De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie Entreprenasium Aanbevelingen implementaties nav o metingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie Entreprenasium Aanbevelingen implementaties nav o metingen."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie Entreprenasium Aanbevelingen implementaties nav o metingen

2 Werkwijze en implementaties Werkwijze Interview met medewerksters van het Entreprenasium Gesprekken met individuele schoolleiders in het kader van het Quality for Innovation project Implementaties Hondsrug College in Emmen is de eerste school visie van ondernemend leren en werd gekenmerkt door een hoge mate van pionierschap. Gevolgd door Veenlanden College, het Roland Holst College en het Dingstede College. Eveneens gekenmerkt door een hoge mate van pionierschap.

3 Huidige aanpak: fasering 1.Verkennende gesprekken:  toetsing visie 2.Implementatie ‘Jij de Baas’ programma 3.Evaluatie met het schoolhoofd -> ontwikkeling visie 4.Presentatie voor leerkrachten 5.Pep talk met een selectie van docenten  ‘buy-in’ 6.Implementatie van het EP: – Coaching on the job – verbindingen te leggen met vakdocenten 7.Het schrijven van een implementatieplan

4 Ondernemend leren & modules Fases van ondernemend leren 4 ontwikkelingsfases van ondernemend leren: leerling als uitgangspunt Entree, LOL (leren ondernemend leren), Prof en Diploma. Modules Samenwerken, Plannen, Creativiteit en Deal Sluiten met de docent. Projectmatig aanbod projectmatig aanbod: ‘Jij de Baas’ programma een in ontwikkeling zijnde programma genaamd ‘Jij de wereldburger’

5 Betrokkenheid van vakdocenten Uitgangspunt: Aansluiting bij de huidige lessen  ondernemend karakter geven. Findings: Aantal vakdocenten dat op een ondernemende wijze lesgeeft is zeer gering. Mogelijke oorzaken: Weerstand tegen veranderingen Onvoldoende inbedding van ondernemend leren als identiteit van de school en tevens onvoldoende inbedding in de organisatie van de school De vakdocent heeft onvoldoende tijd om ondernemend leren te introduceren door de traditionele wijze van lesgeven waarbij docenten 60- 80 procent van de tijd besteden aan het voordragen van lesstof. Onvoldoende training

6

7 Inhoudelijke aanbevelingen De wijze van implementatie is sterk verbeterd en biedt een goede uitgangspositie voor verdere ontwikkeling Borging deelname groot aantal leerlingen Merendeel van de leerlingen ervaart EP als een eenmalige kennismaking. (Deelname aan ‘Jij de Baas’ project) Advies: Ontwikkel meerdere projectmatige programma’s  doorlopende leerlijn Biedt mogelijkheid tot projectmatige deelname aan het Entreprenasium (als groeimodel, als easy access, voorwaarde: associate membership) Focus op sociaal ondernemend handelen het onlogisch om een verbijzondering van een visie te ontwikkelen voordat de huidige visie voldoende ontwikkeld is. Advies: Sociaal ondernemend handelen is een van de competenties van het EP en dienst als zodanig te worden gepositioneerd. Het Entreorenasium is een school van en voor ondernemende mensen.

8 Implementatie aanbevelingen Training: Ontwikkel een training voor de vakdocenten en management leden om ondernemend leren tijdens reguliere lessen mogelijk te maken. Implementatie: Huidige implementatiewerkwijze  hoge mate van vrijblijvendheid. – Conflicteert indien er sprake is van gebrek aan visie op en draagkracht van ondernemend leren Meet weerstand onder docenten en inbed in verbeterplan indien noodzakelijk Verzeker organisatorische inbedding van ondernemend leren. (strategie, schoolplan, lerarenevaluatie, etc). Evalueer e-portfolio ter ondersteuning leerprocessen


Download ppt "Presentatie Entreprenasium Aanbevelingen implementaties nav o metingen."

Verwante presentaties


Ads door Google