdopbouwwerker als brugfiguur en promotor van een geïntegreerd beleid."

Verwante presentaties


Ads door Google