De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt 1 11/06/12 Werkgroep Netbeheer en decentrale productie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt 1 11/06/12 Werkgroep Netbeheer en decentrale productie."— Transcript van de presentatie:

1 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt 1 11/06/12 Werkgroep Netbeheer en decentrale productie

2 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt 2 Agenda Verslag 12/03/12 Status fase 2 studie ‘Onthaalcapaciteit’ Bespreking wijzigingen C10/11 - TRDE en verdere acties: Problemen met decentrale productie op LS Congestie op MS Varia

3 Verslag 12/03/12 Punt 5: Voorrang van toegang –In verleden geen onderscheid tussen KWKK en HE –De WKK-richtlijn van 2004 verwijst ivm toegang naar een artikel uit Richtlijn 2001/77: dit artikel stelt dat lidstaten prioritaire toegang kunnen verlenen voor HEB-elektriciteit. –Met de nieuwe Richtlijn 2009/28 is Richtlijn 2001/77 echter ingetrokken sinds 01/01/12. Daarmee is de draagwijdte van de bepaling uit de WKK-richtlijn (die een mogelijkheid inhield) onduidelijk. 3

4 Verslag 12/03/12 Punt 5: Voorrang van toegang –In nieuw TRDE wel voorrang voor HE –Richtlijn 2009/28 stelt nu wel dat HEB-elektriciteit voorrang moet hebben, dan wel gewaarborgde toegang tot het net. –Toekomst: –WKK-richtlijn wordt geïntegreerd in Richtlijn Energie- efficiëntie. –Krijgt mogelijk terug zelfde voorrangsstatus als HE, waarbij MS zelf “rankings” zouden kunnen opstellen. 4

5 Studie “Onthaalcapaciteit” (SvZ) Stuurgroep 27/03: Analyse Eandis en Infrax −Toewijzing dossiers −alle PV −WKK’s < 30 MW (en niet reeds ELIA-klant) −kleinere windclusters (3-5 WM) −Ook aanleg van netten op tussenspanning (30-36 kV) werd geanalyseerd −Ook kosten werden ingeschat (incl. NPV verliezen) 5

6 Studie “Onthaalcapaciteit” (SvZ) Stuurgroep 31/05: Analyse ELIA −Toewijzing dossiers: impact op aansluiting −WKK’s > 30 MW (en bestaande ELIA-klanten) −middelgrote windclusters (6-9 WM) −Impact op transformatiecapaciteit −G trad en G flex −Mapping van probleemdossiers −Impact op bovenliggend net −Scenario’s 6

7 Studie “Onthaalcapaciteit” (SvZ) Afstemming tussen potentiëlen uit studie en doelstellingenpad in meerderheidsakkoord Eindrapport: stuurgroep 19/07: bespreking resultaten en aanbevelingen Planning: communicatie aan BP (plenair en/of WG net) in september 7

8 Bespreking wijziging C10/11 Voorstel Synergrid tot revisie C10/11 goedgekeurd in 3 gewesten –Uitbreiding frequentiebereik ter voorkoming van black- out door snelle afschakeling van DP –Voor nieuwe installaties: ingrijpende aanpassingen pas vanaf 01/01/2013 –Voor bestaande installaties < 1MVA bij vervanging van de generator of omvormer –Uitzondering bepleit voor WKK’s op LS –Vraag naar bijkomende informatie voor / overleg met sector 8

9 Bespreking wijziging TRDE Voorstel TRDE goedgekeurd door VR –Regeling voor gesloten distributienetten –Aanpassing van marktprocessen (UMIX) –… –Procedure voor regelmatige onderbrekingen van toegang (injectie) –Meting –Rapportering –Voorstel van oplossing 9

10 Verdere acties onderbreking LS Analyse Eandis Andere ideeën? 10

11 Bespreking wijziging TRDE Voorstel TRDE goedgekeurd door VR –Procedure voor congestiebeheer –Uitbreiding plaatsing telecontrolekast –≥ 1000 kVA –indien tijdelijke productiebeperkingen noodzakelijk zijn (N-1 of congestie) –Capaciteitsreservering in tijd beperkt tot 2 jaar –eenmaal verlengbaar mits motivering –niet verhandelbaar of overdraagbaar –Maatregelen voor congestiebeheer veralgemeend voor alle installaties op hoogspanning –concept aansluiting met flexibele toegang –contractuele bepaling van modaliteiten 11

12 Contractuele modaliteiten Aansluitingscontracten DNB’s  vooralsnog geen bepaling in toegangscontract  kan wel geregeld worden in leveringscontract  minder transparant Toegangscontract ELIA  besprekingen lopende  regeling met netgebruiker via specifieke bepaling in aansluitingscontract Coherentie via samenwerkingsovereenkomst DNB-ELIA 12

13 Contractuele modaliteiten Voorrangsregeling  onderscheid HE/KWKK?  onderscheid tussen technologieën?  markt laten spelen? Compensatieregeling  Wallonië: aanbevelingen REDI-rapport  Vlaanderen: bespreking gekoppeld aan resultaten “Studie Onthaalcapaciteit” 13

14 Verdere acties congestie MS Toelichting contractueel kader Discussie over voorrangsregeling Discussie over compensatieregeling 14

15 Andere geplande acties Correcte allocatie  contact met Atrias  bespreking najaar Europese netwerkcodes (in de eerste plaats: aansluitingsvoorschriften)  contact met Synergrid/CREG  bespreking najaar Slimme meters en slimme netten  verfijning analyse van fasering en investeringen in slimme meters/netten 15

16 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt 16 Volgende vergadering Onder voorbehoud: 10 september (tweede maandag van maand is voorzien voor werkgroepvergaderingen)


Download ppt "Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt 1 11/06/12 Werkgroep Netbeheer en decentrale productie."

Verwante presentaties


Ads door Google