De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Voorlezer: Margriet Toornstra We lezen: Exodus 2: 23 – 3:15 De preek gaat over: Exodus 3:13 – 15 De.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Voorlezer: Margriet Toornstra We lezen: Exodus 2: 23 – 3:15 De preek gaat over: Exodus 3:13 – 15 De."— Transcript van de presentatie:

1 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Voorlezer: Margriet Toornstra We lezen: Exodus 2: 23 – 3:15 De preek gaat over: Exodus 3:13 – 15 De naam van God: Ik zal er zijn Voorganger: ds. E.J. Sytsma Zingen: Gezang 141: 1 (GK 35) bij binnendragen Fenna Votum en Zegengroet Zingen: Opwekking 575

2 ... Gezang 141: 1 (GK 35)

3 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Voorlezer: Margriet Toornstra We lezen: Exodus 2: 23 – 3:15 De preek gaat over: Exodus 3:13 – 15 De naam van God: Ik zal er zijn Voorganger: ds. E.J. Sytsma Zingen: Gezang 141: 1 (GK 35) bij binnendragen Fenna Votum en Zegengroet Zingen: Opwekking 575

4 Gezang 89: 1, 4

5

6 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Voorlezer: Margriet Toornstra We lezen: Exodus 2: 23 – 3:15 De preek gaat over: Exodus 3:13 – 15 De naam van God: Ik zal er zijn Voorganger: ds. E.J. Sytsma Zingen: Gezang 141: 1 (GK 35) bij binnendragen Fenna Votum en Zegengroet Zingen: Opwekking 575

7 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Opwekking 575....

8 ... Opwekking 575: 1, 2, 3, 4

9 ...

10 ...

11 ...

12 .... Votum en Zegengroet Zingen:Opwekking 575 Wet = kidsmoment Zingen:Gezang 168 (NG 88) Gebed Lezen:Exodus 2: 23 – 3:15 Zingen:Psalm 99: 1, 5 Preek over Exodus 3: 13 – 15 Zingen:Psalm 90: 1, 8

13 .... Votum en Zegengroet Zingen:Opwekking 575 Wet = kidsmoment Zingen:Gezang 168 (NG 88) Gebed Lezen:Exodus 2: 23 – 3:15 Zingen:Psalm 99: 1, 5 Preek over Exodus 3: 13 – 15 Zingen:Psalm 90: 1, 8

14 ... Gezang 168 (NG 88)

15 .... Votum en Zegengroet Zingen:Opwekking 575 Wet = kidsmoment Zingen:Gezang 168 (NG 88) Gebed Lezen:Exodus 2: 23 – 3:15 Zingen:Psalm 99: 1, 5 Preek over Exodus 3: 13 – 15 Zingen:Psalm 90: 1, 8

16 .... Votum en Zegengroet Zingen:Opwekking 575 Wet = kidsmoment Zingen:Gezang 168 (NG 88) Gebed Lezen:Exodus 2: 23 – 3:15 Zingen:Psalm 99: 1, 5 Preek over Exodus 3: 13 – 15 Zingen:Psalm 90: 1, 8

17 .... Votum en Zegengroet Zingen:Opwekking 575 Wet = kidsmoment Zingen:Gezang 168 (NG 88) Gebed Lezen:Exodus 2: 23 – 3:15 Zingen:Psalm 99: 1, 5 Preek over Exodus 3: 13 – 15 Zingen:Psalm 90: 1, 8

18 ... Psalm 99: 1, 5

19 ...

20 .... Votum en Zegengroet Zingen:Opwekking 575 Wet = kidsmoment Zingen:Gezang 168 (NG 88) Gebed Lezen:Exodus 2: 23 – 3:15 Zingen:Psalm 99: 1, 5 Preek over Exodus 3: 13 – 15 Zingen:Psalm 90: 1, 8

21 .... Tekst: Exodus 3: 13 – 15 1. Ik zal bij je zijn

22 .... Tekst: Exodus 3: 13 – 15 1. Ik zal bij je zijn Wat is uw naam?= Hoe staat U bekend? Hoe hebt U naam gemaakt?

23 .... Tekst: Exodus 3: 13 – 15 2. 'Ik zal bij je zijn' – dat is Gods naam! JHWH – Hij is (er voor je) God is een werkwoord

24 .... Tekst: Exodus 3: 13 – 15 3. 'Ik zal bij je zijn' – Een grote belofte.

25 .... Tekst: Exodus 3: 13 – 15 3. 'Ik zal bij je zijn' – Een grote belofte. Mensen:eerst zien en dan geloven God: eerst geloven en dan zul je nog eens wat zien Want: je hebt niet snel genoeg gezien je hebt God zelf meer nodig dan zijn daden

26 .... Tekst: Exodus 3: 13 – 15 4. God maakte zijn naam al waar Abraham, Isaak en Jakob Jezus en jij... ?!

