De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Enkele AANDACHTSPUNTEN BIJ HET AFSLUITEN VAN EEN ASSOCIATIECONTRACT

Verwante presentaties


Presentatie over: "Enkele AANDACHTSPUNTEN BIJ HET AFSLUITEN VAN EEN ASSOCIATIECONTRACT"— Transcript van de presentatie:

1 Enkele AANDACHTSPUNTEN BIJ HET AFSLUITEN VAN EEN ASSOCIATIECONTRACT
Kathy Kamers Advocaat en erkend bemiddelaar Advocatenkantoor MEDILEX Enkele AANDACHTSPUNTEN BIJ HET AFSLUITEN VAN EEN ASSOCIATIECONTRACT

2 1° TOETREDING ALS JUNIOR:
OVERZICHT 1° TOETREDING ALS JUNIOR: a) heb ik iets te zeggen? b) voor- en nadelen van een associatie? c) Nadelen kan je voor een stuk vermijden 2° BELANGRIJKE KEUZES a) associatiecontract of maatschap b) kostenassociatie of volledige b) inkoop of ingroei

3 3° INHOUD CONTRACT OVERZICHT 4° WEES BEWUST!
* contractuele vrijheid doch Algemene Regeling, Individuele Regeling, Orde van Geneesheren * uw contract strekt u tot wet! * uw contract als bescherming! * maatwerk beter dan confectie * voorkomen beter dan genezen

4 1° TOETREDING ALS JUNIOR
a) heb ik iets te zeggen? * Minstens bewust zijn van wat je tekent * Soms de gelegenheid om een contract te reviseren wat zeer nuttig kan zijn

5 b) voordelen van werken in associatie:
TOETREDING ALS JUNIOR b) voordelen van werken in associatie: * Permanentie en verdeling van wachten * Delen investeringslast * Subspecialisatie mogelijk * meer tijd voor wetenschappelijke activiteit * of misschien voor vrije tijd * ervaring “+” jonge dynamiek en nieuwe technieken

6 * verschil in visie of wetenschappelijke opvatting
TOETREDING ALS JUNIOR b) nadelen: * verschil in visie of wetenschappelijke opvatting * verschil in temperament of werklust * als “gedwongen” associatie, bv bij fusie * …..

7 Associatie is een werkwoord

8 TOETREDING ALS JUNIOR:
c) problemen kan je voorkomen of beperken *Duidelijke afspraken *EVENWICHTIGE verdeling van lasten en rechten *Juridisch correcte formulering *Geen te ruime formulering

9 2° BEWUSTE KEUZES a)Maatschap of associatie b)Kostenassociatie of volledige pooling c)Inkopen of ingroeien

10 BEWUSTE KEUZES a) *ASSOCIATIECONTRACT = afspraken tussen collega’s bv. over inning en verdeling erelonen *Bij een MAATSCHAP, creëer je een nieuwe persoon, met een eigen vermogen, met een inbreng…

11 BEWUSTE KEUZES b) ingroeien of inkopen?
INKOOP Inkomen stijgt in enkele jaren Minder impressionant: geen lening Interessant voor de vennoten: meer inkomen Fiscaal advies! Dadelijk een gelijk deel! Impressionant: een lening… Niet tijdens proefcontract!

12 c) enkel kosten delen of alles delen? Enkele tips:
BEWUSTE KEUZES c) enkel kosten delen of alles delen? Enkele tips: *bij Pooling: eerder accent op gelijke inzet eerder dan op gelijke financiële inbreng. *vermijd onevenwichtige situaties: bv. kostenassociatie met inkoop en zeer verschillende activiteiten

13 3° INHOUD CONTRACT:WAT KAN OF MOET ER IN?
Alle vennootschappen en personen vermelden Voorwerp en duur Proefcontract Organisatie Vergadering en stemrecht Werkschema, wachtregeling, afspraken vakantie, kraamverlof, … Beheer dossiers, kwalitatieve toetsing Financiële regeling Werkonbekwaamheid van korte of lange duur Procedure van toetreding of uittreding Aansprakelijkheid Einde en concurrentiebeding Interpretatie en betwistingen

14 Geen exhaustieve checklist:
We vestigen in dit kort tijdsbestek jullie aandacht op enkele punten die in de praktijk belangrijk of interessant zijn.

15 Het voorwerp goed omschrijven:
Welke kosten en welke inkomsten? * gebouw, personeel… *Ziekenhuisactiviteit en privaat activiteit? *Studies, presentaties… *Inslaapwachten voor specialisten… *…

16 Organisatie: Vergaderingen:
*Uitnodigingen met agendapunten (enkel dan stemming) *Verslagen: belangrijk voor historiek, bewijs,… (schrijven doet vaak relativeren -) *Stemrechten: gewone meerderheid tot unanimiteit.

17 Organisatie: Kraamverlof: de Orde verdedigt min 6 weken
en solidariteit Werkonbekwaamheid: Orde aanvaardt solidariteit voor max. 3 maanden! !Verzekering gewaarborgd inkomen!

18 Aanvaarding en opzeg, begin en einde:
Belangrijk: parallellisme met individuele ziekenhuisovereenkomst Opzeg: clausule dat de opzeg van één collega niet de hele associatie doet vervallen

19 Opzegclausule? Termijn en/of bedrag?
Geen voorstander: contract van onbepaalde duur is toch steeds opzegbaar Als toch: bouw bescherming in: ingebrekestelling, tussenkomst bemiddelaar of Medische Raad… CAVE!: clausules werken in twee richtingen

20 Concurrentiebeding? Orde laat het toe indien beperkt in tijd en ruimte
Betwistbaar?: nauwelijks rechtspraak Idee: in het contract een vergoeding voorzien indien overtreding?

21 Betwistingen, interpretatieproblemen?
vermijd procedures! Voorzie in je contract: Bemiddeling: zeker! Arbitrage: absoluut voorstander in medische zaken

22 4° WEES BEWUST! GROTE CONTRACTUELE VRIJHEID!
Want geen wet op de associatiecontracten Wel: ALGEMENE REGELING INDIVIDUELE OVEREENKOMST ORDE VAN GENEESHEREN: DEONTOLOGIE

23 Uw contract strekt u wel tot WET!
Let op! Uw contract strekt u wel tot WET! (tenzij gemeenschappelijk akkoord)

24 UW CONTRACT ALS BESCHERMING MAATWERK BETER DAN CONFECTIE:
Een model is een granaat. Zolang je de pin er niet uittrekt…

25 Beter voorkomen dan genezen!!!

26 Advocatenkantoor MEDILEX
Walter Gonthier-Kathy Kamers - Caroline Marichal - Liesbeth te Rijdt Kapelsesteenweg, 195/2 te 2180 EKEREN (vlakbij de afrit vd RING: kleine Bareel Brasschaat-Schoten-Kapelle) Tel Fax:


Download ppt "Enkele AANDACHTSPUNTEN BIJ HET AFSLUITEN VAN EEN ASSOCIATIECONTRACT"

Verwante presentaties


Ads door Google