De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop: Thesis Arbeids- en Organisatiepsychologie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop: Thesis Arbeids- en Organisatiepsychologie."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop: Thesis Arbeids- en Organisatiepsychologie

2 Pag. Documenten & bepalingen 1.Onderwijs- en Examenreglement 2.Aandachtig te lezen voor het indienen 3.Tips voor de Masterproef 4.Formulieren thesis Alles is downloadbaar van de website PE > Reglementen (www.vub.ac.be/PE) 2

3 Pag. Formele vereisten Maximum lengte: 15.000 woorden Aanbevolen lengte: 10.000 woorden Thesis moet in drievoud, A4, gedrukt afgegeven worden Thesis moet ook op CD aan het secretariaat afgegeven worden (overzichtelijke) datafile moet aan promotor afgegeven worden 3

4 Pag. Opbouw thesis 1.Abstract 2.Introductie 3.Literatuur + hypothesen 4.Methode 5.Resultaten 6.Discussie 7.Referenties 8.Bijlage 4

5 Pag. 1. Abstract Max. 300 woorden 1 ste blad na het titelblad Apart af te geven samen met beknopte inhoud, zie: http://www.vub.ac.be/PE/Documenten/MASTERPROEF/Samenv atting%20en%20beknopte%20inhoud%20Masterproef.doc 5

6 Pag. 2. Introductie 1 pagina Schets de probleemstelling Waarom is je onderzoek relevant? Nog geen concrete hypotheses, wel een ruime kadering van je onderzoek! Bijdrage van studie! 6

7 Pag. 3. Literatuur Bronnen: Gebruik wetenschappelijke bronnen (niet- wetenschappelijke bronnen enkel als het niet anders kan!) Gebruik zoveel mogelijk recente bronnen (+- na 2000, uitzondering: seminal papers) Raadpleeg je bronnen ook effectief (als je ernaar verwijst, lees het dan ook) Let op voor plagiaat! (verwijs correct volgens APA normen, citeer niet zomaar) 7

8 Pag. 3. Literatuur Meerdere invalshoeken (combineer verschillende bronnen en theorieën) Integreer wat je gelezen hebt (geen samenraapsel van losse stukken) Geen literatuur die niet bijdraagt aan je onderzoeksvraag of hypothesen! Definieer termen (thesis moet begrijpbaar zijn voor een leek) 8

9 Pag. 3. Literatuur Engels of Nederlands? Citaten blijven in hun originele taal Sommige termen zijn moeilijk vertaalbaar, laat ze dan in het Engels, maar definieer ze goed! Als je een term naar het Nederlands vertaalt, zet de Engelse term er dan de eerste keer bij tussen haakjes 9

10 Pag. 3. Literatuur Hypothesen: Bouw argumentatie op vanuit theorie en voorgaand onderzoek Hypothese = concreet NIET: Geslacht is gerelateerd aan promotiekansen BETER: Mannen maken meer kans op promotie dan vrouwen Je kan hypothesen op het einde van je literatuur nog eens opsommen indien je er veel hebt 10

11 Pag. Trechter structuur: 3. Literatuur van algemeen naar specifiek 11

12 Pag. 3. Literatuur – voorbeeld 1 Introductie: Onderzoeksvraag: “Draait de aarde rond de zon?” Relevantie: “Zon zorgt voor leven op aarde” Literatuur: Bestaande literatuur: “Galileo (aarde draait rond zon) versus de kerk (zon draait rond de aarde)” Bijdrage: “Aantonen welke theorie juist is” Hypothese: “Aarde draait rond de zon in 365 dagen” 12

13 Pag. 3. Literatuur – voorbeeld 2 Introductie: Onderzoeksvraag: “Is veel naar televisie kijken slecht voor de gezondheid?” Relevantie: “Algemeen welzijn bevorderen.” Literatuur: Bestaande literatuur: “Vorig onderzoek toont aan dat (1) tv kijken correleert negatief met lichaamsbeweging en (2) bewegen correleert met negatief met het risico op hart- en vaatziekten” Bijdrage: “Wij gaan verklaren hoe het komt dat veel tv kijken aanleiding geeft tot hart- en vaatziekten” Hypothese: “Mensen die veel naar televisie kijken hebben indirect een hogere kans op hart- en vaatziekten doordat ze minder aan sport doen (mediatie-effect)” 13