27 .... Tekst: Exodus 3: 13 – 15 4. God maakte zijn naam al waar Leven met Gods naam: Gewoon steeds tegen jezelf zeggen: God is er bij

28 .... Zingen:Psalm 90: 1, 8 Dooplied Sela Doopformulier 3 Doop Zingen:Gezang 45: 1, 2 (NG 26) Opwekking gemeente Gebed Luisterlied: Zeg mama Collecte (luisterlied: Zijn Meesterwerk) Zingen:Opwekking 710 Zegen

29 Psalm 90: 1, 8

30

31 .... Zingen:Psalm 90: 1, 8 Dooplied Sela Doopformulier 3 Doop Zingen:Gezang 45: 1, 2 (NG 26) Opwekking gemeente Gebed Luisterlied: Zeg mama Collecte (luisterlied: Zijn Meesterwerk) Zingen:Opwekking 710 Zegen

32 .... In het water van de doop, zien wij hoe God zelf belooft, dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is. Water dat getuigt en spreekt, van de hoop die in ons leeft, dat Gods liefde voor ons niet veranderd is. Dooplied Sela: 1, 2, refr. 3, refr. Solo

33 .... Eén met Christus in zijn dood, gaan wij onder in de doop, overtuigd dat er bij Hem vergeving is. Eén met Christus, ingelijfd, staan wij op van schuld bevrijd, in een leven dat voorgoed veranderd is. Dooplied Sela: 1, 2, refr. 3, refr. Allen

34 .... Met de Heer begraven en weer opgestaan, om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. Uit het water van de doop, putten wij geloof en hoop, dat Gods trouw en liefde blijvend is. Dat Gods trouw en liefde blijvend is. Dooplied Sela: 1, 2, refr. 3, refr. Allen

35 .... In zijn lichaam ingelijfd: Christus’ kerk die wereldwijd, is geroepen om een beeld van Hem te zijn. Mensen overal vandaan, die de weg van Christus gaan, om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn. Dooplied Sela: 1, 2, refr. 3, refr. Allen

36 .... Met de Heer begraven en weer opgestaan, om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. Uit het water van de doop, putten wij geloof en hoop, dat Gods trouw en liefde blijvend is. Dat Gods trouw en liefde blijvend is. Dooplied Sela: 1, 2, refr. 3, refr. 2x Allen

37 .... Zingen:Psalm 90: 1, 8 Dooplied Sela Doopformulier 3 vanaf: 'De doop in de naam van de Vader Doop Zingen:Gezang 45: 1, 2 (NG 26) Opwekking gemeente Gebed Luisterlied: Zeg mama Collecte (luisterlied: Zijn Meesterwerk) Zingen:Opwekking 710 Zegen

38 .... Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) De doop in de naam van de Vader is een teken en zegel dat God de Vader voor eeuwig zijn genadeverbond met ons sluit. Hij laat daarmee weten dat hij ons als zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en zich voor ons inzet.

39 .... Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) De doop in de naam van de Zoon is een teken en zegel dat de Heer Jezus al onze zonden afwast op grond van zijn lijden en sterven. We mogen met hem opstaan in een nieuw leven, bevrijd van zonde en schuld. De doop in de naam van de heilige Geest is een teken en zegel dat hij vast en zeker in ons woont en werkt. Hij verbindt ons aan Christus en doet ons delen in het heil dat Christus voor

40 .... Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) ons verdiend heeft. De schatten van Christus maakt hij tot ons persoonlijk eigendom: dat we schoongewassen zijn van onze vuilheid en dat ons leven dagelijks wordt vernieuwd, totdat we eens met alle heiligen God zullen loven in de wereld die komt.

41 .... Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Doopgedachtenis De doop gebiedt ons God zo te gehoorzamen als bij ons nieuwe leven past. Laten we dus toegewijd zijn aan de ene God - Vader, Zoon en heilige Geest. Laten we hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand en met al onze kracht. Loslaten moeten we al wat onheilig is. Afsterven moet ons oude, zondige leven, opdat

42 .... Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) we helemaal een nieuw leven leiden in dienst van God. Als we uit zwakheid in zonde vallen, hoeven we niet aan Gods genade te twijfelen. De doop is immers een zegel en vast teken dat het verbond, dat God met ons gesloten heeft, eeuwig is. Samengekomen rond de doopvont worden we allen getuigen van de doop van dit kind en

43 .... Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) gedenken we onze eigen doop. Laten we ons dan niet schamen Christus openlijk te erkennen, want het evangelie is Gods reddende kracht voor allen die geloven.

