De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waar komt ons eten vandaan?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waar komt ons eten vandaan?"— Transcript van de presentatie:

1 Waar komt ons eten vandaan?

2 Besluit Verspreid over Europa produceren heel wat landbouwbedrijven een massa voedingsmiddelen die richting winkelrekken worden gevoerd

3 Gratis appelen en peren voor scholen door Russische boycot
Scholen kunnen gratis appelen en peren afhalen aan de veilingen van Mechelen en Sint-Truiden. Dat kan zolang de Russische boycot van Belgische appelen en peren voor overschotten zorgt. De scholen moeten zelf instaan voor het vervoer en de verpakking, maar mogen de krachten wel bundelen. Rusland verbiedt de invoer van appelen en peren uit de Europese Unie, omdat de EU Rusland sancties oplegde voor zijn rol in de Oekraïense burgeroorlog. Sindsdien hebben Vlaamse boeren overschotten, waarvoor zij van de EU compensaties krijgen. Die overschotten schenkt de EU nu gratis weg aan scholen. Als tegenmaatregel tegen sancties door de EU en de VS boycot Rusland sinds 7 augustus voedsel uit westerse landen. Het gaat om een lijst met producten die Rusland niet meer importeert uit de Europese Unie, de Verenigde Staten, Canada, Australië en Noorwegen.

4 industrie Sommige landbouwproducten moeten in fabrieken dus in de industrie worden verwerkt tot voedingsmiddelen.

5 Andere producten

6 3 landbouwteelten Akkerbouwgewassen Tuinbouwgewassen
Veeteelt in open lucht

7 akkerbouwgewassen Gewassen geteeld op akkers (velden)
-voedselgewassen: voeding voor de mens vb: tarwe, maïs, rogge, aardappel, suikerbiet -voedergewassen: voeding voor het vee Vb.: voederbiet, snijmaïs -nijverheidsgewassen: verder verwerkt in industrie Vb.: vlas, hop, gerst, koolzaad, katoen,…

8 tuinbouwgewas boomgaarden, gewassen in serres of in volle grond
-fruit: appelen, peren, druiven, citrusvruchten, aardbeien,… -groenten: prei, wortelen, sla, tomaten, paprika,… -sierteelt van bloemen, struiken, bomen: tulpen, rozen, buxus, spar, …

9 Veeteelt in open lucht Weiland en hooiland
Vb.: rundvee, paarden, schapen, geiten,…

10 Teeltdiagram A A V 31,5 V M W M 0,315 3150 H W 160-180 Rood rund H 24
76

11 Akkers, traktor, machines
Productieve gebieden: vruchtbaar, levert een landbouwopbrengst op productief Bomen, rotsen, groen Improductieve gebieden: onvruchtbaar, levert weinig of geen landbouwopbrengst op improductief

12 improductieve gebieden (atlas p40A)

13 Improductieve gebieden
2 1

14 Waarom improductief? Berggebieden: hooggebergten zoals Alpen, Pyreneeën en Scandinavisch Hoogland Ongunstig klimaat: toenda in Ijsland en noorden van Europa steppegebied aan de Kaspische Zee

15 Belangrijke omstandigheden voor de productiviteit van een gebied
Gunstig klimaat Gunstige reliëfvorm

16 Landbouw in Europa

17 rendement Er bestaan zeer grote verschillen, bv.: Nederland is grote producent van groenten en fruit t.o.v. Slowakije

18

19 Hoofdstuk 2: landbouwlandschappen
Landbouwbedrijf in het landschap Verschillende landbouwtypes

20 Landbouwbedrijf in het landschap

21 Elementen van een landbouwbedrijf
Woonhuis Stallen, schuren, machineloodsen, stookplaatsen Akkers voor gewassen Weilanden waar het vee op graast Silo’s: torens, kuilhopen of kuilbalen voor opslag van veevoeder Ook nog serres, waterreservoirs, boomgaarden,…

22 Elementen van een landbouwbedrijf
C E

23 Hoeve of boerderij Traditionele hoeve allemaal verschillend uitzicht
 gesloten: gebouwen zijn met elkaar verbonden en er is meestal een binnenkoer  open: meerdere losse gebouwen Moderne boerderij hetzelfde uitzicht  grote loodsen uit staal en beton  opgeslagen veevoeder in silo’s, kuilhopen of in opgestapelde balen

24 Verschillende landbouwtypes
Bestudeer de foto en beschrijf de typische landbouwelementen Bestudeer het teeltdiagram en vul aan Bestudeer nu al de informatie samen en besluit welk landbouwtype dit is kies uit: akkerbouw, intensieve veeteelt, extensieve veeteelt, mediterrane landbouw, tuinbouw of gemengde landbouw

25 Intensieve of extensieve landbouw?
Intensieve landbouw: landbouw waar met veel arbeid en machines een grote opbrengst per hectare verkregen wordt Extensieve landbouw: Landbouw waar met weinig arbeid en weinig machines een lage opbrengst per hectare verkregen wordt

26 Mediterrane landbouw

27 akkerbouw Vlakke akker met bieten, landbouwmachine 1,3 13000 100

28 akkerbouw Akkers Heeft genoeg hectare nodig om rendabel (winstgevend) te zijn Grote machines Landbouwproducten: voedselgewassen, voedergewassen, nijverheidsgewassen

29 Intensieve veeteelt Stallen, silo’s 0,017 170

30 veeteelt Dieren worden gekweekt Herkenbaar aan de stallen voor het vee
Landbouwproducten: vlees, melk, eieren, andere dierlijke producten,…

31 Intensieve veeteelt Vee als hokdieren in stallen of op weiden
Weinig plaats nodig Vooral kippen en varkens

32 Extensieve veeteelt Geiten, herder, bergweide 0,8 8000 100

33 Extensieve veeteelt Dieren grazen in uitgestrekte gebieden
In koude gebieden in de winter op stal

34 Mediterrane landbouw Boomgaard met sinaasappelen 0,08 800 100

35 Mediterrane landbouw Landbouw in gebieden rond de Middellandse Zee
Landbouwproducten: appelsienen, citroenen, olijven,…

36 tuinbouw Serres, groenten in volle grond (sla en kool) 0,05 500 100

37 tuinbouw Groenten, fruit, bloemen, sierstruiken en bomen
Serres of volle grond (boomgaarden)

38 Gemengde landbouw Groenten in volle grond (kool), Weiland met koeien
0,57 5700 75 25

39 Gemengde landbouw Meer dan één soort landbouw komt voor
Voorbeelden: -akkergewassen (voedergewassen) + veeteelt (runderen) - tuinbouw (groenten in volle grond) + veeteelt (runderen)

40 Wat hoort hier niet thuis?

41 Wat hoort hier niet thuis?
Schapen Veeteelt tomaten kippen

42 Wat hoort hier niet thuis?


Download ppt "Waar komt ons eten vandaan?"

Verwante presentaties


Ads door Google