14 Pag. 3. Literatuur Deadline (enkel indien je promotor lid van WOPs is): 1 ste versie (afgedrukt exemplaar) van je literatuur (met hypothesen) afgeven 1 week vóór begin nieuw academiejaar =16 september 2013, 12u 14

15 Pag. 4. Methode Onderdelen: 1.Steekproef 2.Procedure 3.Instrumenten 4.(Analyse) BELANGRIJK: Betrouwbaarheid en validiteit! Repliceerbaar en generaliseerbaar! 15

16 Pag. 4. Methode Onderbouw methodologische keuzes (bv: niet zomaar items uit een vragenlijst schrappen) Ga op zoek naar gelijkaardige studies (welke methode gebruiken zij?) Onderschat kwalitatief onderzoek niet! (je moet interviews uitschrijven, meerdere raters gebruiken,...) Ga langs bij je begeleider!: –Software (ATLAS, Osucre, Qualtrics,...) –Vragenlijsten 16

17 Pag. 5. Resultaten Correcte verwerking: voor de échte beginners: “SPSS survival manual” van Julie Pallant (in de VUB bib op 004.9 G PALL 2001) Presentatie resultaten: zoals beschreven in de APA richtlijnen (http://www.uwsp.edu/PSYCH/apa4b.htm)http://www.uwsp.edu/PSYCH/apa4b.htm Geen interpretatie van resultaten Wees consequent ( vb. rond altijd af op 2 decimalen) Niet-significante resultaten zijn ook interessant! Maar, wel enkel relevante resultaten bespreken! 17

18 Pag. 6. Discussie Bespreking van de resultaten – Terugkoppelen naar hypothesen/literatuur – Eigen synthese maken van de bevindingen in het licht van de literatuur uit je inleiding; niet in herhaling vallen! – Verwachte én onverwachte resultaten bespreken en verklaren Beperkingen van het onderzoek Op theoretisch vlak (bv: welke variabelen hebben mogelijk ook een effect maar zijn niet opgenomen in je studie?) Op methodologisch vlak (bv: zijn je resultaten wel generaliseerbaar naar de volledige populatie; zorgt de sampling techniek voor een bias?... ) 18

19 Pag. 6. Discussie Implicaties voor verder onderzoek Hoe kan toekomstig onderzoek theoretische vragen uit je onderzoek verder verklaren? Welk bijkomend onderzoek kan er nog gebeuren om jouw bevindingen verder te ondersteunen (eventueel om dezelfde beperkingen te vermijden)? Implicaties voor de praktijk Voortbouwend op je synthese van de resultaten, en terugkoppelend naar de bijdrage die maakt aan de praktijk Wat kunnen organisaties, individuen… bijleren uit jouw bevindingen? 19

20 Pag. 7. Referenties APA referentiestijl: zie APA boek of op internet: http://www.tilburguniversity.nl /services/library/internetlinks/s ocialsciences/apa.htmlhttp://www.tilburguniversity.nl /services/library/internetlinks/s ocialsciences/apa.html 20

21 Pag. 8. Bijlage Gebruikte vragenlijsten, samenvattingen van interviews… Geen volledige SPSS uitdraai! Hoogstens enkele geselecteerde tabellen/figuren die niet in de doorlopende tekst voorkomen Naar alle bijlagen moet ergens in de thesis verwezen worden 21

22 Pag. Aanbevelingen Vorm & taal: Correct Nederlands Niet in de “ik” vorm schrijven! Maar, gebruik ook niet teveel passieve vormen! Niet vervallen in allerlei “faits divers” Wetenschappelijke stijl (geen krantenartikel) Leesbaar ook door derden/“leken” Correcte referenties (ook bij citaten, tabellen, etc) Nette presentatie (1 lettertype), duidelijke figuren APA-bibliografische vermelding 22