44 .... Zingen:Psalm 90: 1, 8 Dooplied Sela Doopformulier 3 Doop Zingen:Gezang 45: 1, 2 (NG 26) Opwekking gemeente Gebed Luisterlied: Zeg mama Collecte (luisterlied: Zijn Meesterwerk) Zingen:Opwekking 710 Zegen

45 .... Zingen:Psalm 90: 1, 8 Dooplied Sela Doopformulier 3 Doop Zingen:Gezang 45: 1, 2 (NG 26) Opwekking gemeente Gebed Luisterlied: Zeg mama Collecte (luisterlied: Zijn Meesterwerk) Zingen:Opwekking 710 Zegen

46 Gezang 45: 1, 2 (NG 26)

47

48 .... Zingen:Psalm 90: 1, 8 Dooplied Sela Doopformulier 3 Doop Zingen:Gezang 45: 1, 2 (NG 26) Opwekking gemeente Gebed Luisterlied: Zeg mama Collecte (luisterlied: Zijn Meesterwerk) Zingen:Opwekking 710 Zegen

49 .... Zingen:Psalm 90: 1, 8 Dooplied Sela Doopformulier 3 Doop Zingen:Gezang 45: 1, 2 (NG 26) Opwekking gemeente Gebed Luisterlied: Zeg mama Collecte (luisterlied: Zijn Meesterwerk) Zingen:Opwekking 710 Zegen

50 .... Zingen:Psalm 90: 1, 8 Dooplied Sela Doopformulier 3 Doop Zingen:Gezang 45: 1, 2 (NG 26) Opwekking gemeente Gebed Luisterlied: Zeg mama Collecte (luisterlied: Zijn Meesterwerk) Zingen:Opwekking 710 Zegen

51 .... Luisterlied: Zeg mama Zeg mama? Waar was ik toen ik nog niet geboren was? in een doosje of een laadje? Welnee hoor wat dacht je.. Toen jij nog niet geboren was was je enkel maar een zaadje. God heeft je laten groeien in mama's eigen buik, wel negen lange maanden en toen kwam jij eruit, ik vond je prachtig!

52 .... Luisterlied: Zeg mama Zeg mama? Wat deed ik toen ik nog niet geboren was. kon ik praten of lachen? Wel nee hoor, want weet je, toen jij nog niet geboren was, moest jij daar nog mee wachten. God heeft je laten groeien, je handjes en je haar je oogjes je oortjes "en m'n neusje?" en toen was je klaar, en hoeps! daar was je!

53 .... Luisterlied: Zeg mama Zeg mama? Wat word ik, wanneer ik later groot zal zijn? vertel eens jij weet het. Welnee hoor, dat weet ik niet, maar Jezus heeft een plan met jou, vertrouw op hem, hij weet het. Hij zal je laten groeien, hij is het die jou draagt, hij zal je altijd helpen, te doen wat hij je vraagt, hij is machtig...

54 .... COLLECTE Vandaag Is de collecte is voor de Kerk Na de collecte zingen we: Opwekking 710 Bloemenbezorging: Vandaag: Ard Joosse Volgende week: Bart Treurniet

55 .... COLLECTE Volgende week Is de collecte voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Ard Joosse Volgende week: Bart Treurniet Na de collecte zingen we: Opwekking 710

56 .... Opwekking 710 a, b, c, d Zegen mij op de weg die ik moet gaan Zegen mij op de plek waar ik zal staan Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt O God zegen mij alle dagen lang! Solo

57 .... Vader maak mij tot een zegen Ga mij niet voorbij Regen op mij met uw Geest Heer Jezus kom tot mij Als de Bron van leven Die ontspringt diep in mij Breng een stroom van zegen Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij Opwekking 710 a, b, c, d Solo

58 .... Zegen ons waar we in geloof voor leven Zegen ons waar we hoop en liefde geven Zegen om de ander tot zegen te zijn! O God zegen ons tot in eeuwigheid Opwekking 710 a, b, c, d Allen

59 .... Vader maak ons tot een zegen Hier in de woestijn Wachtend op Uw milde regen Om zelf een bron te zijn Met een hart vol vrede Zijn wij zegenend nabij Van uw liefde delend Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn Opwekking 710 a, b, c, d Allen

60 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)....

61 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om 16.30 uur. Van harte welkom.....


Download ppt "Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Voorlezer: Margriet Toornstra We lezen: Exodus 2: 23 – 3:15 De preek gaat over: Exodus 3:13 – 15 De."

Verwante presentaties


Ads door Google