De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeenschappelijke werkgroep netbeheer en decentrale productie & marktwerking en consumenten 11 oktober 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeenschappelijke werkgroep netbeheer en decentrale productie & marktwerking en consumenten 11 oktober 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Gemeenschappelijke werkgroep netbeheer en decentrale productie & marktwerking en consumenten
11 oktober 2010

2 Agenda Goedkeuring verslagen 13 september 2010
Bespreking van het discussiedocument “rollen in de markt” Ter informatie: stand van zaken kosten-batenanalyse Varia Afspraken

3 Verslagen 13 september 2010 Terug te vinden op de herwerkte website
-> onder de titelbalk werkgroepvergaderingen -> werkgroep netbeheer en slimme netten en gemeenschappelijke werkgroep -> 13/09/2010

4 discussiedocument Opzet - aanzet geven voor discussie
- voorbereiding in subwerkgroep 6 september - discussiedocument is geen standpunt, enkel kader waar vrij, maar geargumenteerd, van afgeweken kan worden - opgebouwd uit 3 blokken

5 Discussiedocument (punt 2.1)
Blok 1 (onder punt 2.1) - begrippenlijst - kader Dit kader is enkel visuele voorstelling van situatie zoals die historisch gegroeid is, met hierop geënt aantal elementen van potentieel toekomstige situatie Dit schema wordt waar nodig aangepast aan hand van de discussie

6 Discussiedocument (punt 2.1)
Het doel is om uiteindelijk te komen tot een bediscussieerd stroomschema: waar rollen van de verschillende partijen in naar voor komen met verduidelijking van de manier en de randvoorwaarden waarbinnen de datastromen gebeuren (vorm en doel) dit kan pas wanneer er duidelijkheid is over het doel waarvoor de data nodig is (wie heeft welke data nodig onder welke vorm) -> zie blok 3 (punt 2.3)

7 Rollen in Smart metering
woning Inhouse scherm Smart Meter WAN HAN Huishoud-toestellen Meet-toestellen communicatie Gevalideerde meetgegevens (in het huidig systeem door de individuele DNB’s) Leverancier 3e partij eindafnemer Netbeheerder/beheerder centraal register Leverancier, netbeheerder, 3e partij, evenwichtsverantwoordelijke Centraal toegangsregister (geaggregeerd over DNB’s) Leverancier & DNB/TNB (settlement, operationele data (balancing) 3e partij (ESCO,…) Leverancier & TNB/DNB Ongeva-lideerd ? Afnemer zelf dataverzamelplaats Overheid (taxatie, handhaving)

8 Discussiedocument (punt 2.2)
Blok 2 (onder punt 2.2) regulatoir perspectief - er zijn bepaalde regulatoire invalshoeken die van belang zijn, ongeacht wie bepaalde rollen op zich neemt - dit is geen limitatieve lijst, aanvullingen zijn welkom - dit staat los van verdere uitwerking en bewaking van marktprocessen (frequentie van informatieverlening, voorwaarden van facturatie,…) waar ook bij de voorbereiding van energiewetgeving de nodige aandacht aan zal worden gegeven

9 Discussiedocument (punt 2.3)
Blok 3 (onder punt 2.3) doel van de data: - is nodig om datastromen in kaart te brengen - is nodig om nodige regelgeving op te stellen, waaronder het privacykader - dit is ook geen limitatieve lijst, de werkgroepleden wordt met aandrang gevraagd welke data zij nodig achten om bepaalde diensten uit te voeren (waarom, wat (door wie) en op welke manier)

10 Discussiedocument - punt 2.4 gaat verder in op de randvoorwaarden die nodig zijn om de datastromen vlot te laten verlopen, specifiek vanuit de veronderstelling dat de netbeheerder instaat voor de plaatsing en het beheer van de meter

11 Discussiedocument - punt 2.5 (als uitdieping van 2.3) bekijkt specifiek de nood aan data binnen het kader van een smart grid Hoe ziet netbeheerder deze rol en wat is precies het doel (welke data, op welke manier) van verzamelen data?

12 Bespreking discussiedocument
Bedenkingen of opmerkingen van de werkgroepleden?

13 Kosten-batenanalyse - Om tegemoet te komen aan aantal opmerkingen die gemaakt werden tijdens de VIA rondetafel, onderzoekt de VREG een verdere uitdieping van het werk dat in 2008 werd verricht Op die manier wordt gewerkt aan meer duidelijkheid en transparantie over een aantal elementen van de KBA

14 Kosten-batenanalyse - meer duidelijkheid over kosten en baten
- integratie smart grid, hernieuwbare energie (doelstellingen 20/20/20) - real time versus dagelijks uitlezen - (verwachte) wettelijke aanpassingen - …

15 Varia Bedenkingen? opmerkingen?

16 Afspraken Start subwerkgroep eind november over minimale en optionele diensten (als voorbereiding van de WG van 13 december) Volgende werkgroepvergadering 08/11: afhankelijk van vooruitgang die geboekt is in werkgroep van 11/10 worden de werkzaamheden voortgezet. In het andere geval wordt bekeken of de vergadering nuttig ingevuld kan worden (marktprocessen) of geannuleerd wordt.

17 Afspraken Het is de bedoeling dat het uiteindelijke verslag over “rollen in de markt” los komt van het discussiedocument dat maar een aanzet vormt voor de discussie. De werkgroepleden wordt dan ook gevraagd actief hun argumentatie over te maken zodat dit toegevoegd kan worden aan het verslag. Dit uiterlijk tegen 29 oktober.


Download ppt "Gemeenschappelijke werkgroep netbeheer en decentrale productie & marktwerking en consumenten 11 oktober 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google