23 Pag. Aanbevelingen Om betere data te bekomen: Selectie van de steekproef (vb. random versus snowball sample) Common Method Bias (vooral bij zelfgerapporteerde metingen op 1 tijdstip) Gevalideerde vragenlijsten (wij beschikken over lijsten met bestaande vragenlijsten) Betrouwbaarheid in kwalitatief onderzoek (bv: inter- rater betrouwbaarheid) 23

24 Pag. Evaluatie Eindresultaat: 80% (door promotor en lezer) Zie beoordelingscriteria op: http://www.vub.ac.be/PE/Documenten/MASTERPROEF/Beoordelingsverslag%2 0Masterproef.dochttp://www.vub.ac.be/PE/Documenten/MASTERPROEF/Beoordelingsverslag%2 0Masterproef.doc Inleiding (m.i.v. probleemstelling, literatuur, hypothese/vraagstelling) Methode Onderzoeksresultaten (verwerking en rapportering) Algemene bespreking en conclusie Vorm en taal Aantal woorden (aanbevolen max. 10 000 max. 15 000) 24

25 Pag. Evaluatie Procesevaluatie: 20% (door begeleider) Zie beoordelingscriteria op: http://www.vub.ac.be/PE/Documenten/MASTERPROEF/Procesv erslag%20Masterproef.dochttp://www.vub.ac.be/PE/Documenten/MASTERPROEF/Procesv erslag%20Masterproef.doc Sociale en organisatorische vaardigheden Contact met de begeleider Initiatiefname Stiptheid … Specifieke vaardigheden Schrijfstijl Data- analyses Inhoud … 25

26 Pag. Vragen over thesis? 26

27 Pag. Doctoreren aan de VUB Wat is een doctoraat? Duur = 4 jaar Onderzoek (90%) en onderwijs (10%) Typische taken: Verzamelen en analyseren van data Schrijven aan artikels Volgen van cursussen Presenteren van onderzoek (oa. op congressen) Les geven Eerste stap in een academische carrière Ook toegevoegde waarde buiten de academische wereld 27

28 Pag. Doctoreren aan de VUB Hoe geraak je aan fondsen? 1.FWO (Fonds wetenschappelijk Onderzoek) Goede punten vereist 2.IWT (Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie) Goede valorisatie van project vereist, minder nadruk op punten (maar toch ook een onderscheiding gewenst) 3.ERC (European Research Council) 4.ICM (Interuniversitair College voor Managementwetenschappen) 5.Vacature vanuit de VUB Maak een afspraak met een promotor om mogelijke fondsen te bekijken! 28

29 Pag. Doctoreren aan de VUB Wat zijn mogelijke topics voor een doctoraat? Speerpunten A&O: Exchange relationships: Reward management Psychological contract Motivation (Self-determination theory) Organizational Justice Work-family interface Individual differences: Persoonlijkheid Politieke vaardigheden Emotions Time dynamics Non-traditional work populations (e.g. Volunteers, high-potentials) 29

30 Pag. Doctoreren aan de VUB Heb je interesse? Neem dan contact op met een mogelijke (co-)promotor: Prof. Dr. Sara De Gieter (sara.de.gieter@vub.ac.be)sara.de.gieter@vub.ac.be Prof. Dr. Joeri Hofmans (joeri.hofmans@vub.ac.be)joeri.hofmans@vub.ac.be Prof. Dr. Roland Pepermans (roland.pepermans@vub.ac.be)roland.pepermans@vub.ac.be Dr. Tim Vantilborgh (tim.vantilborgh@vub.ac.be)tim.vantilborgh@vub.ac.be 30

31 Pag. Vragen over doctoreren? 31


Download ppt "Workshop: Thesis Arbeids- en Organisatiepsychologie."

Verwante presentaties


Ads door Google