De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ENKELE AANDACHTSPUNTEN BIJ HET AFSLUITEN VAN EEN ASSOCIATIECONTRACT Kathy Kamers Advocaat en erkend bemiddelaar Advocatenkantoor MEDILEX.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ENKELE AANDACHTSPUNTEN BIJ HET AFSLUITEN VAN EEN ASSOCIATIECONTRACT Kathy Kamers Advocaat en erkend bemiddelaar Advocatenkantoor MEDILEX."— Transcript van de presentatie:

1 ENKELE AANDACHTSPUNTEN BIJ HET AFSLUITEN VAN EEN ASSOCIATIECONTRACT Kathy Kamers Advocaat en erkend bemiddelaar Advocatenkantoor MEDILEX

2 OVERZICHT 1° TOETREDING ALS JUNIOR: a) heb ik iets te zeggen? b) voor- en nadelen van een associatie? c) Nadelen kan je voor een stuk vermijden 2° BELANGRIJKE KEUZES a) associatiecontract of maatschap b) kostenassociatie of volledige b) inkoop of ingroei

3 OVERZICHT 3° INHOUD CONTRACT 4° WEES BEWUST! * contractuele vrijheid doch Algemene Regeling, Individuele Regeling, Orde van Geneesheren * uw contract strekt u tot wet! * uw contract als bescherming! * maatwerk beter dan confectie * voorkomen beter dan genezen

4 1° TOETREDING ALS JUNIOR a) heb ik iets te zeggen? * Minstens bewust zijn van wat je tekent * Soms de gelegenheid om een contract te reviseren wat zeer nuttig kan zijn

5 TOETREDING ALS JUNIOR b) voordelen van werken in associatie: * Permanentie en verdeling van wachten * Delen investeringslast * Subspecialisatie mogelijk * meer tijd voor wetenschappelijke activiteit * of misschien voor vrije tijd * ervaring “+” jonge dynamiek en nieuwe technieken

6 TOETREDING ALS JUNIOR b) nadelen: * verschil in visie of wetenschappelijke opvatting * verschil in temperament of werklust * als “gedwongen” associatie, bv bij fusie * …..

7 Associatie is een werkwoord

8 TOETREDING ALS JUNIOR: c) problemen kan je voorkomen of beperken *Duidelijke afspraken *EVENWICHTIGE verdeling van lasten en rechten *Juridisch correcte formulering *Geen te ruime formulering

9 2° BEWUSTE KEUZES a)Maatschap of associatie b)Kostenassociatie of volledige pooling c)Inkopen of ingroeien

10 BEWUSTE KEUZES a) *ASSOCIATIECONTRACT = afspraken tussen collega’s bv. over inning en verdeling erelonen *Bij een MAATSCHAP, creëer je een nieuwe persoon, met een eigen vermogen, met een inbreng…

11 BEWUSTE KEUZES b) ingroeien of inkopen? INGROEI Inkomen stijgt in enkele jaren Minder impressionant: geen lening Interessant voor de vennoten: meer inkomen Fiscaal advies! INKOOP Dadelijk een gelijk deel! Impressionant: een lening… Niet tijdens proefcontract!

12 BEWUSTE KEUZES c) enkel kosten delen of alles delen? Enkele tips: *bij Pooling: eerder accent op gelijke inzet eerder dan op gelijke financiële inbreng. *vermijd onevenwichtige situaties: bv. kostenassociatie met inkoop en zeer verschillende activiteiten

13 3° INHOUD CONTRACT:WAT KAN OF MOET ER IN? Alle vennootschappen en personen vermelden Voorwerp en duur Proefcontract Organisatie Vergadering en stemrecht Werkschema, wachtregeling, afspraken vakantie, kraamverlof, … Beheer dossiers, kwalitatieve toetsing Financiële regeling Werkonbekwaamheid van korte of lange duur Procedure van toetreding of uittreding Aansprakelijkheid Einde en concurrentiebeding Interpretatie en betwistingen

14 Geen exhaustieve checklist: We vestigen in dit kort tijdsbestek jullie aandacht op enkele punten die in de praktijk belangrijk of interessant zijn.

15 Het voorwerp goed omschrijven: Welke kosten en welke inkomsten? * gebouw, personeel… *Ziekenhuisactiviteit en privaat activiteit? *Studies, presentaties… *Inslaapwachten voor specialisten… *…

16 Organisatie: Vergaderingen: *Uitnodigingen met agendapunten (enkel dan stemming) *Verslagen: belangrijk voor historiek, bewijs,… (schrijven doet vaak relativeren - ) *Stemrechten: gewone meerderheid tot unanimiteit.

17 Organisatie: Kraamverlof: de Orde verdedigt min 6 weken en solidariteit Werkonbekwaamheid: Orde aanvaardt solidariteit voor max. 3 maanden! !Verzekering gewaarborgd inkomen!

18 Aanvaarding en opzeg, begin en einde: Belangrijk: parallellisme met individuele ziekenhuisovereenkomst Opzeg: clausule dat de opzeg van één collega niet de hele associatie doet vervallen

19 Opzegclausule? Termijn en/of bedrag? Geen voorstander: contract van onbepaalde duur is toch steeds opzegbaar Als toch: bouw bescherming in: ingebrekestelling, tussenkomst bemiddelaar of Medische Raad… CAVE!: clausules werken in twee richtingen

20 Concurrentiebeding? Orde laat het toe indien beperkt in tijd en ruimte Betwistbaar?: nauwelijks rechtspraak Idee: in het contract een vergoeding voorzien indien overtreding?

21 Betwistingen, interpretatieproblemen? vermijd procedures! Voorzie in je contract: Bemiddeling: zeker! Arbitrage: absoluut voorstander in medische zaken

22 4° WEES BEWUST! GROTE CONTRACTUELE VRIJHEID! Want geen wet op de associatiecontracten Wel: ALGEMENE REGELING INDIVIDUELE OVEREENKOMST ORDE VAN GENEESHEREN: DEONTOLOGIE

23 Let op! Uw contract strekt u wel tot WET! (tenzij gemeenschappelijk akkoord)

24 UW CONTRACT ALS BESCHERMING MAATWERK BETER DAN CONFECTIE: Een model is een granaat. Zolang je de pin er niet uittrekt…

25 Beter voorkomen dan genezen!!!

26 Advocatenkantoor MEDILEX Walter Gonthier-Kathy Kamers - Caroline Marichal - Liesbeth te Rijdt Kapelsesteenweg, 195/2 te 2180 EKEREN (vlakbij de afrit vd RING: kleine Bareel Brasschaat-Schoten- Kapelle) info@medilex.be Tel 03.640.31.00 Fax: 03.640.31.01


Download ppt "ENKELE AANDACHTSPUNTEN BIJ HET AFSLUITEN VAN EEN ASSOCIATIECONTRACT Kathy Kamers Advocaat en erkend bemiddelaar Advocatenkantoor MEDILEX."

Verwante presentaties


Ads door Google